Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

agroturystyka podatek vat

  • 28.06.2017WSA. Najem na cele mieszkaniowe: Prawo do zwolnienia z VAT naley udowodni
    Z uzasadnienia: Podatnik korzystajc z ulgi powinien posiada dowody na jej prawidowe zastosowanie, co rozpoznawanej sprawie sprowadzaoby si do imiennego wskazania osób fizycznych korzystajcych z wynajmowanych przez niego pomieszcze w sposób wskazujcy na "cel zapewniajcy potrzeby mieszkaniowe, jako gówne miejsce pobytu". Podkreli take naley, e celem tej ulgi nie jest kwestia uzyskania korzyci podatkowej po stronie wynajmujcego lokal mieszkalny, ale ze wzgldów spoecznych zapobieenie wzrostowi kosztów najmu lokali mieszkalnych a tym samych uzyskaniu korzyci polegajcego na niszym nie podlegajcym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug czynszu paconego przez najemc.
    • 25.07.2013Rolnik jako podatnik VAT
      Podatnik wiadczcy usugi rolnicze nie moe czy dwch statusw - podatnika VAT zwolnionego jako rolnik ryczatowy z tytu sprzeday produktw rolnych pochodzcych z wasnej dziaalnoci i jednoczenie podatnika VAT czynnego - w pozostaym zakresie dziaalnoci rolnej, tj. wiadczenia usug rolniczych wymienionych w art. 2 pkt 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug - orzek Naczelny Sd Administracyjny.