Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

doradcy podatkowi

 • 08.08.2014Doradztwo podatkowe. Deregulacja od 10 sierpnia
  W drodze tzw. II ustawy deregulacyjnej, czyli ustawy z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), znowelizowana została między innymi ustawa z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., nr 41, poz. 213 ze zm., dalej: udp). Zmiany wejdą w życie 10 sierpnia 2014 r.
  • 07.08.2014Podatki 2015: Nowe zasady doręczania pism
   Resort finansów planuje wprowadzić sporo zmian w przepisach dotyczących doręczania pism. W Ordynacji podatkowej pojawi się np. zapis, zgodnie z którym pismo z izby skarbowej będzie mógł dostarczyć np. pracownik urzędu skarbowego. Nowe przepisy wejdą w życie prawdopodobnie na początku 2015 r.
   • 05.08.2014Podatki 2015: Nowe przepisy ws. pełnomocnictwa podatkowego
    Do Ordynacji podatkowej trafi całkiem nowy rozdział 3a, w którym kompleksowo ujęte zostaną kwestie związane z instytucją pełnomocnictwa w sprawach podatkowych. Wprowadzenie nowych regulacji zakłada projekt tzw. dużej nowelizacji Ordynacji. Nowe regulacje wejdą w życie prawdopodobnie już z początkiem 2015 r.
    • 28.07.2014Najlepszy kredyt dla doradcy podatkowego
     Obecnie rynek finansowy oferuje wiele kredytów skierowanych do poszczególnych grup zawodowych. Bardzo ważne jest więc, żeby wybrać dokładnie taki kredyt, jakiego wymaga konkretna osoba czy firma. Jeśli więc to doradca podatkowy potrzebuje kredytu, bez problemu znajdzie odpowiednią dla siebie opcję. BIZ Bank proponuje bardzo dogodne warunki kredytowe i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klienta, dzięki czemu umożliwia uzyskanie pożyczki w bardzo krótkim czasie.
     • 03.07.2014Deregulacja a doradztwo podatkowe. KRDP szykuje kampanię promocyjną
      Ustawa częściowo deregulująca dostęp do zawodu doradcy podatkowego wejdzie w życie już 10 sierpnia. Przeciwko zmianom przeforsowanym przez rząd Donalda Tuska opowiadała się m.in. Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Teraz Rada zamierza ruszyć ze specjalną kampanią promocyjną.
      • 02.07.2014Deregulacja a doradztwo podatkowe. KRDP szykuje kampanię promocyjną
       Ustawa częściowo deregulująca dostęp do zawodu doradcy podatkowego wejdzie w życie już 10 sierpnia. Przeciwko zmianom przeforsowanym przez rząd Donalda Tuska opowiadała się m.in. Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Teraz Rada zamierza ruszyć ze specjalną kampanią promocyjną.
       • 03.06.2014Doradztwo podatkowe. Co zmieni deregulacja?
        Część czynności, które obecnie wykonywać mogą m.in. doradcy podatkowi, zostanie wkrótce całkowicie zderegulowana – wynika z ustawy podpisanej w piątek przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. II transza deregulacji dotyczy w sumie 91 zawodów.
        • 03.06.2014Doradztwo podatkowe. Co zmieni deregulacja?
         Część czynności, które obecnie wykonywać mogą m.in. doradcy podatkowi, zostanie wkrótce całkowicie zderegulowana – wynika z ustawy podpisanej w piątek przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. II transza deregulacji dotyczy w sumie 91 zawodów.
         • 06.05.2014Doręczanie pism pełnomocnikom – nowe zasady od 2016 r.
          Organy podatkowe zostaną zobligowane do doręczania wszystkich pism pełnomocnikom zawodowym (adwokaci, radcy prawni i doradcy podatkowi) wyłącznie drogą elektroniczną lub też w siedzibie organu – zapowiada resort finansów. Pełnomocnicy będą musieli wskazywać w pełnomocnictwach również swoje adresy e-mail.
