Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

budynek handlowo usługowy

 • 12.03.2009Amortyzacja ulepszonego środka trwałego
  Pytanie podatnika: Czy podatnik będzie mógł zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną wyłącznie do budynku dawnych koszar, czy również do nowo wybudowanego obiektu?
  • 15.10.2008Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej
   Pytania podatnika: 1. W jakiej wysokości Wnioskodawca zapłaci podatek od sprzedaży nieruchomości? 2. Jaką moc prawną mają ustawy o podatku od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług sprzed roku 2007 w stosunku do obecnie obowiązujących ustaw, odnośnie nabycia i sprzedaży nieruchomości Wnioskodawca?
   • 26.06.2008Sprzedaż nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntów
    Pytanie podatnika: Czy w tej sytuacji istnieje obowiązek uiszczenia zryczałtowanego podatku od całości przychodu ze sprzedaży, czy może tylko ze sprzedaży prawa do użytkowania wieczystego gruntu?
    • 20.08.2007Orzecznictwo — Wniosek o interpretację złożony w trakcie kontroli
     Wnioskiem z dnia 9 lutego 2006 r. (data wpływu do organu) Jarosław K. zwrócił się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu o udzielenie na podstawie art. 14 a § 1 Ordynacji podatkowej, informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności, do którego ze źródeł przychodu wymienionego w art. 10 ust. 1 tej ustawy należy zaliczyć uzyskiwane przez niego przychody z najmu.
     • 29.06.2007Posiadasz lokal jako przedsiębiorca i go nie użytkujesz? I tak zapłacisz wyższy podatek
      Sam fakt posiadania lokalu przez przedsiębiorcę skutkuje tym, że budynek, budowla lub grunt jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oznacza to, że nawet budynki niewykorzystywane przez przedsiębiorcę w danym momencie, lub też wykorzystywane na inną działalność niż gospodarcza (za wyjątkiem budynków mieszkalnych), należy uznać za związane z działalnością gospodarczą. Decydujące znaczenie ma to, że podstawę opodatkowania budynków stanowi ich powierzchnia użytkowa, a nie jest ważne, jak intensywnie są wykorzystywane te nieruchomości i jakie przynosi to efekty gospodarcze — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
      • 06.04.2007Amortyzacja zabytkowego budynku użytkowego
       Pytanie podatnika: Czy można przyjąć, że zakupiony budynek, wpisany do rejestru zabytków, był używany ponad 5 lat i czy można dokonywać odpisów amortyzacyjnych tego budynku przy zastosowaniu indywidualnej stawki 10% rocznie?

      « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ]