Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

limit rycza速u

 • 15.03.2019Jak rozliczy delegacj „niepracownika”
  Nie budzi najmniejszych w徠pliwo軼i, i wysy豉j帷 pracownika w podró s逝瘺ow, czy to krajow czy zagraniczn, pracodawca ma obowi您ek pokry koszty delegacji oraz zapewni stosowne 鈍iadczenia wymagane przepisami prawa. Przysporzenia osi庵ni皻e w ten sposób przez pracownika podlegaj zwolnieniu z opodatkowania podatkiem PIT, naturalnie do wysoko軼i stosownych limitów. W tym miejscu nale篡 zwróci jednak瞠 uwag, i ukszta速owana w powy窺zym zakresie linia orzecznicza s康ów administracyjnych czy stanowiska fiskusa dotyczy podró篡 jako relacji pomi璠zy pracownikiem a pracodawc. Jak to zatem wygl康a w przypadku osoby, która nie jest pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy, tzw. niepracownika?
  • 14.03.2019Jak rozliczy delegacj „niepracownika”
   Nie budzi najmniejszych w徠pliwo軼i, i wysy豉j帷 pracownika w podró s逝瘺ow, czy to krajow czy zagraniczn, pracodawca ma obowi您ek pokry koszty delegacji oraz zapewni stosowne 鈍iadczenia wymagane przepisami prawa. Przysporzenia osi庵ni皻e w ten sposób przez pracownika podlegaj zwolnieniu z opodatkowania podatkiem PIT, naturalnie do wysoko軼i stosownych limitów. W tym miejscu nale篡 zwróci jednak瞠 uwag, i ukszta速owana w powy窺zym zakresie linia orzecznicza s康ów administracyjnych czy stanowiska fiskusa dotyczy podró篡 jako relacji pomi璠zy pracownikiem a pracodawc. Jak to zatem wygl康a w przypadku osoby, która nie jest pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy, tzw. niepracownika?
   • 06.03.2019Parametry i wska幡iki 2019: Pracownik
    Za przychody ze stosunku pracy uwa瘸 si wszelkiego rodzaju wyp豉ty pieni篹ne oraz warto嗆 pieni篹n 鈍iadcze w naturze b康 ich ekwiwalenty, bez wzgl璠u na 廝ód這 finansowania tych wyp豉t i 鈍iadcze, a w szczególno軼i:
    • 05.03.2019Parametry i wska幡iki 2019: Pracownik
     Za przychody ze stosunku pracy uwa瘸 si wszelkiego rodzaju wyp豉ty pieni篹ne oraz warto嗆 pieni篹n 鈍iadcze w naturze b康 ich ekwiwalenty, bez wzgl璠u na 廝ód這 finansowania tych wyp豉t i 鈍iadcze, a w szczególno軼i:
     • 05.03.2019Podatki od OZE po zmianach
      Art. 4 ust. 9 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 廝ód豉ch energii stanowi, i wprowadzanie energii elektrycznej do sieci, a tak瞠 pobieranie tej energii z sieci nie s 鈍iadczeniem us逝g ani sprzeda膨 w rozumieniu ustawy o VAT. Przepis ten zosta uchylony, poniewa sta w sprzeczno軼i z przepisami dotycz帷ymi podatku VAT, gdzie ani ustawa o VAT, ani dyrektywa VAT okre郵aj帷a ramy unijnego systemu VAT, nie przewidywa造 瘸dnych szczególnych preferencji dla tego rodzaju dzia豉lno軼i - wyja郾i這 Ministerstwo Finansów.
      • 18.02.2019Rozliczenie roczne 2018: Jak prawid這wo korzysta z ulgi prorodzinnej
       Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytu逝 tej ulgi przys逝guje podatnikowi, który w roku podatkowym:
       • 15.02.2019Rozliczenie roczne 2018: Jak prawid這wo korzysta z ulgi prorodzinnej
        Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytu逝 tej ulgi przys逝guje podatnikowi, który w roku podatkowym:
        • 06.02.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
         Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wed逝g skali podatkowej lub rycza速em) podatnik zdecyduje teraz dokonuj帷 pierwszej wp豉ty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowi您ek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko嗆 przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko嗆 przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzaj帷ych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmuj帷ego.
