Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kwartalne deklaracje

 • 17.09.2020wiadczenie usug elektronicznych a rozliczenie VAT
  Zgodnie z art. 2 pkt 26 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug usugami elektronicznymi s usugi wiadczone za pomoc rodków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporzdzenia wykonawczego Rady (UE) NR 282/2011 z 15 marca 2011 r. ustanawiajcego rodki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoci dodanej (Dz. Urz. UE L 77/1). Nale do nich usugi wiadczone za pomoc Internetu lub sieci elektronicznej, których wykonanie – ze wzgldu na ich charakter – jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziau czowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii cyfrowej jest niemoliwe.
  • 17.08.2020Jak zaewidencjonowa faktur zakupow bez VAT
   Prowadzenie ewidencji zakupu naley do podstawowych obowizków vatowca. Stanowi ona podstaw do sporzdzenia deklaracji podatkowej, czy to miesicznej, czy to kwartalnej. Ewidencja tego rodzaju musi by prowadzona nieprzerwanie przez cay okres rozliczeniowy i musi w niej znale odbicie w postaci stosownego wpisu kada transakcja, w której pojawia si VAT. Nastpnie w sposób zbiorczy dane z ewidencji przenoszone s do deklaracji VAT. Ewidencja VAT jest urzdzeniem ksigowym, które prowadzone jest niezalenie od innego rodzaju dokumentacji ksigowych takich jak podatkowa ksiga przychodów i rozchodów bd ksigi rachunkowe.
   • 14.08.2020Jak zaewidencjonowa faktur zakupow bez VAT
    Prowadzenie ewidencji zakupu naley do podstawowych obowizków vatowca. Stanowi ona podstaw do sporzdzenia deklaracji podatkowej, czy to miesicznej, czy to kwartalnej. Ewidencja tego rodzaju musi by prowadzona nieprzerwanie przez cay okres rozliczeniowy i musi w niej znale odbicie w postaci stosownego wpisu kada transakcja, w której pojawia si VAT. Nastpnie w sposób zbiorczy dane z ewidencji przenoszone s do deklaracji VAT. Ewidencja VAT jest urzdzeniem ksigowym, które prowadzone jest niezalenie od innego rodzaju dokumentacji ksigowych takich jak podatkowa ksiga przychodów i rozchodów bd ksigi rachunkowe.
    • 24.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
     Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
     • 23.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
      Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
      • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
       [Ostatnia aktualizacja - 29.05.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
       • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
        [Ostatnia aktualizacja - 03.06.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
        • 14.05.2020Podatki 2020: Tarcza finansowa PFR z podatkowymi problemami
         Korzystanie z programu wsparcia oferowanego w ramach tarczy finansowej Polskiej Fundacji Rozwoju budzi pewne praktyczne wtpliwoci – oceniaj eksperci Business Centre Club oraz CRIDO. Kopoty dotycz m.in. weryfikacji deklaracji VAT-7 i JPK_VAT, a take rozliczania kwartalnego oraz zaliczek.
         • 13.05.2020Podatki 2020: Tarcza finansowa PFR z podatkowymi problemami
          Korzystanie z programu wsparcia oferowanego w ramach tarczy finansowej Polskiej Fundacji Rozwoju budzi pewne praktyczne wtpliwoci – oceniaj eksperci Business Centre Club oraz CRIDO. Kopoty dotycz m.in. weryfikacji deklaracji VAT-7 i JPK_VAT, a take rozliczania kwartalnego oraz zaliczek.
          • 29.04.2020Tarcza Antykryzysowa. Co zmienia w VAT?
           31 marca 2020 r. wesza w ycie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakanych oraz wywoanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „specustawa”). Zmienia ona wiele ustaw wprowadzajc szczególne rozwizania na czas pandemii. Zmieniy si take przepisy dot. podatku od towarów i usug. Niestety nie do koca w takim zakresie jak oczekiwali tego przedsibiorcy. Zobaczmy zatem jaki pakiet zmian w VAT jest odpowiedzi rzdu na kryzys wywoany panujc pandemi koronawirusa.