          • 14.04.2014Deregulacja. Zmiany w ustawie o doradztwie podatkowym
           II ustawa deregulacyjna, czyli ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, która została uchwalona przez sejm 4 kwietnia 2013 r., z jednej strony wprowadza całkowitą deregulację niektórych zawodów, z drugiej zaś ogranicza katalog czynności, które aktualnie są zastrzeżone dla przedstawicieli określonej grupy zawodowej. W pierwszej grupie znajdują się m.in. księgowi, w drugiej zaś m.in. doradcy podatkowi.
           • 14.04.2014Deregulacja. Zmiany w ustawie o doradztwie podatkowym
            Druga ustawa deregulacyjna, czyli ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, która została uchwalona przez sejm 4 kwietnia 2013 r., z jednej strony wprowadza całkowitą deregulację niektórych zawodów, z drugiej zaś ogranicza katalog czynności, które aktualnie są zastrzeżone dla przedstawicieli określonej grupy zawodowej. W pierwszej grupie znajdują się m.in. księgowi, a w drugiej – m.in. doradcy podatkowi.
            • 18.11.2013Deregulacja uderzy w interesy obywateli - twierdzą doradcy podatkowi
             Deregulacja dostępu do zawodów i odbieranie samorządom zawodowym ich uprawnień oraz obowiązków to zagrożenie dla interesów obywateli – uważa Krajowa Rada Doradców Podatkowych (KRDP).
             • 25.10.2013Umowa o dzieło: Zawiadomienie zamawiającego o wadliwości materiałów
              Zasadniczą cechą umowy o dzieło jest jej rezultat. Przedmiot umowy o dzieło nie może być oznaczony w sposób zbyt ogólny. Rezultat w umowie musi być określony z góry, dokładnie i według obiektywnie sprawdzalnych cech. Należy zwrócić uwagę, że nazwa umowy z wyeksponowaniem terminologii służącej podkreśleniu, że umowa ma charakter umowy o dzieło nie jest elementem decydującym samodzielnie o rodzaju zobowiązania w oderwaniu od oceny rzeczywistego przedmiotu tej umowy oraz okoliczności jego wykonania.
              • 23.10.2013Uchwała NSA: Wynagrodzenie prawnika z urzędu a źródło przychodu w PIT
               Wynagrodzenie z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu, zależnie od formy prawnej w jakiej wykonuje on swój zawód, należy kwalifikować do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w przypadku gdy pomoc prawną z urzędu pełnomocnik wykonuje prowadząc działalność zawodową w formie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 lit. a ustawy, a gdy czyni to w ramach innych form wykonywania swojego zawodu - wynagrodzenie to należy kwalifikować do źródła przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.
               • 17.10.2013Doradcy podatkowi szykują się na deregulację
                Przewidziana w ustawie deregulacyjnej dereglamentacja niektórych czynności doradztwa podatkowego może początkowo wprowadzić sporo zamieszania, ale w dłuższej perspektywie pozycja doradców podatkowych nie będzie zagrożona – uważa Krajowa Izba Doradców Podatkowych.
                • 14.10.2013Czy można wydać interpretację warunkową?
                 Tezy: 1. Skoro poprzez interpretację indywidualną organ interpretacyjny powinien dokonywać precyzyjnej kwalifikacji stanu faktycznego opisanego przez stronę, to wydanie indywidualnej „interpretacji warunkowej”, tj. interpretacji, gdzie organ interpretujący podejmuje ocenę prawną stanowiska podatnika z zastrzeżeniem, od wystąpienia którego zależy spełnienie się jakiegoś następstwa, narusza art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej ponieważ w „interpretacji warunkowej” brakuje kwalifikacji stanu faktycznego zawartego we wniosku o wydanie interpretacji.
                 • 08.10.2013Rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym
                  Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem w trybie bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika jest nadzwyczajnym sposobem rozwiązania umowy o pracę. Podstawę prawną stanowi art. 52 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94, z późn. zm., dalej: K.p.), zgodnie z którym pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:
                  • 23.09.2013Doradcy podatkowi przeciwko deregulacji
                   W Sejmie trwają prace nad tzw. II ustawą deregulacyjną, która zakłada ułatwienie dostępu do 91 profesji, w tym zawodu doradcy podatkowego. – Zaproponowane w projekcie rozwiązania mogą doprowadzić do obniżenia bezpieczeństwa obrotu i strat dla firm oraz budżetu państwa – twierdzi Krajowa Rada Doradców Podatkowych.
