Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

biura podróży

 • 01.06.2015Dieta wyższa niż limit. Podatkowe skutki u pracownika
  Pytanie podatnika: Jakie są skutki podatkowe zwrotu pracownikowi należności z tytułu podróży służbowej, których wartość przekracza limity określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej?
  • 08.04.2015Rozliczanie VAT przy świadczeniu usług turystyki
   Interpelacja nr 31625 do ministra finansów w sprawie szczególnych zasad opodatkowania podmiotów świadczących usługi turystyczne
   • 26.03.2015Rozliczenie diety i podróży służbowej przedstawiciela handlowego
    Pytanie podatnika: Czy diety i inne należności za czas podróży służbowych pracownika (przedstawiciela handlowego) są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej?
    • 08.01.2015Rachunek jako dowód księgowy w PKPiR
     Pytanie podatnika: Czy otrzymany rachunek spełnia wymogi dowodu księgowego i czy tym samym stanowi podstawę księgowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
     • 31.12.2014PIT: Polisa dla pracownika delegowanego w podróż służbową
      Pytanie podatnika: Czy wykupienie przez pracodawcę polisy ubezpieczeniowej dla pracownika delegowanego w podróż służbową prowadzi do powstania u pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy Wnioskodawca powinien zwiększać przychody pracowników z tytułu umowy o pracę w związku z tym, że otrzymali wykupioną przez pracodawcę polisę ubezpieczeniową?
      • 03.10.2014MF o opodatkowaniu VAT usług własnych świadczonych w ramach usługi turystyki
       Jeżeli przy świadczeniu usługi turystyki podatnik, oprócz usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, część świadczeń w ramach tej usługi wykonuje we własnym zakresie, usługi własne podlegają ogólnym zasadom opodatkowania nie tylko w zakresie określenia podstawy opodatkowania, czy też w zakresie miejsca świadczenia, ale również w odniesieniu do pozostałych zasad obliczania podatku od towarów i usług - wyjaśnił Minister Finansów w interpretacji ogólnej.
       • 03.07.2014Refakturowanie usług – stawka VAT w transporcie międzynarodowym lotniczym
        Refakturowanie to nic innego jak odsprzedaż usługi kontrahentowi. W codziennej praktyce przedsiębiorców jest to instytucja często spotykana. Jednak sporo wątpliwości wśród podatników budzi kwestia stawki podatku VAT w razie refakturowania zakupionych usług. Ma to miejsce szczególnie wtedy, gdy w „normalnym” obrocie odsprzedawana usługa korzysta z preferencji bądź zwolnienia. Pojawia się bowiem wątpliwość, czy w przypadku refakturowania usługi obowiązują podatników takie same zasady ustalania stawki podatkowej, jak w przypadku zakupu usługi na własne potrzeby.
        • 02.07.2014Refakturowanie usług – stawka VAT w transporcie międzynarodowym lotniczym
         Refakturowanie to nic innego jak odsprzedaż usługi kontrahentowi. W codziennej praktyce przedsiębiorców jest to instytucja często spotykana. Jednak sporo wątpliwości wśród podatników budzi kwestia stawki podatku VAT w razie refakturowania zakupionych usług. Ma to miejsce szczególnie wtedy, gdy w „normalnym” obrocie odsprzedawana usługa korzysta z preferencji bądź zwolnienia. Pojawia się bowiem wątpliwość, czy w przypadku refakturowania usługi obowiązują podatników takie same zasady ustalania stawki podatkowej, jak w przypadku zakupu usługi na własne potrzeby.
         • 26.05.2014Usługi turystyczne a VAT. Rozliczenie zaliczek
          Pytanie podatnika: Czy i kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu otrzymania zaliczki na usługi turystyczne? W przypadku przyjęcia, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zaliczki, jak ustalić podstawę opodatkowania dla zaliczek otrzymanych na poczet wykonania usługi turystycznej?
          • 03.03.2014Kasy fiskalne. Dokumentowanie sprzedaży na paragonach
           Pytanie podatnika: Czy w zaistniałej sytuacji, będąc wyłącznie pośrednikiem, należność otrzymana za wycieczki od osoby fizycznej sprzedawane przez Przedsiębiorstwo na rzecz lub w imieniu Biura Podróży winna być ewidencjonowana na kasie rejestrującej ze wskazaniem na paragonie fiskalnym osobno kwoty netto oraz kwoty podatku należnego, czy też winna powyższą należność ewidencjonować przy użyciu „zera technicznego” ze stawką 0%, nie wykazując oddzielnie podatku należnego a jedynie wartość sprzedaży brutto?