           • 29.04.2020Jak zaewidencjonowa faktur zakupow bez VAT
            Prowadzenie ewidencji zakupu naley do podstawowych obowizków vatowca. Stanowi ona podstaw do sporzdzenia deklaracji podatkowej, czy to miesicznej, czy to kwartalnej. Ewidencja tego rodzaju musi by prowadzona nieprzerwanie przez cay okres rozliczeniowy i musi w niej znale odbicie w postaci stosownego wpisu kada transakcja, w której pojawia si VAT. Nastpnie w sposób zbiorczy dane z ewidencji przenoszone s do deklaracji VAT. Ewidencja VAT jest urzdzeniem ksigowym, które prowadzone jest niezalenie od innego rodzaju dokumentacji ksigowych takich jak podatkowa ksiga przychodów i rozchodów bd ksigi rachunkowe.
            • 28.04.2020Tarcza Antykryzysowa. Co zmienia w VAT?
             31 marca 2020 r. wesza w ycie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakanych oraz wywoanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „specustawa”). Zmienia ona wiele ustaw wprowadzajc szczególne rozwizania na czas pandemii. Zmieniy si take przepisy dot. podatku od towarów i usug. Niestety nie do koca w takim zakresie jak oczekiwali tego przedsibiorcy. Zobaczmy zatem jaki pakiet zmian w VAT jest odpowiedzi rzdu na kryzys wywoany panujc pandemi koronawirusa.
             • 29.01.2020Podatki w 2020 – najwaniejsze zmiany
              Zobacz najwaniejsze zmiany dla podatników: sankcje za zapat na rachunek spoza biaej listy, obowizkowy split payment, ulga na ze dugi i nowe stawki VAT. O czym powiniene pamita w 2020?
              • 28.01.2020Podatki w 2020 – najwaniejsze zmiany
               Zobacz najwaniejsze zmiany dla podatników: sankcje za zapat na rachunek spoza biaej listy, obowizkowy split payment, ulga na ze dugi i nowe stawki VAT. O czym powiniene pamita w 2020?
               • 16.01.2020Kwartalne deklaracje VAT w 2020 r.
                Co do zasady, podatnicy VAT czynni, maj obowizek skadania miesicznych deklaracji dla podatku od towarów i usug. Niektórzy jednak mog rozlicza si kwartalnie. Od 1 stycznia 2017 r. prawo do skadania deklaracji VAT-7K zostao istotnie ograniczone. Przypomnijmy zatem, zwaszcza rozpoczynajcym dziaalno, kto w tym roku moe rozlicza VAT za okresy kwartalne.
                • 15.01.2020Kwartalne deklaracje VAT w 2020 r.
                 Co do zasady, podatnicy VAT czynni, maj obowizek skadania miesicznych deklaracji dla podatku od towarów i usug. Niektórzy jednak mog rozlicza si kwartalnie. Od 1 stycznia 2017 r. prawo do skadania deklaracji VAT-7K zostao istotnie ograniczone. Przypomnijmy zatem, zwaszcza rozpoczynajcym dziaalno, kto w tym roku moe rozlicza VAT za okresy kwartalne.
                 • 13.08.2019Podatki 2020: Deklaracje VAT odejd do przeszoci
                  W dniu 29 lipca 2019 r. Prezydent podpisa ustaw z 4 lipca br. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw (m.in. ustawy - Ordynacja podatkowa). Niesie ona kolejne rozwizania, które zdaniem Ministerstwa Finansów przyczyni si do tzw. uszczelnienia systemu VAT. Celowi temu suy bdzie, a waciwie ju suy - lecz ww. ustawa zwiksza jego zakres - cyfryzacja rozlicze z fiskusem.
                  • 12.08.2019Podatki 2020: Deklaracje VAT odejd do przeszoci
                   W dniu 29 lipca 2019 r. Prezydent podpisa ustaw z 4 lipca br. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw (m.in. ustawy - Ordynacja podatkowa). Niesie ona kolejne rozwizania, które zdaniem Ministerstwa Finansów przyczyni si do tzw. uszczelnienia systemu VAT. Celowi temu suy bdzie, a waciwie ju suy - lecz ww. ustawa zwiksza jego zakres - cyfryzacja rozlicze z fiskusem.
