Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kredyt hipoteczny

 • 27.02.2009Przywrócenie ulgi zamiast pomocy w spłacie
  Krajowa Izba Gospodarcza proponuje, by rząd – zamiast pomagać nowym bezrobotnym w spłacaniu kredytów zaciągniętych przed utratą pracy – przywrócił tzw. ulgę odsetkową zarówno dla już przyznanych, jak i przyszłych mieszkaniowych kredytów hipotecznych.
  • 25.02.2009Pomoc dla kredytobiorców, którzy stracili pracę – więcej konkretów
   Premier Donald Tusk poinformował o niektórych szczegółach przygotowywanej przez rząd pomocy dla osób, które utraciły miejsce pracy, a posiadają kredyt hipoteczny. Osoby te będą mogły liczyć na roczną pomoc w spłacie kredytu.
   • 29.01.2009MG o bankach: Mniejsze spadki wartości polskich filii
    Według resortu gospodarki, polskie filie banków są w o wiele lepszej kondycji niż ich zagraniczne centrale. Wskutek światowego kryzysu wartość rynkowa największych zagranicznych banków spadła o ok. 70-80 proc. Spadek kapitalizacji banków działających w Polsce jest znacznie mniejszy.
    • 13.01.2009Szczecińskie centrum rozliczeń UniCredit Group
     Nakłady w wysokości 18,5 mln zł i zatrudnienie około 430 osób zapowiedział bank UniCredit Group z siedzibą w Mediolanie w związku z planami stworzenia w Szczecinie centrum rozliczeń finansowych obsługującego Niemcy, Austrię i Polskę.
     • 05.12.2008Kongres poświęcony finansowaniu mieszkalnictwa
      W Warszawie odbywa się kongres poświęcony finansowaniu nieruchomości mieszkaniowych w krajach Europy Środkowowschodniej, zorganizowany pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury. Biorą w nim udział eksperci i przedstawiciele instytucji związanych z rynkiem finansowania nieruchomości. Głównym tematem dyskusji jest wzrost finansowania budownictwa przy jednoczesnym zachowaniu stabilności systemu finansowego.
      • 27.08.2008Zaległe płatności Polaków wzrosły o 44 proc.
       Jak wynika z raportu InfoDług publikowanego przez InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A., łączna kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka w Polsce wynosiła w sierpniu ponad 7 mld zł, co oznacza wzrost o 44 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. W Polsce jest już ponad 1,2 miliona osób, które zalegają z płatnościami powyżej 60 dni.
       • 17.07.2008Umorzenie odsetek od kredytu bankowego a PIT
        Pytanie podatnika: Czy umorzone skapitalizowane odsetki są przedmiotem podlegającym opodatkowaniu, czy umorzone odsetki karne stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
        • 15.07.2008Upadłość konsumencka: Zdaniem Lewiatana projekt rządowy lepszy
         Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan oceniła projekty – rządowy i poselski – ustawy wprowadzającej do polskiego prawa instytucję upadłości konsumenckiej. Przedsiębiorcy opowiadają się za przyjęciem propozycji rządu, które dzięki – ich zdaniem – prostej konstrukcji zapewnią skuteczność nowej procedury upadłościowej.
         • 08.07.2008W Sejmie o ułatwieniach w budownictwie
          Sejmowa komisja infrastruktury omawia pakiet poselskich zmian w ustawach dotyczących budownictwa i zagospodarowania przestrzennego. Konfederacja Pracodawców Polskich ma nadzieję, że wprowadzenie ich w życie ułatwi procesy inwestycyjne i obniży ich koszty. Obecnie zgromadzenie zezwoleń niezbędnych do budowy domu mieszkalnego zajmuje inwestorowi średnio rok. Według KPP wystarczyłaby rejestracja projektu w odpowiednim urzędzie.