           • 12.02.2014Podróże służbowe: Zwrot kosztów wyżywienia a zwolnienie z PIT
            Pytanie podatnika: Czy kwota zapłaconego przez pracodawcę na podstawie faktury wyżywienia pracownika delegowanego, obejmującej jednodniowe, jak również kilkudniowe zakwaterowanie na szkolenie, kurs, warsztaty, itp. podlega zwolnieniu na postawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy w przykładowej sytuacji pracownikowi powinno opodatkować się kwotę posiłków zapewnionych przez pracodawcę ponad limit diety i co w związku z tym z wypłaconą częścią diety w wysokości 25% za kolację?
            • 07.02.2014Podróże służbowe: Opłata za wynajem auta jako koszt uzyskania przychodów
             Z uzasadnienia: Czynsz najmu samochodu, który jest kosztem ponoszonym w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów nie mieści się w kategorii wydatków, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 tej ustawy. Natomiast koszty eksploatacyjne takiego samochodu takie jak wydatki na paliwo, opłaty parkingowe i autostradowe, koszty części zamiennych itp. należy zaliczyć do kategorii kosztów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 i podlegającym ograniczeniom określonym w tym przepisie.
             • 06.02.2014Dofinansowanie do zimowisk i ferii dla dzieci i młodzieży a PIT
              W okresie ferii zimowych pracodawcy czasami dopłacają do wypoczynku dzieci pracowników. Dopłaty te mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym. Warto przypomnieć, w jakich sytuacjach można skorzystać ze zwolnienia.
              • 09.12.2013Podróże służbowe: Wysokość diety przy częściowo odpłatnych posiłkach
               Pytanie podatnika: Czy w przypadku rozliczania podróży służbowych pracowników budowlanych, wypłata pełnej diety (100%) w wysokości określonej rozporządzeniem w sprawie podróży służbowych korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 16 (jeżeli chodzi o przychód pracowników) jeśli pracodawca zapewniałby pracownikom inne niż profilaktyczne posiłki, ale w części płatne przez pracownika (np. 5%)?
               • 04.12.2013Podróże służbowe: Zwrot kosztów noclegu na podstawie rachunku
                Pytanie podatnika: Czy w sytuacji uzyskania przez pracownika zgody na rozliczenie kosztu noclegu na podstawie rachunku, którego wysokość przekracza limity, o których mowa w § 8 ust. 1 oraz § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r., należności wypłacone pracownikowi ponad limit podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też są wolne od obciążeń podatkowych?
                • 14.11.2013Zagraniczne diety jako koszty uzyskania przychodów przedsiębiorcy
                 Pytanie podatnika: Czy wykonując usługi budowlane poza granicami kraju Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zagraniczne diety?
                 • 12.11.2013Podróże służbowe: Skutki zakupu szczepień ochronnych i lekarstw dla pracowników
                  Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione przez pracodawcę na zakup lekarstw oraz dokonanie szczepień ochronnych w celu zapobieżenia zachorowaniu na choroby tropikalne pracowników odbywających podróż służbową do kraju, w którym występuje realne ryzyko zachorowalności na jedną z zakaźnych chorób tropikalnych, stanowi dla tych pracowników przychód ze stosunku pracy?
                  • 22.10.2013Zwolnienie z PIT diet zleceniobiorcy od 1 marca 2013 r.
                   Pytanie podatnika: Czy od 1 marca 2013 r. na Wnioskodawcy - jako płatniku - będzie ciążył obowiązek poboru i odprowadzenia podatku (zaliczki na podatek) w związku z wypłaceniem zleceniobiorcom wykonującym umowę zlecenia poza granicami Polski diet i zwrotu innych kosztów podróży zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży?
                   • 10.07.2013Dyrektywa ws. zorganizowanych podróży do zmiany
                    Unijne przepisy dotyczące pakietów podróży wakacyjnych (np. transport i zakwaterowanie) zostaną zmienione i unowocześnione – zapowiada Komisja Europejska, która proponuje gruntowną reformę dyrektywy z 1990 r. ws. zorganizowanych podróży. Na zmianach zyskają przede wszystkim turyści, ale również przedsiębiorcy.
