Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ordynacja podatkowa-obowi您ki podatnik闚

 • 24.05.2019Uprzednie porozumienie cenowe (APA) obowi您uje dla wszystkich zainteresowanych stron transakcji
  Nie ma (...) znaczenia to, kto jest stron decyzji w sprawie uznania prawid這wo軼i wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej pomi璠zy podmiotami powi您anymi. Istotne w tym wypadku jest natomiast by taka decyzja obejmowa豉 prawid這wo嗆 kalkulacji wynagrodzenia za us逝gi, op豉t i nale積o軼i, co do których zgodnie z art. 15e ust. 15 ustawy o CIT nie b璠 mia造 zastosowania ograniczenia z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.
  • 23.05.2019NSA: Organ podatkowy nie mo瞠 odmówi wydania interpretacji w sprawie sposobu ustalenia proporcji VAT
   Z uzasadnienia: Nieostro嗆 zwrotów przepisu jest niepo膨dana w przypadku stanowienia nakazów i zakazów adresowanych do podatników w zakresie kszta速owania wielko軼i zobowi您ania podatkowego (zwrotu podatku), lecz w豉郾ie w takim przypadku, w celu zweryfikowania prawid這wo軼i stosowania takiej normy, podatnik ma w pe軟i prawo do uzyskania rzetelnej informacji w tym zakresie od organu wydaj帷ego interpretacje w prawie podatkowym. Organ interpretacyjny jest w takim przypadku zobligowany wspomóc podatnika w ustaleniu desygnatów zwrotu niedookre郵onego u篡tego w prawie podatkowym, a nie uchyla si od tego zadania, poprzestaj帷 na egzekwowaniu poprawno軼i dokonanego przez podatnika wyboru w ramach samoobliczenia podatku (zwrotu).
   • 22.05.2019Kasa fiskalna przy sprzeda篡 stacjonarnej i wysy趾owej
    Pytanie: Czy Firma, która posiada zainstalowan kas fiskalna mo瞠 korzysta ze zwolnienia okre郵onego w poz. 38 za陰cznika do rozporz康zenia w sprawie zwolnie z obowi您ku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestruj帷ych w stosunku do sprzeda篡 dokonywanej w systemie wysy趾owym (poczt lub przesy趾ami kurierskimi) na rzecz osób fizycznych nieprowadz帷ych dzia豉lno軼i gospodarczej oraz rolników rycza速owych dokumentuj帷 sprzeda faktur VAT, a jedynie sprzeda stacjonarn dokumentowa paragonami fiskalnymi?  
    • 21.05.2019Prywatne szkolenia: z VAT czy bez? Fiskus wie lepiej
     Pa雟twa cz這nkowskie UE s zobowi您ane do respektowania wyroków Trybuna逝 Sprawiedliwo軼i UEj. Niezrozumia造 jest zatem fakt, dlaczego pomimo jasnego orzecznictwa tej instytucji (sygn. C-319/12) organ podatkowy ich nie respektuje (mówi o tym tak瞠 najnowszy wyrok NSA z 12 kwietnia 2019, sygn. akt I FSK 723/17) i nadal twierdzi, 瞠 us逝ga szkoleniowa jest bez podatku wtedy i tylko wtedy, gdy nad ich organizacj czuwa pa雟two, cho wyrok jasno wskazuje, 瞠 podmioty niepubliczne w celach komercyjnych mog by obj皻e zwolnieniem, poniewa liczy si podobie雟two celów, a nie status firmy. Prowadzi to do niepotrzebnego chaosu i nerwów ze strony przedsi瑿iorców.
     • 21.05.2019Podatki 2019: Ubezpieczenie samochodu osobowego w kosztach podatkowych
      Pytanie: Czy Wnioskodawcy przys逝guje od dnia 1 stycznia 2019 r. prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodu ca這軼i wydatków zwi您anych z ubezpieczeniem samochodu osobowego, które to wydatki na ubezpieczenie samochodu osobowego zosta造 poniesione przez Spó趾 w roku 2018, a cz窷 opisanego wydatku na ubezpieczenie samochodu osobowego zosta豉 do dnia 31 grudnia 2018 r. zaliczona do kosztów uzyskania przychodu?
      • 15.05.2019Us逝gi reklamy osobistej a zwolnienie podmiotowe VAT
       Pytanie: Wnioskodawca jest podatnikiem prowadz帷ym jednoosobow dzia豉lno嗆 gospodarcz. Zainteresowany jest trenerem personalnym i na co dzie 鈍iadczy us逝gi trenerskie. Do Wnioskodawcy zg這si造 si firmy, aby swoj osob reklamowa ich produkty w social mediach. B璠zie to reklama osobista, jak równie umowy sponsoringowej wymiany. Czy 鈍iadcz帷 us逝gi reklamy osobistej pod kodem PKD 73.1 Wnioskodawca mo瞠 nadal korzysta ze zwolnienia podmiotowego zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i us逝g?
       • 14.05.2019NSA. Sprzeda nieruchomo軼i mo瞠 spowodowa utrat prawa do rycza速u
        Zakup dzia趾i gruntu, rozpocz璚ie na niej budowy budynku mieszkalnego przez jej w豉軼iciela w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej, a nast瘼nie sprzeda takiej nieruchomo軼i w ca這軼i w trakcie budowy, powinna zosta zakwalifikowana do poz. 27 za陰cznika nr 2 do ustawy o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne, czyli do us逝gi kupna i sprzeda篡 nieruchomo軼i na w豉sny rachunek, której dokonanie powoduje wy陰czenie z opodatkowaniem w formie rycza速u od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) tej ustawy - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
        • 13.05.201917.05.2019, Warszawa: Obowi您ek przekazywania informacji o schematach podatkowych
         W konsekwencji implementacji prawa unijnego do polskiego systemu prawnego wprowadzono obowi您ek raportowania schematów podatkowych. Obowi您ek ten zosta na這穎ny na szeroki kr庵 podmiotów - nie tylko na doradców podatkowych i finansowych, tworz帷ych rozwi您ania optymalizacyjne dla podatników, ale równie na podatników, korzystaj帷ych z tych rozwi您a oraz tych, którzy uczestnicz we wdra瘸niu rozwi您a optymalizacyjnych w sposób po鈔edni. Znacznie - w stosunku do wymaga unijnych - poszerzono zakres regulacji. Poza rozwi您aniami dotycz帷ymi podatków dochodowych obowi您kiem raportowania obj皻o równie schematy dotycz帷e podatku VAT. Zapraszamy Pa雟twa na szkolenie: Obowi您ek przekazywania informacji o schematach podatkowych. Ka盥y uczestnik w ramach ceny szkolenia otrzyma w wersji edytowalnej "Wewn皻rzn procedur w zakresie przeciwdzia豉nia niewywi您ywaniu si z obowi您ku przekazywania informacji o schematach podatkowych".
         • 13.05.2019Nowa Ordynacja podatkowa jednak z opó幡ieniem?
          Nowa Ordynacja podatkowa najprawdopodobniej nie wejdzie w 篡cie w 2020 r. Ministerstwo Finansów przychyla si do prze這瞠nia terminu na 2021 r. O tak decyzj apelowa這 wcze郾iej 鈔odowisko biznesowe. W przysz造m roku w 篡cie wej嗆 powinny natomiast nowe przepisy dotycz帷e instytucji rzecznika praw podatnika.
          • 13.05.2019Skrócona nazwa na fakturze w 鈍ietle VAT
           Pytanie: Czy Spó趾a mo瞠 pos逝giwa si w obrocie gospodarczym, na fakturach oraz wszelkich innych dokumentach ksi璕owych skrótem PPH A. Sp. z o.o., zamiast pe軟ej firmy Przedsi瑿iorstwo Produkcyjno-Handlowe „A.” Spó趾a z ograniczon odpowiedzialno軼i oraz przyjmowa te dokumenty z wpisan skrócon nazw od swoich kontrahentów bez konieczno軼i wystawiania korekty?
           • 10.05.2019Nowa Ordynacja podatkowa jednak z opó幡ieniem?
            Nowa Ordynacja podatkowa najprawdopodobniej nie wejdzie w 篡cie w 2020 r. Ministerstwo Finansów przychyla si do prze這瞠nia terminu na 2021 r. O tak decyzj apelowa這 wcze郾iej 鈔odowisko biznesowe. W przysz造m roku w 篡cie wej嗆 powinny natomiast nowe przepisy dotycz帷e instytucji rzecznika praw podatnika.
            • 08.05.2019WSA. Wydatki na bran穎w imprez nie mog by kosztem podatkowym
             Z uzasadnienia: Wydatki - zwi您ane z udzia貫m w spotkaniach integracyjnych doradców podatkowych, jak i prawników, w czasie których odbywa si b璠, np. wspólne zwiedzanie okre郵onego obiektu, czy miejscowo軼i, zaj璚ia sportowe, wspólne posi趾i, gry i konkursy, aukcje charytatywne, wspólne dyskusje - nie b璠 mog造 stanowi kosztów uzyskania przychodów (...) Dzia豉nia Wnioskodawcy skierowane b璠 do w御kiego, wyspecjalizowanego grona osób ze 鈔odowiska prawniczego i b璠 mia造 na celu tworzenie okre郵onego wizerunku Wnioskodawcy na zewn徠rz, co jednoznacznie wskazuje na reprezentacyjny charakter tych wydatków.