                   • 24.06.2019Jak zaewidencjonowa faktur zakupow bez VAT
                    Prowadzenie ewidencji zakupu naley do podstawowych obowizków vatowca. Stanowi ona podstaw do sporzdzenia deklaracji podatkowej, czy to miesicznej, czy to kwartalnej. Ewidencja tego rodzaju musi by prowadzona nieprzerwanie przez cay okres rozliczeniowy i musi w niej znale odbicie w postaci stosownego wpisu kada transakcja, w której pojawia si VAT. Nastpnie w sposób zbiorczy dane z ewidencji przenoszone s do deklaracji VAT. Ewidencja VAT jest urzdzeniem ksigowym, które prowadzone jest niezalenie od innego rodzaju dokumentacji ksigowych takich jak podatkowa ksiga przychodów i rozchodów bd ksigi rachunkowe.
                    • 10.06.2019Podatki 2020: Deklaracje VAT bd skadane w formie JPK_VAT
                     Podatnicy podatku VAT bd skada deklaracje VAT w formie nowego pliku JPK_VAT. Takie rozwizanie ma uproci rozliczanie podatku z urzdem skarbowym. Projekt odpowiedniej nowelizacji, który zosta ju przyjty przez rzd, zakada wprowadzenie zmian z pocztkiem 2020 r.
                     • 07.06.2019Podatki 2020: Deklaracje VAT bd skadane w formie JPK_VAT
                      Podatnicy podatku VAT bd skada deklaracje VAT w formie nowego pliku JPK_VAT. Takie rozwizanie ma uproci rozliczanie podatku z urzdem skarbowym. Projekt odpowiedniej nowelizacji, który zosta ju przyjty przez rzd, zakada wprowadzenie zmian z pocztkiem 2020 r.
                      • 21.05.2019Mali podatnicy: Czciowe uregulowanie faktury a prawo do odliczenia VAT
                       Ustawodawca dla maych podatników VAT przewidzia moliwo rozliczenia si metod kasow. Jej specyfika polega m.in. na tym, i VAT z faktur zakupowych odliczaj oni wedug daty dokonania zapaty, nie za jak na zasadach ogólnych kierujc si dat jej wystawienia, bez wzgldu na fakt czy miaa miejsce na jej podstawie patno. Zatem, w przypadku gdy nabywca nie uici zapaty za faktur rozliczenie metod kasow nie pozwala na dokonanie odliczenia naliczonego w niej podatku. Podatnik musi wic pilnie monitorowa terminy dokonywanych patnoci. Pewnego rodzaju trudno praktyczna moe w takim przypadku zaistnie w sytuacji gdy podatnik korzysta w swych rozliczeniach z usug biura rachunkowego. Wówczas musi je informowa na bieco, które z otrzymanych faktur kosztowych ju opaci, co moe by w pewnym stopniu kopotliwe w przypadku patnoci czciowych bd ratalnych.
                       • 20.05.2019Mali podatnicy: Czciowe uregulowanie faktury a prawo do odliczenia VAT
                        Ustawodawca dla maych podatników VAT przewidzia moliwo rozliczenia si metod kasow. Jej specyfika polega m.in. na tym, i VAT z faktur zakupowych odliczaj oni wedug daty dokonania zapaty, nie za jak na zasadach ogólnych kierujc si dat jej wystawienia, bez wzgldu na fakt czy miaa miejsce na jej podstawie patno. Zatem, w przypadku gdy nabywca nie uici zapaty za faktur rozliczenie metod kasow nie pozwala na dokonanie odliczenia naliczonego w niej podatku. Podatnik musi wic pilnie monitorowa terminy dokonywanych patnoci. Pewnego rodzaju trudno praktyczna moe w takim przypadku zaistnie w sytuacji gdy podatnik korzysta w swych rozliczeniach z usug biura rachunkowego. Wówczas musi je informowa na bieco, które z otrzymanych faktur kosztowych ju opaci, co moe by w pewnym stopniu kopotliwe w przypadku patnoci czciowych bd ratalnych.
