Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja bezpośrednia

  • 23.11.2006Resort uwzględni poprawki Lewiatana dotyczące telepracy
    Rząd przygotowuje poprawki do Kodeks pracy dotyczące telepracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zobowiązało się do uwzględnienia postulatów partnerów społecznych, w tym także uwag zgłaszanych przez Lewiatana w przekazywanym Radzie Ministrów projekcie nowelizacji ustawy.