Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

agencja restrukturyzacji modernizacji

 • 09.07.2013Kontrole u przedsiębiorcy
  Interpelacja nr 17184 do ministra gospodarki w sprawie liczby kontroli w przedsiębiorstwach i praw przedsiębiorców wobec organów przeprowadzających kontrole
 • 18.10.2012PARP nauczy, jak zostać przedsiębiorcą
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wydała nowy bezpłatny e-book pn. „Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą”. Informator ma pomóc przede wszystkim nowopowstającym firmom.
 • 26.09.2012Urzędników przybywa, wydatki rosną
  W ciągu ostatnich 5 lat zatrudnienie w centralnej administracji zwiększyło się o blisko 20 tys. osób, co kosztowało do tej pory już 10,5 mld zł. Wyraźnie wzrosła liczba osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – to najważniejsze wnioski płynące z raportu Fundacji Republikańskiej pn. „Zatrudnienie w administracji rządowej – dynamika i koszty”.
 • 16.09.2011Rusza nowy program pomocy dla przedsiębiorców
  W wrześniu rusza program „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach działania 312, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dotacje (maksymalnie 300 tys. zł) obejmują utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa na obszarach wiejskich.
 • 04.04.2011Płatności bezpośrednie dla rolników – trwa nabór wniosków
  Ponad 103 tys. rolników złożyło do końca marca br. wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2011 r. – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O wsparcie można się ubiegać do 16 maja br. Dopuszczalne jest także złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 10 czerwca, jednak należna rolnikowi dopłata będzie w takich wypadkach pomniejszana o 1 procent za każdy dzień opóźnienia.  
 • 29.03.2011Fundusze unijne - dodatkowe środki dla młodych rolników
  Według nowelizacji rozporządzenia o podziale środków z Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wszyscy wnioskodawcy z 2010 r., którzy spełniali warunki do przyznania premii dla młodych rolników, a otrzymali decyzje odmowne ze względu na brak środków, będą mogli skorzystać ze wsparcia, jeśli nadal spełniają wymagania określone w przepisach – ogłosiła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  
 • 23.02.2011Unijne fundusze dla wsi – ponad 100 mld zł
  101 mld zł wypłaciła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. 68 mld zł pochodziło z budżetu Wspólnoty, a ponad 32 mld zł ze środków krajowych. Najważniejszym instrumentem wsparcia były dopłaty bezpośrednie – poinformowały resort rolnictwa i ARiMR.   
 • 14.02.2011Dopłaty dla rolników – rozdzielone 2/3 kwoty za 2010 r.
  Na konta bankowe ponad miliona rolników Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała już blisko 8,4 mld zł, czyli 65,6 proc. kwoty dopłat bezpośrednich za 2010 r. Ich wypłata potrwa do 30 czerwca. Po raz pierwszy wsparcie dla polskich rolników osiągnie poziom 100 proc. wysokości dopłat obowiązujących w piętnastu państwach tzw. starej UE.  
 • 28.01.2011Kredyty dla rolnictwa – ponad 30 mln w I kwartale
  W pierwszym kwartale 2011 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekaże 31,7 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i klęskowych planowanych do udzielenia rolnikom przez banki. Podmioty zainteresowane zaciągnięciem preferencyjnych kredytów mogą już składać w bankach wnioski kredytowe.  
 • 18.01.2011Unijne dopłaty dla rolnictwa: Blisko 6 mld do połowy stycznia
  W ciągu półtora miesiąca – w grudniu i przez dwa tygodnie stycznia – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach dopłat bezpośrednich za 2010 r. przekazała rolnikom ponad 5,7 mld zł. Wnioski o środki pochodzące z unijnego budżetu Wspólnej Polityki Rolnej złożyło w ubiegłym roku blisko 1,4 mln gospodarstw, pieniądze otrzymała już ponad połowa z nich.  
 • 10.01.2011Unijne fundusze dla wsi – wykorzystane blisko 20 mld zł
  Do 7 stycznia 2011 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na bankowe konta rolników prawie 19,8 mld zł dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wysokość wypłaconych środków z lokuje Polskę na pierwszym miejscu wśród wszystkich krajów członkowskich UE pod względem wykorzystania wsparcia dla rolnictwa. Dla porównania w Niemczech wypłacono, w przeliczeniu na złotówki, o około 2,8 mld zł, a we Francji o 3,6 mld zł mniej niż w Polsce.  