                        • 20.05.2019Zwrot przy zakupie kas fiskalnych: Deklaracje VAT-7 i VAT-7K z nowymi objanieniami
                         Objanienia do deklaracji dla podatku od towarów i usug (VAT-7 i VAT-7K) zostan zmodyfikowane – wynika z projektu rozporzdzenia przygotowanego przez resort finansów. Rozporzdzenie bdzie w efekcie dostosowane do zmian ustawowych dotyczcych ubiegania si o zwrot kwoty wydanej na zakup kadej z kas fiskalnych zwizanych z ustaw z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r., poz. 675). Nowela ta wprowadza nowe regulacje ws. ubiegania si o zwrot kwoty wydanej na zakup kadej kasy fiskalnej (rejestrujcej).
                         • 17.05.2019Zwrot przy zakupie kas fiskalnych: Deklaracje VAT-7 i VAT-7K z nowymi objanieniami
                          Objanienia do deklaracji dla podatku od towarów i usug (VAT-7 i VAT-7K) zostan zmodyfikowane – wynika z projektu rozporzdzenia przygotowanego przez resort finansów. Rozporzdzenie bdzie w efekcie dostosowane do zmian ustawowych dotyczcych ubiegania si o zwrot kwoty wydanej na zakup kadej z kas fiskalnych zwizanych z ustaw z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r., poz. 675). Nowela ta wprowadza nowe regulacje ws. ubiegania si o zwrot kwoty wydanej na zakup kadej kasy fiskalnej (rejestrujcej).
                          • 13.03.2019Jednolity plik kontrolny zastpi deklaracj VAT?
                           Ju od 1 lipca 2019 r. czynni podatnicy VAT zostan zwolnieni z obowizku skadania czci deklaracji podatkowych. Nowe przepisy maj na celu wyrczenie przedsibiorców z koniecznoci dopeniania zbdnych formalnoci, dziki czemu zyskaj oni wicej czasu na obsug innych sektorów firmy. Jak w zaoeniach ma wyglda nowa rzeczywisto dla podatników VAT?
                           • 12.03.2019Jednolity plik kontrolny zastpi deklaracj VAT?
                            Ju od 1 lipca 2019 r. czynni podatnicy VAT zostan zwolnieni z obowizku skadania czci deklaracji podatkowych. Nowe przepisy maj na celu wyrczenie przedsibiorców z koniecznoci dopeniania zbdnych formalnoci, dziki czemu zyskaj oni wicej czasu na obsug innych sektorów firmy. Jak w zaoeniach ma wyglda nowa rzeczywisto dla podatników VAT?
                            • 28.02.2019Kwartalne deklaracje VAT w 2019 r.
                             Co do zasady, podatnicy VAT czynni, maj obowizek skadania miesicznych deklaracji dla podatku od towarów i usug. Niektórzy jednak mog rozlicza si kwartalnie. Od 1 stycznia 2017 r. prawo do skadania deklaracji VAT-7K zostao istotnie ograniczone. Przypomnijmy zatem, zwaszcza rozpoczynajcym dziaalno, kto w tym roku moe rozlicza VAT za okresy kwartalne.
                             • 01.02.2019Zmiana sposobu wykorzystywania leasingowanego samochodu - skutki podatkowe
                              Przedsibiorca, prowadzcy jednoosobow dziaalno gospodarcz i uywajcy samochodu na podstawie umowy leasingu moe zwykle po jej zakoczeniu wykupi samochód za cen, uwzgldniajc dotychczasowe spaty jego wartoci. Jest to zazwyczaj cena duo nisza od rynkowej samochodu w podobnym stanie. W przypadku wykorzystywania samochodu wprowadzonego po zakupie do ewidencji przedsibiorcy, jego sprzeda bdzie wywoywaa skutki podatkowe, waciwe dla sprzeday skadnika majtku zwizanego z dziaalnoci gospodarcz. A co w przypadku, gdyby samochód po zakoczeniu umowy leasingu nie by ju wykorzystywany w dziaalnoci? Na to pytanie odpowiada interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 29 stycznia 2019 r.
