Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

biura podróży

 • 30.12.2011UOKiK o kontroli firm turystycznych w 2011 roku
  Większość skontrolowanych biur podróży zaprzestało stosowania kwestionowanych przez Prezes UOKiK postanowień – podkreśla UOKiK.
  • 19.12.2011Paragony za przejazd taksówkami w PKPiR
   Pytanie podatnika: Czy wydatki z tytułu przejazdu taksówką w mieście (poza miastem), w którym znajduje się siedziba firmy Wnioskodawcy, udokumentowane paragonami, mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, czy też muszą być udokumentowane fakturą lub rachunkiem?
   • 08.08.2011Wakacje Polaków – najważniejsza cena
    Aż 90% Polaków deklaruje, że w ciągu ostatnich 3 lat nie skorzystało z usług biura podróży; dwoma najczęstszymi przyczynami odrzucania ofert biur podróży, wskazywanymi przez badanych, są: „brak potrzeby” (52% wskazań) oraz „usługi turystyczne są za drogie” (43%)  – oto najciekawsze wnioski płynące z badania pn. „Wakacje Polaków 2011”, przeprowadzonego przez TNS Pentor.
    • 19.07.2011UOKiK: Mniej biur podróży narusza prawa konsumentów
     Klienci biur podróży są bezpieczniejsi, bo coraz mniej firm próbuje stosować praktyki naruszające ich prawa. UOKiK przedstawił właśnie wyniki kontroli w firmach z branży turystycznej.
     • 06.07.2011WSA: Wirtualny bilet również uprawnia do zastosowania stawki 0 proc.
      Z uzasadnienia: Bilet należy rozumieć szeroko pod względem formy nawet do tego stopnia, że istnieje on jedynie wirtualnie, zatem należy uznać, że bilet to dowód na to, że zawarto umowę przewozu. Po jednej jej stronie stoi klient podatnika, po drugiej przewoźnik, a podatnik jest pośrednikiem, którego czynności uznane są jako opodatkowane stawką 0%. Ponadto, istotą zapisu art. 83 ust. 5 pkt 4 ustawy VAT jest bilet a nie posiadanie go przez podatnika. W takim wypadku nie ma przeszkód, by przyjąć, że jeśli podatnik posiada dowody na to, że istniał międzynarodowy bilet lotniczy - dowód zawarcia umowy przewozu, to nie ma przeszkód by podatnik stosował stawkę ustaloną w art. 83 ustawy o VAT.
      • 25.05.2011Skradziona gotówka może być kosztem
       Pytanie podatnika: Pracownikom firmy Wnioskodawcy skradziono w trakcie podróży służbowych gotówkę stanowiącą własność firmy. Fakt kradzieży został zgłoszony na policję i w sprawach dokonano wszczęcia postępowania. Prowadzone postępowanie przygotowawcze zostało umorzone wobec niewykrycia sprawców. Wnioskodawcy przyznano w toku postępowania uprawnienia pokrzywdzonego i był on reprezentowany w tym postępowaniu przez adwokata. Z firmy ubezpieczeniowej Wnioskodawca nie otrzymał żadnej rekompensaty, gdyż nie ubezpiecza ona przewożonej gotówki. Czy wartość skradzionej gotówki oraz związane z pomocą prawną mogą zostać zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów?