 • 08.12.2010Dopłaty dla rolników: 3,5 mld w cztery dni
  Tegoroczne płatności bezpośrednie dla rolników są rekordowo wysokie – poinformował Tomasz Kołodziej, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ciągu czterech pierwszych dni ich realizacji na konta bankowe ponad 456 tys. rolników ARiMR przekazała prawie 3,5 mld zł.  Agencja rozpoczęła wypłatę 1 grudnia. Do uzyskania wsparcia jest uprawnionych blisko 1,4 mln rolników, którzy wiosną tego roku złożyli wnioski o dopłaty.  
 • 29.11.2010Fundusze unijne dla wsi: 2,4 mld zł na modernizację gospodarstw
  3 stycznia 2011 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na modernizację gospodarstw rolnych. Nabór zostanie przeprowadzony w piętnastu województwach – będą z niego wyłączeni rolnicy z województwa wielkopolskiego, gdzie środki na ten cel zostały wykorzystane w 2007 i 2009 r. Korzystniejsze będą zasady ubiegania się o pomoc - główna zmiana dopuszcza możliwość składania jednego wniosku wspólnie przez kilku rolników. Do wykorzystania przewidziano około 2,39 mld zł.  
 • 23.11.2010ARiMR z akredytacją na udzielanie pomocy rolnikom poszkodowanym w powodzi
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie odpowiedzialna za realizację działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” - przewiduje nowelizacja rozporządzenia ministra finansów w sprawie przyznania ARiMR akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich. Proponowany termin rozpoczęcia obowiązywania akredytacji to 10 grudnia 2010 roku.  
 • 19.11.2010Preferencyjne kredyty dla rolników: ARiMR dopłaci do odsetek
  W piątek 19 listopada weszło w życie znowelizowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR. Wprowadza ono korzystne dla rolników zmiany w zasadach udzielania kredytów rolniczych z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: wyższe dopłaty do oprocentowania, możliwość zawieszania przez banki spłaty rat kapitału oraz prawo do pomocy de minimis na nabycie udziałów lub akcji.  
 • 18.10.2010Unijne dopłaty dla rolników – 13 mld zł za 2010 r.
  Na dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników za 2010 r. zostanie przeznaczona kwota około 3,2 mld euro, czyli prawie 13 mld zł – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 70 proc. tej sumy rolnicy otrzymają z budżetu Unii Europejskiej, a pozostałe 30 proc. zostanie sfinansowane z budżetu krajowego. Stawki płatności bezpośrednich za ten rok będą przeliczane wg kursu 3,9847 zł za euro.
 • 23.09.2010Pomoc dla rolników poszkodowanych w powodzi – nabór od 30 września
  Około 4 tys. poszkodowanych gospodarstw będzie mogło skorzystać z pomocy w ramach działania  "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych", które pod koniec września uruchomi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 • 08.09.2010ARiMR: Rusza nabór dla indywidualnych przetwórców
  Od 9 września indywidualni przedsiębiorcy mogą składać wnioski o wsparcie z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 • 24.08.2010Unijne środki dla wsi: Wyższe limity w tegorocznym naborze wniosków
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odnotowuje w tym roku rekordowe zainteresowanie naborem wniosków o przyznanie premii na ułatwianie startu młodym rolnikom. Duża popularność tej formy pomocy jest zaskoczeniem, ponieważ w naborach w 2008 i 2009 roku wniosków było znacznie mniej. Minister rolnictwa zdecydował więc, że tegoroczny limit środków zostanie podwojony i wyniesie 200 mln euro.
 • 30.07.2010Fundusze unijne: Za dwa tygodnie kolejny nabór w ARiMR
  12 sierpnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie przyjmowanie wniosków o wsparcie z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 od przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego. Chodzi o pomoc na zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. Wsparcie to jest skierowane do "mikroprzedsiębiorstw", małych i średnich firm, a także podmiotów, które zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub osiągają dochód nieprzekraczający 200 mln euro rocznie.
 • 13.07.2010Unijne pieniądze dla wsi: ARiMR wypłaciła ponad 15,4 mld zł
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przydzieliła 70 proc. środków przewidzianych do wypłaty za jej pośrednictwem w Programie Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Do beneficjentów trafiło już ponad 15,4 mld zł, a pozostałe już rozdysponowane środki są zaplanowane do wypłaty w ramach przyjętych przez ARiMR wieloletnich zobowiązań. Dotyczy to m.in. wypłat przyznanych w ubiegłych latach rent strukturalnych, corocznych dopłat do zalesień, wsparcia z programu rolnośrodowiskowego, a także płatności wynikających z zawartych do tej pory umów o dofinansowanie inwestycji realizowanych przez rolników i przedsiębiorców, które zostaną wypłacone przez ARiMR po ich wykonaniu i rozliczeniu.
