Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

inspekcja handlowa

 • 27.02.2020Opłata recyklingowa od reklamówek po zmianach
  Od 1 września 2019 r. opłacie recyklingowej podlegają wszystkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, za wyjątkiem bardzo lekkich toreb (tzw. zrywek). Opłatę należy wnosić do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana. Oznacza to, że opłatę za pierwszy kwartał 2020 r. należy zapłacić do 15 kwietnia 2020 r. Przy czym, opłatę recyklingową pobieraną od klientów od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. trzeba uregulować do 15 marca 2020 r. Ponadto, od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy muszą prowadzić ewidencję nabytych i wydanych toreb foliowych - w postaci papierowej lub elektronicznej.
  • 11.12.2019IJHARS zajmie się kompleksową kontrolą jakości artykułów rolno-spożywczych
   Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw. Po zmianach Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) ma kontrolować jakość handlową artykułów rolno-spożywczych na wszystkich etapach obrotu (produkcja, przetwarzanie i dystrybucja). Nowela wejdzie w życie w lipcu 2020 r.
   • 07.11.2019Podatki 2019: Wkrótce zmiany dotyczące OZE i programu „Mój Prąd”
    Już w listopadzie w życie wejść powinna nowela Prawa ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, w której przewidziano zmiany dotyczące kontroli podmiotów wprowadzających do obrotu kotły na paliwo stałe. Równocześnie dojdzie do objęcia zwolnieniem z PIT dotacji w ramach programu „Mój Prąd” oraz ujednolicenia stawki VAT na dostawę i budowę mikroinstalacji OZE.
    • 06.11.2019Podatki 2019: Wkrótce zmiany dotyczące OZE i programu „Mój Prąd”
     Już w listopadzie w życie wejść powinna nowela Prawa ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, w której przewidziano zmiany dotyczące kontroli podmiotów wprowadzających do obrotu kotły na paliwo stałe. Równocześnie dojdzie do objęcia zwolnieniem z PIT dotacji w ramach programu „Mój Prąd” oraz ujednolicenia stawki VAT na dostawę i budowę mikroinstalacji OZE.
     • 24.10.2019Podając ceny nie zawsze trzeba stosować ustawowe obowiązki
      Obowiązek uwidaczniania w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług ceny oraz ceny jednostkowej towaru, w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen ogranicza się wyłącznie do placówek detalicznych i usługowych i nałożony jest tzw. ustawą o informowaniu o cenach. Nie odnosi się ona jednak do gazetek reklamowych.
      • 17.10.2019Myjnie samochodowe powinny podawać czas usługi
       W miejscu świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową usługi w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. Czasami jednak, w myjniach samochodowych kierowcy widzą jedynie liczbę impulsów, co nie zawsze umożliwia określenie czasu trwania usługi. W takiej sytuacji powinna wkraczać Inspekcja Handlowa.
       • 19.09.2019IJHARS przejmie pełny nadzór nad jakością artykułów rolno-spożywczych
        Wszystkie kompetencje dotyczące kontroli jakości artykułów rolno-spożywczych zostaną powierzone Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Projekt nowelizacji w tej sprawie został już przyjęty przez rząd, a nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.
        • 29.08.2019Od 1 września więcej toreb foliowych z opłatą
         Już od września br. opłatą recyklingową objęte zostaną wszystkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, z wyłączeniem bardzo lekkich toreb na zakupy, tzw. zrywek. Sprzedawcy natomiast będą mieli obowiązek przekazywania wpływów z pobranej opłaty recyklingowej w cyklu kwartalnym. Ponadto, od przyszłego roku będą mieli obowiązek prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, przy czym w przypadku przedsiębiorców prowadzących więcej niż jedną jednostkę handlową ewidencja będzie musiała być prowadzona oddzielnie dla każdej z nich.
         • 28.08.2019Od 1 września więcej toreb foliowych z opłatą
          Już od września br. opłatą recyklingową objęte zostaną wszystkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, z wyłączeniem bardzo lekkich toreb na zakupy, tzw. zrywek. Sprzedawcy natomiast będą mieli obowiązek przekazywania wpływów z pobranej opłaty recyklingowej w cyklu kwartalnym. Ponadto, od przyszłego roku będą mieli obowiązek prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, przy czym w przypadku przedsiębiorców prowadzących więcej niż jedną jednostkę handlową ewidencja będzie musiała być prowadzona oddzielnie dla każdej z nich.
