Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja linii produkcyjnej

  • 09.02.2016Amortyzacja nowo zakupionych opakowań zwrotnych
    Pytanie podatnika: Czy spółce przysługuje prawo ewidencjonowania na środki trwałe nowo zakupionych opakowań zwrotnych (skrzynki i butelki) i dokonywania amortyzacji podatkowej, przyjmując 5-letni okres amortyzacji zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?