                   • 23.07.2013Odpowiedzialność osobista wspólników spółek osobowych
                    Zgodnie z art. 22 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Jest to przepis ogólny, ustanawiający ogólną zasadę odpowiedzialności majątkiem osobistym wspólników.
                    • 22.07.2013MF: Doradztwo podatkowe. Deregulacja zwiększy konkurencyjność
                     Interpelacja nr 17882 do ministra sprawiedliwości oraz ministra finansów w sprawie wprowadzenia przepisów ograniczających nielegalną działalność firm doradztwa podatkowego
                     • 16.07.2013Podatek od wynagrodzenia za pomoc prawną z urzędu
                      Interpelacja nr 17636 do ministra sprawiedliwości oraz ministra finansów w sprawie wyrażenia stanowiska na temat charakteru pomocy prawnej z urzędu w aspekcie podatku dochodowego
                      • 05.07.2013Tytuł wykonawczy pochodzący od sądu państwa obcego
                       Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych określa przepisy o jurysdykcji sądów i uznawaniu orzeczeń sądowych oraz ich wykonywaniu w sprawach cywilnych i handlowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE). Rozporządzenie weszło w życie wobec Polski w dniu 1 maja 2004 roku. Niniejsze rozporządzenie zastępuje konwencję brukselską z 1968 r., która miała zastosowanie w stosunkach pomiędzy państwami UE przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.
                       • 07.06.2013Postępowanie zabezpieczające czyli jak skutecznie zapewnić realizację wyroku
                        Bardzo często w praktyce zdarza się tak, że pomimo otrzymania przez stronę wyroku sądowego, który zawiera rozstrzygnięcie satysfakcjonujące, nie jest możliwe wyegzekwowanie roszczenia objętego wyrokiem. Egzekucja okazuje się bezskuteczna, ponieważ nasz dłużnik nie posiada wystarczających środków na zapłatę zobowiązania lub też celowo wyzbył się majątku.
                        • 03.06.2013Fiskus nadużywa mandatów za drobne przewinienia przedsiębiorców
                         Interpelacja nr 16947 do ministra finansów w sprawie wystawiania mandatów za wykroczenia skarbowe
                         • 03.04.2013Powództwo przeciwegzekucyjne w postępowaniu cywilnym
                          Procedura cywilna obowiązująca w Polsce przewiduje środki zaskarżenia od każdego rodzaju rozstrzygnięcia, które zapada w sądowym postępowaniu cywilnym. Na potrzeby tego opracowania możemy tu wyróżnić dwa rodzaje rozstrzygnięć: postanowienia i wyroki. Środkiem zaskarżenia postanowienia jest zażalenie, natomiast środkiem zaskarżenia wyroku – apelacja. Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego przewidują określone terminy na wniesienie środków zaskarżenia. Zasadniczo jest to termin 14 dni w przypadku zaskarżenia wyroku, który rozpoczyna swój bieg od doręczenia odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem.
                          • 04.02.2013Podatek od nieruchomości a tymczasowy obiekt budowlany
                           Z uzasadnienia: Hala namiotowa, stanowiąca tymczasowy obiekt budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego, niepołączona trwale z gruntem, nie została expessis verbis wymieniona w art. 3 pkt 3 ww. ustawy. Jednocześnie organ podatkowy nie wykazał, że jest ona traktowana jako budowla w innych przepisach ustawowych uzupełniających czy precyzujących Prawo budowlane. W konsekwencji hali namiotowej nie można zaliczyć do budowli w rozumieniu art. 3 pkt 3 ww. ustawy, a tym samym do budowli w rozumieniu art. 1 a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, co wyklucza jej opodatkowanie podatkiem od nieruchomości.
