Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcyza sprzedaż komisowa

  • 14.03.2019Akcyza przy sprzedaży samochodu w komisie
    Podatnikiem podatku akcyzowego przy sprzedaży komisowej samochodu osobowego będzie komisant, który dokonując tej sprzedaży działa we własnym imieniu. Również w orzecznictwie sądowo-administracyjnym w omawianej kwestii funkcjonuje ugruntowane i jednolite stanowisko, wskazujące, że „podatnikiem podatku akcyzowego przy sprzedaży komisowej jest komisant. Komisant, chociaż działa na rachunek zleceniodawcy czyli komitenta, w obrocie zawsze występuje w imieniu własnym, a w konsekwencji tylko jego obciążają obowiązki wynikające z zawartej przez niego z osobą trzecią umowy sprzedaży.
  • 15.01.2007Akcyza, komisy samochodowe i Europejski Trybunał Sprawiedliwości
    Interpelacja nr 5141 do ministra finansów w sprawie podwójnego płacenia przez właścicieli autokomisów podatku akcyzowego na auta sprowadzane z zagranicy