                              • 31.01.2019Zmiana sposobu wykorzystywania leasingowanego samochodu - skutki podatkowe
                               Przedsibiorca, prowadzcy jednoosobow dziaalno gospodarcz i uywajcy samochodu na podstawie umowy leasingu moe zwykle po jej zakoczeniu wykupi samochód za cen, uwzgldniajc dotychczasowe spaty jego wartoci. Jest to zazwyczaj cena duo nisza od rynkowej samochodu w podobnym stanie. W przypadku wykorzystywania samochodu wprowadzonego po zakupie do ewidencji przedsibiorcy, jego sprzeda bdzie wywoywaa skutki podatkowe, waciwe dla sprzeday skadnika majtku zwizanego z dziaalnoci gospodarcz. A co w przypadku, gdyby samochód po zakoczeniu umowy leasingu nie by ju wykorzystywany w dziaalnoci? Na to pytanie odpowiada publikowana interpretacja.
                               • 29.01.2019Co zmienia si w przepisach dla przedsibiorców od 2019 roku
                                Nowa ulga ZUS (may ZUS), uatwienia w rozliczaniu straty, wynagrodzenie maonka doliczane do kosztów, obniony CIT, mniej formalnoci podatkowych – to kilka przykadów zmian w przepisach, które obowizuj od 1 stycznia 2019 roku. Poniej prezentujemy najwaniejsze zmiany.
                                • 28.01.2019Co zmienia si w przepisach dla przedsibiorców od 2019 roku
                                 Nowa ulga ZUS (may ZUS), uatwienia w rozliczaniu straty, wynagrodzenie maonka doliczane do kosztów, obniony CIT, mniej formalnoci podatkowych – to kilka przykadów zmian w przepisach, które obowizuj od 1 stycznia 2019 roku. Poniej prezentujemy najwaniejsze zmiany.
                                 • 21.12.2018Konstytucja dla biznesu to tylko slogan?
                                  Fakt, e konstytucyjne zasady zostay skonkretyzowane i wyraone expressis verbis w ustawie Prawo Przedsibiorców powoduje, i uzyskuj one znacznie wiksze znaczenie w praktyce stosowania prawa. Nie bdzie istniaa konieczno powoywania si na normy konstytucyjne - poinformowa przedstawiciel MPiT w odpowiedzi na pytanie, dlaczego Prawo Przedsibiorców powiela zapisy Konstytucji.
                                  • 29.08.2018Zmiany w firmie - kogo trzeba powiadomi
                                   Prowadzisz firm? Pamitaj, e jeli zmienisz np. nazw, adres, numer konta, form opodatkowania Twoim obowizkiem bdzie poinformowanie urzdów. W wikszoci przypadków, wystarczy, e zmiany zgosisz do rejestru, w którym wpisana jest Twoja firma (CEIDG, KRS). Dodatkowo, w przypadku spóek, zmiany bdzie zgasza do urzdu skarbowego (w zalenoci od spóki bd to formularze NIP-2, NIP-8). Dane z tych rejestrów trafiaj do innych urzdów zwizanych z dziaalnoci (np. ZUS).
                                   • 28.08.2018Po zamkniciu firmy nie odliczysz VAT?
                                    31 grudnia zlikwidowaem dziaalno gospodarcz. W styczniu br. otrzymaem faktury za media: za dostaw wody i odprowadzanie cieków, za gaz oraz za energi elektryczn. Wprawdzie faktury te zostay wystawione po dacie likwidacji dziaalnoci, ale dotycz wiadczenia usug w trakcie trwania dziaalnoci i maj bezporedni zwizek z przychodem za okres czynnej dziaalnoci. Czy VAT zawarty w ww. fakturach bdzie mona odliczy w deklaracji za miesic grudzie?
                                    • 10.04.2018Odliczenie VAT po zamkniciu firmy
                                     31 grudnia 2017 r. zlikwidowaem dziaalno gospodarcz. W styczniu br. otrzymaem faktury za media: za dostaw wody i odprowadzanie cieków, za gaz oraz za energi elektryczn. Wprawdzie faktury te zostay wystawione po dacie likwidacji dziaalnoci, ale dotycz wiadczenia usug w trakcie trwania dziaalnoci i maj bezporedni zwizek z przychodem za okres czynnej dziaalnoci. Czy VAT zawarty w ww. fakturach bdzie mona odliczy w deklaracji za miesic grudzie 2017 r.?