                           • 28.01.2013Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki
                            Przepis art. 299 Kodeksu spółek handlowych reguluje problematykę odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki. Członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność od chwili ich powołania w skład zarządu podczas zgromadzenia wspólników, aż do momentu ich skutecznego odwołania bądź rezygnacji. Oznacza to, że członek zarządu ponosi odpowiedzialność za zobowiązania, które powstały w trakcie sprawowania przez niego mandatu.
                            • 16.01.2013Zlecenie komornikowi poszukiwania majątku dłużnika
                             Egzekucja z majątku dłużnika może okazać się niezwykle trudna. Szczególnej trudności wierzycielowi dostarczać może samo znalezienie majątku dłużnika. Ustawodawca wyszedł jednak naprzeciw tym problemom i wprowadził regulację, na mocy której wierzyciel może odpłatnie zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, celem zaspokojenia swoich roszczeń.
                             • 28.12.2012Wierzytelność zabezpieczona hipoteką – korzyści dla wierzyciela
                              W dobie powstawania zatorów płatniczych warto zastanowić się nad takim działaniem, które będzie stanowić skuteczny sposób odzyskiwania wierzytelności od dłużników.
                              • 19.12.2012Dochodzenie roszczeń od dłużników na podstawie weksla
                               Wekslem jest papier wartościowy sporządzony zgodnie z przepisami Prawa wekslowego, zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy weksla do zapłaty sumy pieniężnej w określonym miejscu i czasie. Obecnie w obrocie gospodarczym weksel stosowany jest głównie w celu zabezpieczenia wierzytelności remitenta (inaczej: pierwszego posiadacza weksla, na którego zlecenie lub rzecz wierzytelność ma zostać wypłacona). Nieodzownym elementem związanym z wekslem jest deklaracja wekslowa. Weksel to nie tylko forma zabezpieczenia wierzytelności, która spełnia jednocześnie funkcję motywującą dłużnika do spełnienia świadczenia. Z posiadaniem weksla wiążą się również istotne ułatwienia dotyczące dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
                               • 29.11.2012Upadłość konsumencka w prawie upadłościowym i naprawczym
                                W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, w Tytule V części III „Postępowanie upadłościowe wobec osób nieprowadzących działalności gospodarczej” zostały przewidziane postanowienia dotyczące tzw. upadłości konsumenckiej. Oprócz konsumentów sensu stricte, czyli osób dokonujących czynności prawnych nie związanych z działalnością gospodarczą, konsumencka zdolność upadłościowa przysługuje komandytariuszom, którzy ponoszą odpowiedzialność do wysokości sumy komandytowej, pomniejszonej o wniesiony wkład lub są zwolnieni z odpowiedzialności.
                                • 19.10.2012Zakaz konkurencji członków zarządu
                                 W ustawie z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037, z późn. zm., dalej: K.s.h.) zostały przewidziane specjalne ograniczenia, którym podlegają członkowie zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec spółki, w której aktualnie pełnią obowiązki. Tytułem wstępu do dalszych rozważań należy wskazać, że zagadnienie zakazu konkurencji wobec członków zarządu zostało uregulowane w sposób tożsamy zarówno w odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i do spółki akcyjnej (art. 211 oraz art. 380 K.s.h.).
                                 • 17.10.2012Elektroniczne postępowanie upominawcze
                                  Na podstawie ustawy z 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 26, poz. 156) do Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: K.p.c.) został dodany dział VIII zatytułowany Postępowania elektroniczne. Nowelizacja weszła w życie 1 stycznia 2010 r. Zgodnie z zapowiedziami ministra finansów ustanowienie tego rodzaju postępowania miało na celu wzmocnienie ochrony wierzycieli oraz zmniejszenie wymiaru czasowego dochodzenia roszczeń. Należy również zauważyć, że jest to także swoisty wyłom w jednej z podstawowych zasad procesu cywilnego, a mianowicie – w zasadzie pisemności.
                                  • 25.09.2012Zawezwanie do próby ugodowej
                                   Termin przedawnienia roszczeń, które powstały w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej jest bardzo krótki. Zasadniczo wynosi on rok, dwa lub trzy lata od dnia, w którym konkretne roszczenie stało się wymagalne. Upływ terminu przedawnienia oznacza, że nasz kontrahent w potencjalnym postępowaniu sądowym będzie mógł uchylić się spełnienia swojego zobowiązania.