       • 23.05.2011VAT: Konferencja nie jest wyjazdem wypoczynkowym
        Organizacja i obsługa konferencji nie jest "usługą turystyki", bowiem przyjmując słownikową definicję tego pojęcia, konferencja nie jest zorganizowanym wyjazdem wypoczynkowym. Oczywiście w ramach organizacji i obsługi konferencji mogą pojawić się pewne świadczenia o charakterze wypoczynkowym, jak np. rejs statkiem, czy też wycieczka krajoznawcza. Trzeba jednak ocenić, czy są to elementy wiodące w całej usłudze i co za tym idzie, czy mogą przesadzić o sklasyfikowaniu tej usługi, jako usługi turystyki. Chodzi tu o odpowiedź na pytanie, które ze świadczeń ma charakter zasadniczy, a które zaś poboczny, tj. jedynie towarzyszący świadczeniu zasadniczemu? W tym zakresie należy między innymi ocenić, czy świadczenie zasadnicze może być realizowane bez świadczenia pobocznego. Jeżeli bowiem świadczenie poboczne nie jest konieczne dla realizacji świadczenia zasadniczego, wówczas może być potraktowane jako odrębna usługa - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
        • 05.05.2011Szkolenia redakcji serwisu podatki.biz - biuletyn szkoleniowy
         Dział szkoleń serwisu podatki.biz zaprasza Państwa serdecznie na organizowane w najbliższym czasie szkolenia, których listę i opisy prezentujemy poniżej. Pełna oferta wszystkich naszych szkoleń znajduje się na stronie www.podatki.biz/szkolenia.  
         • 07.04.2011Benefity dla pracowników mogą być kosztem firmy
          Pytanie podatnika: Czy sfinansowane ze środków obrotowych spółki wydatki na koszty związane z użytkowaniem samochodów na cele prywatne pracowników należy kwalifikować jako koszty uzyskania przychodów?
          • 28.01.2011Podatek VAT od pakietów turystycznych: Polska zaskarżona do ETS
           Komisja Europejska podjęła decyzję o wniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce oraz siedmiu innym państwom członkowskim w związku z niewłaściwym wdrożeniem przez nie dyrektywy w sprawie podatku VAT 2006/112/WE, a konkretnie - przepisów dotyczących podatku VAT dla biur podróży.  
           • 04.01.2011Podatek VAT 2011: Miejsce świadczenia usług w 2011 r. – poradnik Ministerstwa Finansów
            Wczoraj (3.01.2011 r.) w dziale Firma i podatki opublikowaliśmy obszerny poradnik MF dotyczący omówienia zmian w podatku VAT na 2011 rok. Dzisiaj prezentujemy kolejne opracowanie pochodzące z Ministerstwa Finansów - tym razem dotyczące sposobu określenia miejsca świadczenia usług według stanu prawnego obowiązującego w 2011 roku. Wszyscy, którzy spotykają się praktycznie z rozliczeniem podatku VAT wiedzą, że prawidłowe określenie miejsca świadczenia usług jest w wielu przypadkach decydujące w kwestii sposobu naliczania podatku – dlatego też zapraszamy do uważnej lektury. Na końcu artykułu umieszczamy link do pliku pdf zawierającego treść poradnika udostępnioną przez MF.
            • 06.12.2010Paragon jako dowód poniesienia kosztu
             Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski oraz Niemiec w zakresie: usług mechaniki samochodowej, handlu częściami samochodowymi, autami, itp. Często zdarza się, że w Niemczech zakupuje części, jako towar handlowy i sprzedaje je w Polsce. Jako dowód zakupu dostaje jedynie paragon fiskalny, gdzie widnieją dane sprzedawcy oraz towaru który zakupił. Czy otrzymany paragon spełnia wymogi dowodu księgowego i czy tym samym stanowi podstawę księgowania, jako koszt prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej?
             • 06.10.2010Wydatki na wynajęcie samochodu za granicą są limitowane
              Pytanie podatnika: Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu wynajmu samochodów osobowych dla potrzeb działalności gospodarczej przez pracowników w trakcie zagranicznych podróży służbowych bez dokumentowania przebiegu pojazdu za pomocą ewidencji przebiegu pojazdu, wykazując koszt uzyskania przychodu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
              • 20.09.2010Opodatkowanie dodatków do wynagrodzenia pracowników oddelegowanych
               Pytanie podatnika: Wnioskodawca (Spółka) ma zamiar wysłać pracowników do prac remontowych w Wielkiej Brytanii. Pracownikom oprócz wynagrodzenia za pracę będą przysługiwać dodatkowe świadczenia (m.in. dodatek mieszkaniowy). Czy należy wliczać wartość dodatków do dochodu pracowników, którym wnioskodawca będzie odprowadzać podatek do polskiego urzędu skarbowego?
