Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bilans skonsolidowany

 • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
  Przedstawiamy listę odpowiedzi na pytania, które mogą pojawiać się w odniesieniu do Programu rządowego dotyczącego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w związku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej.
  • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
   Przedstawiamy listę odpowiedzi na pytania, które mogą pojawiać się w odniesieniu do Programu rządowego dotyczącego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w związku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej.
   • 02.09.2019Uproszczenia dla jednostek małych w ustawie o rachunkowości
    Ogólnie możliwość stosowania uproszczeń w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości wynika z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, który stanowi, że jednostka może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Określenie zakresu tych uproszczeń należy do kierownika jednostki, ale część z nich została wprost określona w ustawie, i dedykowana jest jednostkom mikro i małym. Dzisiaj zajmiemy się jednostkami małymi.
    • 30.08.2019Uproszczenia dla jednostek małych w ustawie o rachunkowości
     Ogólnie możliwość stosowania uproszczeń w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości wynika z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, który stanowi, że jednostka może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Określenie zakresu tych uproszczeń należy do kierownika jednostki, ale część z nich została wprost określona w ustawie, i dedykowana jest jednostkom mikro i małym. Dzisiaj zajmiemy się jednostkami małymi.
     • 31.05.2017Zatwierdzenie sprawozdania finansowego do końca czerwca
      Do końca czerwca jeszcze miesiąc. Pamiętajmy, że każde sprawozdanie finansowe musi zostać zatwierdzone. Jednostki, których rok bilansowy pokrywa się z kalendarzowym, na zatwierdzenie sprawozdania finansowego mają czas do końca czerwca.
      • 29.05.2017Zatwierdzenie sprawozdania finansowego do końca czerwca
       Do końca czerwca jeszcze miesiąc. Pamiętajmy, że każde sprawozdanie finansowe musi zostać zatwierdzone. Jednostki, których rok bilansowy pokrywa się z kalendarzowym, na zatwierdzenie sprawozdania finansowego mają czas do końca czerwca.
       • 21.03.2017Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej
        Zamknięcie roku wiąże się ze sporządzeniem sprawozdań finansowych. W przypadku grup kapitałowych jest możliwość przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które obejmuje zarówno dane jednostki dominującej, jak i jednostek od niej zależnych zgodnie z określonymi zasadami. Informacje te zestawione są w taki sposób, aby cała grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę.
        • 28.07.2016Kolejne uproszczenia dla małych firm?
         Interpelacja nr 4489 w sprawie obniżenia kosztów ewidencyjnych mikrospółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
         • 17.06.2016Zatwierdzenie sprawozdania finansowego do końca czerwca
          Każde sprawozdanie finansowe musi zostać zatwierdzone. Jednostki, których rok bilansowy pokrywa się z kalendarzowym, na zatwierdzenie sprawozdania finansowego mają czas do końca czerwca.
          • 16.06.2016Zatwierdzenie sprawozdania finansowego do końca czerwca
           Każde sprawozdanie finansowe musi zostać zatwierdzone. Jednostki, których rok bilansowy pokrywa się z kalendarzowym, na zatwierdzenie sprawozdania finansowego mają czas do końca czerwca.
           • 27.11.2015Rachunkowość 2016. Uproszczenia w prawie bilansowym
            Przepisy nowelizowanej ustawy o rachunkowości, w zakresie uproszczeń, będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie, z możliwością wcześniejszego zastosowania do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy, czyli za rok 2015.
            • 26.11.2015Rachunkowość 2016. Uproszczenia w prawie bilansowym
             Przepisy nowelizowanej ustawy o rachunkowości, w zakresie uproszczeń, będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie, z możliwością wcześniejszego zastosowania do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy, czyli za rok 2015.
             • 23.09.2015Zmiany w ustawie o rachunkowości 2015 r.: Uproszczenia dla jednostek małych
              Od 23 września 2015 r. na gruncie ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.; dalej: uor) funkcjonuje pojęcie tzw. jednostek małych, dla których przewidziane zostały specjalne uproszczenia. Rozwiązanie to jest konsekwencją wejścia w życie ustawy z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1333).