         • 05.02.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
          Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wed逝g skali podatkowej lub rycza速em) podatnik zdecyduje teraz dokonuj帷 pierwszej wp豉ty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowi您ek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko嗆 przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko嗆 przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzaj帷ych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmuj帷ego.
          • 23.01.2019WSA. Ulga rehabilitacyjna: Wydatki na przewodnika nale篡 uprawdopodobni
           Z uzasadnienia: Z art. 26 ust. 7c ustawy o PIT wynika, 瞠 skoro wysoko嗆 wymienionych w tym przepisie wydatków si ustala, nie mo瞠 to oznacza, 瞠 ich wysoko嗆 nie podlega weryfikacji. (…) osoba ponosz帷a ten wydatek nie ma obowi您ku posiadania dokumentów potwierdzaj帷ych w sposób bezpo鈔edni jego poniesienie, niemniej jednak winna ona uwiarygodni i uprawdopodobni skorzystanie z przewodnika i op豉cenie tej us逝gi w okre郵onej wysoko軼i, co mo瞠 uczyni w sposób najbardziej dla siebie dogodny.
           • 09.01.2019Ju pi徠ek w Warszawie: Zmiany PIT i CIT w 2019 r.
            Ustawodawca jak co roku wprowadza w 篡cie pakiet nowych przepisów podatkowych na Nowy Rok. Tym razem wyj徠kowo du穎 zmian przygotowano w ustawach o podatku dochodowym. Gównym celem fiskusa jest uszczelnianie przepisów podatkowych i likwidacja luk pozwalaj帷ych na optymalizacj. Do嗆 gruntownie zmienione zostaj regulacje dotycz帷e klauzuli o unikaniu opodatkowania, wprowadzony zostaje równie obowi您ek raportowania o korzystaniu z rozwi您a optymalizacyjnych. Bardzo du瞠 zmiany dotycz równie cen transferowych, opodatkowania leasingu i rozliczania kosztów samochodów u篡wanych w dzia豉lno軼i gospodarczej. Pojawiaj si nowe regulacje dot. opodatkowania transakcji na rynku kryptowalut i dla podmiotów nabywaj帷ych wierzytelno軼i. A to tylko cz窷 z wielu zmian, któych stosowanie rozpoczyna si ju od 1.01.2019 r.
            • 09.01.2019NSA. Korekta zeznania nie przywróci prawa do rycza速u
             Z uzasadnienia: Zasada kontynuacji rozliczania si w formie rycza速u, wynikaj帷a z art. 9 ust. 1 zdanie 2 ustawy z o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne, ma zastosowanie w sytuacji kiedy prawo do rozliczania si przez podatnika w tej formie trwa nieprzerwanie. Utrata tego prawa wy陰cza mo磧iwo嗆 odwo豉nia si do zasady kontynuacji i wobec tego przestaje obowi您ywa domniemanie zachowania zrycza速owanej formy opodatkowania w nast瘼nym roku.
             • 03.01.2019Dziewi徠ego stycznia we Wroc豉wiu: Szkolenie - Zmiany w PIT i CIT
              Ustawodawca jak co roku wprowadza w 篡cie pakiet nowych przepisów podatkowych na Nowy Rok. Tym razem wyj徠kowo du穎 zmian przygotowano w ustawach o podatku dochodowym. Gównym celem fiskusa jest uszczelnianie przepisów podatkowych i likwidacja luk pozwalaj帷ych na optymalizacj. Do嗆 gruntownie zmienione zostaj regulacje dotycz帷e klauzuli o unikaniu opodatkowania, wprowadzony zostaje równie obowi您ek raportowania o korzystaniu z rozwi您a optymalizacyjnych. Bardzo du瞠 zmiany dotycz równie cen transferowych, opodatkowania leasingu i rozliczania kosztów samochodów u篡wanych w dzia豉lno軼i gospodarczej. Pojawiaj si nowe regulacje dot. opodatkowania transakcji na rynku kryptowalut i dla podmiotów nabywaj帷ych wierzytelno軼i. A to tylko cz窷 z wielu zmian, któych stosowanie rozpoczyna si ju od 1.01.2019 r.