          • 17.04.2019Rząd szykuje zmiany ws. nadzoru nad jakością artykułów rolno-spożywczych
           Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zostanie znowelizowana, a system nadzoru stanie się bardziej kompleksowy – wynika z projektu nowelizacji, który przygotowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W efekcie zdecydowanie większe znaczenie odgrywać ma Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Nowela wejdzie w życie z początkiem lipca br.
           • 12.03.2019Do 15 marca przekaż opłatę recyklingową za torby foliowe
            Od stycznia 2018 r. przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów sprzedawanych w tej jednostce, są zobowiązani pobrać opłatę recyklingową od klienta z tytułu wydania torby. Pobrana opłata stanowi dochód państwa a przedsiębiorca jest zobowiązany do jej wniesienia do 15 marca roku następnego po roku kalendarzowym, w którym zostanie pobrana. Zatem, pobieraną od konsumentów opłatę recyklingową od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorca jest zobowiązany wnieść do dnia 15 marca 2019 r.
            • 11.03.2019Do 15 marca przekaż opłatę recyklingową za torby foliowe
             Od stycznia 2018 r. przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów sprzedawanych w tej jednostce, są zobowiązani pobrać opłatę recyklingową od klienta z tytułu wydania torby. Pobrana opłata stanowi dochód państwa a przedsiębiorca jest zobowiązany do jej wniesienia do 15 marca roku następnego po roku kalendarzowym, w którym zostanie pobrana. Zatem, pobieraną od konsumentów opłatę recyklingową od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorca jest zobowiązany wnieść do dnia 15 marca 2019 r.
             • 07.03.2018Organy państwa mają otrzymać nowe możliwości kontroli rynku paliw
              Polskie prawo ma zostać uzupełnione o przepisy dające organom państwa większe możliwości monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych. Przyjęty już przez rząd projekt ma m.in. pozwolić na ograniczenie smogu oraz napływu do Polski niesortowanego węgla. Nowe regulacje będą dotyczyć również Krajowej Administracji Skarbowej.
              • 21.12.2017Podatki 2018: Opłata za torby foliowe jako przychód i koszt podatkowy
               Od 1 stycznia 2018 r. sklepy będą miały obowiązek doliczać do każdej jednorazowej torebki foliowej 20 groszy opłaty recyklingowej. Opłatę tę będą następnie przekazywać do budżetu państwa do 15 marca następnego roku, przy czym będzie ona stanowiła zarówno przychód, jak i koszt uzyskania przychodów.
               • 21.12.2017Biura wirtualne pod specjalnym nadzorem
                Organy podatkowe, mając świadomość coraz większego zainteresowania na rynku rejestracją pod „wirtualnym adresem” na bieżąco identyfikują i weryfikują nowe „adresy wirtualne” a następnie monitorują firmy tam rejestrowane. Zidentyfikowany fakt rejestracji podatnika pod tzw. „adresem wirtualnym” jest jednym ze znaczników podwyższonego ryzyka rejestracyjnego i okolicznością do uwzględnienia w dalszym monitoringu trwania działalności - poinformowało MF w odpowiedzi na interpelację poselską.
                • 13.11.2017Inspekcja Handlowa sprawdziła, jak sprzedawcy informują o cenach
                 Większość sprzedawców prawidłowo wywiązuje się z obowiązków dotyczących informowania o cenach – wynika z kontroli przeprowadzonych w I kwartale br. przez Inspekcję Handlową. W efekcie kontroli zakwestionowano 6,4 proc. ogółu sprawdzonych partii produktów. Za błędne informowanie o cenach produktów grożą kary finansowe.
                 • 20.08.2014Inspekcja Handlowa ogranicza liczbę kontroli i zmienia priorytety
                  W ubiegłym roku Inspekcja Handlowa przeprowadziła w sumie niecałe 22 tys. kontroli, czyli mniej o 5 proc. względem poprzedniego roku. – wynika ze „Sprawozdania z działalności Inspekcji Handlowej w 2013 r.”, opublikowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na celowniku inspektorów coraz częściej znajdują się produkty nieżywnościowe, usługi oraz paliwa.
                  • 09.07.2013Kontrole u przedsiębiorcy
                   Interpelacja nr 17184 do ministra gospodarki w sprawie liczby kontroli w przedsiębiorstwach i praw przedsiębiorców wobec organów przeprowadzających kontrole
                   • 17.05.2013Nowy urząd zastąpi cztery inspekcje żywnościowe
                    Rząd zamierza utworzyć całkiem nową instytucję. Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii (PIBŻiW) zastąpi cztery obecnie działające inspekcje, zajmujące się głównie badaniem żywności. Urząd rozpocznie działalność z początkiem 2015 r.