              • 22.09.2015Zmiany w ustawie o rachunkowości 2015 r.: Uproszczenia dla jednostek małych
               Od 23 września 2015 r. na gruncie ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.; dalej: uor) funkcjonuje pojęcie tzw. jednostek małych, dla których przewidziane zostały specjalne uproszczenia. Rozwiązanie to jest konsekwencją wejścia w życie ustawy z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1333).
               • 24.08.2015Prezydent podpisał nowelę ustawy o rachunkowości
                Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości. Nowela wprowadzi sporo ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej. Małe jednostki będą mogły sporządzać skrócone sprawozdania finansowe, a uproszczone zasady rachunkowości znajdą zastosowanie do szerszego katalogu jednostek.
                • 14.08.2015Prezydent podpisał nowelę ustawy o rachunkowości
                 Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości. Nowela wprowadzi sporo ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej. Małe jednostki będą mogły sporządzać skrócone sprawozdania finansowe, a uproszczone zasady rachunkowości znajdą zastosowanie do szerszego katalogu jednostek.
                 • 24.04.2015Podatki 2016: Część firm będzie składać nowe sprawozdania
                  Od przyszłego roku obowiązywać zaczną przepisy nakładające na część firm obowiązek składania nowego sprawozdania dotyczącego płatności na rzecz administracji publicznej - wynika z rządowego projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości. Nowy obowiązek będzie dotyczyć niektórych jednostek z sektora wydobywczego i eksploatacji lasów.
                  • 23.04.2015Podatki 2016: Część firm będzie składać nowe sprawozdania
                   Od przyszłego roku obowiązywać zaczną przepisy nakładające na część firm obowiązek składania nowego sprawozdania dotyczącego płatności na rzecz administracji publicznej – wynika z rządowego projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości. Nowy obowiązek będzie dotyczyć niektórych jednostek z sektora wydobywczego i eksploatacji lasów.
                   • 23.04.2015Podatki 2016: Skonsolidowane sprawozdania finansowe na nowych zasadach
                    Przepisy dotyczące sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zostaną dostosowane do unijnej dyrektywy - wynika z rządowego projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Nowela będzie mieć zastosowanie do sprawozdań za lata obrotowe rozpoczynające się z początkiem 2016 r. lub później.
                    • 22.04.2015Podatki 2016: Skonsolidowane sprawozdania finansowe na nowych zasadach
                     Przepisy dotyczące sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zostaną dostosowane do unijnej dyrektywy – wynika z rządowego projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Nowela będzie mieć zastosowanie do sprawozdań za lata obrotowe rozpoczynające się z początkiem 2016 r. lub później.
                     • 01.04.2015Ustawa o rachunkowości - rząd przyjął projekt noweli
                      Polskie prawo zostanie dostosowane do przepisów unijnej dyrektywy ws. uproszczenia zasad sporządzania sprawozdania finansowego dla jednostek małych – wynika z projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości, przyjętego we wtorek przez rząd.
                      • 07.10.2014Ustawa o rachunkowości do zmiany. MF przedstawiło nowy projekt
                       Polskie prawo zostanie dostosowane do unijnej dyrektywy dotyczącej rocznych sprawozdań finansowych. Do ustawy o rachunkowości trafią przepisy ułatwiające małym podmiotom prowadzenie sprawozdawczości finansowej.
                       • 06.10.2014Ustawa o rachunkowości do zmiany. MF przedstawiło nowy projekt
                        Polskie prawo zostanie dostosowane do unijnej dyrektywy dotyczącej rocznych sprawozdań finansowych. Do ustawy o rachunkowości trafią przepisy ułatwiające małym podmiotom prowadzenie sprawozdawczości finansowej.
                        • 08.09.2014Sprawozdania finansowe banków spółdzielczych
                         Interpelacja nr 26583 w sprawie obowiązków publikowania sprawozdań finansowych przez banki spółdzielcze.
                         • 06.08.2014Ustawa o rachunkowości do zmiany. Prezydent podpisał nowelę
                          Za kilka tygodni wejdzie w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości, która dostosuje polskie przepisy do unijnej dyrektywy ws. sprawozdań finansowych. Na ułatwienia liczyć mogą przede wszystkim jednostki mikro. We wtorek nowelizacja została podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.
