Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kredyt hipoteczny

 • 27.05.2011Ceny mieszkań nadal spadają
  Średnie ceny transakcyjne nieruchomości spadły minimalnie w I kwartale 2011 r. względem IV kw. ubiegłego roku. Wyjątkiem jest Gdańsk, gdzie odnotowano niewielki wzrost cen. Nieznacznie wzrosły wartości i liczba udzielanych kredytów mieszkaniowych. Zanotowano również spory wzrost (o 30% względem I kw. 2010 r.) sprzedaży kredytów mieszkaniowych dla branży deweloperskiej – wynika z najnowszego raportu AMRON-SARFiN dotyczącego kredytów mieszkaniowych i transakcyjnych cen nieruchomości.
  • 04.04.2011Kredyty hipoteczne – projekt unijnych standardów
   Wprowadzenie większej ochrony osób zaciągających kredyty hipoteczne zakłada przygotowana przez Komisję Europejską dyrektywa w sprawie umów o kredyt na zakup nieruchomości mieszkaniowych. Zdaniem wicepremiera Waldemara Pawlaka, rozwiązania proponowane przez KE są zbieżne z postulatami Ministerstwa Gospodarki w sprawie spreadów walutowych.  
   • 11.03.2011Odwrócony kredyt hipoteczny - pierwsze przymiarki do ustawy
    Interpelacja nr 20020 do ministra finansów w sprawie projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym
    • 09.03.2011Mniej kredytów mieszkaniowych na koniec 2010 r.
     W IV kwartale 2010 r. sektor bankowy udzielił blisko 57 tys. kredytów mieszkaniowych, czyli o 6,5 proc. mniej w stosunku do III kwartału, a ich łączna wartość wyniosła 12,2 mld zł, co oznacza spadek o 6,9 proc. – podał Związek Banków Polskich. Zdaniem bankowców, wpływ na osłabienie akcji kredytowej miały między innymi działania Komisji Nadzoru Finansowego, która wdrożyła kolejne rekomendacje zaostrzające kryteria przyznawania kredytów hipotecznych.  
     • 02.03.2011Kredyty hipoteczne – MG chce ograniczenia wysokości spreadu
      Ministerstwo Gospodarki rozpoczęło konsultacje dotyczące założeń do nowelizacji ustawy Prawo bankowe. Główny cel przygotowanej przez MG propozycji to ochrona kredytobiorców przed nadmiernymi kosztami zadłużenia, niestanowiącymi istoty ich zobowiązania. Resort zamierza uregulować zasady stosowania tzw. spreadu, czyli różnicy pomiędzy ceną zakupu i sprzedaży waluty. Obecnie nie jest ona precyzyjnie określona w umowach i może być dowolnie kształtowana przez bank, który w ten sposób arbitralnie decyduje o warunkach spłaty kredytu.  
      • 25.02.2011Banki: 1,2 tys. skarg do arbitrażu
       W 2010 roku do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego (BAK) wpłynęło 1165 skarg od klientów banków. Średnia wartość przedmiotu sporu w ubiegłym roku wyniosła blisko 3,7 tys. zł, natomiast średni czas rozpatrywania wniosku przez arbitra to ponad pięć tygodni. Największy odsetek spraw stanowiły spory dotyczące kredytów, przede wszystkim hipotecznych.  
       • 14.02.2011Hipoteka nie ma wpływu na podstawę opodatkowania PCC
        Pytanie podatnika: W 2007 r., jeszcze przed zawarciem małżeństwa, wnioskodawczyni wraz z byłym mężem nabyła nieruchomość. Na zakup przedmiotowej nieruchomości zaciągnięty został przez nich wspólnie kredyt hipoteczny. W 2008 r. zawarty został związek małżeński, jednakże ww. nieruchomość nie weszła w skład majątku dorobkowego i nadal pozostała przedmiotem współwłasności. Po rozwiązaniu związku małżeńskiego w 2009 r. podjęto decyzję o zniesieniu współwłasności nieruchomości nabytej wspólnie w ten sposób, by wyłączna własność całej nieruchomości przypadła na rzecz wnioskodawczyni, ze spłatą na rzecz byłego męża w wysokości uwzględniającej fakt przejęcia przez wnioskodawczynię spłaty kredytu hipotecznego w całości. Jak obliczyć podstawę opodatkowania przy zniesieniu współwłasności ze spłatą?