                    • 04.02.2013Weszły w życie przepisy ws. informowania o efektywności energetycznej
                     Od ostatniego piątku wszystkie wprowadzane na rynek produkty, które wykorzystują energię, powinny być oznaczone etykietkami informującymi o efektywności energetycznej danego urządzenia – to główna zmiana przewidziana w nowelizacji (z 12 grudnia 2012 r.) ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię.
                     • 24.10.2012Czas trwania wszystkich kontroli u przedsiębiorcy
                      Interpelacja nr 8597 do ministra gospodarki w sprawie kontrowersji wokół maksymalnego czasu trwania kontroli w przedsiębiorstwie
                      • 13.03.2012UOKiK o jakości paliw w 2011 roku
                       5,4 proc. próbek benzyny i oleju napędowego skontrolowanych przez Inspekcję Handlową w 2011 roku nie spełniało norm jakościowych – poinformował UOKiK.
                       • 20.01.2012Marka własna coraz lepszej jakości
                        Poprawiła się jakość produktów żywnościowych oferowanych przez sieci handlowe pod własną marką – wynika z raportu przygotowanego przez Inspekcję Handlową. Najlepiej wypadły soki, wody oraz miody. Gorzej – przetwory owocowe i mięsne.
                        • 09.08.2011UOKiK: Czy wiesz, co jesz?
                         Inspekcja Handlowa skontrolowała 424 punkty gastronomiczne. Kontrola, przeprowadzona na zlecenie UOKiK wykazała, że działalność czterech na pięć budzi zastrzeżenia. Największe inspektorzy mieli do punktów sezonowych, działających w popularnych miejscowościach wypoczynkowych.
                         • 03.08.2011UOKiK: Usługodawca musi mieć cennik
                          Koszt od-do u zegarmistrza, brak cennika w salonie fryzjerskim, niewłaściwe oznakowanie sprzedawanych produktów – właśnie takie, m.in., nieprawidłowości wykryła w punktach usługowych Inspekcja Handlowa. Kontrola została przeprowadzona na zlecenie UOKiK.
                          • 30.03.2011Gorsza jakość paliw – wyniki raportu UOKiK
                           Blisko 3,5 proc. skontrolowanych przez Inspekcję Handlową 2010 r. próbek benzyny i oleju napędowego nie spełniało norm jakościowych, podczas gdy rok wcześniej było to niewiele ponad 3 proc. Pogorszyły się także wyniki badania jakości gazu LPG. Zastrzeżenia wzbudziło prawie 4 proc. sprawdzonych próbek LPG w porównaniu z 0,78 proc. w roku 2009 – wynika z raportu UOKiK na temat jakości paliw.  
                           • 28.07.2010Rząd przyjął założenia polityki konsumenckiej do 2013 r.
                            Rozwój bezpiecznego i pro-konsumenckiego rynku, rozwój dialogu konsumenckiego i wzmacnianie mechanizmów samoregulacyjnych, wzmacnianie i rozwój efektywnego i skutecznego systemu poradnictwa i dochodzenia roszczeń konsumenckich – to najważniejsze cele określone w dokumencie „Polityka konsumencka na lata 2010-2013”, przyjętym przez rząd na wniosek prezes Urzędu Konkurencji i Konsumentów.
                            • 15.07.2010Jakość niektórych wyrobów winiarskich i czekoladowych budzi wątpliwości
                             13,3 proc. wyrobów czekoladowych oraz 6,2 proc. wyrobów winiarskich wzbudziło zastrzeżenia Inspekcji Handlowej w trakcie kontroli prowadzonych na zlecenie UOKiK. Statystyczny Polak wypija rocznie 2 litry wina i zjada 1,2 kg czekolady. Kwestie związane z jakością handlową oraz oznakowaniem zarówno wyrobów winiarskich, jak i czekoladowych w szczegółowy sposób regulują przepisy unijne.
                             • 22.06.2010UOKiK: Odzież nie zawsze bezpieczna
                              Jak wynika z najnowszego raportu z kontroli wyrobów włókienniczych przeprowadzonej na zlecenie UOKiK przez Inspekcję Handlową, w 1455 (34,8 proc.) z 4187 partii produktów - ubrań dla dorosłych i dzieci, bielizny, wyrobów metrażowych, pończoszniczych oraz apaszek i szali - zostały stwierdzone różnego rodzaju nieprawidłowości. Najwięcej zastrzeżeń dotyczyło oznakowania – aż 1359 z 4024 skontrolowanych partii. Część produktów zawierała metale takie jak kadm, ołów i nikiel.