             • 29.04.2019Terminy, zmiany, nowe przepisy: 29.04.2019 r. - 4.05.2019 r.
              W tym tygodniu przypada gówny tegoroczny termin - rozliczenie roczne podatku dochodowego. Ale nie brakuje w nim równie wielu wa積ych zmian w przepisach i nowych przepisów. Wchodz w 篡cie zmiany w Ustawie o podatku od towarów i us逝g dotycz帷e kas fiskalnych on-line, zmieniony zostaje pakiet ustaw w zwi您ku z dalsz implementacj RODO,  zaczn obowi您ywa postanowienia o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi pa雟twami. A 1 maja 2019 r. zacznie obowi您ywa nowe Rozporz康zenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zezwole na wykonywanie dzia豉lno軼i w zakresie podatku akcyzowego. Zapraszamy do zapoznania si z przegl康em wydarze  najbli窺zych siedmiu dni. 
              • 29.04.2019NSA. Korekta VAT w zwi您ku ze zmian przeznaczenia cz窷ci samochodowych
               Z uzasadnienia: Deklaracje podatkowe Spó趾i, w których przyj皻o do odliczenia 100 % podatku naliczonego przy nabyciu cz窷ci i akcesoriów samochodowych okaza造 si nieprawid這we. Deklarowane przy ich nabyciu przez Spó趾 wykorzystanie do sprzeda篡 nie mia這 miejsca, bo zosta造 wykorzystane do napraw i remontów samochodów, w stosunku do których Spó趾a nie jest w stanie zagwarantowa wykorzystywania wy陰cznie do dzia豉lno軼i gospodarczej, a to oznacza, 瞠 Spó趾a mo瞠 odliczy jedynie 50% kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu.
               • 29.04.2019Obowi您ek sk豉dania informacji ORD-U za 2018 r.
                Podatnicy obowi您ani do z這瞠nia uproszczonego sprawozdania na formularzach CIT/TP lub PIT/TP za 2018 r. obj璚i s zwolnieniem z obowi您ku sk豉dania za ten sam okres informacji o umowach zawartych z nierezydentami na formularzu ORD-U. W konsekwencji, uchylenie art. 82 § 1a Ordynacji podatkowej od dnia 1 stycznia 2019 r. wywo逝je skutek w odniesieniu do informacji o umowach zawartych z nierezydentami na formularzu ORD-U sk豉danej dopiero za 2019 r. - wyja郾i這 Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                • 29.04.2019Najem nieruchomo軼i przez ma鹵onków a limit zwolnienia podmiotowego w VAT
                 Pytanie: Czy w odniesieniu do oddania przez Wnioskodawczyni wraz z m篹em w odp豉tny najem dzier瘸w Nieruchomo軼i gruntowej zabudowanej wchodz帷ej w sk豉d ma鹵e雟kiej wspólno軼i maj徠kowej limit zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy VAT, tj. na podstawie warto軼i sprzeda篡, która nie przekracza 陰cznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 z, nale篡 liczy 陰cznie do wynajmuj帷ych ma鹵onków, czy do ka盥ego z ma鹵onków osobno?
                 • 27.04.2019Terminy, zmiany, nowe przepisy: 27.04.2019 r. - 4.05.2019 r.
                  W nadchodz帷ym tygodniu przypada gówny tegoroczny termin - rozliczenie roczne podatku dochodowego. Ale nie brakuje w nim równie wielu wa積ych zmian w przepisach i nowych przepisów. Wchodz w 篡cie zmiany w Ustawie o podatku od towarów i us逝g dotycz帷e kas fiskalnych on-line, zmieniony zostaje pakiet ustaw w zwi您ku z dalsz implementacj RODO,  zaczn obowi您ywa postanowienia o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi pa雟twami. A 1 maja 2019 r. zacznie obowi您ywa nowe Rozporz康zenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zezwole na wykonywanie dzia豉lno軼i w zakresie podatku akcyzowego. 砰cz帷 Pa雟twu udanego weekendu zapraszamy do zapoznania si z przegl康em wydarze  najbli窺zych siedmiu dni. 
                  • 26.04.2019NSA: Moc ochronna interpretacji dotyczy tak瞠 niezwróconego podatku VAT
                   Z uzasadnienia: Wykazany (...) w deklaracji zwrot podatku, w wyniku zastosowania si do interpretacji, podlega wykonaniu przez organ, niezale積ie od tego, czy w chwili wydawania decyzji nieuwzgl璠niaj帷ej interpretacji zwrot ten ju nast徙i, czy jeszcze nie mia miejsca. Nie ma bowiem 瘸dnych podstaw, aby z uwagi na czynno嗆 techniczn, jak jest w tym przypadku samo zrealizowanie przekazu podatnikowi kwoty wykazanego zwrotu, ró積icowa sytuacj podatników, co prowadzi這by do naruszenia zasady neutralno軼i VAT.