        • 07.02.2011WSA: Odsetki od kredytu zmniejszają podatek przy sprzedaży domu
         Z uzasadnienia: Do kosztów wytworzenia należy zaliczyć wszystkie koszty poniesione w celu wytworzenia przedmiotu sprzedaży. W rozpoznawanej sprawie przedmiotem sprzedaży oprócz nieruchomości gruntowej (która została nabyta), był również budynek mieszkalny (który został wybudowany przez podatniczkę i jej męża). Koszt budowy tego budynku będzie kosztem jego wytworzenia. Natomiast charakter nakładów mogą mieć koszty związane z remontem czy modernizacją budynku. W przypadku finansowania budowy z kredytu, faktyczny jej koszt będzie wyższy niż w przypadku sfinansowania budowy ze środków własnych. W takiej sytuacji kosztem wytworzenia budynku mieszkalnego będą również spłacone odsetki od kredytu hipotecznego zaciągniętego na budowę domu.
         • 12.01.2011Spready walutowe – przedsiębiorcy krytykują propozycje MG
          Ograniczenie spreadów, czyli różnic pomiędzy kursami wypłaty a kursami spłaty kredytu walutowego, przewiduje projekt zmiany prawa bankowego, przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki. Dokument zakłada możliwość dokonania spłaty części lub całości kredytu hipotecznego w walucie, w której kredyt został zaciągnięty, bez konieczności przewalutowania go według kursu obowiązującego w banku. PKPP Lewiatan uważa, że te rozwiązania mogą być sprzeczne z konstytucją i prawem dewizowym.  
          • 03.01.2011Gdzie po pożyczkę hipoteczną?
           Wiele osób myśli o kredycie gotówkowym, ale nie odpowiada im fakt, że rozłożenie spłaty na kilkanaście lat nie wchodzi w grę. Nie mają też ochoty na wysokie oprocentowanie, na które skazuje często zwykły kredyt gotówkowy. Jeśli posiadają nieruchomość, pożyczka hipoteczna może okazać się strzałem w dziesiątkę.
           • 16.12.2010Kolejne postanowienia bankowych umów w rejestrze niedozwolonych klauzul
            Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolone klauzule stosowane przez bank Millenium. Dotyczą one m.in. braku zasad ustalania kursu walut (tzw. spreadu) oraz niejednoznacznych przesłanek pozwalających bankowi na żądanie dodatkowego zabezpieczenia pożyczki. Decyzja jest korzystna dla posiadaczy kredytów hipotecznych.  
            • 16.12.201010-proc. wzrost kredytów dla ludności
             O ponad 35,5 mld zł zwiększyła się od początku br. wartość kredytów udzielanych osobom prywatnym - wynika z informacji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Do końca października tego roku najbardziej wzrosły portfele kredytów mieszkaniowych, dużo wolniejszy wzrost odnotowano w przypadku kredytów konsumpcyjnych.  
             • 15.12.2010Darowizna mieszkania obciążonego hipoteką
              Pytanie podatnika: Rodzice chcą przekazać Wnioskodawcy w formie umowy darowizny mieszkanie własnościowe, które w części obłożone jest hipoteką, ponieważ na jego zakup rodzice zaciągnęli kredyt hipoteczny. Wnioskodawca nie ma zdolności kredytowej i nie może przejąć spłacania ww. kredytu. Jakie są skutki podatkowe dla Wnioskodawcy jako obdarowanego, w tej sytuacji, tzn. że rodzice Wnioskodawcy nadal będą spłacać kredyt, a mieszkanie zostanie przekazane Wnioskodawcy?