                                   • 03.08.2012Kara umowna jako zabezpieczenie wykonania umowy
                                    Kara umowna jest instytucją prawa cywilnego materialnego. Znajduje zastosowanie jako jedno z postanowień w umowach, jakkolwiek wprowadzenie do umowy kary umownej nie jest obligatoryjne i pozostaje jedynie zależne od woli stron umowy. Powszechnie przyjmuje się, że kara umowna stanowi element wychowawczy i dyscyplinujący dla dłużnika. Zastrzeżenie kary umownej ułatwia i upraszcza dochodzenie wierzycielowi odszkodowania.
                                    • 16.07.2012Egzekucja z wynagrodzenia za pracę
                                     Jednym z podstawowych rodzajów egzekucji świadczeń pieniężnych, przewidzianych w prawie polskim, jest egzekucja z wynagrodzenia za pracę. Egzekucja ta wydaje się być najbardziej efektywnym rodzajem windykacji sądowej, prowadzi bowiem do zaspokojenia wierzyciela (i jego wierzytelności) bezpośrednio z otrzymywanego przez dłużnika wynagrodzenia za pracę.
                                     • 30.05.2012Odliczenie VAT od paliwa odsprzedawanego pracownikom
                                      Pytanie podatnika: Wnioskodawca posiada samochody służbowe przeznaczone dla pracowników. Nadwyżka wykorzystanego przez pracowników paliwa ponad ilość paliwa wynikającego ze składanych przez pracowników rozliczeń, traktowana jest jako paliwo wykorzystane do celów prywatnych, co skutkuje obciążeniem tych pracowników kosztem odpowiadającym wartości nierozliczonej nadwyżki. Bank dokonuje refaktury nadwyżki stosując podstawową 23% stawkę VAT. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia w całości podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia paliw do samochodów osobowych, w tej części, w której paliwa te są następnie odprzedawane pracownikom?
                                      • 30.05.2012Rejestr Dłużników Niewypłacalnych – jak ukarać lub sprawdzić niewiarygodnego kontrahenta
                                       Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadziła instytucję Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Jest on jednym z trzech rejestrów prowadzonych przez sądy rejestrowe. Podstawowym celem funkcjonowania tej instytucji jest uwiarygodnienie obrotu gospodarczego, poprzez zapewnienie szybkiego i pewnego dostępu do informacji dotyczących wiarygodności podmiotów w nim funkcjonujących.
                                       • 24.04.2012Skup długów w celu windykacji a VAT
                                        Transakcja nabycia na własne ryzyko wierzytelności trudnej, po cenie niższej od jej wartości nominalnej, nie będzie mogła być zakwalifikowana jako świadczona przez nabywcę wierzytelności usługa w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ze względu na fakt, że w takim przypadku nie mamy do czynienia z zobowiązaniem się przez usługodawcę do ściągnięcia długu w zamian za wynagrodzenie - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                        • 19.04.2012Biuro rachunkowe a zwolnienie podmiotowe z VAT
                                         Z uzasadnienia: Samych usług księgowych, nawet kompleksowych nie można utożsamiać z świadczeniem usług doradztwa. Niewątpliwie świadczenie usług księgowych wiąże się z posiadaniem określonej wiedzy pozwalającej na ich wykonywanie. Niemniej jednak nie jest to równoznaczne z uznaniem, że osoba świadcząca tego rodzaju usługi jest doradcą. Również posiadanie pełnomocnictw o szerokim zakresie nie uzasadnia twierdzenia, że podatniczka świadczyła usługi doradztwa. Posiadane pełnomocnictwa wykorzystywane bowiem były do podpisywania i składania deklaracji podatkowych w imieniu mocodawców.
                                         • 13.02.2012Za niezłożenie deklaracji VAT w terminie grozi kara grzywny
                                          Interpelacja nr 835 do ministra finansów w sprawie nieterminowego złożenia przez podatników deklaracji VAT-7 i postępowania urzędów skarbowych stawiających ww. podmiotom gospodarczym zarzut naruszenia art. 56 § 4 K.k.s.