              • 02.01.2019Podatki 2019: Zmiany w kosztach firmowych samochodów osobowych
               1 stycznia tego roku wesz造 w 篡cie zmiany dotycz帷e samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej dzia豉lno軼i. Podwy窺zona zosta豉 do 150 000 z kwota limitu warto軼i samochodu do którego mo磧iwe jest pe軟e odliczanie odpisów amortyzacyjnych, a w przypadku samochodu elektrycznego - do kwoty 225 000 z. Zmieni造 si równie zasady rozliczania kosztów u篡wania samochodów wykorzystywanych tak瞠 dla celów prywatnych.
               • 31.12.2018Podatki 2019: Zmiany w kosztach firmowych samochodów osobowych
                Od 1 stycznia przysz貫go roku wejd w 篡cie zmiany dotycz帷e samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej dzia豉lno軼i. Podwy窺zona zostanie do 150 000 z kwota limitu warto軼i samochodu do którego mo磧iwe jest pe軟e odliczanie odpisów amortyzacyjnych, a w przypadku samochodu elektrycznego - do kwoty 225 000 z. Zmieni si równie zasady rozliczania kosztów u篡wania samochodów wykorzystywanych tak瞠 dla celów prywatnych.
                • 21.12.2018Konstytucja dla biznesu to tylko slogan?
                 Fakt, 瞠 konstytucyjne zasady zosta造 skonkretyzowane i wyra穎ne expressis verbis w ustawie Prawo Przedsi瑿iorców powoduje, i uzyskuj one znacznie wi瘯sze znaczenie w praktyce stosowania prawa. Nie b璠zie istnia豉 konieczno嗆 powo造wania si na normy konstytucyjne - poinformowa przedstawiciel MPiT w odpowiedzi na pytanie, dlaczego Prawo Przedsi瑿iorców powiela zapisy Konstytucji.
                 • 19.12.2018Podatki 2019. Najwa積iejsze limity – PIT, CIT i VAT
                  Zgodnie z ustaw z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszcze dla przedsi瑿iorców w prawie podatkowym i gospodarczym, podwy窺zony zostanie próg przychodów uprawniaj帷y do uzyskania statusu "ma貫go podatnika" w PIT i CIT z 1,2 do 2 mln euro. Zmiana ta b璠zie obowi您ywa豉 dopiero od 1 stycznia 2020 r. Przypomnijmy wi璚 zatem, najwa積iejsze limity, które b璠 mia造 istotne znaczenie dla praw i obowi您ków przedsi瑿iorców w 2019 r.
                  • 08.11.2018Podatki 2019: Zmiany w kosztach firmowych samochodów osobowych
                   Od 1 stycznia przysz貫go roku wejd w 篡cie zmiany dotycz帷e samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej dzia豉lno軼i. Podwy窺zona zostanie do 150 000 z kwota limitu warto軼i samochodu do którego mo磧iwe jest pe軟e odliczanie odpisów amortyzacyjnych, a w przypadku samochodu elektrycznego - do kwoty 225 000 z. Zmieni si równie zasady rozliczania kosztów u篡wania samochodów wykorzystywanych tak瞠 dla celów prywatnych.
                   • 10.10.2018Podatki 2019: Nowe wzory dotycz帷e zrycza速owanego podatku dochodowego
                    Resort finansów przygotowa projekt nowego rozporz康zenia dotycz帷ego wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowi您uj帷ych w zakresie zrycza速owanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne. Formularze zostan w efekcie dostosowane do zmian w ustawach o podatkach dochodowych.
                    • 09.10.2018Podatki 2019: Nowe wzory dotycz帷e zrycza速owanego podatku dochodowego
                     Resort finansów przygotowa projekt nowego rozporz康zenia dotycz帷ego wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowi您uj帷ych w zakresie zrycza速owanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne. Formularze zostan w efekcie dostosowane do zmian w ustawach o podatkach dochodowych.