 • 13.07.2010320 mln euro dla rybaków i armatorów
  Ponad 322 mln zł otrzymali rybacy i armatorzy statków rybackich, którzy podpisali z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy o przyznanie wsparcia z Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" i wywiązali się z przyjętych zobowiązań.
 • 24.05.2010290 mln zł pomocy dla rybaków i armatorów
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła dotychczas ponad 290 mln zł rybakom i armatorom statków rybackich w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (PO Ryby), którego budżet wynosi około 1 mld euro.
 • 18.05.2010Unijne dopłaty dla rolnictwa: Wnioski złożyło 1,3 mln gospodarstw
  W poniedziałek 17 maja upłynął podstawowy termin składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2010 r. Według wstępnych danych, biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjęły ponad 1 mln 311 tys. wniosków. Liczba ta będzie większa, ponieważ część rolników wysyła dokumenty pocztą i w ciągu najbliższych dni dotrą one do ARiMR. Wszyscy, którzy zdążyli złożyć wnioski w podstawowym terminie, mogą liczyć na otrzymanie dopłat w pełnej wysokości.
 • 28.04.2010Dopłaty bezpośrednie: ARiMR ponagla rolników
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaapelowała rolników o szybsze składanie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2010 r. Do 26 kwietnia potencjalni beneficjenci pomocy złożyli tylko 407 tys. wniosków. ARiMR spodziewa się, że do biur powiatowych wpłynie ich jeszcze prawie milion. Czasu na osobiste złożenie lub wysłanie wniosków pocztą jest coraz mniej, ponieważ podstawowy termin upływa w tym roku 17 maja. Rolnicy mogą co prawda składać wnioski do 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 11 czerwca 2010 r., ale w takich przypadkach należna im płatność będzie pomniejszana o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia.
 • 11.03.2010Ruszyły wypłaty dla gospodarstw niskotowarowych
  Do gospodarstw niskotowarowych zaczęło płynąć unijne wsparcie przewidziane na ten rok. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przystąpiła do wypłacania IV i V raty pomocy. Dotychczas zrealizowano płatności na kwotę ponad 18 mln zł.
 • 23.02.201090 proc. rolników otrzymało płatności za 2009 rok
  Od 19 stycznia do 18 lutego tego roku na konta bankowe blisko 520 tys. rolników wpłynęło blisko 4,6 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Łącznie z płatnościami zrealizowanymi w grudniu, ARiMR wypłaciła do tej pory ponad 10,7 mld zł. Dopłaty obszarowe otrzymało już blisko 1,27 mln rolników, czyli ponad 90 proc. uprawnionych, którzy złożyli wnioski w 2009 r.
 • 02.02.2010Rolnictwo otrzymało już 12 mld zł wsparcia z PROW 2007–2013
  Rolnicy, przetwórcy żywności i inni beneficjenci działający na terenach wiejskich otrzymali do tej pory blisko 12 mld zł pomocy finansowej z Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 r. Tylko w styczniu tego roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła prawie 600 mln zł.
 • 02.02.2010¾ uprawnionych otrzymało płatności obszarowe za 2009 r.
  Dopłaty obszarowe otrzymało już ponad 1 mln 70 tys. rolników, spośród blisko 1,4 mln uprawnionych, którzy złożyli wnioski w 2009 r. – podała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Łącznie z płatnościami zrealizowanymi w grudniu, Agencja wypłaciła do tej pory blisko 8,9 mld zł. Od 19 do 28 stycznia br. ARiMR przekazała ponad 2,7 mld zł na konta bankowe przeszło 324 tys. rolników. 
 • 22.01.2010ARiMR wznowiła przekazywanie dopłat uprawnionym rolnikom
  Po wstrzymaniu na początku stycznia realizacji wniosków o dopłaty bezpośrednie z powodu przeniesienia przez Ministerstwo Finansów rachunku wypłat do Banku Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła przekazywanie pieniędzy na konta rolników. Wcześniej - do końca grudnia ubiegłego roku - płatności bezpośrednie 2009 otrzymało 745 tys. rolników, do których trafiło blisko 6,2 mld zł.
 • 04.12.2009Dwa miliardy w trzy dni
  Blisko 200 tys. rolników otrzymało w ciągu trzech pierwszych dni realizacji dopłat bezpośrednich za 2009 r. ponad 2 mld złotych – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na realizację płatności za ten rok przewidziano łącznie około 12,6 mld zł, czyli o ponad 30 proc. więcej niż w 2008 r. ARiMR zaplanowała, że jeszcze w grudniu tegoroczne płatności otrzyma około miliona uprawnionych rolników.
