Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja leasingowanego samochodu

  • 13.08.2018MF: Będą zmiany w leasingu aut osobowych
    W celu ujednolicenia zasad podatkowego rozliczania przez podatników wykorzystywania w prowadzonej działalności samochodów osobowych, niezależnie od rodzaju umowy na jakiej podatnik korzysta z takiego samochodu, przewiduje się ograniczenie w zaliczaniu opłat z tytułu umów leasingu, najmu i dzierżawy do kosztów podatkowych. Rozważane jest ustalenie takiego ograniczenia proporcją wartości leasingowanego (najmowanego) samochodu do kwoty 150.000 zł. Przewiduje się również zmianę zasad rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno dla celów działalności gospodarczej, jak i dla innych celów (niezwiązanych z prowadzoną działalnością) - poinformowało Ministerstwo Finansów.
  • 07.11.2014VAT po 1 kwietnia przy leasingu finansowym samochodu osobowego a amortyzacja
    Interpelacja nr 28864 do ministra finansów w sprawie podatku VAT od rat leasingowych w świetle nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług
  • 11.02.2014Samochód w leasingu finansowym a korekta kosztów
    Pytanie podatnika: Czy zaliczając na dzień 31 grudnia 2013 do kosztów podatkowych odpis z tytułu amortyzacji planowej za 2013 rok, Wnioskodawca powinien jednocześnie dokonać korekty tego kosztu do wysokości faktycznie opłaconej w 2013 roku wartości (sumy) rat kapitałowych?