                     • 04.10.2018Podatki 2019. Najwa積iejsze limity – PIT, CIT i VAT
                      Pocz徠ek pa寮ziernika jest okresem, który ma istotne znaczenie dla praw i obowi您ków przedsi瑿iorców. Z nim w豉郾ie ustawodawca wi捫e ustalenie pewnych limitów, które decyduj o mo磧iwo軼iach i formach rozlicze osób prowadz帷ych dzia豉lno嗆 gospodarcz. Kurs euro wp造wa na kilka wa積ych spraw.
                      • 02.10.2018Podatki 2018: Zmiany w prowadzeniu PKPiR
                       15 wrze郾ia br. wesz造 w 篡cie zmiany w rozporz康zeniu ws. prowadzenia podatkowej ksi璕i przychodów i rozchodów, które przede wszystkim dostosowuj przepisy rozporz康zenia do zmian w ustawie o PIT, które wesz造 篡cie 1 stycznia 2018 r., a które uchylaj obowi您ek zawiadomienia o prowadzeniu PKPiR oraz o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie ksi璕i. Ponadto, rozszerzony zosta katalog przes豉nek uznania ksi璕i za rzeteln. Pozosta貫 zmiany maj charakter porz康kowy. Zmienione przepisy maj zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.
                       • 01.10.2018Podatki 2018: Zmiany w prowadzeniu PKPiR
                        15 wrze郾ia br. wesz造 w 篡cie zmiany w rozporz康zeniu ws. prowadzenia podatkowej ksi璕i przychodów i rozchodów, które przede wszystkim dostosowuj przepisy rozporz康zenia do zmian w ustawie o PIT, które wesz造 篡cie 1 stycznia 2018 r., a które uchylaj obowi您ek zawiadomienia o prowadzeniu PKPiR oraz o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie ksi璕i. Ponadto, rozszerzony zosta katalog przes豉nek uznania ksi璕i za rzeteln. Pozosta貫 zmiany maj charakter porz康kowy. Zmienione przepisy maj zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.
                        • 18.09.2018Koszty dzia豉lno軼i: Dojazd do firmy prywatnym samochodem z kilometrówk
                         Prowadz pozarolnicz dzia豉lno嗆 gospodarcz poza miejscem zamieszkania. Odleg這嗆 pomi璠zy miejscem zamieszkania, a miejscem wykonywania dzia豉lno軼i gospodarczej to oko這 25 km. Do firmy doje盥瘸m w豉snym samochodem osobowym, który nie zosta wprowadzony do ewidencji 鈔odków trwa造ch i warto軼i niematerialnych i prawnych. Czy mog zaliczy do kosztów wydatki zwi您ane z ww. dojazdem, obliczone na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu (wed逝g tzw. kilometrówki)?
                         • 17.09.2018Koszty dzia豉lno軼i: Dojazd do firmy prywatnym samochodem z kilometrówk
                          Prowadz pozarolnicz dzia豉lno嗆 gospodarcz poza miejscem zamieszkania. Odleg這嗆 pomi璠zy miejscem zamieszkania, a miejscem wykonywania dzia豉lno軼i gospodarczej to oko這 25 km. Do firmy doje盥瘸m w豉snym samochodem osobowym, który nie zosta wprowadzony do ewidencji 鈔odków trwa造ch i warto軼i niematerialnych i prawnych. Czy mog zaliczy do kosztów wydatki zwi您ane z ww. dojazdem, obliczone na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu (wed逝g tzw. kilometrówki)?
                          • 29.08.2018Podatki 2018: Limit na rycza速 od najmu dotyczy obojga ma鹵onków
                           Okoliczno嗆, 瞠 jeden z ma鹵onków korzysta z opodatkowania na ogólnych zasadach wed逝g skali podatkowej, nie oznacza, 瞠 nie osi庵a przychodów z tytu逝 umowy najmu, dzier瘸wy zawieranej poza dzia豉lno軼i gospodarcz, które podlegaj uwzgl璠nieniu w limicie przychodów w wysoko軼i 100 000 z. Przepisy nie stanowi, 瞠 w limicie tym uwzgl璠nia si wy陰cznie przychody z tytu逝 umowy najmu, dzier瘸wy, zawieranej poza dzia豉lno軼i gospodarcz, opodatkowane rycza速em od przychodów ewidencjonowanych - wyja郾i這 Ministerstwo Finansów.
                           • 23.08.2018NSA: Ustalaj帷 dochód dziecka dla celów ulgi prorodzinnej mo積a uwzgl璠ni strat ze 廝ód豉 przychodów
                            Z uzasadnienia: Aby osoba samotnie wychowuj帷a dziecko mog豉 skorzysta z preferencyjnego opodatkowania spe軟ione musz by zwi您ane z dzieckiem przes豉nki pozytywne (wiek dziecka, wykonywanie w stosunku do niego w豉dzy rodzicielskiej, pobieranie nauki) oraz nie mo瞠 by spe軟iona przes豉nka negatywna w postaci osi庵ni璚ia dochodu przekraczaj帷ego ustalony w ustawie limit.
                            • 22.08.2018PIT: Rycza速 obejmuje te tankowanie? Fiskus nie daje si przekona
                             Pytanie: Czy warto嗆 pieni篹na nieodp豉tnego 鈍iadczenia przys逝guj帷ego pracownikowi z tytu逝 wykorzystywania samochodu s逝瘺owego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT, obejmuje wszelkie 鈍iadczenia wynikaj帷e z tego tytu逝, w tym tak瞠 warto嗆 zu篡tego na te cele paliwa nabytego za po鈔ednictwem kart paliwowych Spó趾i? W konsekwencji, czy Spó趾a, oprócz okre郵onego w ustawie o PIT rycza速u za korzystanie z samochodów s逝瘺owych do jazd prywatnych, powinna odr瑿nie dolicza do przychodów ze stosunku pracy ww. pracownika warto嗆 zu篡tego w tym celu paliwa?
                             • 02.08.2018NSA: Podró osoby nie b璠帷ej pracownikiem nie musi by s逝瘺owa
                              Z uzasadnienia: ...Poj璚ia "podró篡" nie nale篡 uto窺amia z "podró膨 s逝瘺ow" – poj璚iem zdefiniowanym w Kodeksie pracy. Zatem przy braku ustawowej definicji "podró篡" nale篡 przyj望, i chodzi tu zarówno o podró odbyt w zwi您ku z za豉twianiem cudzych spraw, jak równie o dojazd na miejsce wykonywania okre郵onych czynno軼i. W przypadku pracowników zwolnieniem obj皻e s wy陰cznie diety i inne nale積o軼i za czas ich podró篡 s逝瘺owej, natomiast u osób nieb璠帷ych pracownikami mowa jest o 鈍iadczeniach otrzymanych w zwi您ku z szeroko rozumian podró膨...  
                              • 31.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VII
                               Przed nami ostatni - 7 odcinek praktycznego poradnika Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych w teorii i praktyce. Omówili鄉y w nim podstawy prawne rozliczania delegacji, na przyk豉dach pokazali鄉y najcz窷ciej wyst瘼uj帷e problemy i ich rozwi您ania, pokazuj帷 jednocze郾ie, jak nawet skomplikowane rozliczenie delegacji staje si proste w programie naszego autorstwa - Delegacje podatki.biz. Dzisiaj zajmiemy si rozwi您aniem kilku problemów szczególnych oraz odpowiemy na pytania, które dotar造 do nas w trakcie publikowania poradnika.
                               • 27.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. V
                                Kolejny odcinek poradnika w ca這軼i po鈍i璚imy kwestiom zwi您anym z rozliczeniem delegacji za granic. W poprzedniej cz窷ci mogli軼ie si przekona, 瞠 krajowe i zagraniczne wyjazdy s逝瘺owe mimo wielu cech wspólnych rozliczane s w nieco odmienny sposób. To zrozumia貫 – wyjazdy za granic wi捫 si zwykle z wy窺zymi wydatkami, wyst瘼uj naturalne trudno軼i w dokumentowaniu niektórych, drobnych wydatków itp. Dodatkowo pracodawca mo瞠 okre郵i wi璚ej ni jeden kraj docelowy, co równie wp造wa na sposób rozliczenia delegacji.