               • 27.08.2010Wycieczka zagraniczna dla kontrahentów w kosztach firmy
                Pytanie podatnika: Spółka otrzymuje od swoich kontrahentów faktury VAT dotyczące organizacji wspólnych wyjazdów szkoleniowych oraz wycieczek będących nagrodą w organizowanej sprzedaży premiowej. Kontrahent wystawia fakturę VAT powołując się na podpisaną między stronami umowę współpracy w zakresie promocji sprzedaży. Kontrahent obciąża Spółkę fakturą po uiszczeniu przez siebie całości bądź części zapłaty z tytułu organizowanego wyjazdu na rzecz np. biura podróży. Wyjazdy organizowane są z kilkumiesięcznym opóźnieniem w stosunku do wystawionej Spółce przez kontrahenta faktury. Do jakiego miesiąca Spółka powinna zaliczyć podatkowo koszt faktury jako koszt uzyskania przychodu?
                • 18.08.2010Biura podróży w rejestrze dłużników
                 Sprawdzenie w rejestrze dłużników firmy, z którą wyjeżdża się na wakacje, może być skutecznym sposobem ustrzeżenia się przed niesolidnym biurem podróży – zwraca uwagę Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Pobierając raport o przedsiębiorcy można dowiedzieć się, czy dany operator nie został dopisany do „czarnej listy” i tym samym zminimalizować ryzyko wyjazdu z nierzetelnym tour-operatorem.
                 • 19.07.2010Deloitte: Firmy mogą się bronić przed pozwami zbiorowymi
                  Według ekspertów kancelarii prawniczej Deloitte Legal, firmy nie powinny lekceważyć pozwów zbiorowych, mają jednak skuteczne narzędzia ochrony przed nimi. Powinny jak najszybciej przeanalizować konsekwencje ewentualnych pozwów zbiorowych i strategię obrony, a także zmienić podejście do potencjalnych ryzyk. 19 lipca weszły w życie przepisy ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.
                  • 19.07.2010Jak rząd zachęci młodych ludzi do zakładania własnych przedsiębiorstw
                   Interpelacja nr 16310 do ministra finansów w sprawie pomocy przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą
                   • 23.06.2010Zobowiązania pracodawcy wobec pracownika oddelegowanego
                    Zapytanie nr 6877 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zobowiązań pracodawcy wobec pracownika zatrudnionego na pełen etat w Polsce, wysyłanego do pracy we Francji
                    • 11.06.2010Dokumentowanie nieodpłatnego nabycia towarów od osób prywatnych
                     Pytanie podatnika: Jak udokumentować nabycie nieodpłatne przedmiotów pozyskanych na niemieckich „wystawkach”, a co za tym idzie wprowadzić do ewidencji towarów handlowych firmy, aby potem sprzedać je na polskim rynku?
                     • 20.04.2010RPO: Kolej narusza prawa konsumenckie
                      Do RPO kierowane są skargi dotyczące jakości usług przewoźników kolejowych. Dotyczą one nagminnych opóźnień pociągów i braku stosownej rekompensaty finansowej, niewłaściwego stanu technicznego taboru do przewozów osobowych, niehonorowania biletów wystawionych przez innego przewoźnika, stanu technicznego i sanitarnego dworców. Z-ca RPO Stanisław Trociuk wystąpił do Ministra Infrastruktury o zajęcie stanowiska w tej sprawie
                      • 02.03.2010Niedozwolone klauzule w umowach turoperatorów
                       UOKiK wydał cztery decyzje, w których zakwestionował postanowienia stosowane w umowach z klientami przez biura podróży. Decyzje mają przypomnieć konsumentom, którzy już teraz korzystają z wakacyjnych ofert first minute, że nie w każdym przypadku wcześniej znaczy taniej. Przed wyborem oferty warto sprawdzić cenę wyjazdu i opłaty dodatkowe, ale również zajrzeć do rejestru klauzul niedozwolonych. W tej chwili w rejestrze znajduje się 1849 klauzul, z czego ponad 600 dotyczy turystyki.