                    • 10.07.2013Podróż służbowa prezesa a PIT
                     Pytanie podatnika: Prezes spółki często wyjeżdża w teren na spotkania z kontrahentami, przedstawicielami handlowymi, gdzie stara się o pozyskanie nowych kontrahentów oraz nowe kontakty. Prezes nie prowadzi własnej działalności w związku z tym nie prowadzi tego w ramach działalności gospodarczej. Czy spółka jest zobowiązana do odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wypłaconej mu delegacji i czy stanowi to przychód po stronie prezesa zarządu?
                     • 06.06.2013Zmiana ceny wycieczki przed wyjazdem. Uprawnienia podróżnego
                      Czy organizator ma prawo zmienić cenę usługi po zawarciu umowy, tłumacząc się np. wzrostem kursów walut? Czy przysługuje mi prawo do odstąpienia od umowy? Jeśli tak, to czy będę musiał ponieść z tego tytułu jakieś koszty?
                      • 28.05.2013Miejsce prowadzenia działalności w zgłoszeniu aktualizacyjnym NIP-2
                       Pytanie podatnika: Co uznaje się za miejsce prowadzenia działalności, które należy zgłosić w zgłoszeniu aktualizacyjnym NIP-2, zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji płatników? Czy podatnik ma obowiązek zgłoszenia w zgłoszeniu aktualizującym magazynu, w którym przechowuje swoje towary i z którego przewozi je dalej do swoich kontrahentów w celu sprzedaży? Czy podatnik ma obowiązek zgłoszenia w zgłoszeniu aktualizującym magazynu, który podnajmuje od innego podmiotu? Albo modernizowanego budynku, który dostosowuje do potrzeb prowadzenia działalności czy też budynku wynajmowanego w całości dla kontrahentów, nie prowadząc w nim w ogóle własnej działalności?
                       • 24.05.2013PIT: Dofinansowanie do wypoczynku dziecka w ramach obozu z biura podróży
                        Pytanie podatnika: Czy zakład pracy postąpił właściwie opodatkowując uzyskane dofinansowanie do wypoczynku dziecka w ramach obozu zorganizowanego przez biuro podróży?
                        • 08.05.2013Opłacenie noclegu w podróży a przychód pracownika
                         Pytanie podatnika: Czy wartość noclegu finansowanego przez pracodawcę będzie stanowiła dla pracownika przychód ze stosunku pracy, jeżeli pracownik nie odbywa podróży służbowej w rozumieniu przepisów prawa pracy, ale potrzeba noclegu jest bezpośrednio związana z czynnościami służbowymi wykonywanymi przez tego pracownika poza siedzibą pracodawcy i poza miejscem zamieszkania pracownika?
                         • 21.03.2013Ustalenie statusu małego podatnika w VAT
                          Pytanie podatnika: Czy Spółka postąpiła właściwie przyjmując do określenia małego podatnika wartości sprzedaży z CIT-8 a nie obrót deklarowany do rozliczenia podatku od towarów i usług wynikający z deklaracji VAT-7 oraz że będzie składała począwszy od trzeciego kwartału 2012 r. deklaracje od podatku od towarów i usług na druku VAT-7D a nie VAT-7K?
                          • 21.11.2012Dowód wewnętrzny jako potwierdzenie zakupu towaru
                           Pytanie podatnika: Wnioskodawca część towarów przeznaczonych do sprzedaży będzie nabywał w sklepach, gdzie jedynym dostępnym dowodem sprzedaży będzie paragon. Na podstawie otrzymanego paragonu będzie przygotowywał dowód wewnętrzny. Tak przygotowany dokument (wraz z paragonem, będącym jego załącznikiem) zostanie oznaczony numerem kolejnym i podpisany przez Wnioskodawcę. Czy tak sporządzony dowód wewnętrzny może zostać uznany za dowód księgowy?
                           • 13.11.2012Spotkania biznesowe z kontrahentami w kosztach podatkowych
                            Z uzasadnienia: Wydatki poniesione na organizację spotkania w miejscowości, w której spółka nie ma biura stanowią koszty reprezentacji i nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów . Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy jest to, czy w danej miejscowości spółka posiada biura. Wydatki na spotkania zawsze stanowić będą koszty reprezentacji, ponieważ w każdym przypadku wiązać się one będą z występowaniem w imieniu podatnika i pełnieniem funkcji przedstawicielskich.
                            • 07.11.2012Podróż służbowa pracowników tymczasowych w kosztach firmy
                             Pytanie podatnika: Wnioskodawca będzie wypłacał pracownikowi tymczasowemu należności na pokrycie kosztów podróży służbowej. Obowiązek taki wynika z zawartej umowy pomiędzy nim a agencją pracy tymczasowej. Czy Wnioskodawca będzie mógł wliczyć w koszty uzyskania przychodu należycie obliczone i udokumentowane koszty podróży służbowej pracownika tymczasowego?
                             • 15.10.2012Poradnik podróżnego: Przewóz zwierząt samolotem
                              Planując podróż ze swoim pupilem należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi przewozu zwierząt obowiązującymi w kraju do którego się wybieramy, a także w krajach, w których będziemy mieli przesiadki. Przed wylotem należy się także upewnić u przewoźnika, czy przewóz zwierząt na pokładach samolotów linii, którą zamierzamy odbyć lot jest dozwolony.
                              • 10.10.2012Poradnik podróżnego: Pasażerowie niepełnosprawni w samolocie
                               Jeżeli są Państwo osobami niepełnosprawnymi lub osobami o ograniczonej sprawności ruchowej i wybierają się Państwo w podróż lotniczą, proszę pamiętać, że mają Państwo prawo do pomocy podczas podróży lotniczej do i z Unii Europejskiej. Nie tylko osoby trwale niepełnosprawne mogą skorzystać z tego prawa. Każdy, kto cierpi z powodu ograniczenia zdolności poruszania się, na przykład z powodu wieku, urazu czy upośledzenia, może uzyskać taką pomoc.
                               • 04.09.2012Upadło następne biuro podróży. Czarna seria trwa
                                Upadło kolejne biuro podróży, tym razem mające siedzibę w Warszawie FiLiZ Tour. Na jego stronie można przeczytać lakoniczny komunikat: „Zarząd przeprasza Klientów Spółki FILIZ za wszelkie utrudnienia oraz niespełnienie ich marzeń z powodu upadłości Spółki”. Od początku 2012 r. upadło lub zakończyło działalność aż 10 biur podróży.
                                • 09.08.2012Nadzór nad biurami podróży – będzie kontrola NIK
                                 Najwyższa Izba Kontroli przeprowadzi wkrótce kontrolę przestrzegania warunków świadczenia usług turystycznych w Polsce. Decyzję w tej sprawie podjęło Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.
                                 • 01.08.2012Opodatkowanie odszkodowań majątkowych otrzymanych przez klienta biura podróży
                                  W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.; dalej: pr.t.) przewidziane są sytuacje, w których klient może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy dotyczącej organizacji imprezy turystycznej.
                                  • 11.07.2012Zmiany w VAT 2013: Faktury
                                   Duża część zmian w ustawie o VAT, które planuje resort finansów dotyczy faktur. W ustawie proponuje się uchylenie art. 106 i jednoczesne wprowadzenie bloku przepisów dotyczących fakturowania (art. 106a-106r). Propozycje zmian mają przede wszystkim na celu dostosowanie przepisów do zmian wprowadzonych dyrektywą 2010/45/UE oraz szerokie uregulowanie zagadnień dotyczących obowiązków związanych z fakturowaniem w ustawie. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie instytucji faktury uproszczonej, którą przedsiębiorcy będą mogli stosować do kwoty 450 zł. Taka faktura nie będzie musiała zawierać części elementów, które dziś są wymagane. Ponadto, zgodnie z projektowanymi przepisami faktura elektroniczna ma być tak samo traktowana, jak faktura papierowa.
                                   • 05.07.2012Upadek biura podróży – jak odzyskać pieniądze?
                                    Osoby poszkodowane w wyniku upadku biura podróży (ostatnio przypadek Sky Club/Triada) mogą liczyć na zwrot utraconych pieniędzy. Ochronę zapewnia ustawa o usługach turystycznych. Szczególnie duże szanse na odzyskanie pieniędzy mają osoby, które zapłaciły za wycieczkę kartą – takie transakcje są bowiem objęte przepisami dodatkowo zabezpieczającymi interes klienta.
