Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcyza energia ets

  • 16.02.2009ETS: Akcyza na elektryczność w Polsce niezgodna z unijną dyrektywą
    Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że polska ustawa o podatku akcyzowym nie definiuje w sposób wystarczająco precyzyjny momentu, w którym wymagalny staje się w Polsce podatek od energii elektrycznej, i tym samym jest niezgodna z unijną dyrektywą dotyczącą opodatkowania energii elektrycznej. Skargę przeciwko Polsce złożyła Komisja Europejska.