                                          • 29.12.2011Sprzedaż majątku prywatnego a działalność gospodarcza
                                           Z uzasadnienia: Przyjęcie, że dana osoba fizyczna sprzedając działki budowlane działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec) wymaga ustalenia, że jej działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną), czyli stałą. Nie jest działalnością handlową sprzedaż majątku osobistego (prywatnego), który nie został nabyty w celach odsprzedaży (w celach handlowych), lecz spożytkowania w celach prywatnych.
                                           • 25.10.2011NSA: Pracownicy zapłacą PIT od abonamentu medycznego
                                            Naczelny Sąd Administracyjny w pełnym składzie Izby Finansowej podjął w poniedziałek uchwałę, zgodnie z którą pracownicy, którym firma funduje abonament medyczny, zapłacą od niego podatek.
                                            • 16.09.2011Czy trzeba posiadać potwierdzenie odbioru korekty
                                             Z uzasadnienia: Przepis art. 29 ust 4a ustawy o podatku od towarów i usług jest sprzeczny z prawem wspólnotowym. Warunek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, od którego uzależniona jest możliwość obniżenia podstawy opodatkowania (a w konsekwencji obniżenie podatku należnego) stanowi bowiem środek krajowy naruszający w nadmiernym stopniu cele i treść Dyrektywy 112. Brak jego spełnienia powoduje obciążenie ciężarem VAT - podatnika, w oderwaniu od jego rzeczywistej sytuacji podatkowej, naruszając nie tylko podstawowe zasady VAT takie jak: proporcjonalność VAT, neutralność VAT i opodatkowanie konsumpcji wyrażone w art. 1, a także art. 73 i 90 Dyrektywy.
                                             • 01.06.2011Koszty uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży wierzytelności własnych
                                              Kosztem uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności, która uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 została zarachowana jako przychód należny jest, zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nominalna wartość wierzytelności (brutto) - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                              • 16.11.2010Podatek od czynności cywilnoprawnych – regulacja z lat 2007-2008 sprzeczna z prawem UE?
                                               Polskie przepisy w zakresie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych pożyczek od udziałowców w latach 2007-2008 były sprzeczne z zasadą kontynuacji, naczelnymi celami dyrektywy kapitałowej 69/335/EWG oraz intencją ustawodawcy wspólnotowego - uważa Komisja Europejska. Stanowisko to znalazło się w pisemnych KE uwagach do sprawy polskiego podatnika toczącej się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE, a upublicznili je doradcy podatkowi Deloitte będący pełnomocnikami podatnika w postępowaniu przed ETS.
                                               • 09.07.2010Zakaz odliczania podatku naliczonego w transakcjach importu usług z tzw. rajów podatkowych niezgodny z prawem wspólnotowym
                                                W dniu 8.07.2010 r. przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości („ETS”) odbyła się rozprawa dotycząca zgodności z prawem wspólnotowym art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, wprowadzającego zakaz odliczania podatku naliczonego w transakcjach importu usług z tzw. „rajów podatkowych”. W postępowaniu polską spółkę reprezentowali doradcy podatkowi Jerzy Martini oraz Marek Wojda z kancelarii Baker & McKenzie. W ocenie doradców podatkowych Baker & McKenzie, bezwarunkowy zakaz odliczania podatku naliczonego w przypadku, gdy płatność za nabywaną usługę kierowana jest do kraju wymienionego na liście rajów podatkowych, jest niezgodny z prawem unijnym.
                                                • 18.06.2010Trwa akcja edukacyjna – Program Fiskalia w każdej firmie
                                                 Przypominamy o trwającej akcji „Program Fiskalia w każdej firmie”. Interpretacje prawa podatkowego stanowią bogate źródło informacji o stanowiskach organów podatkowych w dziesiątkach tysięcy różnych stanów faktycznych. Ich znajomość pozwala osobom zajmującym się w przedsiębiorstwach podatkami stosować efektywne rozwiązania podatkowe, a w razie potrzeby – formułować wnioski o interpretacje dotyczące konkretnych sytuacji w ich firmach czy też firmach ich klientów.