              • 26.11.2010Raport o kredytach mieszkaniowych: 13 mld zł w III kwartale
               Od lipca do września tego roku banki udzieliły 61,1 tys. nowych kredytów na cele mieszkaniowe na kwotę przeszło 13 mld zł – wynika z najnowszej edycji Ogólnopolskiego Raportu o Kredytach Mieszkaniowych i Cenach Transakcyjnych Nieruchomości. Średnia wartość kredytu wyniosła 204,3 tys. zł, a ogólna kwota zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych po III kwartale 2010 nieznacznie wzrosła i wynosi 247,5 mld zł. Już blisko trzy czwarte (72,8 proc.) wartości nowego portfela to kredyty udzielane w złotówkach.  
               • 24.11.2010Brak podpisu małżonka pozbawi prawa do zwrotu VAT
                Pytanie podatnika: W 2007 r. Wnioskodawczyni postanowiła nabyć działkę budowlaną oraz rozpocząć na tej działce budowę domu. Zakup został sfinansowany kredytem hipotecznym. Niezależnie od faktu, że kredytobiorcą byli oboje małżonkowie, Wnioskodawczyni samodzielnie, z własnej pensji spłacała raty kredytu. W dniu 20 kwietnia 2009 r. małżonkowie zawarli umowę o podział majątku wspólnego. Zgodnie z tą umową Wnioskodawczyni nabyła na wyłączną własność powyższą nieruchomość gruntową, a także przejęła prawa i obowiązki wynikające z umowy kredytu hipotecznego. Ponadto, wszystkie faktury VAT dokumentujące nabycie materiałów budowlanych z przeznaczeniem na budowę domu wystawiane były na Wnioskodawczynię oraz opłacane z jej własnych środków finansowych. Czy istnieje możliwość indywidualnego złożenia wniosku VZM-1 przez Wnioskodawczynię, bez konieczności umieszczania w nim podpisu współmałżonka?
                • 20.10.2010Rekomendacja S II: ZBP chce złagodzenia projektu zmian
                 Rezygnacji z ustalania poziomu kredytów walutowych w portfelu banku w wysokości 50 proc. oraz wydłużenia maksymalnego okresu kredytowania z 25 do 30 lat domaga się Związek Banków Polskich w odpowiedzi na projekt zmian w tzw. rekomendacji S II. Projekt przygotowuje Komisja Nadzoru Finansowego. Zakłada on wprowadzenie ograniczeń w udzielaniu walutowych kredytów hipotecznych.
                 • 01.10.2010PIT-8C dla spadkobierców pożyczkobiorcy
                  Pytanie podatnika: W 2007 r. zmarła matka Wnioskodawcy. Spadkobiercami po zmarłej zostali: Zainteresowany i Jego dwie siostry. Po śmierci spadkobiercy dowiedzieli się, że ich matka była zadłużona w różnych bankach. Komornik w protokole ze spisu inwentarza stwierdził, że zmarła nie pozostawiła żadnego wartościowego majątku i w związku z powyższym nie wymienił żadnej kwoty. Postanowienie sądu o nabyciu spadku wraz z protokołem spisu inwentarza zostały przez spadkobierców wysłane do wierzycieli spadkodawcy. W marcu 2010 r. Wnioskodawca otrzymał PIT-8C z informacją o umorzeniu odsetek kredytów spadkodawcy w wysokości przewyższającej masę czynną spadku, tj. w kwocie 5 200,65 zł. Co w tym przypadku należy zrobić? Czy Wnioskodawca musi uiścić podatek od PIT-8C? Jeśli tak, to jak to się ma do spadku z dobrodziejstwem inwentarza, gdzie wartość spadku określona jest jako użytkowa (0,00 zł)?