 • 30.11.2009Płatność energetyczna: Upływa termin składania dokumentów
  Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 30 listopada upływa termin na dostarczenie dokumentów niezbędnych do otrzymania płatności energetycznej. Rolnicy, którzy złożyli wniosek o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych i dostarczyli je do podmiotu skupującego lub pierwszej jednostki przetwórczej między 16 sierpnia a 20 listopada br., mają do końca listopada czas na przedstawienie oświadczenia potwierdzającego taką dostawę.
 • 17.11.2009300 mln zł dla sektora rolno-spożywczego
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie przedsiębiorców i przetwórców z sektora rolno-spożywczego. Do rozdysponowania w 2009 r., w ramach uzupełniającego naboru, jest jeszcze ponad 300 mln zł. W pierwszej kolejności o taką pomoc mogą się ubiegać grupy producentów rolnych, grupy i organizacje producentów owoców i warzyw oraz utworzone przez nie podmioty.
 • 16.11.2009ARiMR: Ponad połowa uprawnionych otrzymała dopłaty ONW
  Ponad 390 tys. rolników, czyli ponad połowa spośród około 750 tys. uprawnionych otrzymała już dopłaty z tytułu gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Na ich konta bankowe wpłynęło łącznie ponad 597 mln zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2009 r. wyda na ten cel w sumie około 1,3 mld zł.
 • 09.11.2009O 3 mld zł więcej dla rolników
  Polscy rolnicy mogą otrzymać za rok 2009 ponad 12,5 mld zł płatności bezpośrednich, czyli o ponad 3 mld zł więcej niż w ubiegłym roku – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARiMR opublikowała stawki dopłat obowiązujących w tym roku. Wynikają one z rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi podpisanego w ubiegłym tygodniu.
 • 29.10.2009ARiMR wypłaciła ponad 10 mld z PROW 2007-2013
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 27 października wypłaciła łącznie ponad 10 mld zł rolnikom i przetwórcom żywności z Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, a do końca tego roku zamierza przekazać beneficjentom dalsze około 2,2 mld zł. Tempo wypłat pieniędzy jest znacznie wyższe niż w dwóch poprzednich latach: w 2007 r. Agencja wypłaciła jedynie około 180 mln, a w tym wypłacona kwota wyniesie 8 mld zł.
 • 19.10.2009ARiMR: Rolnicy nie będą zwracać dopłat z powodu braku fotomap
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapewniła, że rolnicy nie będą musieli zwracać  środków otrzymanych z tytułu płatności bezpośrednich, rolnośrodowiskowych oraz dopłat do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), które zostały im przyznane w 2005 i 2006 roku, kiedy to nie był kompletny system identyfikacji działek rolnych (LPIS) dla całego kraju.
 • 28.09.2009Wypłaty z PROW 2007-2013 sięgnęły 9,4 mld zł
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom i przetwórcom żywności łącznie blisko 9,4 mld zł, a do końca tego roku zamierza przekazać beneficjentom dalsze 3 mld zł z Program Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich. Tempo wypłat pieniędzy stale rośnie - o ile w 2007 r. ARiMR wypłaciła jedynie około 180 mln w zł, to w roku ubiegłym było już około 4,5 mld.
 • 15.09.2009Preferencyjne kredyty dla rolnictwa wciąż dostępne
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że dopłaca do oprocentowania preferencyjnych kredytów inwestycyjnych i klęskowych dla rolników. Do końca lipca tego roku 8 banków współpracujących z ARiMR otrzymało ponad 37 mln zł na dopłaty do oprocentowania nowo udzielanych kredytów inwestycyjnych.
 • 11.09.2009Pierwsze dopłaty dla rolników od października
  Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 16 października br.  rozpocznie się wypłacanie pieniędzy rolnikom, którzy prowadzą działalność na obszarach o trudnych warunkach gospodarowania lub na terenach górskich (ONW).
 • 25.08.2009Kredyty klęskowe dla rolników z pięciu województw
  Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki wydał kolejne zgody na uruchomienie kredytów klęskowych. Dzięki temu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  może upoważnić banki, z którymi ma podpisane umowy, do przyznawania preferencyjnie oprocentowanych kredytów rolnikom poszkodowanym przez tegoroczne powodzie, podtopienia gruntów, ulewy, gradobicia i huragany. Wszystkie zgody decyzje wydane przez ministra pozwalają na uruchomienie kredytów klęskowych w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim.
