Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

opodatkowanie importu licencji

 • 27.09.2018NSA: Opaty licencyjne hodowców rolin a podatek u róda
  Wyczne prawo do odmian rolin nie powstaje ex lege jak w przypadku prawa autorskiego, za indywidualny charakter odmiany osigany jest nie tylko ze wzgldu na osob twórcy, ale równie na udzia si przyrody, w znacznej mierze niezalenych od woli czowieka. Przyj wobec tego naley, e wyczne prawo do odmiany roliny (...) nie stanowi prawa autorskiego lub pokrewnego(...). To oznacza, e od wynagrodzenia wypacanego podmiotowi, któremu przysuguje owe prawo na podstawie umowy licencyjnej upowaniajcej do reprodukcji, ukorzeniania oraz sprzeday odmian rolin, nie jest pobierany podatek u róda na podstawie wskazanego przepisu.
  • 12.11.2012Rozliczenie zakupu prawa do domeny internetowej
   Zakup domeny internetowej moe wiza si z nabyciem zarwno prawa do domeny, ktre wynika z rejestracji u rejestratora, jak i prawa do korzystania z nazwy domeny, ktra moe stanowi utwr w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631, z pn. zm., dalej: prawo autorskie).
   • 13.07.2012Usugi twrcw i artystw wykonawcw a VAT – rozliczenie poboru opat z praw autorskich
    Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe zosta uznany za podatnika VAT w stosunku do posiadaczy urzdze reprograficznych oraz producentw i importerw czystych nonikw zobowizanych do wnoszenia opat na rzecz uprawnionych twrcw oraz w stosunku do orodkw informacji i dokumentacji zobowizanych do wypaty wynagrodze twrcom? Jak stawk powinien zastosowa?