                  • 07.09.2010NSA: Banki nie udzielają darowizn
                   Redukcja odsetek w ugodzie zawartej między bankiem a kredytobiorcą, dokonana pod warunkiem spłaty zadłużenia głównego w sposób określony w tej ugodzie, oznacza otrzymanie przez kredytobiorcę - po dokonaniu wspomnianej spłaty- nieodpłatnego świadczenia, które jest przychodem w rozumieniu art. 11 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                   • 04.08.2010Odwrócona hipoteka – trwają prace nad ustawą
                    Interpelacja nr 15809 do ministra finansów w sprawie tzw. odwróconej hipoteki
                    • 22.07.2010ZBP: Polacy powinni oszczędzać na mieszkanie
                     Związek Banków Polskich proponuje, aby nowy rządowy program wsparcia budownictwa mieszkaniowego polegał m.in. na wprowadzeniu systemu oszczędnościowo-kredytowego, który ułatwi gromadzenie i pożyczanie środków na zakup mieszkania. Według danych ZBP, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce nie wystarcza na nabycie nawet 1m kw. powierzchni mieszkania, a standard kupowanych nieruchomości pozostawia wiele do życzenia – w przypadku 16 proc. mieszkań w Polsce jest on niezadowalający. Deficyt mieszkaniowy jest jedną z podstawowych cywilizacyjnych barier Polski, ale też szansą rozwoju – uważa Związek. 
                     • 07.05.2010KNF o kredytach mieszkaniowych
                      W II połowie 2009 r. klienci złożyli do nadzoru finansowego 179 skarg dotyczących kredytów hipotecznych, jednocześnie w ubiegłym roku istotnie pogorszyła się jakość kredytów mieszkaniowych – wynika z opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego informacji dotyczącej kredytów mieszkaniowych udzielonych przez polskie banki. KNF radzi, na co zwrócić uwagę wybierając kredyt na własne M.
                      • 05.05.2010Zwrot VAT w sytuacji braku podpisu małżonka na wniosku VZM-1
                       Pytanie podatnika: Na wniosek Wnioskodawczyni Sąd w dniu 5 maja 1987 r. zniósł ustawową wspólność majątkową między małżonkami. W grudniu 2009 r. Wnioskodawczyni zaciągnęła kredyt hipoteczny na zakup i remont domu, w którym zamieszkała. Wnioskodawczyni wykonała większą część remontu, z przekonaniem, iż pozostałą część remontu wykona gdy otrzyma zwrot z Urzędu Skarbowego za poniesione wydatki. W związku z tym złożyła wniosek VZM-1. Została poinformowana, iż wniosek nie zostanie rozpatrzony z powodu barku danych i podpisu małżonka. Czy w związku z sytuacją opisaną w przedstawionym stanie faktycznym istnieje możliwość indywidualnego rozpatrzenia wniosku Wnioskodawczyni bez konieczności wpisywania w nim danych małżonka i jego podpisu?
                       • 27.04.2010Odwrócony kredyt hipoteczny: Resort finansów opracował założenia ustawy
                        Umożliwienie osobom po 60. roku życia, posiadającym prawo własności albo wieczystego użytkowania nieruchomości lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, na wykorzystanie kapitału zgromadzonego w posiadanej nieruchomości – to najważniejsze z założeń projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, opracowanych przez Ministerstwo Finansów. Nowe rozwiązanie, szeroko stosowane w innych krajach, ma pozwolić starszym osobom na uzyskanie w bezpieczny sposób dodatkowych środków finansowych.
                        • 09.04.2010Orzecznictwo: Wydatki na wykończenie nowego mieszkania a ulga mieszkaniowa
                         Teza: Wydatki poniesione na wykończenie lokalu mieszkalnego oddanego przez developera w stanie niewykończonym (surowym) mieszczą się w pojęciu wydatków poniesionych na budowę lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)
                         • 19.03.2010Kredyt bankowy mniej dostępny?
                          Eksperci firmy doradczej Deloitte oceniają, że nawet 3 mln osób o najniższych dochodach może stracić dostęp do kredytów gotówkowych i ratalnych w związku z wprowadzeniem Rekomendacji T przez Komisję Nadzoru Finansowego. W opinii Deloitte, banki muszą pilnie przeformułować ofertę oraz zmienić procedury, aby utrzymać pozycję na rynku i z powodzeniem konkurować z instytucjami parabankowymi, które w Polsce nie podlegają nadzorowi.
                          • 26.02.2010Działalność Arbitra Bankowego w 2009 r.