                                • 27.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VII
                                 Przed nami ostatni - 7 odcinek praktycznego poradnika Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych w teorii i praktyce. Omówili鄉y w nim podstawy prawne rozliczania delegacji, na przyk豉dach pokazali鄉y najcz窷ciej wyst瘼uj帷e problemy i ich rozwi您ania, pokazuj帷 jednocze郾ie, jak nawet skomplikowane rozliczenie delegacji staje si proste w programie naszego autorstwa - Delegacje podatki.biz. Dzisiaj zajmiemy si rozwi您aniem kilku problemów szczególnych oraz odpowiemy na pytania, które dotar造 do nas w trakcie publikowania poradnika.
                                 • 26.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. IV
                                  Czwarta cz窷 poradnika praktycznego po鈍i璚onego delegacjom w uj璚iu teoretycznym i praktycznym koncentruje si na podobie雟twach i ró積icach pomi璠zy uregulowaniami dotycz帷ymi delegacji krajowych i delegacji zagranicznych. Przedstawimy równie ró積ice pomi璠zy oddelegowaniem a delegacj.
                                  • 25.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. V
                                   Kolejny odcinek poradnika w ca這軼i po鈍i璚imy kwestiom zwi您anym z rozliczeniem delegacji za granic. W poprzedniej cz窷ci mogli軼ie si przekona, 瞠 krajowe i zagraniczne wyjazdy s逝瘺owe mimo wielu cech wspólnych rozliczane s w nieco odmienny sposób. To zrozumia貫 – wyjazdy za granic wi捫 si zwykle z wy窺zymi wydatkami, wyst瘼uj naturalne trudno軼i w dokumentowaniu niektórych, drobnych wydatków itp. Dodatkowo pracodawca mo瞠 okre郵i wi璚ej ni jeden kraj docelowy, co równie wp造wa na sposób rozliczenia delegacji.
                                   • 24.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. IV
                                    Czwarta cz窷 poradnika praktycznego po鈍i璚onego delegacjom w uj璚iu teoretycznym i praktycznym koncentruje si na podobie雟twach i ró積icach pomi璠zy uregulowaniami dotycz帷ymi delegacji krajowych i delegacji zagranicznych. Przedstawimy równie ró積ice pomi璠zy oddelegowaniem a delegacj.
                                    • 26.06.2018NSA. Korekta przychodu a prawo do rycza速u
                                     Korekta przychodu in plus lub in minus, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne, dokonana w nast瘼nym lub kolejnym roku podatkowym, nie mo瞠 wp造wa na ustalenie zrycza速owanej formy opodatkowania od przychodów ewidencjonowanych. Przekroczenie w roku poprzedzaj帷ym rok podatkowy wysoko軼i przychodu ponad ustawowy limit obliguje do za這瞠nia podatkowej ksi璕i przychodów i rozchodów oraz op豉cenia podatku dochodowego na zasadach ogólnych - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
                                     • 13.06.2018PIT: Jazdy prywatne firmowym samochodem czasem z ewidencj
                                      Pytanie: Czy z tytu逝 u篡wania s逝瘺owych samochodów osobowych przez pracowników Wnioskodawcy jako pracodawca i p豉tnik zobowi您ana b璠zie ustali pracownikom przychód do opodatkowania w sytuacji, gdy op豉caj oni koszty tego u篡wania wyliczone przez pracodawc na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów i wska幡ika amortyzacji? Czy ustalenie przez Wnioskodawc jako pracodawc i p豉tnika tego przychodu pracownikom do opodatkowania b璠zie uzale積ione od kwoty, jak zostaje miesi璚znie obci捫ony pracownik?
                                      • 08.05.2018Zwrot pracownikom wydatków na paliwo z PIT
                                       Pytanie: Czy wyp豉cone pracownikowi kwoty z tytu逝 cz窷ciowego zwrotu kosztu paliwa w formie stawki dziennej za dojazdy z domu do miejsca wykonywania pracy prowadzi do powstania u tego pracownika przychodu ze stosunku pracy i w konsekwencji, czy Spó趾a jako p豉tnik PIT nie b璠zie zobowi您ana do ustalenia przychodu po stronie pracownika i pobrania zaliczki na podatek?
                                       • 20.04.2018Firmy z siedzib z zagranic te p豉c podatki w Polsce - ale mog造by wi璚ej
                                        Posiadaj帷e na terytorium Polski siedzib spó趾i zale積e (od spó貫k maj帷ych siedzib w innym kraju), co do zasady, opodatkowane s na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami ustawy CIT. W tym przypadku spó趾a zale積a, b璠帷a podatnikiem podatku dochodowego (tj. spó趾a z ograniczon odpowiedzialno軼i, spó趾a akcyjna lub spó趾a komandytowo-akcyjna) posiada na terytorium Polski rezydencj podatkow i ci捫y na niej nieograniczony obowi您ek podatkowy od dochodów osi庵anych na terytorium Polski.
                                        • 17.04.2018Odliczenie VAT od samochodów u篡wanych przez pracowników na w豉sne potrzeby
                                         Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, z pó幡.zm.) zasad jest, 瞠 w przypadku wydatków zwi您anych z pojazdami samochodowymi kwot podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku wynikaj帷ej z takich zakupów. Ograniczenie to nie ma – na podstawie ust. 3 pkt 1 lit. a wy瞠j powo豉nego przepisu – zastosowania w przypadku wykorzystywania takich pojazdów wy陰cznie do dzia豉lno軼i gospodarczej podatnika. Oznacza to, 瞠 samochód oddany do prywatnego u篡tku pracownikowi powinien nadal u pracodawcy stanowi przedmiot dzia豉lno軼i gospodarczej. B璠zie mo積a uzna, 瞠 sytuacja taka ma miejsce, gdy pracownicy b璠 p豉cili pracodawcy - podatnikowi VAT wynagrodzenie z tego tytu逝.
                                         • 16.04.2018Odliczenie VAT od samochodów u篡wanych przez pracowników na w豉sne potrzeby
                                          Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, z pó幡.zm.) zasad jest, 瞠 w przypadku wydatków zwi您anych z pojazdami samochodowymi kwot podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku wynikaj帷ej z takich zakupów. Ograniczenie to nie ma – na podstawie ust. 3 pkt 1 lit. a wy瞠j powo豉nego przepisu – zastosowania w przypadku wykorzystywania takich pojazdów wy陰cznie do dzia豉lno軼i gospodarczej podatnika. Oznacza to, 瞠 samochód oddany do prywatnego u篡tku pracownikowi powinien nadal u pracodawcy stanowi przedmiot dzia豉lno軼i gospodarczej. B璠zie mo積a uzna, 瞠 sytuacja taka ma miejsce, gdy pracownicy b璠 p豉cili pracodawcy - podatnikowi VAT wynagrodzenie z tego tytu逝.
                                          • 22.03.2018Podatki 2018: Jakie zmiany czekaj nas w PKPiR?
                                           Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w rozporz康zeniu ws. prowadzenia podatkowej ksi璕i przychodów i rozchodów przede wszystkim dostosowuje przepisy rozporz康zenia do zmian w ustawie o PIT, które wesz造 篡cie 1 stycznia 2018 r., a które uchylaj obowi您ek zawiadomienia o prowadzeniu PKPiR oraz o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie ksi璕i. Ponadto, rozszerzony ma zosta katalog przes豉nek uznania ksi璕i za rzeteln. W rozporz康zeniu ma pojawi si tak瞠 nowy dowód wewn皻rzny. Zmiany maj wej嗆 w 篡cie z dniem nast瘼uj帷ym po dniu og這szenia w Dzienniku Ustaw i b璠 mia造 zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.
                                           • 20.02.2018PIT: Zasady stosowania ulgi prorodzinnej w rozliczeniu za 2017 rok
                                            MF udost瘼ni這 broszur informacyjn dotycz帷 zasad stosowania ulgi prorodzinnej. Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytu逝 tej ulgi przys逝guje podatnikowi, który w roku podatkowym:
                                            • 15.02.2018PIT: Zasady stosowania ulgi prorodzinnej w rozliczeniu za 2017 rok
                                             MF udost瘼ni這 broszur informacyjn dotycz帷 zasad stosowania ulgi prorodzinnej. Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytu逝 tej ulgi przys逝guje podatnikowi, który w roku podatkowym:
                                             • 25.01.2018Op豉ty za parkowanie: KUP w ramach limitu kilometrówki
                                              Z uzasadnienia: ...op豉ty za parkingi wi捫 si nierozerwalnie z u篡waniem samochodu, s to wydatki dotycz帷e eksploatacji samochodu osobowego, a zatem wydatki te obj皻e s limitem wynikaj帷ym z art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. a) i pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie mog by zaliczone do kosztów podatkowych na zasadach ogólnych okre郵onych w art. 15 ust. 1 tej ustawy.