                                    • 04.07.2012Biura podróży: Co klient musi wiedzieć
                                     Jednym z powodów, dla których klient decyduje się na skorzystanie z usług biura podróży jest niewątpliwie oczekiwanie, że są to wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, które zapewnią mu atrakcyjny i zgodny z ofertą wypoczynek. Warto jednak we własnym zakresie poznać pewne prawne aspekty, w jakich działa wybrane biuro podróży. Wiedza w zakresie wymagań formalnoprawnych, jakie musi spełniać biuro podróży, by mogło działać zgodnie z prawem, może ułatwić dokonanie świadomego wyboru, a w razie, gdyby impreza turystyczna okazała się niezgodna z ofertą, ustalenie podmiotu, który będzie ponosił z tego tytułu odpowiedzialność.
                                     • 03.07.2012Prawa konsumenta – z wiedzą Polaków nie jest najlepiej
                                      Tylko 7% konsumentów zdaje sobie sprawę, ile czasu ma uczestnik imprezy turystycznej na reklamację nieudanego wyjazdu. Aż 57% nie czyta natomiast umów przed wyborem biura podróży – wynika z najnowszego badania TNS Polska, przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
                                      • 22.05.2012Delegacja pracownika a oddelegowanie – podstawowe różnice
                                       Zarówno pracodawca, wysyłając swoich pracowników na wyjazdy, jak i pracownik wyjeżdżający w delegację, powinni wiedzieć, czy odbywa się to w ramach oddelegowania, czy też podróży służbowej. Chociaż w praktyce zdarzają się wątpliwości co do klasyfikacji, a i przepisy nie zawierają zbyt wielu wskazówek, to konsekwencje zastosowania poszczególnych rozwiązań będą zupełnie różne i mogą sięgać aż do kwestii podatkowych pracodawcy i pracownika.
                                       • 02.05.2012Opodatkowanie VAT marża usług turystyki
                                        Z uzasadnienia: Marża, o jakiej mowa w art. 119 ust. 2 ustawy o VAT, może w konkretnym przypadku przybrać postać wartości dodatniej bądź ujemnej. Z kolei podatek, stanowiący efekt operacji matematycznej, uwzględniającej podstawę opodatkowania (marżę ujemną) oraz właściwą stawkę podatkową, mimo że stanowi w konsekwencji wartość ujemną, to w myśl reguł prawa podatkowego nie jest możliwy do zaakceptowania. Zatem, wobec powstania ujemnej podstawy opodatkowania, podatek do zapłaty wyniesie 0 zł.
                                        • 25.04.2012Prawa pasażera i turysty w podróży
                                         Lot do Barcelony został odwołany? Pociąg do Berlina miał dwugodzinne opóźnienie? Standard francuskiego hotelu pozostawia wiele do życzenia? Zastanawiasz się, czy możesz bez konsekwencji zrezygnować z wykupionej w biurze podróży wycieczki? Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce przypomina o prostych receptach na podróżnicze kłopoty.
                                         • 18.04.2012Wynagrodzenie członka zarządu związku międzygminnego a PIT
                                          Z uzasadnienia: Otrzymane przez członków zarządu związku międzygminnego świadczenie pieniężne za udział w posiedzeniach zarządu związku nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie jest dietą, a ponadto pracy członków zarządu związku nie można utożsamiać z czynnościami związanymi z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich.
                                          • 05.04.2012Szczepienie ochronne a przychód pracownika
                                           Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione przez pracodawcę na zakup lekarstw oraz na dokonanie szczepień ochronnych w celu zapobieżenia zachorowaniu na tropikalne choroby zakaźne pracowników odbywających podróż służbową lub mogących odbyć taką podróż do kraju, w którym występuje realne ryzyko zachorowalności na jedną z zakaźnych chorób tropikalnych, korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                           • 16.03.2012Określenie miejsca prowadzenia działalności dla potrzeb VAT
                                            Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w związku z zaprezentowanym modelem działalności prowadzonej w Polsce, Wnioskodawca nie posiada na terytorium Polski stałego miejsca prowadzenia działalności?
                                            • 30.12.2011UOKiK o kontroli firm turystycznych w 2011 roku
                                             Większość skontrolowanych biur podróży zaprzestało stosowania kwestionowanych przez Prezes UOKiK postanowień – podkreśla UOKiK.