                           Do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego wpłynęło w ubiegłym roku 1413 wniosków - to o 52 proc. więcej niż w roku 2008 oraz najwięcej od czasu powołania do życia instrukcji Arbitra Bankowego – poinformował Związek Banków Polskich. Nadal jednak znaczna część wniosków z powodów formalnych zostaje zwrócona klientowi lub odrzucona. Najczęściej skargi klientów na banki dotyczą kredytów, lokat i rachunków, a także kart bankowych. Średnia wartość przedmiotu sporu w roku 2009 wyniosła 5181 zł, a średni czas rozpatrywania wniosku - 48 dni.
                           • 12.02.2010Odwrócony kredyt hipoteczny dla osób starszych - więcej korzyści czy zagrożeń?
                            Zapytanie nr 5422 do ministra finansów w sprawie wejścia w życie tzw. odwróconej hipoteki dla osób starszych i samotnych powyżej 62. roku życia
                            • 05.01.2010Amortyzacja lokalu użytkowego
                             Pytania podatnika: 1. Czy w sytuacji, gdy kredyty przyznane zostały na inny cel, a wykorzystane na działalność gospodarczą można: a) zwiększyć wartość nieruchomości o koszty finansowe (odsetki, prowizje od kredytów i różnice kursowe), b) poniesione do dnia przekazania środka trwałego do użytkowania, koszty finansowe powstałe po oddaniu środków trwałych do użytkowania zaliczać do kosztów uzyskania przychodów? 2. Czy po skorygowaniu wartości początkowej środków trwałych należy zmienić wartość odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środków trwałych do użytkowania?
                             • 23.10.2009SOKiK: Niedozwolony zapis w umowach BRE Banku
                              Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolony stosowany przez BRE Bank w umowach kredytów hipotecznych zapis nakładający na kredytobiorcę obowiązek informowania o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na jego sytuację finansową. To jedno z dwóch zakwestionowanych przez UOKiK postanowień. W przypadku klauzuli dotyczącej zmiany oprocentowania sąd nie podzielił argumentacji Urzędu. Ten rozważa apelację.
                              • 20.10.2009ZBP ma zastrzeżenia do Rekomendacji T
                               Zdaniem Związku Banków Polskich wprowadzenie w życie Rekomendacji T w kształcie proponowanym obecnie przez Komisję Nadzoru Finansowego spowoduje, że wzrosną koszty produktów oferowanych klientom indywidualnym, a banki znajdą się w gorszych warunkach niż konkurencyjne podmioty rynku finansowego nieobjęte regulacjami. Zaostrzenie procedur w bankach, wynikające z projektu rekomendacji, nie przyczyni się do poprawy koniunktury na rynku, może natomiast wpłynąć na likwidację niektórych produktów bankowych. Dodatkowo obecne zapisy rekomendacji są nieprecyzyjne i mogą rodzić trudności w interpretacji – uważają eksperci ZBP.
                               • 24.09.2009UOKiK bada działania kolejnych banków
                                Do UOKiK nadal napływają zgłoszenia dotyczące stosowania przez banki wadliwych wzorców umownych oraz niedozwolonych praktyk przy udzielaniu kredytów denominowanych w obcych walutach. Z niemal 8 tys. w 2007 roku do ponad 10 tys. w 2008 roku wzrosła ilość skarg napływających na usługi bankowe do miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów. Kredytobiorcy mają problemy z niejasnymi informacjami o wysokości oprocentowania, prowizji i innych opłat związanych z kredytami hipotecznymi. Z badań Urzędu wynika, że 22 proc. konsumentów finansujących w ten sposób zakup nieruchomości odczuło niekorzystny sposób przeliczania kursu waluty obcej.
                                • 21.09.2009Niedozwolona prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu wypowiedzianego przez bank
                                 Na wniosek UOKiK Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwoloną klauzulę stosowaną we wzorcach umów o kredyt hipoteczny przez bank Nykredit, zgodnie z którą kredytobiorca musiał ponieść koszt prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu wypowiedzianego przez bank. To trzecia wygrana sprawa sądowa z kilku skierowanych przez UOKiK przeciwko bankom w ostatnich miesiącach
                                 • 04.09.200910 lat działalności rzeczników konsumentów
                                  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podsumował efekty ubiegłorocznej pracy miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów. W 2008 udzielili oni ponad 300 tysięcy porad i informacji, blisko 50 tysięcy razy występowali do przedsiębiorców, przygotowali też ok. 870 powództw. W tym roku mija 10 lat od ich powołania.
                                  • 02.09.2009W sierpniu mniej chętnych na kredyt „Rodzina na swoim”
                                   W sierpniu kredyt mieszkaniowy z rządową dopłatą zaciągnęło 2929 osób  na łączną kwotę 519 mln 33 tys. zł. Oznacza to, że w drugim wakacyjnym miesiącu z programu skorzystało o 477 osób mniej niż w lipcu, kiedy nowych kredytobiorców było 3405. Spadek liczby chętnych to efekt okresu urlopowego.
                                   • 25.08.2009„Rodzina na swoim” w kolejnych bankach
                                    Bank Zachodni WBK i Euro Bank S.A. to kolejne instytucje finansowe, które dołączyły do listy 12 banków oferujących preferencyjne kredyty hipoteczne. Wnioski w BZ WBK będzie można składać od 21 września, natomiast w Euro Banku jest to możliwe od 25 sierpnia. „Rodzina na swoim" to obecnie jeden z najlepiej sprzedających się produktów bankowych. Od początku roku do końca lipca 2009 r. udzielono blisko 16 tys. kredytów na łączną kwotę 2,7 mld zł.
                                    • 24.08.2009Zaliczenie do kosztów uzyskania odsetek od kredytu hipotecznego
                                     Pytanie podatnika: Czy odsetki od kredytu hipotecznego płacone po przyjęciu lokalu do używania i wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowią w pełnej wysokości koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej?
                                     • 24.08.2009Ustawa antykryzysowa weszła w życie
                                      W sobotę 22 sierpnia zaczęła obowiązywać ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego, która, według deklaracji rządu, ma na celu ochronę miejsc pracy i - bok obowiązujących już przepisów o dopłatach do kredytów hipotecznych - stanowi kluczowy element działań antykryzysowych.
                                      • 07.08.2009SOKiK: Niedozwolone zapisy w umowach dwóch banków
                                       Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolone kwestionowane przez UOKiK postanowienia w umowach kredytów hipotecznych stosowane przez Getin Bank oraz Lukas Bank. To pierwsze wygrane sprawy z kilku skierowanych przez Urząd do SOKiK przeciwko bankom w ostatnich miesiącach. Lukas Bank już wycofał się z kwestionowanych praktyk, a Getin zadeklarował ich zmianę.
                                       • 21.07.2009Zniesienie współwłasności w zamian za przejęcie długu
                                        Pytanie podatnika: Czy zwolnienie Wnioskodawcy przez bank z długu i przejęcie Jego części zadłużenia (w wysokości 178.500 zł stanowiącej połowę zaciągniętego kredytu) przez narzeczoną stanowi przychód ze sprzedaży nieruchomości i podlega opodatkowaniu?
                                        • 14.07.2009Odsetki od kredytu hipotecznego mogą być kosztem
                                         Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni może traktować odsetki od ww. kredytów hipotecznych jako koszt uzyskania przychodu rozliczając dochód z wynajmu mieszkań na zasadach ogólnych?
                                         • 24.06.2009KE wszczęła procedurę nadmiernego deficytu przeciwko Polsce
                                          Na podstawie przekazanych w kwietniu br. danych dotyczących wyników budżetowych za 2008 r. Komisja stwierdziła, że w Polsce oraz na Litwie, Malcie i w Rumunii istnieje nadmierny deficyt w rozumieniu art. 104 ust. 7 Traktatu UE i wyznaczyła terminy korekty tych deficytów. Oceny i zalecenia przygotowano na podstawie wiosennej prognozy Komisji. Zaproponowane terminy uwzględniają wyjściową pozycję budżetową, uwarunkowania wynikające z europejskiego planu naprawy gospodarczej, a także perspektywy gospodarcze.
