Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja maszyny produkcyjnej rozpoczęcie produkcji

  • 09.11.2011Odpisy amortyzacyjne od nieużywanego budynku mogą być kosztem
    Pytanie podatnika: Wnioskodawca w związku z tymczasowym niewykorzystaniem środków trwałych (budynku oraz budowli), podjął próby oddania ich w najem. Niemniej jednak w przyszłości zamierza je wykorzystywać w prowadzonej działalności gospodarczej. W chwili obecnej Wnioskodawca podpisał umowę najmu na okres trzech miesięcy. Czy pomimo czasowego nieużywania budynku oraz budowli Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dokonywane odpisy amortyzowane?