                          • 15.05.2014Nabycie akcji w celu umorzenia. Skutki podatkowe
                           Tezy: 1. Nabycie przez spółkę akcyjną własnych akcji celem ich umorzenia niezależnie od formy zapłaty (gotówkowej lub rzeczowej) nie powoduje powstania przychodu w tej spółce, o którym stanowi art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.Tezy: 1. Nabycie przez spółkę akcyjną własnych akcji celem ich umorzenia niezależnie od formy zapłaty (gotówkowej lub rzeczowej) nie powoduje powstania przychodu w tej spółce, o którym stanowi art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
                           • 29.07.2013Ustawa o rachunkowości – ważne zmiany dla mikropodmiotów
                            Mikropodmioty będą mogły korzystać z kilku uproszczeń, obejmujących m.in. skrócone sprawozdania finansowe – wynika z projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości. Resort finansów przewiduje, że z nowych rozwiązań skorzysta nawet 34 tys. jednostek.
                            • 03.07.2013Nowa dyrektywa UE ws. rachunkowości
                             Unijne organy zatwierdziły projekt nowej dyrektywy ws. rachunkowości, która zastąpi czwartą i siódmą dyrektywę prawa spółek. Państwa członkowskie UE mają dwa lata na jej transpozycję do systemów krajowych.
                             • 09.11.2010Niektóre sprawozdania finansowe trzeba poddać badaniu i ogłosić
                              Sprawozdania finansowe niektórych podmiotów muszą zostać poddane badaniu przez biegłych rewidentów. Ustawa o rachunkowości wskazuje ponadto, że część ze sprawozdań podlega także obowiązkowemu ogłoszeniu w Monitorze Polskim B. Złożenia rocznego sprawozdania finansowego w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ogłoszenia w Monitorze Polskim B należy dokonać w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
                              • 08.11.2010Jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym muszą przyjąć jednolite zasady rachunkowości
                               Jednostki, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, a w szczególności jednostki zależne i współzależne, powinny stosować jednakowe metody wyceny aktywów i pasywów. Ponadto sporządzenie sprawozdań finansowych powinno odbywać się zgodne z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości jednostki dominującej. Zasada ta wynika z art. 63b ustawy o rachunkowości.
                               • 04.11.2010Kiedy można stosować metodę konsolidacji proporcjonalnej?
                                Zastosowanie metody proporcjonalnej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym polega na sumowaniu poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych wspólnika jednostki współzależnej, w pełnej wartości, z częścią wartości poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych jednostek współzależnych, proporcjonalną do posiadanych przez jednostki grupy kapitałowej objętych konsolidacją udziałów, dokonaniu wyłączeń oraz innych korekt.
                                • 03.11.2010Na czym polega metoda pełnej konsolidacji?
                                 Metoda konsolidacji pełnej polega na sumowaniu, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji odpowiednich sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych, dokonaniu wyłączeń oraz innych korekt.
                                 • 02.11.2010Grupy kapitałowe składają skonsolidowane sprawozdania finansowe
                                  Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej musi sporządzić jednostka dominująca, mająca siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Polski. Dokument ten powinien obejmować dane jednostki dominującej i jednostek od niej zależnych wszystkich szczebli, bez względu na ich siedzibę, zestawione w taki sposób, jakby grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę. Sprawozdaniem tym obejmuje się również dane pozostałych jednostek podporządkowanych.
                                  • 15.07.2008Zmiany w ustawie o rachunkowości – dokonane i planowane
                                   Interpelacja nr 2615 do ministra finansów w sprawie możliwości nowelizacji ustawy o rachunkowości
                                   • 26.01.2007PKPP Lewiatan: Uwagi do oceny realizacji przez Polskę Krajowego Programu Reform w roku 2006
                                    Komisja Europejska opublikowała niedawno obszerny raport na temat realizacji przez wszystkie kraje członkowskie ich krajowych programów reform przewidzianych w ramach Strategii Lizbońskiej. Zwróciła się też do rządów państw członkowskich o skomentowanie skierowanych do nich rekomendacji dotyczących tych programów i skonsultowanie tych odpowiedzi z partnerami społecznymi. Poniżej przedstawiamy treść uwag przekazanych Ministerstwu Gospodarki przez PKPP Lewiatan w ramach tych konsultacji: