Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

nowe technologie

 • 13.06.2019NSA: Akcyza jest podatkiem konsumpcyjnym - nie powinna obejmować towarów utraconych
  Z uzasadnienia: Polski ustawodawca rozwiązania normatywne dotyczące wyłączenia od opodatkowania ubytków naturalnych implementował do krajowego porządku prawnego w sposób wadliwy (niepełny), gdyż w jej wyniku nie objął zwolnieniem podatkowym ubytków naturalnych wykraczających ponad ubytki naturalne wskazane w decyzji ustalającej wielkość ubytków zwolnionych od opodatkowania.
  • 04.06.201914 proc. zawodów jest zagrożonych automatyzacją
   Obecnie ok. 14 proc. zawodów jest zagrożonych automatyzacją – wynika z nowego raportu pn. „Future of Work 2019”, który przygotowała Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W przypadku niemal jednej trzeciej zawodów (32 proc.) innowacyjne technologie cyfrowe doprowadzą z kolei do zdecydowanych zmian. Polskę zalicza się do grupy krajów o wysokim ryzyku automatyzacji miejsc pracy.
   • 15.11.2018Jak nowe technologie wpływają na branżę prawniczą?
    Postęp technologiczny w coraz większym stopniu determinuje zmiany w branży prawniczej – wynika z raportu pn. „Nowe technologie w pracy prawników i transformacje działów prawnych”, który przygotowała kancelaria PwC Legal. Ankietowani dyrektorzy działów prawnych firm wskazują, że największymi wyzwaniami są obecnie ograniczenia budżetowe oraz brak technologii usprawniających pracę.
    • 23.10.2018Przedsiębiorstwa coraz rzadziej stawiają na optymalizację podatkową
     Coraz mniej firm zamierza wprowadzać rozwiązania dotyczące optymalizacji podatkowej. Z nowego badania firm Euler Hermes i Grant Thornton wynika, że tylko 25 proc. polskich dyrektorów finansowych (CFO) planuje takie działania. Jeszcze rok temu odsetek ten był wyraźnie wyższy i wynosił 46 proc.
     • 08.08.2018Nowe technologie coraz mocniej wpływają na branżę podatkową
      Rozwój technologii i światowe trendy dotyczące administracji mają coraz większy wpływ na zarządzanie w obszarze podatków – oceniają eksperci firmy doradczej PwC. Zdaniem analityków PwC, przedsiębiorstwa powinny przykładać większą wagę do nadchodzących zmian i mocniej zaangażować się w tematykę podatkową.
      • 29.05.2018Bruksela szykuje aktualizację przepisów dotyczących akcyzy i alkoholu
       Unijne przepisy dotyczące podatku akcyzowego od alkoholu zostaną najprawdopodobniej zmienione – zapowiedziała w ostatnich dniach Komisja Europejska. Na zmianach zyskać mają w szczególności małe przedsiębiorstwa, które zajmują się produkcją alkoholu. Takie firmy uzyskałyby dostęp do nowego systemu certyfikacji, potwierdzającego prawo do niższych stawek celnych na terenie całej Unii Europejskiej.
       • 10.05.2018Rynek pracy czeka wiele zmian
        W ciągu kolejnych kilkunastu lat sytuacja na rynku pracy będzie warunkowana głównie przez automatyzację procesów i rozwiązania oparte na tzw. sztucznej inteligencji – wynika z nowego raportu pn. „Rynek pracy przyszłości”, który przygotowali eksperci firmy doradczej PwC.
        • 19.04.2018Koszty uzyskania przychodu: Know-how nabywane od podmiotów powiązanych
         Jeżeli opłaty jako bezpośrednio powiązane z wytworzonym produktem przeznaczonym do sprzedaży, są bezpośrednimi kosztami uzyskania przychodów, to powinny zostać uznane również za bezpośrednie koszty wytworzenia produktów. Tym samym mogą zostać uznane za koszt wytworzenia produktu, a ograniczenie w zaliczaniu niektórych wydatków do kosztów nie znajdzie zastosowania.
         • 28.03.2018Firmy stawiają na cięcie kosztów
          Najważniejszymi priorytetami działów zakupów firm w Polsce i na świecie są obecnie cięcie kosztów i zarządzanie ryzykiem łańcucha dostaw – wynika z nowego badania firmy doradczej Deloitte. Równocześnie jedynie 13 proc. polskich ankietowanych zadeklarowało, że w ciągu ostatniego roku udało im się poprawić poziom oszczędności.
          • 06.02.2018Podatki 2018: 50% koszty uzyskania przychodu dla twórców na etacie
           Nowelizacja ustawy PIT w zakresie stosowania 50% kup wskazuje dziedziny o charakterze twórczym objęte 50% kup. Koszty te będą miały zastosowanie m.in. do przychodów z tytułu działalności badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej. Pozostałe regulacje ustawy PIT w tym zakresie nie uległy zmianie i w konsekwencji istota regulacji, jej przedmiot i cel pozostają aktualne. Zmiany, począwszy od 2018 r., nie oznaczają utraty prawa do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do tych pracowników, którzy w ramach stosunku pracy tworzą dzieła objęte ochroną praw autorskich we wskazanych dziedzinach - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
           • 15.01.2018Nowe technologie wiele zmienią w księgowości
            Nowe technologie będą odgrywać coraz większą rolę w przedsiębiorstwach, a innowacyjne rozwiązania pozwolą księgowym także na przewidywanie przyszłych wyzwań podatkowych i księgowych – wynika z nowego raportu pn. „Robot w służbie księgowości”, który przygotowała firma doradcza EY.
            • 17.11.2017Bitcoin i inne kryptowaluty - profesjonalny obrót może być opodatkowany podatkiem liniowym
             Jeśli nie zaistnieją ustawowe przesłanki wykluczające opodatkowanie podatkiem liniowym, a podatnik z zachowaniem ustawowych terminów i procedur złoży wymagane przepisami oświadczenie, to dochody uzyskane z działalności gospodarczej polegającej na obrocie kryptowalutą może opodatkować jednolitą 19% stawką podatku dochodowego.
             • 20.09.2017CIT 2018: Limit kosztów usług niematerialnych jednak wyższy i z wyjątkami
              Dążąc do wyeliminowania ryzyka wystąpienia sytuacji, w której zmiany ukierunkowane na podmioty stosujące schematy unikania opodatkowania dotkną również podatników niestosujących takich działań, projekt ustawy został poddany bardzo szerokim konsultacjom publicznym. W efekcie, w nowej wersji projektu m.in. podwyższono do 3 mln zł próg, do którego koszty usług niematerialnych oraz koszty opłat i licencji podlegać mogą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w całości, bez odnoszenia ich wysokości do wskaźnika (podatkowego) EBITDA - wyjaśniło MF w odpowiedzi na interpelację poselską.
              • 24.04.2017Jak rozliczać ulgę na działalność badawczo-rozwojową?
               Pytanie podatnika: Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia poniesionych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej kosztów kwalifikowanych w zeznaniu za rok podatkowy, w którym wydatki te zostały faktycznie poniesione, niezależnie od momentu ich rozpoznania dla celów podatkowych?
               • 13.01.2017Podatki 2017: Branża elektroniczna liczy na eliminację podatkowych oszustów
                W tym roku branża elektroniczna powinna już odczuć pierwsze pozytywne efekty walki rządu z podatkowymi oszustami – przewiduje ZIPSEE „Cyfrowa Polska”, czyli organizacja zrzeszająca przedsiębiorstwa z branży RTV i IT. Pozytywne efekty przynieść ma m.in. wprowadzenie z początkiem 2017 r. odwróconego obciążenia podatkiem od towarów i usług (VAT) na transakcje procesorami.
                • 23.09.2016NSA. Czy liniowcy mogli korzystać z ulgi na nowe technologie?
                 Ulga na nabycie nowych technologii, o której stanowił art. 26c ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie obejmuje podatników uzyskujących przychody z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, którzy wybrali sposób opodatkowania liniową stawką 19% na podstawie art. 30c ust. 1 tej ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                 • 31.05.2016Kilka sposobów na szukanie oszczędności w podatkach
                  Obecnie firmy prowadzące działalność w Polsce stoją przed faktem wzmożonej aktywności fiskusa na polu zwiększenia skuteczności poboru należnych podatków. Przepisy podatkowe w dalszym ciągu przewidują jednak szereg rozwiązań, które pozwalają przedsiębiorcom na racjonalizację podatków, co wymiernie wpływa na osiągnięcie oszczędności.
                  • 30.05.2016Kilka sposobów na szukanie oszczędności w podatkach
                   Obecnie firmy prowadzące działalność w Polsce stoją przed faktem wzmożonej aktywności fiskusa na polu zwiększenia skuteczności poboru należnych podatków. Przepisy podatkowe w dalszym ciągu przewidują jednak szereg rozwiązań, które pozwalają przedsiębiorcom na racjonalizację podatków, co wymiernie wpływa na osiągnięcie oszczędności.
                   • 08.03.2016Automatyzacja produkcji celem dla polskiej gospodarki
                    Polska powinna szerzej otworzyć się na innowacje, których bardzo istotną częścią są robotyzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych – twierdzą eksperci firmy doradczej Deloitte. Jak przy tym wskazują, w tym celu potrzebne są inwestycje, a czynnikiem je wzmacniającym mogą być dotacje oraz zachęty podatkowe.
                    • 04.03.2016Czas prowadzenia kontroli u przedsiębiorców
                     Interpelacja nr 882 do ministra finansów w sprawie kontroli przeprowadzanych przez urzędy skarbowe
                     • 29.01.2016Kiedy obniżenie stawki CIT dla małych podatników?
                      Interpelacja nr 188 do prezesa Rady Ministrów w sprawie planowanego obniżenia stawki podatku dochodowego od osób prawnych
                      • 23.10.2015Ulga na nowe technologie tylko do końca 2015 roku
                       Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwalają podatnikom na dodatkowe (oprócz amortyzacji) odliczenie dla celów podatkowych 50% kwoty wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii i tym samym odzyskanie 9,5% wydatków poniesionych na inwestycję kwalifikującą się do ulgi, nawet jeżeli w praktyce inwestycja polega tylko na zakupie oprogramowania czy nowych systemów informatycznych (w tym np. systemów klasy ERP).
                       • 22.10.2015Ulga na nowe technologie tylko do końca 2015 roku
                        Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwalają podatnikom na dodatkowe (oprócz amortyzacji) odliczenie dla celów podatkowych 50% kwoty wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii i tym samym odzyskanie 9,5% wydatków poniesionych na inwestycję kwalifikującą się do ulgi, nawet jeżeli w praktyce inwestycja polega tylko na zakupie oprogramowania czy nowych systemów informatycznych (w tym np. systemów klasy ERP).
                        • 17.08.2015Podatki na świecie: Nowy raport OECD nt. administracji podatkowej
                         Poprawa obsługi podatników, przy jednoczesnym utrudnianiu nieprzestrzegania prawa, pomaga organom administracji podatkowej w zwiększaniu wydajności – wynika z nowego raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w którym przeanalizowano działanie podatkowej administracji w 56 krajach świata.
                         • 26.06.2015Ulgi podatkowe na B+R – Polska odstaje od innych krajów
                          Polska i Europa mogłyby przyciągnąć nowe inwestycje badawczo-rozwojowe (B+R), ale do tego potrzebny byłby spójny system zachęt podatkowych – wynika z nowego raportu EY „Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2015". Jak się okazuje, system wsparcia preferencjami podatkowymi działań B+R w Polsce należy do najmniej atrakcyjnych w Europie.
                          • 22.10.2014Podatek od nieruchomości od przenośnego pawilonu handlowego
                           Z uzasadnienia: Budynkiem jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest m.in. trwale związany z gruntem. Wprawdzie pawilony handlowe posiadają fundamenty, jednakże cechuje je tymczasowość. Zostały posadowione na gruncie dla przemijającego użytku, na co wskazują tytuły uprawniające do zajęcia gruntu. Nie stanowią tym samym części składowych gruntu i nie są z nim trwale związane. W konsekwencji, w świetle przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie stanowią one budynków, lecz budowle.
                           • 09.06.2014Opozycja proponuje kredyt na innowacje i zmiany w VAT
                            Wprowadzenie tzw. kredytu na innowacje (zamiast ulgi na nowe technologie) oraz całkowita likwidacja obecnych ograniczeń w odliczeniach podatku VAT od nabycia samochodów – to dwie główne propozycje niedawno zgłoszone przez partie opozycyjne, odpowiednio Twój Ruch oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej. Zakładające zmiany projekty nowelizacji ustaw podatkowych zostały rozpatrzone w piątek przez Sejm.
                            • 09.06.2014Opozycja proponuje kredyt na innowacje i zmiany w VAT
                             Wprowadzenie tzw. kredytu na innowacje (zamiast ulgi na nowe technologie) oraz całkowita likwidacja obecnych ograniczeń w odliczeniach podatku VAT od nabycia samochodów – to dwie główne propozycje niedawno zgłoszone przez partie opozycyjne, odpowiednio Twój Ruch oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej. Zakładające zmiany projekty nowelizacji ustaw podatkowych zostały rozpatrzone w piątek przez Sejm.
                             • 18.12.2013Rok 2013 był dobry dla gospodarki - twierdzi Piechociński
                              To był dobry rok dla inwestorów i polskiej gospodarki – uważa wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński, według którego o poprawie sytuacji świadczą m.in. wzrost eksportu oraz obecność w Polsce wielu międzynarodowych przedsiębiorstw.
                              • 10.12.2013Korekta VAT przy eksporcie towarów
                               Pytanie podatnika: Czy prawo do korekty podatku VAT należnego w deklaracji dla podatku VAT za okres w którym otrzymano potwierdzenie eksportu jest ograniczone czasowo?
                               • 03.10.2013Ulga na nowe technologie. Rozliczenie wydatków na zakup programów komputerowych
                                Pytanie podatnika: Czy wydatki na zakup oprogramowania stanowią wydatki na nabycie nowych technologii? Czy wydatki na zakup, instalację i wdrożenie komputerowego systemu mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania? Czy pomimo odliczenia 50% kwoty wydatków na nabycie nowej technologii Spółka może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tej nowej technologii?
                                • 29.08.2013Duże firmy już nie są odporne na kryzys
                                 Duże przedsiębiorstwa mają coraz większe problemy. W 2012 r. ich przychody wzrosły średnio tylko o 3,3 proc., czyli aż o 6,5 pkt proc. mniej niż rok wcześniej – wynika z nowego raportu firmy doradczej Deloitte, która wzięła pod lupę wyniki finansowe największych firm działających w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
                                 • 07.08.2013Likwidacja zwrotu VAT na materiały budowlane
                                  Interpelacja nr 18192 do ministra finansów w sprawie planów zniesienia możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT na materiały budowlane
                                  • 12.07.2013PO Polska Cyfrowa 2014-2020. Kto może liczyć na pieniądze?
                                   Resort rozwoju regionalnego rozpoczął konsultacje założeń do nowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020. Fundusze trafią na realizację trzech głównych zadań: upowszechnienie dostępu do internetu, rozwój e-administracji oraz na e-integrację osób wykluczonych cyfrowo.
                                   • 11.01.2013Zaczął działać nowy unijny urząd. Powalczy z cyberprzestępczością
                                    Dziś rozpoczął działalność nowy unijny urząd – Europejskie Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością. Do jego głównych zadań należą ochrona obywateli i firm przed przestępczością w Internecie. Biuro nowego centrum znajduje się przy siedzibie Europolu w Hadze.
                                    • 01.01.2013Broszura informacyjna do załącznika PIT/O składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2012 rok
                                     Załącznik PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych. Załącznik PIT/O należy wypełniać równocześnie z zeznaniem.
                                     • 23.08.2012Sponsorowane badania kliniczne a VAT
                                      Usługi świadczone przez szpitale na rzecz sponsora badań klinicznych nie podlegają zwolnieniu od podatku, gdyż nie są usługami o jakich mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 77, poz. 1054 z późn. zm.).
                                      • 16.07.2012Elektrownie dostaną bezpłatne uprawnienia
                                       Polskie elektrownie otrzymają bezpłatne uprawnienia do emisji CO2. Łącznie ich ilość ma wynieść ponad 400 mln w latach 2013-2019 – zdecydowała Komisja Europejska. W zamian za bezpłatne uprawnienia Polska zobowiązała się do zainwestowania ich równowartości w infrastrukturę energetyczną.
                                       • 26.04.2012Zmiany w PIT: Limit kosztów dla twórców
                                        Interpelacja nr 2973 do prezesa Rady Ministrów w sprawie rozpoczęcia prac legislacyjnych nad likwidacją bądź ograniczeniem prawa do 50% kosztów uzyskania przychodu dla twórców
                                        • 20.04.2012KE proponuje reformę polityki zatrudnienia
                                         Komisja Europejska wezwała państwa członkowskie do podjęcia szerszych działań w zakresie polityki zatrudnienia i reformowania rynku pracy. Przedstawiony w środą pakiet propozycji zawiera cały szereg zaleceń i rozwiązań, które mają – według KE – ożywić europejskie rynki pracy.
                                         • 17.04.2012Ulga technologiczna przy nabyciu środka trwałego
                                          Z uzasadnienia: Premiując, poprzez zmniejszenie obciążenia podatkiem dochodowym, wprowadzanie przez przedsiębiorców nowych technologii, ustawodawca objął ulgą specyficzną kategorię wydatków ponoszonych w celu zapewnienia sobie możliwości skorzystania z tych technologii, a mianowicie te wydatki, które - najogólniej rzecz ujmując - wiążą się z uzyskaniem dostępu oraz praw do wiedzy i rezultatów badań. Zatem, nie jest możliwe zaliczenie do kategorii wydatków na nowe technologie kosztów nabycia urządzeń umożliwiających wykorzystanie wiedzy technologicznej.
                                          • 30.01.2012Broszura informacyjna do załącznika PIT/O składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2011 rok
                                           Załącznik PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.
                                           • 19.12.2011Co może dać firmom zielona gospodarka?
                                            Osiągnięcie wzrostu oraz redukcja emisji związków węgla są możliwe nawet w czasie spowolnienia gospodarczego. Zielona gospodarka stanowi szansę również dla polskiej gospodarki – oto główne wnioski płynące z analizy ubezpieczyciela należności Euler Hermes. Szczególnie duży potencjał rozwoju ekologicznego mają w Polsce branże: budownictwo, transport, przemysł chemiczny i cementowy.
                                            • 17.11.2011Resort cyfryzacji to dobre rozwiązanie
                                             Powołanie ministra cyfryzacji jest krokiem w dobrym kierunku – uważa Business Centre Club. Bardziej prawdopodobna stanie się wizja powstania w Polsce nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego.
                                             • 04.10.2011Sprawozdanie finansowe – Jak czytać informacje o środkach trwałych
                                              Ze sprawozdań finansowych korzystają różni odbiorcy i prawdą jest, że dokument ten jest a przynajmniej być powinien wizytówką firmy. Zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym dane i informacje stanowią kopalnię wiedzy na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej danej jednostki.
                                              • 06.09.2011Zwolnienia grupowe – kiedy mają miejsce, podstawowe zasady
                                               Pracodawcy, zatrudniający co najmniej 20 pracowników, podlegają przepisom ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. nr 90, poz. 844 ze zm.), w związku z czym przy większych redukcjach zatrudnienia muszą pamiętać m. in. o przestrzeganiu procedur w niej zawartych.
                                               • 17.08.2011Rząd: Jak połączyć naukę z gospodarką?
                                                Rada Ministrów przyjęła we wtorek uchwałę o ustanowieniu Krajowego Programu Badań, który ma określić strategiczne dla państwa kierunki badań naukowych i prac rozwojowych.
                                                • 06.07.2011Ponad 700 mln dla firm na nowoczesne inwestycje
                                                 – Będziemy wspierać przedsiębiorców inwestujących w nowoczesne technologie. Na ten cel przeznaczymy 727 mln zł – zapowiedział wicepremier Waldemar Pawlak. Rząd przyjął we wtorek nowe zasady udzielania wsparcia finansowego z budżetu państwa dla projektów inwestycyjnych o istotnym znaczeniu dla gospodarki.
                                                 • 30.05.2011Będzie łatwiej o kredyt technologiczny
                                                  Firmy, które inwestują w technologie innowacyjne, mogą skorzystać z jednej z ostatnich szans na uzyskanie unijnych dotacji na swoje projekty. Według analityków firmy doradczej Deloitte, dobrą opcją dla małych i średnich przedsiębiorstw jest odświeżony niedawno Kredyt Technologiczny – działanie 4.3 PO IG. Korzystanie ze wsparcia będzie łatwiejsze z powodu wejścia w życie zmian znoszących kilka uciążliwych wymogów. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach Kredytu Technologicznego to 4 mln zł.
                                                  • 24.05.2011Wydatki na nabycie nowych technologii
                                                   Pytanie podatnika: Spółka zawarła umowę na zakup licencji oprogramowania E. Licencja wymaga wdrożenia. W tym celu Spółka zawarła umowę na wdrożenie oprogramowania systemu E. Spółka zamierza wprowadzić licencję do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w 2011 r. W 2011 roku zamierza skorzystać z ulgi na nowe technologie. Czy wydatki na nabycie licencji oraz wydatki na wdrożenie oprogramowania stanowią wydatki na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 Ustawy CIT?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] następna strona »