                              • 26.02.2010Stacje bardziej dbają o jakość paliw
                               Polepszyła się jakość paliw na stacjach benzynowych – wynika z najnowszego raportu opracowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Handlową w 2009 roku. Niewiele ponad 3 proc. skontrolowanych stacji sprzedawało benzynę i olej napędowy niespełniające norm jakościowych, podczas gdy rok wcześniej było to 4,2 proc. W przypadku gazu LPG zastrzeżenia dotyczyły zaledwie 0,78 proc. sprawdzonych placówek w porównaniu z 5,81 proc. w roku 2008.
                               • 18.12.2009Prawie ¼ skontrolowanych zabawek wzbudziła zastrzeżenia Inspekcji Handlowej
                                Inspekcja Handlowa na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po raz kolejny sprawdziła, czy dostępne na rynku zabawki nie stwarzają zagrożenia dla najmłodszych. Łącznie od stycznia do września br. skontrolowano 3 160 zabawek. Różnego rodzaju nieprawidłowości stwierdzono w 728 przypadkach (23 proc.). Brak wymaganych przez prawo ostrzeżeń, informacji o producencie, znaku CE – to niektóre nieprawidłowości wykryte przez Inspekcję.
                                • 03.12.2009Wyniki kontroli jakości produktów żywnościowych
                                 Na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od początku 2009 roku Inspekcja Handlowa przeprowadziła kontrole m.in. jakości oraz oznakowania mleka, mięsa, ryb i ich przetworów oraz miodu. Skontrolowano hurtownie, sklepy wielkopowierzchniowe, magazyny oraz inne placówki detaliczne. Wyniki kontroli niemal 9 tys. partii produktów wskazują, że pogorszyły się wyniki jakości mleka i mięsa oraz ich przetworów, a także miodu. Lepiej niż w ubiegłym roku wypadła jakość ryb i przetworów rybnych.
                                 • 14.10.2009Jest rządowy projekt ustawy o GMO
                                  Uporządkowanie kompetencji nadzorczych i kontrolnych między inspekcjami odpowiedzialnymi za sprawowanie nadzoru nad wykorzystaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych jest jednym z najważniejszych założeń nowej ustawy o GMO przyjętej przez rząd. Nowe prawo dostosowuje polskie przepisy do unijnych regulacji. Zgodnie z nim na terytorium Polski kontrolę i monitorowanie działalności w zakresie GMO będzie koordynował minister środowiska, na którym spocznie także odpowiedzialność za wymianę informacji, szczególnie dotyczących kwestii bezpieczeństwa ludzi i środowiska.
                                  • 19.03.2009Problemy z wymianą znaków akcyzy
                                   Interpelacja nr 7359 do ministra finansów w sprawie wprowadzenia nowych wzorów znaków akcyzy (banderol) na wyroby spirytusowe i winiarskie
                                   • 06.02.2009Paliwo niskiej jakości na co dwudziestej stacji
                                    Jak informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 4,2 proc. stacji skontrolowanych przez Inspekcję Handlową w 2008 roku sprzedawało benzynę i olej napędowy niespełniające norm jakościowych – to o 2,5 proc. więcej niż rok wcześniej. W przypadku gazu LPG zastrzeżenia dotyczyły 5,8 proc. sprawdzonych placówek.
                                    • 11.12.2008Sprawniejsza kontrola wyrobów
                                     Ułatwienie przepływu informacji między organami tworzącymi system kontroli wyrobów, takimi jak Inspekcja Handlowa i organy nadzoru budowlanego, przewiduje rozporządzenie w sprawie sposobu przepływu informacji dotyczących systemu kontroli wyrobów, przyjęte przez rząd na wniosek prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
                                     • 02.12.2008UOKiK promuje polubowne sądy konsumenckie
                                      „Po co drzeć koty?” — pod takim hasłem rusza kampania billboardowa promująca instytucję polubownych sądów konsumenckich. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcja Handlowa będą zachęcać konsumentów i przedsiębiorców do pozasądowego rozwiązywania sporów.