                                             • 19.12.2011Paragony za przejazd taksówkami w PKPiR
                                              Pytanie podatnika: Czy wydatki z tytułu przejazdu taksówką w mieście (poza miastem), w którym znajduje się siedziba firmy Wnioskodawcy, udokumentowane paragonami, mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, czy też muszą być udokumentowane fakturą lub rachunkiem?
                                              • 08.08.2011Wakacje Polaków – najważniejsza cena
                                               Aż 90% Polaków deklaruje, że w ciągu ostatnich 3 lat nie skorzystało z usług biura podróży; dwoma najczęstszymi przyczynami odrzucania ofert biur podróży, wskazywanymi przez badanych, są: „brak potrzeby” (52% wskazań) oraz „usługi turystyczne są za drogie” (43%)  – oto najciekawsze wnioski płynące z badania pn. „Wakacje Polaków 2011”, przeprowadzonego przez TNS Pentor.
                                               • 19.07.2011UOKiK: Mniej biur podróży narusza prawa konsumentów
                                                Klienci biur podróży są bezpieczniejsi, bo coraz mniej firm próbuje stosować praktyki naruszające ich prawa. UOKiK przedstawił właśnie wyniki kontroli w firmach z branży turystycznej.
                                                • 06.07.2011WSA: Wirtualny bilet również uprawnia do zastosowania stawki 0 proc.
                                                 Z uzasadnienia: Bilet należy rozumieć szeroko pod względem formy nawet do tego stopnia, że istnieje on jedynie wirtualnie, zatem należy uznać, że bilet to dowód na to, że zawarto umowę przewozu. Po jednej jej stronie stoi klient podatnika, po drugiej przewoźnik, a podatnik jest pośrednikiem, którego czynności uznane są jako opodatkowane stawką 0%. Ponadto, istotą zapisu art. 83 ust. 5 pkt 4 ustawy VAT jest bilet a nie posiadanie go przez podatnika. W takim wypadku nie ma przeszkód, by przyjąć, że jeśli podatnik posiada dowody na to, że istniał międzynarodowy bilet lotniczy - dowód zawarcia umowy przewozu, to nie ma przeszkód by podatnik stosował stawkę ustaloną w art. 83 ustawy o VAT.
                                                 • 25.05.2011Skradziona gotówka może być kosztem
                                                  Pytanie podatnika: Pracownikom firmy Wnioskodawcy skradziono w trakcie podróży służbowych gotówkę stanowiącą własność firmy. Fakt kradzieży został zgłoszony na policję i w sprawach dokonano wszczęcia postępowania. Prowadzone postępowanie przygotowawcze zostało umorzone wobec niewykrycia sprawców. Wnioskodawcy przyznano w toku postępowania uprawnienia pokrzywdzonego i był on reprezentowany w tym postępowaniu przez adwokata. Z firmy ubezpieczeniowej Wnioskodawca nie otrzymał żadnej rekompensaty, gdyż nie ubezpiecza ona przewożonej gotówki. Czy wartość skradzionej gotówki oraz związane z pomocą prawną mogą zostać zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów?
                                                  • 23.05.2011VAT: Konferencja nie jest wyjazdem wypoczynkowym
                                                   Organizacja i obsługa konferencji nie jest "usługą turystyki", bowiem przyjmując słownikową definicję tego pojęcia, konferencja nie jest zorganizowanym wyjazdem wypoczynkowym. Oczywiście w ramach organizacji i obsługi konferencji mogą pojawić się pewne świadczenia o charakterze wypoczynkowym, jak np. rejs statkiem, czy też wycieczka krajoznawcza. Trzeba jednak ocenić, czy są to elementy wiodące w całej usłudze i co za tym idzie, czy mogą przesadzić o sklasyfikowaniu tej usługi, jako usługi turystyki. Chodzi tu o odpowiedź na pytanie, które ze świadczeń ma charakter zasadniczy, a które zaś poboczny, tj. jedynie towarzyszący świadczeniu zasadniczemu? W tym zakresie należy między innymi ocenić, czy świadczenie zasadnicze może być realizowane bez świadczenia pobocznego. Jeżeli bowiem świadczenie poboczne nie jest konieczne dla realizacji świadczenia zasadniczego, wówczas może być potraktowane jako odrębna usługa - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] następna strona »