                   • 26.04.2019Wyspecjalizowane urz璠y skarbowe - jak ustala próg graniczny przychodów?
                    Do limitu 5 mln euro przychodu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 lit. a rozporz康zenia, w przypadku przychodów podatnika ustalanych na podstawie sprawozdania finansowego, nie s brane inne przychody poza przychodami netto ze sprzeda篡 towarów, wyrobów i us逝g w rozumieniu ww. art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o rachunkowo軼i. Odmiennie wygl康a sytuacja, gdy wysoko軼i przychodu podatników nie mo積a ustali zgodnie z zasadami okre郵onymi w § 2 ust. 1 pkt 7 lit. a rozporz康zenia, tj. na podstawie sprawozdania finansowego.
                    • 25.04.2019Uwa瘸j, aby nie wsi捷 nie鈍iadomie na karuzel VAT
                     Z orzecznictwa TS UE: ...Podatnik, który wiedzia lub powinien by wiedzie o tym, 瞠 nabywaj帷 towar, uczestniczy w transakcji wykorzystanej do pope軟ienia oszustwa w podatku VAT (...) powinien zosta uznany za osob bior帷 udzia w tym oszustwie, bez wzgl璠u na to, czy czerpie on korzy軼i z odsprzeda篡 dóbr.
                     • 24.04.2019Do kiedy podatnik VAT ma mo磧iwo嗆 wystawienia korekty faktury?
                      Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g (dalej: ustawa o VAT), w przypadku gdy po wystawieniu faktury:  udzielono obni磬i ceny w formie rabatu,  udzielono obni瞠k i opustów cen,  dokonano zwrotu towarów i opakowa,  dokonano zwrotu nabywcy ca這軼i lub cz窷ci zap豉ty,  podwy窺zono cen lub stwierdzono pomy趾 w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury  podatnik wystawia faktur koryguj帷.
                      • 23.04.2019Do kiedy podatnik VAT ma mo磧iwo嗆 wystawienia korekty faktury?
                       Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g (dalej: ustawa o VAT), w przypadku gdy po wystawieniu faktury:  udzielono obni磬i ceny w formie rabatu,  udzielono obni瞠k i opustów cen,  dokonano zwrotu towarów i opakowa,  dokonano zwrotu nabywcy ca這軼i lub cz窷ci zap豉ty,  podwy窺zono cen lub stwierdzono pomy趾 w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury  podatnik wystawia faktur koryguj帷.  
                       • 23.04.2019Us逝gi biurowe na rycza販ie
                        Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Dzia豉lno軼i Gospodarczej. Zgodnie z wpisem do CEIDG gównym przedmiotem dzia豉lno軼i jest „dzia豉lno嗆 us逝gowa zwi您ana z administracyjn obs逝g biura” (82.11.Z). Czy przychody, które Wnioskodawca osi庵a w zwi您ku ze 鈍iadczeniem ww. us逝g mo瞠 opodatkowa w formie rycza速u od przychodów ewidencjonowanych, a je瞠li tak, to wg jakiej stawki?
                        • 19.04.2019Podatek u 廝ód豉: Wyp豉ta dla spó趾i polskiej na konto spó趾i zagranicznej
                         Ustawodawca zaw瞛i obowi您ek pobrania podatku u 廝ód豉 do nale積o軼i wyp豉canych w zwi您ku z osi庵aniem dochodów na terytorium polski przez nierezydentów obj皻ych ograniczonym obowi您kiem podatkowym. Je郵i wyp豉ta nast瘼uje na rzecz spó趾i, której dochody podlegaj opodatkowaniu na podstawie art. 3 ust. 1 updop, to brak jest podstawy prawnej do pobrania podatku u 廝ód豉 w zwi您ku z wyp豉t wynagrodzenia na rzecz tej spó趾i.
                         • 19.04.2019Polskie rozwi您ania exit tax bardziej surowe, ni wymaga dyrektywa ATAD
                          Pa雟twa cz這nkowskie maj mo磧iwo嗆 przyj璚ia na gruncie krajowym surowszych warunków, czy te bardziej restrykcyjnych kryteriów przeciwdzia豉nia praktykom unikania opodatkowania, ni przewidziano w tre軼i dyrektywy ATAD. Charakter dyrektywy jako regulacji de minimis zwi瘯sza zakres swobody pa雟tw cz這nkowskich w doborze sposobu wdro瞠nia poszczególnych instytucji prawnych ni przewidzianych - wyja郾i這 Ministerstwo Finansów odpowiadaj帷 na interpelacj poselsk.