                                     • 09.04.2018Odliczenie VAT po zamkniciu firmy
                                      31 grudnia 2017 r. zlikwidowaem dziaalno gospodarcz. W styczniu br. otrzymaem faktury za media: za dostaw wody i odprowadzanie cieków, za gaz oraz za energi elektryczn. Wprawdzie faktury te zostay wystawione po dacie likwidacji dziaalnoci, ale dotycz wiadczenia usug w trakcie trwania dziaalnoci i maj bezporedni zwizek z przychodem za okres czynnej dziaalnoci. Czy VAT zawarty w ww. fakturach bdzie mona odliczy w deklaracji za miesic grudzie 2017 r.?
                                      • 27.03.2018WSA. Konsekwencje bdnego zarejestrowania jako podatnika VAT
                                       Z uzasadnienia: W judykaturze powszechnie przyjmuje si, e organy podatkowe nie mog stosowa prawa w taki sposób, aby byo ono swoist puapk dla podatnika, którzy wystpuj bez pomocy prawnej i nie maj rozeznania prawnego (...) Organy podatkowe winny oceni czy skarca wystawiajc faktury VAT dziaaa w zej wierze w celu uzyskania bezpodstawnych korzyci podatkowych na gruncie ustawy o podatku od towarów i usug, czy te zaistniaa sytuacja jest w istocie efektem niewaciwego zastosowania prawa co doprowadzio do bdnej rejestracji skarcej dla celów podatku od towarów i usug.
                                       • 14.02.2018Kwartalne deklaracje VAT w 2018 r.
                                        Co do zasady, podatnicy VAT czynni, maj obowizek skadania miesicznych deklaracji dla podatku od towarów i usug. Niektórzy jednak mog rozlicza si kwartalnie. Od 1 stycznia 2017 r. prawo do skadania deklaracji VAT-7K zostao istotnie ograniczone. Przypomnijmy zatem, zwaszcza rozpoczynajcym dziaalno, kto w tym roku moe rozlicza VAT za okresy kwartalne.
                                        • 15.01.2018Wydatki przed zaoeniem firmy. Jak wypeni VAT-R by odliczy podatek?
                                         Pytanie: Czy prawidowe jest zoenie zgoszenia rejestracyjnego VAT-R z wykazan w poz. 38 dat wczeniejsz ni data zoenia tego zgoszenia, w celu skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych zakupów w okresie sprzed zoenia zgoszenia rejestracyjnego VAT-R?
                                         • 29.12.2017VAT: Przy metodzie kasowej deklaracje kwartalne
                                          Mali podatnicy, którzy wybrali metod kasow, skadaj w urzdzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesica nastpujcego po kadym kolejnym kwartale.
                                          • 27.12.2017Podatki 2018. MF o JPK dla mikroprzedsibiorców - pytania i odpowiedzi
                                           Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest zestawem informacji o operacjach gospodarczych przedsibiorcy za dany okres. Przesya si go wycznie w wersji elektronicznej. Dane s pobierane bezporednio z systemów finansowo-ksigowych przedsibiorstwa. JPK posiada okrelony ukad i format (schemat xml), który uatwia jego przetwarzanie. Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyaj JPK_VAT, czyli ewidencj zakupu i sprzeday VAT, z kolei od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy VAT, którzy prowadz ksigowo w formie elektronicznej, przekazuj inne struktury JPK na danie organów podatkowych.
                                           • 11.10.2017Podatki 2018. MF o JPK dla mikroprzedsibiorców - pytania i odpowiedzi
                                            Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest zestawem informacji o operacjach gospodarczych przedsibiorcy za dany okres. Przesya si go wycznie w wersji elektronicznej. Dane s pobierane bezporednio z systemów finansowo-ksigowych przedsibiorstwa. JPK posiada okrelony ukad i format (schemat xml), który uatwia jego przetwarzanie. Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyaj JPK_VAT, czyli ewidencj zakupu i sprzeday VAT, z kolei od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy VAT, którzy prowadz ksigowo w formie elektronicznej, przekazuj inne struktury JPK na danie organów podatkowych.
                                            • 11.09.2017Rejestracja jako podatnik VAT
                                             Podatnikami podatku VAT s podmioty prowadzce samodzielnie dziaalno gospodarcz, bez wzgldu na cel i rezultat takiej dziaalnoci. Jeeli przedsibiorca jest zarejestrowany w CEIDG, co do zasady, nie ma obowizku rejestracji jako podatnik VAT. Kiedy zatem naley zarejestrowa si jako podatnik VAT? Kto jest zwolniony z tego obowizku?
                                             • 08.09.2017Rejestracja jako podatnik VAT
                                              Podatnikami podatku VAT s podmioty prowadzce samodzielnie dziaalno gospodarcz, bez wzgldu na cel i rezultat takiej dziaalnoci. Jeeli przedsibiorca jest zarejestrowany w CEIDG, co do zasady, nie ma obowizku rejestracji jako podatnik VAT. Kiedy zatem naley zarejestrowa si jako podatnik VAT? Kto jest zwolniony z tego obowizku?
                                              • 02.08.2017Obowizek skadania VAT-8 przy WNT
                                               Zawiadomienie naczelnika urzdu skarbowego o zamiarze wykonywania wewntrzwspólnotowych naby towaru czego potwierdzeniem jest zarejestrowanie si jako podatnik VAT-UE i uzyskanie stosownego numeru, a ponadto posugiwanie si numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym PL dla transakcji wewntrzwspólnotowego nabycia towarów - stanowi dobrowoln rezygnacj z prawa okrelonego w art. 10 ust. 2 ustawy o VAT (wyczenie nabycia z WNT ze wzgldu na nieprzekroczenie kwoty 50 tys. z) - wyjani Dyrektor KIS.
                                               • 28.07.2017Kwartalne deklaracje VAT w 2017 r.
                                                Co do zasady, podatnicy VAT czynni, maj obowizek skadania miesicznych deklaracji dla podatku od towarów i usug. Niektórzy jednak mog rozlicza si kwartalnie. Od 1 stycznia 2017 r. prawo do skadania deklaracji VAT-7K zostao istotnie ograniczone. Przypomnijmy zatem, zwaszcza rozpoczynajcym dziaalno, kto w tym roku moe rozlicza VAT za okresy kwartalne.
                                                • 30.06.2017Podatki 2017: Odwrotne obcienie a may podatnik i metoda kasowa w VAT
                                                 Pytanie podatnika: Czy fakt, e Spóka dokonuje transakcji zakupu usug budowlanych z tzw maym podatnikiem, rozliczajcym VAT „metod kasow”, do których to transakcji ma zastosowanie mechanizm „odwrotnego obcienia” VAT (ze sprzedawcy na nabywc) ma wpyw na termin powstania obowizku podatkowego dla Spóki i czy uzalenia powstanie obowizku podatkowego od daty dokonania zapaty przez Spók na rzecz maego podatnika (podwykonawcy)?
                                                 • 23.06.2017VAT 2017: Metoda kasowa dla rozpoczynajcych dziaalno
                                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca od 1 lutego 2017 r. prowadzi samodzieln dziaalno gospodarcz opodatkowan na zasadach ogólnych. Zainteresowany prowadzi podatkow ksig przychodów i rozchodów i jest czynnym podatnikiem VAT, wykonujcym wycznie usugi opodatkowane VAT (tzw. „may podatnik”). Czy Wnioskodawca rozliczajc si miesicznie moe stosowa kasow metod rozlicze?
                                                  • 26.05.2017Odliczenie VAT od zakupu samochodu przed rejestracj dziaalnoci
                                                   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie uprawniony do dokonania obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego wynikajc z faktury VAT dokumentujcej nabycie samochodu osobowego w lutym 2017 roku, który zostanie zakupiony przez Wnioskodawc przed rozpoczciem prowadzenia dziaalnoci gospodarczej oraz przed rejestracj jako czynny podatnik podatku od towarów i usug a nastpnie bdzie wykorzystywany w ramach prowadzonej przez Wnioskodawc dziaalnoci gospodarczej?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] nastpna strona »