                                              • 23.01.2018Kiedy najem prywatny staje si dzia豉lno軼i gospodarcz?
                                               Pytanie: Wnioskodawca jest w豉軼icielem mieszkania, w którym nie mieszka. Jest to gówna okoliczno嗆, która przyczyni豉 si do czynno軼i zwi您anych z wynajmem. Oferta wynajmu jest zamieszczona w mediach w celu znalezienia wynajmuj帷ego. Mieszkanie jest wynajmowane na ró積e okresy w zale積o軼i od zapotrzebowania wynajmuj帷ych osób. Czynno軼i wynajmu s wykonywane w celach dodatkowego zarobku bez wzgl璠u na rezultat gdy gównym 廝ód貫m zarobkowym jest praca na etacie. Jaki rycza速 Wnioskodawca powinien p豉ci zarówno w przypadku najmu krótkoterminowego jak i d逝goterminowego?
                                               • 22.01.2018Podatki 2018: Zmiana formy opodatkowania do 22 stycznia
                                                Podatnicy, którzy w 2018 r. chc wybra opodatkowanie podatkiem liniowym, czy decyduj si np. na rycza速, musz z這篡 do 22 stycznia br. stosowne o鈍iadczenie w urz璠zie skarbowym. O鈍iadczenia nie sk豉daj podatnicy, którzy nie zamierzaj zmienia dotychczasowej formy opodatkowania. W tym terminie nale篡 równie z這篡 zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego op豉cania rycza速u, czy o sposobie ustalania daty powstania przychodu. Do 22 stycznia sk豉da si tak瞠 o鈍iadczenie o opodatkowaniu ca這軼i przychodów z najmu prywatnego przez jednego z ma鹵onków.
                                                • 17.01.2018Podatki 2018: Zmiana formy opodatkowania do 22 stycznia
                                                 Podatnicy, którzy w 2018 r. chc wybra opodatkowanie podatkiem liniowym, czy decyduj si np. na rycza速, musz z這篡 do 22 stycznia br. stosowne o鈍iadczenie w urz璠zie skarbowym. O鈍iadczenia nie sk豉daj podatnicy, którzy nie zamierzaj zmienia dotychczasowej formy opodatkowania. W tym terminie nale篡 równie z這篡 zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego op豉cania rycza速u, czy o sposobie ustalania daty powstania przychodu. Do 22 stycznia sk豉da si tak瞠 o鈍iadczenie o opodatkowaniu ca這軼i przychodów z najmu prywatnego przez jednego z ma鹵onków.
                                                 • 17.01.2018Parametry i wska幡iki 2018: Pracownik
                                                  Za przychody ze stosunku pracy uwa瘸 si wszelkiego rodzaju wyp豉ty pieni篹ne oraz warto嗆 pieni篹n 鈍iadcze w naturze b康 ich ekwiwalenty, bez wzgl璠u na 廝ód這 finansowania tych wyp豉t i 鈍iadcze, a w szczególno軼i:
                                                  • 09.01.2018Sprzeda w ramach dropshippingu w PKPiR
                                                   Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dzia豉lno嗆 w oparciu o model logistyczny sprzeda篡 aukcyjnej odzie篡 dzieci璚ej przez internet tzw. dropshipping. Czy podstawa zapisów przychodów w ksi璠ze przychodów i rozchodów dokonana w oparciu o dzienne zestawienie zrealizowanych transakcji wraz z za陰czonymi rachunkami mo瞠 by uznana za wystarczaj帷 podstaw do wyliczenia podatku? Czy mo積a potraktowa ponoszone koszty przejazdów prywatnym samochodem, koszty zatrudnienia dodatkowego pracownika, koszty post瘼owania reklamacyjnego za koszty uzyskania przychodu?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] ... [ 7 ] nast瘼na strona »