                                      • 13.08.2008UOKiK: Lepsza jakość benzyny
                                       Poprawiła się jakość benzyny, przy jednoczesnym spadku jakości oleju napędowego – wynika z kontroli przeprowadzonej przez Inspekcję Handlową. Sprawdzeniu podlegał także gaz skroplony LPG.
                                       • 07.08.2008UOKiK skontrolował usługodawców
                                        Ponad 50 proc. skontrolowanych usługodawców nie przestrzega prawa. Kontrola zlecona przez UOKiK wykazała nieprawidłowości ograniczające prawa konsumentów. Ustalenia kontroli były podstawą do nałożenia 159 mandatów karnych.
                                        • 30.07.2008Sankcje za złą jakość żywności
                                         Kary pieniężne za utrudnianie lub uniemożliwianie kontroli artykułów rolno-spożywczych oraz wprowadzanie do obrotu artykułów o niewłaściwej jakości handlowej lub zafałszowanych przewidziano w projekcie zmian w ustawie o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, którą we wtorek przyjął rząd.
                                         • 09.07.2008Jest projekt ustawy wdrażającej REACH
                                          Wprowadzenie nowego, unijnego rozporządzenia dotyczącego rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń wobec chemikaliów (tzw. rozporządzenie REACH) przewiduje projekt nowelizacji ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw, zaakceptowany przez rząd.
                                          • 07.07.2008UOKiK skontrolował sklepy internetowe
                                           Brak podstawowych informacji związanych z transakcją to najważniejszy zarzut dotyczący sklepów internetowych. Kontrolę przedsiębiorców działających w sieci przeprowadziła Inspekcja Handlowa na zlecenie UOKiK. Zastrzeżenia dotyczą aż 89 spośród 126 skontrolowanych placówek.
                                           • 09.06.2008Braki w oznakowaniu kosmetyków
                                            Na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Inspekcja Handlowa skontrolowała prawidłowość oznakowania kosmetyków. Uchybienia stwierdzono w blisko połowie. skontrolowanych placówek handlowych.
                                            • 30.05.2008Niebezpieczne zabawki wycofywane ze sprzedaży
                                             Wzrosła liczba niebezpiecznych zabawek na rynku – wynika z najnowszego badania Inspekcji Handlowej przeprowadzonego na zlecenie UOKiK. Zakwestionowano prawie 34 proc. produktów – to o 1,3 proc. więcej niż w trakcie poprzedniej kontroli.
                                             • 23.05.2008UOKiK sprawdził gastronomię na turystycznych szlakach
                                              Inspekcja Handlowa na zlecenie UOKiK przebadała 113 placówek gastronomicznych w regionach turystycznych – w województwach dolnośląskim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim, mazowieckim i wielkopolskim. Nieprawidłowości stwierdzono w blisko 90 proc. skontrolowanych placówek.
                                              • 27.03.2008Zużyty sprzęt AGD: Brak informacji u handlowców
                                               Przedsiębiorcy nie informują, co należy zrobić ze zużytym sprzętem gospodarstwa domowego – wynika z ostatniej kontroli Inspekcji Handlowej, zleconej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nieprawidłowości stwierdzono w przypadku prawie 1/3 skontrolowanych wyrobów.
                                               • 10.03.2008Niebezpieczne zabawki – raport Inspekcji Handlowej
                                                Ostatnia kontrola Inspekcji Handlowej wykazała mniej niż rok temu nieprawidłowości w ofercie dla najmłodszych. Nadal jednak kupując zabawkę warto zwrócić uwagę na jej wykonanie i przeznaczenie – przypomina Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
                                                • 01.02.2008Lepsza jakość paliw – z wyjątkiem gazu
                                                 Jakość oleju napędowego, benzyny i - po raz pierwszy - gazu LPG oraz lekkiego oleju opałowego skontrolowała w ubiegłym roku Inspekcja Handlowa. Nowością było również prowadzenie kontroli paliwa transportowanego – jedynie na wniosek policji, oraz u producentów i przedsiębiorców magazynujących paliwo.
                                                 • 29.10.2007Samozatrudnienie — Zamiast definicji zaostrzenie sankcji
                                                  Interpelacja nr 5801 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie samozatrudnienia
                                                  • 20.07.2007UOKiK: Potyczki z fachowcem
                                                   Cennik w szufladzie zamiast w widocznym miejscu, reklamacje tylko w dniu odbioru usługi — to przykłady nieprawidłowości wykrytych podczas kontroli usługodawców zleconej przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kwestionowane praktyki dotyczą ponad 40 proc. przedsiębiorców.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] następna strona »