                       • 25.02.2010Główne zmiany w ustawie o VAT obowiązujące od 1 stycznia 2010 r.
                        Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 195, poz. 1504) wprowadziła do polskiego prawa przepisy dyrektyw unijnych zmieniające m.in. przepisy regulujące kwestie: a) miejsca świadczenia usług, b) składania informacji podsumowujących. Przepisy ustawy weszły w życie co do zasady z dniem 1 stycznia 2010 r.  Wprowadzone zmiany istotnie zmieniają obowiązki w podatku od towarów i usług podatników dokonujących transakcji z zagranicą.
                        • 19.01.2010TNS OBOP: Zakup usług turystycznych poprzedza internetowy rekonesans
                         63 proc. osób, które dokonały zakupu w tradycyjnym biurze podróży, przyznaje, że w trakcie poszukiwania odpowiednich dla siebie wakacji korzysta z informacji znalezionych online – wynika z badań, zrealizowanych przez TNS OBOP przy współpracy z Google Polska i biurami podróży. To pierwsze tego typu badanie, przeprowadzone wyłącznie na grupie Polaków, którzy kupują w tradycyjnych biurach podróży.
                         • 09.10.2009Kara dla Triady
                          Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożyła karę ponad 4,2 mln zł na biuro podróży Triada za nieprzestrzeganie obowiązków związanych z informowaniem konsumentów o zmianie kosztów wyjazdów turystycznych. UOKiK stale monitoruje rynek organizatorów turystyki. Efektem jest 10 decyzji wydanych w ostatnim czasie.
                          • 31.08.2009PKPiR: Dokumentowanie zakupów od ludności
                           Pytanie podatnika: W jaki sposób dokumentować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów nabyte od ludności palety drewniane?
                           • 28.07.2009InfoMonitor: Biura podróży w ewidencji dłużników
                            Jak podaje InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej, w bazie tej firmy znajdują się aktualnie 62 informacje gospodarcze o zadłużeniu podmiotów z branży turystycznej. Są wśród nich biura podróży i firmy sprzedające ich ofertę. Łączne zadłużenie branży odnotowane w InfoMonitorze wynosi 1 mln 652 tys. zł.
                            • 30.06.2009Możliwość dokumentowania usług turystyki fakturami VAT marża
                             Pytanie podatnika: Czy Spółce w przedstawionych sytuacjach przysługuje prawo do udokumentowania czynności poprzez wystawienie faktury VAT marża?
                             • 29.04.2009Nie płacisz wynagrodzeń, trafisz na listę dłużników
                              Interpelacja nr 8106 do ministra gospodarki w sprawie przyznania osobom prywatnym prawa do zamieszczania na czarnych listach w biurach informacji gospodarczej danych o nierzetelnych dłużnikach
                              • 08.04.2009UOKiK: Wzrost kursów walut nie zawsze podniesie koszt wypoczynku
                               Wahania kursów walut mogą być zmartwieniem nie tylko dla osób spłacających kredyty hipoteczne. Również wakacyjny wyjazd za granicę może okazać się droższy niż wcześniej planowano. UOKiK przypomina o prawach konsumentów korzystających z usług biur podróży.
                               • 24.02.20092,7 mln pasażerów lotów czarterowych
                                Urząd Lotnictwa Cywilnego podsumował ruch czarterowy do i z Polski w 2008 r. Z analizy wynika, że rynek przewozów czarterowych rozwija się dużo dynamiczniej niż rynek przewozów regularnych. W roku 2008 w ruchu czarterowym polskie lotniska obsłużyły blisko 40 proc. pasażerów więcej niż w roku 2007. Ogółem w ubiegłym roku obsłużono blisko 2 mln 700 tys. pasażerów, podczas gdy w 2007 r. było ich 1 mln 920 tys.
                                • 03.09.2008Orzecznictwo podatkowe: Opodatkowanie usług turystyki
                                 Usługa turystyki, o której mowa w art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) również przypadku gdy w jej ramach świadczone są "usługi własne", o których mowa w art. 119 ust. 5 u.p.t.u., na podstawie art. 41 ust. 1 u.p.t.u. podlega - jako jedna usługa o charakterze kompleksowym - opodatkowaniu stawką 22 %, za wyjątkiem przypadków gdy jest świadczona poza terytorium Wspólnoty lub na terytorium Wspólnoty i poza nim.
                                 • 01.08.2008Moment ujęcia kosztów w PKPiR
                                  Podstawową metodą rozliczania kosztów uzyskania przychodów jest metoda określona w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOF, zgodnie z którą koszty można potrącić wyłącznie w roku, w którym zostały poniesione. Ustawodawca daje też możliwość wyboru drugiej metody – rozliczania kosztów zgodnie z zasadą memoriałową, która mówi, iż koszty ewidencjonuje się w powiązaniu z przychodami danego roku, których one dotyczą. Dla niektórych kosztów ustawodawca wprowadził jednak szczególne zasady ich ewidencji.
                                  • 11.06.2008Nowy zarząd PIU na razie bez prezesa
                                   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Ubezpieczeń wybrało nowy zarząd Izby: wiceprezesem PIU został Jan Grzegorz Prądzyński, a członkiem zarządu dotychczasowy dyrektor biura PIU Andrzej Maciążek. Komisja rewizyjna Izby otrzymała od członków organizacji dodatkowy czas na przedstawienie kandydatury nowego prezesa.
                                   • 25.03.2008Podróż służbowa osób nie będących pracownikami
                                    Pytanie podatnika: Czy kwota zwrotu kosztów podróży, wypłacona przez Zamawiającego osobom nie będących jej pracownikami stanowi u Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu?
                                    • 05.03.2008Orzecznictwo podatkowe: Opodatkowanie usług własnych świadczonych w ramach usługi turystyki
                                     Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24.10.2007 r., sygn. akt I SA/Wr 816/07
                                     • 14.11.2007Diety dla przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne
                                      Pytanie podatnika: dotyczy zaliczenia diet z tytułu podróży służbowej w poczet kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w sytuacji świadczenia usług turystycznych.
                                      • 19.10.2006Wystąpienie RPO do Ministra Finansów w unikania sprawie podwójnego opodatkowania obywateli polskich
                                       Dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Finansów z potrzebą podjęcia działań, zmierzających do unikania podwójnego opodatkowania obywateli polskich pracujących w Austrii, Królestwie Niderlandów, Belgii, Danii i Finlandii:
                                       • 28.08.2006Ochrona danych osobowych
                                        Ochrona danych osobowych, nie tylko w Polsce, ale też i w skali międzynarodowej, jest bardzo młodą dziedziną prawa. Problematyka ta, w ramach dostosowywania naszego ustawodawstwa do wymogów unijnych, uregulowana została w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
                                        • 01.06.2006Wycieczka zakupiona przez pracodawcę z ZFŚS jako przychód pracownika
                                         Pytanie: Czy pracodawca organizując ognisko dla pracowników wraz z zapewnieniem przejazdu autokarem na tą imprezę firmową oraz wycieczki za pośrednictwem biura podróży, których koszty pokryto w całości z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ma obowiązek doliczyć te świadczenia do pozostałych przychodów pracowników i jako płatnik pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
                                         • 23.05.2006VAT marża w turystyce
                                          Ustawa o podatku od towarów i usług1) oraz VI Dyrektywa2) przewiduje szereg odstępstw od zasad ogólnych, rządzących opodatkowaniem tym podatkiem. Jednym z tych wyjątków są szczególne zasady dotyczące opodatkowania tym podatkiem usług turystyki. Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, specjalne zasady opodatkowania usług turystycznych zostały wprowadzone z uwagi na okoliczność, iż podmioty świadczące usługi turystyczne wytwarzają stosunkowo niewielką wartość dodaną, a ich usługa polega przede wszystkim na zespoleniu w spójną całość towarów lub usług nabytych od innych podmiotów3).

                                         « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]