          • 01.07.2008Opodatkowanie dochodów z nieujawnionych źródeł – poselskie wątpliwości
           Interpelacja nr 2386 do ministra finansów w sprawie interpretacji przez urzędy skarbowe art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
           • 23.06.2008Raport o klientach wysokiego tryzyka
            W maju ponownie wzrosła kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka – informują autorzy najnowszego raportu InfoDług, przygotowanego cyklicznie przez InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. W Polsce jest obecnie niemal 1,2 miliona osób, które zalegają z płatnościami powyżej 60 dni. Dane na ich temat widnieją w centralnej Ewidencji Dłużników InfoMonitora, bazie BIK lub Rejestrze Dłużników Związku Banków Polskich.
            • 15.05.2008Umowy z bankami niekorzystne dla kredytobiorców
             Wszystkich dziewiętnaście skontrolowanych banków stosowało niekorzystne dla konsumentów postanowienia umowne – wynika z najnowszej analizy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zbadano ponad 300 wzorców umów, które stosowane są w przypadku kredytów hipotecznych. Większość banków już zadeklarowała zmianę stosowanych praktyk.
             • 23.04.20081000 pytań o podatki – Wydatki na spłatę kredytu hipotecznego jako koszt podatkowy
              Rok temu kupiłem mieszkanie, na którego zakup wziąłem kredyt hipoteczny. Zamierzam je teraz wynająć – tzw. najem prywatny. Czy odsetki od kredytu pomniejszą dochód uzyskany z tytułu najmu tego lokalu?
              • 07.04.2008KPP: Polsce grozi recesja
               Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich krajowej gospodarce grozi recesja. Według przedsiębiorców Polska nie jest w wystarczającym stopniu przygotowana na spowolnienie gospodarcze. KPP obawia się zwłaszcza o kondycję polskich eksporterów w związku ze znacznym wzmocnieniem kursu złotego wobec euro.
               • 03.04.2008Orzecznictwo podatkowe: Dochód z nieujawnionych źródeł - jak urząd ustala dochody i koszty
                Wyrokiem z dnia 24 maja 2006 r., sygn. akt I SA/Sz 35/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Danuty S na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2005 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r.
                • 01.04.2008Sprzedaż nieruchomości a długi spadkowe
                 Pytanie podatnika: Czy długi obciążające spadek, które musi Pani spłacić po śmierci spadkodawcy, stanowią koszt uzyskania przychodu podlegające odliczeniu?
                 • 31.03.2008BIEC: Wzrost wartości wskaźnika koniunktury
                  Według Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, Polska gospodarka ma nieco lepsze perspektywy. Obliczany przez BIEC Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, wzrósł w marcu o 1.8 punktu.
                  • 07.03.2008Nieodzyskane pożyczki w kosztach uzyskania przychodu
                   Kto może zaliczyć do KUP nieodzyskane pożyczki?
                   • 21.02.2008Refinansowanie kredytu hipotecznego a ulga odsetkowa
                    Pytanie podatnika: Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 9 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Podatnik ma prawo skorzystać z tzw. „ulgi odsetkowej” w rozliczeniu podatku za rok 2007 i lata kolejne oraz czy w zeznaniu podatkowym za 2007 r. może odliczyć w całości zapłacone do końca 2007 r. odsetki od kredytów?
                    • 30.01.2008Specjaliści na rynku kredytów hipotecznych
                     Kredyty hipoteczne cieszą się w Polsce rosnącym zainteresowaniem, stąd też zauważa się również wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tej dziedzinie i coraz większą liczbę ofert pracy. Widoczna jest tendencja poszukiwania w bankach nowych specjalistów. Wciąż popularnymi i poszukiwanymi Kandydatami są specjaliści ds. kredytów hipotecznych.
                     • 17.01.2008Trwają testy nowej porównywarki finansowej
                      Wkrótce zostanie uruchomiona - jak zapewnia wydawca - pierwsza w Polsce porównywarka produktów finansowych Comperia.pl. Jak deklaruje wydawca serwisu, nowy portal umożliwi dostęp do kompleksowej i rzetelnej informacji m.in. na temat dostępnych kredytów i lokat bankowych.