                          • 18.04.2019Zmiana roku podatkowego w spó販e
                           Na gruncie ustawy o CIT skuteczna zmiana roku podatkowego ma miejsce w sytuacji, kiedy do ko鎍a dotychczasowego roku podatkowego zostanie podj皻a stosowna uchwa豉 o zmianie umowy lub statutu spó趾i. Fakt podj璚ia takiej uchwa造 powinien by pó幡iej zg這szony w豉軼iwemu organowi podatkowemu, nie pó幡iej ni 30 dni po zako鎍zeniu dotychczasowego roku podatkowego.
                           • 18.04.2019NSA: Wa積y wyrok dla gmin zbywaj帷ych nieruchomo軼i nabyte nieodp豉tnie
                            Z uzasadnienia: Dla kwalifikowania skar膨cej jako wykonuj帷ej dzia豉lno嗆 gospodarcz istotne znaczenie ma bowiem to, 瞠 skar膨ca jest gmin, która jest podatnikiem VAT w zakresie obrotu nieruchomo軼iami i której aktywno嗆 na gruncie obrotu nieruchomo軼iami nie tylko ma wp造w na przysparzanie skar膨cej sta造ch dochodów ale równie w istotny sposób kszta速uje rynek obrotu nieruchomo軼iami.
                            • 15.04.2019Wydatki na samochód osobowy. Ulga rehabilitacyjna dla obojga ma鹵onków?
                             Pytanie: Na utrzymaniu Wnioskodawcy i jego 穎ny jest jedno niepe軟osprawne dziecko, które nie uko鎍zy這 16 roku 篡cia. Wnioskodawca i Jego 穎na s w豉軼icielami samochodu osobowego, który s逝篡 zarówno do dojazdów z dzieckiem do lekarzy, jak i za豉twiania zwyk造ch czynno軼i 篡ciowych dziecka. Czy Wnioskodawcy przys逝guje odliczenie od dochodu w zwi您ku z u篡waniem samochodu osobowego i b璠帷ym na utrzymaniu Wnioskodawcy niepe軟osprawnym dzieckiem, w sytuacji, gdy z takiego samego odliczenia korzysta 穎na Wnioskodawcy?
                             • 10.04.2019WSA. Zapis w akcie notarialnym pozwala skorzysta z ulgi meldunkowej w PIT
                              Z uzasadnienia: Przepisy ustawy nie okre郵a造, w jaki sposób i gdzie ma by wyra穎ne stwierdzenie, 瞠 podatnik "spe軟ia warunki do zwolnienia", byleby to o鈍iadczenie zosta這 wyra穎ne w terminie do z這瞠nia zeznania rocznego (...) wola osoby chc帷ej skorzysta z ulgi meldunkowej mo瞠 by wyra穎na wprost - przez ustne lub pisemne z這瞠nie okre郵onego o鈍iadczenia - jak równie w sposób dorozumiany, przez ka盥e zachowanie, które ujawnia jej wol w sposób dostateczny (...) W orzecznictwie s康ów administracyjnych przyjmuje si, 瞠 takie o鈍iadczenie mo瞠 by sformu這wane m.in. w akcie notarialnym, b璠帷ym podstaw sprzeda篡 lokalu mieszkalnego.
                              • 10.04.2019Faktury koryguj帷e nie przywróc zwolnienia podmiotowego VAT
                               Pytanie: Wnioskodawca od pa寮ziernika 2017 r. rozpocz掖 dzia豉lno嗆 dokonuj帷 wpisu do ewidencji dzia豉lno軼i gospodarczej. Przedmiotem dzia豉lno軼i jako przewa瘸j帷ej wskaza kod PKD 71.12.Z Dzia豉lno嗆 w zakresie in篡nierii i zwi您ane z ni doradztwo techniczne i 74.10.Z Dzia豉lno嗆 w zakresie specjalistycznego projektowania. Wnioskodawca wybiera zwolnienie podmiotowe z VAT-u, poniewa zamierza i wykonywa tylko us逝gi w zakresie projektowania. Czy w okresie od pa寮ziernika do grudnia 2017 r. przys逝giwa這 Wnioskodawcy prawo do zwolnienia podmiotowego?
                               • 09.04.2019WSA. Ulga na dzieci przy braku porozumienia rodziców
                                Z uzasadnienia: Ustawodawca w art. 27f ust. 4 ustawy o PIT przewidzia dwa sposoby jej podzia逝 - w cz窷ciach równych lub w dowolnej proporcji. Pierwszy sposób, obejmuj帷y równy podzia ulgi, zachodzi w sytuacji braku zgody rodziców co do podzia逝 ulgi. Drugi sposób b璠zie mia miejsce wówczas, gdy rodzice tak proporcj sami zgodnie ustal (...) brak porozumienia rodziców, co do okre郵enia proporcji przys逝guj帷ej im ulgi, powoduje przyj璚ie równego podzia逝 ulgi tak瞠 w sytuacji gdy jedno z rodziców wykonuje w豉dz rodzicielsk w ograniczonym zakresie.
                                • 09.04.2019Mo磧iwo嗆 u篡tkowania kas po ich ponownej fiskalizacji
                                 Pytanie: Czy Wnioskodawca b璠zie uprawniony na podstawie art. 111 ust. 3c ustawy VAT do u篡tkowania przej皻ych kas fiskalnych po ich ponownej fiskalizacji mimo nie posiadania przez cz窷 kas na dzie 陰czenia ze Spó趾 Przejmowan odpowiedniego wa積ego potwierdzenia procesu wydawania potwierdzenia spe軟ienia przez dany typ kasy rejestruj帷ej funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj帷e ze wzgl璠u na up造w czasu (potocznie zwanego homologacj kas)?
                                 • 03.04.2019Rozliczenie PIT z dzieckiem nie dla zawieszonego przedsi瑿iorcy
                                  Pytanie: Wnioskodawca zawiesi dzia豉lno嗆 27 lipca 2016 r. Przez ca造 rok 2018 r. wed逝g Urz璠u Skarbowego by podatnikiem podatku liniowego - 19%, cho nie ma 瘸dnych dochodów z tego tytu逝. Jedyny dochód Wnioskodawcy pochodzi z pracy najemnej z tytu逝 umowy o prac. Wnioskodawca zaznacza równie, 瞠 od maja 2018 r. jest bezrobotny. Czy w sytuacji zawieszenia dzia豉lno軼i gospodarczej i nie uzyskiwania 瘸dnych dochodów z tego tytu逝 Wnioskodawcy przys逝guje prawo do preferencyjnego rozliczenia si jako osoba samotnie wychowuj帷a dziecko?
                                  • 02.04.2019WSA. Maj徠ek osobisty przedsi瑿iorcy z ni窺zym podatkiem od nieruchomo軼i
                                   Z uzasadnienia: W przypadku podatników b璠帷ych osobami fizycznymi sam fakt posiadania nieruchomo軼i przez osob b璠帷 przedsi瑿iorc nie jest wystarczaj帷y do uznania jej za zwi您an z dzia豉lno軼i gospodarcz. Konieczne jest ustalenie, czy nieruchomo嗆 ta wchodzi w sk豉d przedsi瑿iorstwa prowadzonego przez t osob czy te stanowi jej maj徠ek osobisty, odr瑿ny od maj徠ku zwi您anego z prowadzeniem dzia豉lno軼i gospodarczej.
                                   • 29.03.2019Obligacje: Wi璚ej czasu na zawiadomienie ws. preferencyjnego rycza速u
                                    Termin na zawiadomienie o wyborze preferencyjnego zrycza速owanego opodatkowania od wyp豉t odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji zostanie wyd逝穎ny z 31 marca do 30 czerwca br. – wynika z projektu rozporz康zenia, który przygotowa這 Ministerstwo Finansów.
                                    • 29.03.2019MF: Nabycie tytu貫m dziedziczenia, zapisu zwyk貫go, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego
                                     Ministerstwo Finansów udost瘼ni這 broszury informacyjne, w których przedstawia obecny stan prawny dotycz帷y nieodp豉tnego nabycia rzeczy lub praw maj徠kowych tytu貫m dziedziczenia, zapisu zwyk貫go, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego. Przedstawione informacje dotycz naby, które nast徙i造 po 31.12.2015 r.
                                     • 27.03.2019Mo磧iwo嗆 podpisania deklaracji VAT przez podatnika, który ustanowi przedstawiciela podatkowego
                                      Jednym z obowi您ków przedstawiciela podatkowego jest sporz康zanie deklaracji VAT. Organem podatkowym w豉軼iwym dla podmiotów nieposiadaj帷ych siedziby ani miejsca prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej w Polsce jest Naczelnik Drugiego Urz璠u Skarbowego Warszawa-字ódmie軼ie. Naczelnik pocz徠kowo uwa瘸, i podatnicy, którzy ustanowili przedstawiciela s w pe軟i uprawnieni do podpisywania deklaracji VAT. Zdaniem organu w poj璚iu sporz康zania deklaracji podatkowej przez przedstawiciela podatkowego nie jest zawarte prawo do podpisywania deklaracji VAT, chyba 瞠 umowa pomi璠zy nim a podatnikiem takie uprawnienie wyra幡ie by mu dawa豉. Stanowisko organu skarbowego uleg這 jednak zmianie w zwi您ku z orzecznictwem s康ownictwa administracyjnego.
                                      • 27.03.2019NSA. VAT od aportu nie jest przychodem wspólnika
                                       Z uzasadnienia: Poj璚ie "nale積y podatek od towarów i us逝g", o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, nale篡 rozumie jako element warto軼i transakcji, a nie jako publicznoprawne, nieodp豉tne, przymusowe oraz bezzwrotne 鈍iadczenie pieni篹ne na rzecz Skarbu Pa雟twa. Je瞠li zatem dokonanie okre郵onej czynno軼i wi捫e si z nale積ym podatkiem od towarów i us逝g, to zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy kwota ta nie stanowi przychodu (...) kwota podatku od towarów i us逝g zwi您ana z wniesieniem aportu przez Skar膨cego, jako kwota podatku nale積ego, stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy, nie b璠zie stanowi豉 jego przychodu.
                                       • 25.03.2019WSA. Wzajemne relacje wspó逕豉軼icieli bez znaczenia dla podatku od nieruchomo軼i
                                        Z uzasadnienia: Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i op豉tach lokalnych, w sytuacji, gdy nieruchomo嗆 stanowi wspó逕豉sno嗆, to obowi您ek podatkowy ci捫y na wszystkich wspó逕豉軼icielach solidarnie. Oznacza to mi璠zy innymi, 瞠 wzajemne relacje wspó逕豉軼icieli oraz spory co do zakresu posiadania nieruchomo軼i wspólnej (korzystania z niej), pozostaj bez znaczenia z punktu widzenia ponoszenia ci篹arów w podatku od nieruchomo軼i (p豉cenia podatku).
                                        • 25.03.2019Rejestracja VAT. Fiskus pyta o kontrahentów: Weryfikacja czy ju inwigilacja?
                                         Ka盥e z這穎ne przez podatnika do organu podatkowego zg這szenie rejestracyjne VAT-R, wszczyna post瘼owanie, którego celem jest rejestracja podatnika VAT. Podlega ono równie procedurom wynikaj帷ym zarówno z przepisów Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od towarów i us逝g jak równie rozporz康ze i dyrektyw Rady (UE). Z tego te powodu pytania kierowane s do podmiotów, które z這篡造 wniosek o zarejestrowanie. Celem tych pyta jest przede wszystkim weryfikacja zawartych w dokumentacji danych, przekazywanych do urz璠u skarbowego w trakcie prowadzonego post瘼owania rejestracyjnego - poinformowa這 Ministerstwo Finansów.
                                         • 25.03.2019Rezygnacja z kasy fiskalnej
                                          Skoro Wnioskodawca dokonuje wy陰cznie dostawy towarów, która jest obj皻a zwolnieniem z obowi您ku prowadzenia ewidencji sprzeda篡 przy zastosowaniu kasy rejestruj帷ej lub dokonuje dostawy dla podmiotów gospodarczych, na rzecz których sprzeda w ogóle nie jest obj皻a ww. obowi您kiem, to Wnioskodawca mo瞠 obecnie z這篡 do w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego wniosek o wyrejestrowanie dotychczas u篡wanej kasy rejestruj帷ej z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urz璠u skarbowego, stosownie do zapisu powo豉nego § 15 ust. 1 pkt 3 rozporz康zenia w sprawie kas rejestruj帷ych, z uwzgl璠nieniem pozosta造ch zasad wynikaj帷ych z tego przepisu - wyja郾i Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                                          • 21.03.2019Ulga mieszkaniowa - najpierw zakup nieruchomo軼i, potem sprzeda innej
                                           Aby skorzysta z ulgi mieszkaniowej, konieczne jest spe軟ienie dwóch warunków: wydatkowanie przychodu na w豉sne cele mieszkaniowe i dokonanie tej czynno軼i przed up造wem dwuletniego terminu od ko鎍a roku podatkowego, w którym nast徙i這 zbycie. Podatnicy cz瘰to maj w徠pliwo軼i, co w sytuacji, w której najpierw kupi nieruchomo嗆 z przeznaczeniem na w豉sne cele mieszkaniowe, a dopiero potem uzyskaj przychód ze sprzeda篡 innej nieruchomo軼i. Tak w徠pliwo嗆 rozstrzyga przedstawiona dzisiaj interpretacja.
                                           • 20.03.2019Prawo i termin odliczenia VAT z duplikatów faktur
                                            Pytanie: Czy Wnioskodawca mo瞠 odliczy VAT od zakupu nieruchomo軼i, w miesi帷u grudniu 2018 r., lub dwóch nast瘼nych okresach rozliczeniowych, z duplikatów faktur VAT otrzymanych od sprzedawcy w dniu 12 grudnia 2018 r.; w fakturach VAT duplikat ani w fakturach pierwotnych nie zosta podany numer NIP?
