Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

progi podatku darowizn

 • 08.06.2020Tarcza 4.0 przyjta przez Sejm
  Czasowa, zwikszona ochrona polskich firm – w momencie, w którym spady ich wyceny – przed wrogim przejciem przez inwestorów spoza UE;  osona finansowa dla samorzdów;  uatwienia dla wykonawców przetargów i zamawiajcych;  dopaty z budetu pastwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm;  atwiejszy dostp do wakacji kredytowych dla tych, którzy po 13 marca stracili ródo utrzymania  - takie m.in. maj by efekty kolejnej pakietowej ustawy, która zoy si na tarcz antykryzysow, która ma obroni polskie przedsibiorstwa, miejsca pracy i konsumentów przed negatywnymi skutkami COVID-19.
  • 18.02.2020Czas na zmian II progu podatkowego w PIT? Niekoniecznie
   Liczba podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali dochody w wysokoci skutkujcej koniecznoci zastosowania 32 % stawki podatkowej (od nadwyki ponad kwot 85 528 z) wynosi w kadym z tych lat okoo 4,0 %, co oznacza, e zdecydowana wikszo podatników (ponad 95 %) paci podatek wedug najniszej stawki podatku. Jednoczenie efektywna stawka podatku dla drugiego przedziau skali podatkowej waha si w latach 2009-2018 od 16,17% do 15,31% (w 2018 r. wyniosa 15,54 %). Z kolei efektywna stawka podatku ogóem, czyli zarówno dla pierwszego, jak i drugiego przedziau skali podatkowej, nie przekracza wartoci 9% (w 2018 r. wyniosa 8,8%).
   • 29.03.2019MF: Nabycie tytuem dziedziczenia, zapisu zwykego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego
    Ministerstwo Finansów udostpnio broszury informacyjne, w których przedstawia obecny stan prawny dotyczcy nieodpatnego nabycia rzeczy lub praw majtkowych tytuem dziedziczenia, zapisu zwykego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego. Przedstawione informacje dotycz naby, które nastpiy po 31.12.2015 r.
    • 19.03.2015Czy kwota wolna od podatku bdzie wysza?
     Interpelacja nr 31056 w sprawie podniesienia kwoty wolnej od podatku.
     • 28.04.2014Wicej, wicej, wicej
      Najatwiej jest podwysza podatki. Taki wniosek nasuwa si po zapoznaniu si ze szczegami przyjtego przez rzd Wieloletniego Planu Finansowego Pastwa. Szkoda. Zamiast reformowa i oszczdza, znowu wyciga si od podatnikw wicej. Jak zwykle zreszt. Lepiej zatem nie bdzie.
      • 31.01.2011Ile mona dorobi do emerytury i renty
       Jeste emerytem lub rencist? Dorabiasz? Sprawd, jak dorabia bezpiecznie i zgodnie z prawem. Pamitaj, e jeli pobierasz emerytur lub rent i dorabiasz w ramach np. umowy o prac czy zlecenia, musisz pilnowa swoich przychodw. Jeli zarobisz wicej ni ustalony limit, ZUS obetnie lub zawiesi twoje wiadczenie.