                                          • 22.06.2009Prawo do ulgi odsetkowej w razie przeniesienia własności nieruchomości
                                           Pytania podatnika: 1. Czy w przypadku przeniesienia własności nieruchomości na małoletnią córkę (1 rok), z którą Wnioskodawca zamierza zamieszkiwać w przedmiotowej nieruchomości, będzie mógł mimo tego, że przestanie być właścicielem, odliczać ulgę odsetkową co roku z racji kredytu? 2. Czy w związku z przeniesieniem na małoletnią córkę własności nieruchomości, w związku z którą Wnioskodawca spłaca do 2033 r. kredyt hipoteczny, będzie mógł do końca spłaty kredytu (do 2027 r.) odliczać ulgę odsetkową?
                                           • 16.06.2009Banki na celowniku UOKiK
                                            UOKiK skierował do sądu pozew przeciwko bankowi BPH, który w umowach z klientami stosuje postanowienia przyznające bankowi prawo do dowolnej zmiany stałego oprocentowania. Od marca tego roku jest to szósty pozew dotyczący uznania za niedozwolone klauzul stosowanych w umowach o kredyt hipoteczny. Do tej pory zakwestionowano łącznie 15 klauzul. Wszczęte zostały również trzy postępowania właściwe przeciwko BZ WBK, Getin Bankowi, Santander Consumer Bankowi.
                                            • 26.05.2009Czekasz na zwrot podatku? - mogą Cię skontrolować
                                             Interpelacja nr 8474 do ministra finansów w sprawie ulgi odsetkowej oraz sposobu kontroli podatników korzystających z ulg
                                             • 25.05.2009Niedozwolone klauzule w umowach kolejnych banków
                                              Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skierował do sądu pozwy przeciwko bankom Nykredit oraz Lukas Bank, zarzucając im, że stosowane przez nie warunki umów o kredyt hipoteczny mają charakter niedozwolonych klauzul. UOKiK zakwestionował m.in. obowiązek zapłaty dodatkowej prowizji wtedy, kiedy bank wypowiada umowę, oraz dowolne pobieranie opłat za monity i wezwania do zapłaty. Jeden z banków już wycofał się ze stosowania kwestionowanych postanowień.
                                              • 22.05.2009Więcej kredytów hipotecznych w I kwartale
                                               Z danych Związku Banków Polskich (ZBP) wynika, że w okresie styczeń - marzec bieżącego roku udzielonych zostało więcej niż w poprzednim kwartale mieszkaniowych kredytów hipotecznych. Na koniec grudnia 2008 r. przekroczono poziom 1,3 mln czynnie obsługiwanych umów kredytowych a na koniec I kwartału 2009 ich liczba wzrosła o 24 tys.
                                               • 08.05.2009Prawo do ulgi odsetkowej
                                                Pytanie podatnika: Czy w zaistniałej sytuacji (posiadania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego) Wnioskodawca może po raz pierwszy skorzystać z ulgi odsetkowej w zeznaniu podatkowym składanym za rok 2008?
                                                • 21.04.2009Sprzedaż działek nie podlega VAT
                                                 Pytanie podatnika: Czy sprzedaż działek wyodrębnionych z jednej, dużej otrzymanej w drodze darowizny podlegać będzie podatkowi od towarów i usług?
                                                 • 10.04.2009UOKiK pozwał bank Millennium
                                                  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skierował pozew do sądu przeciwko Millennium. UOKiK zakwestionował część postanowień w umowach o kredyt hipoteczny, stosowanych przez ten bank. Chodzi zwłaszcza o brak jakichkolwiek zasad ustalania kursu walut oraz niejednoznaczne przesłanki pozwalające bankowi żądać dodatkowego zabezpieczenia kredytu.
                                                  • 08.04.2009Rekordowa liczba kredytów „Rodzina na Swoim”
                                                   W marcu Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił rekordowej liczby kredytów z budżetową dopłatą - „Rodzina na swoim”. Wszystko wskazuje na to, że popularność programu będzie nadal rosła - od 1 kwietnia obowiązują nowe, wyższe wskaźniki określające maksymalną cenę metra kwadratowego kredytowanego mieszkania.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] następna strona »