                                            • 19.03.2019Festyn zak豉dowy a przychód pracownika
                                             Pytanie: Spó趾a co roku organizuje festyn zak豉dowy. Czy w zwi您ku: a) z udzia貫m w festynie, b) wygraniem nagród w konkursach organizowanych podczas tego festynu, po stronie uczestników powstaje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy na Wnioskodawcy spoczywaj zwi您ane z tym obowi您ki p豉tnika lub obowi您ki informacyjne w stosunku do uczestników?
                                             • 18.03.2019Podatki 2019. Podatek u 廝ód豉 a dywidendy: Nowe zasady poboru cz窷ciowo odroczone
                                              Wy陰czenie stosowania art. 26 ust 2e ustawy o CIT dotyczy podmiotów, które maj siedzib lub zarz康 na terytorium pa雟twa b璠帷ego stron zawartej z Polsk umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której przepisy okre郵aj zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek oraz nale積o軼i licencyjnych, o ile istnieje równie podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z pa雟twem siedziby lub zarz康u. W efekcie wy陰czenie to nie ma zastosowania w przypadku wyp豉t na rzecz podmiotów z jurysdykcji takich jak Jersey, Guernsey, czy Wyspa Man lub innych, z którymi Polska nie ma „pe軟ej” umowy podatkowej - wyja郾i這 Ministerstwo Finansów.
                                              • 15.03.2019Podatki 2020: Nowa Ordynacja podatkowa ju wkrótce?
                                               Nowa Ordynacja podatkowa ma zosta wprowadzona ju w II po這wie 2020 r. – wynika z zapowiedzi Ministerstwa Finansów. W trakcie kilku najbli窺zych tygodni nowa wersja projektu trafi do akceptacji rz康u. Resort finansów przekonuje, 瞠 ustawa wprowadzi m.in. ok. 20 rozwi您a maj帷ych zwi瘯szy ochron praw podatnika w kontaktach z organami skarbowymi.
                                               • 14.03.2019Podatki 2020: Nowa Ordynacja podatkowa ju wkrótce?
                                                Nowa Ordynacja podatkowa ma zosta wprowadzona ju w II po這wie 2020 r. – wynika z zapowiedzi Ministerstwa Finansów. W trakcie kilku najbli窺zych tygodni nowa wersja projektu trafi do akceptacji rz康u. Resort finansów przekonuje, 瞠 ustawa wprowadzi m.in. ok. 20 rozwi您a maj帷ych zwi瘯szy ochron praw podatnika w kontaktach z organami skarbowymi.
                                                • 14.03.2019NSA: Solidarny obowi您ek w podatku od nieruchomo軼i - przypadki szczególne
                                                 Z uzasadnienia: ...Prawid這wo zatem wskazano w uzasadnieniu zaskar穎nego wyroku, 瞠 jedynie w sytuacji posiadania nieruchomo軼i przez jednego ze wspó逕豉軼icieli lub niektórych z nich z zamiarem w豉dania jak w豉軼iciele ca陰 nieruchomo軼i, czyli z wyzuciem z w豉sno軼i innych wspó逕豉軼icieli, mo積a ewentualnie mówi o posiadaniu samoistnym ponad udzia造 przys逝guj帷e posiadaj帷ym wspó逕豉軼icielom.
                                                 • 14.03.2019Akcyza przy sprzeda篡 samochodu w komisie
                                                  Podatnikiem podatku akcyzowego przy sprzeda篡 komisowej samochodu osobowego b璠zie komisant, który dokonuj帷 tej sprzeda篡 dzia豉 we w豉snym imieniu. Równie w orzecznictwie s康owo-administracyjnym w omawianej kwestii funkcjonuje ugruntowane i jednolite stanowisko, wskazuj帷e, 瞠 „podatnikiem podatku akcyzowego przy sprzeda篡 komisowej jest komisant. Komisant, chocia dzia豉 na rachunek zleceniodawcy czyli komitenta, w obrocie zawsze wyst瘼uje w imieniu w豉snym, a w konsekwencji tylko jego obci捫aj obowi您ki wynikaj帷e z zawartej przez niego z osob trzeci umowy sprzeda篡.
                                                  • 13.03.2019MF o sk豉daniu ORD-U za rok 2018
                                                   Podatnicy obowi您ani do z這瞠nia uproszczonego sprawozdania na formularzach CIT/TP lub PIT/TP za 2018 r. obj璚i s zwolnieniem z obowi您ku sk豉dania za ten sam okres informacji o umowach zawartych z nierezydentami na formularzu ORD-U.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 68 ] nast瘼na strona »