 • 24.08.20091,5 mld zł na programy rolnośrodowiskowe
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do tej pory wypłaciła 1,52 mld zł rolnikom realizującym programy rolnośrodowiskowe finansowane z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Z tej kwoty ponad 1,35 mld zł trafiło do beneficjentów kontynuujących takie przedsięwzięcia rozpoczęte w latach 2004-2006, a około 169 mln zł otrzymali ci, którzy zaczęli ich wdrażanie w ubiegłym roku.
 • 20.08.2009Ruszyły wypłaty rekompensat za wstrzymanie działalności połowowej
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła płatności w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. W pierwszym dniu wypłaciła kwotę 1,2 mln zł na rzecz beneficjentów środka 1.2 - „Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej” oraz środka 1.5 - „Rekompensaty społeczno-ekonomiczne w celu zarządzania krajową flotą rybacką”.
 • 10.08.20092/3 województw nadal prowadzi nabór wniosków na inwestycje w działalność pozarolniczą
  W jedenastu województwach regionalne oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nadal przyjmują wnioski rolników o pomoc na rozwój działalności innej niż rolnicza. W pięciu województwach zakończono przyjmowanie wniosków na to działanie w ramach tegorocznego naboru, ponieważ zostały tam wyczerpane limity środków przewidziane na 2009 rok.
 • 07.08.20091,7 mld zł na modernizację gospodarstw rolnych
  Do pierwszych dni sierpnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarła 14,1 tys. umów (96,2 proc. przewidywanej liczby) o przyznaniu pomocy finansowej rolnikom, którzy w 2007 r. złożyli wnioski o uzyskanie wsparcia z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Łączna kwota dofinansowania przyznana w ramach podpisanych umów wynosi ponad 1,7 mld zł.
 • 04.08.2009Pierwsze wypłaty dla rolników inwestujących w przetwórstwo spożywcze
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę finansowego wsparcia beneficjentom z branży rolno-spożywczej, którzy w 2008 r. ubiegali się o pomoc z działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” i zrealizowali już projekty inwestycyjne, zatwierdzone do dofinansowania w ramach PROW 2007-2013. Do końca lipca ARiMR zwróciła 13 przedsiębiorcom część kosztów bezpośrednich poniesionych na wykonane inwestycje w łącznej wysokości 5,94 mln zł.
 • 30.07.20091,5 mld zł na programy rolnośrodowiskowe
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła do tej pory z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 1,52 mld zł rolnikom realizującym programy rolnośrodowiskowe. Z tej kwoty blisko 1,35 mld zł otrzymali beneficjenci kontynuujący takie programy z lat 2004-2006, a ponad 168 mln zł ci, którzy rozpoczęli wdrażanie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych w 2008 r.
 • 23.07.2009206 mln zł dla rozpoczynających działalność rolniczą
  Już ponad 4,1 tys. rolników, którzy ubiegali się w 2008 r. o przyznanie pomocy z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, otrzymało premie w wysokości 50 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na ich konta bankowe 206,4 mln zł. Oddziały Regionalne ARiMR przyjęły w 2008 r. 6,5 tys. wniosków od młodych rolników ubiegających się o premie na start zawodowy, a z tej grupy około 5,2 tys. otrzymało z Agencji decyzje o przyznaniu takiego wsparcia.
 • 22.07.2009Ponad 1,7 tys. umów na wsparcie działalności nierolniczej
  Do końca ubiegłego tygodnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała 1735 umów o przyznanie pomocy finansowej na rozwój działalności innej niż rolnicza z rolnikami, którzy złożyli wnioski w 2008 r. Oddziały Regionalne przyjęły ponad 4 tys. wniosków w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
 • 02.07.2009Unijne fundusze dla rolnictwa na lata 2004-2006 wykorzystane w 100 proc.
  Rolnicy i przedsiębiorcy z branży rolno-spożywczej otrzymali za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 6,58 mld zł z Sektorowego Programu Operacyjnego  Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 (w skrócie – SPO Rolnictwo). To 99 proc. środków, jakie Polska miała do wykorzystania w ramach tego programu. Z wypłaconej kwoty około 5,42 mld zł przypadło na 9 działań wdrażanych bezpośrednio przez ARiMR, a blisko 1,16 mld zł na 6 pozostałych działań wdrażanych przez samorządy wojewódzkie i Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), dla których Agencja wykonała zadania związane z płatnościami.

[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] następna strona »