                      • 10.12.2007Ceny nieruchomości będą rosły wolniej
                       Spadek dynamiki wzrostu cen nieruchomości przewiduje w przyszłym roku raport serwisu eHipoteka.com poświęcony trendom kredytowym. Z prognozy wynika również, że w 2008 r. z powodu wzrostu stóp procentowych w Polsce zwiększy się atrakcyjność kredytów we frankach szwajcarskich i euro.
                       • 07.12.2007Współfinansowanie studiów wyższych oraz kursów kwalifikacyjnych przyszłemu pracownikowi
                        Pytanie podatnika: Czy można uznać za koszt uzyskania przychodów wydatki poniesione przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą z tytułu opłat za studia wyższe i kursy kwalifikacyjne osoby, z którą nie zawarto umowy o pracę?
                        • 06.12.2007List związkowców z NBP do posłów
                         Przedstawiciele trzech związków zawodowych działających w Narodowym Banku Polskim wystosowali list do posłów, w którym poparli ustawę opóźniającą przekazanie odpowiedzialności za nadzór nad bankami Komisji Nadzoru Finansowego.
                         • 05.12.2007Zmiana banku a ulga odsetkowa
                          Pytanie podatnika: Czy przeniesienie kredytu do innego banku będzie miało wpływ na nabyte już prawo do ulgi odsetkowej?
                          • 23.11.2007Wartość kredytów mieszkaniowych wzrosła o 64 proc.
                           Analitycy Komitetu do spraw Finansowania Nieruchomości w Związku Banków Polskich przewidują, że wartość kredytów mieszkaniowych udzielonych w 2007 roku wyniesie 57 mld zł.
                           • 22.11.20075,6 mld zł zaległych zobowiązań w Polsce
                            Z listopadowego raportu InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej oraz Biura Informacji Kredytowej wynika, że łączna kwota zaległych płatności na rachunkach klientów podwyższonego ryzyka to 5,6 mld zł. Po raz pierwszy w raporcie InfoMonitora uwzględniono dane z rejestru Związku Banków Polskich.
                            • 13.11.2007Odsetki od kredytu hipotecznego i koszty uzyskania przychodu
                             Pytanie: Czy odsetki od kredytu hipotecznego zaciągniętego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w banku niemieckim na zakup nieruchomości w Polsce można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
                             • 19.09.2007Główna stopa procentowa w USA – 4,75 proc.
                              Federalny Komitet Otwartego Rynku złożony z członków Zarządu Rezerwy Federalnej (amerykański bank centralny) zdecydował wczoraj o obniżeniu poziomu głównej stopy procentowej o 50 punktów bazowych do 4,75 proc.
                              • 19.07.2007KE: Zielona księga w sprawie detalicznych usług finansowych
                               Komisja Europejska za pośrednictwem zielonej księgi określiła swoją wizję przyszłej polityki UE dotyczącej detalicznych usług finansowych, czyli rachunków bankowych, pożyczek, kredytów hipotecznych, funduszy inwestycyjnych oraz usług ubezpieczeniowych świadczonych klientom indywidualnym. Zielona księga ma pomóc Komisji w dokładniejszym zrozumieniu problemów, na które natrafiają w tej dziedzinie konsumenci i przemysł, w określeniu nadrzędnych celów Komisji oraz wyróżnieniu obszarów mogących wymagać większego nakładu pracy. Stanowi ona ważny wkład w przeprowadzany obecnie przez Komisję przegląd jednolitego rynku.
                               • 10.07.2007Ulga odsetkowa
                                Interpelacja nr 7497 do ministra finansów w sprawie zmiany limitu ulgi podatkowej na spłatę odsetek od kredytów hipotecznych
                                • 05.06.2007Zwolnienie sprzedaży nieruchomości z opodatkowania
                                 Pytanie podatnika: Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, będącego przedmiotem tej sprzedaży korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym?