Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kredyt hipoteczny

 • 12.01.2011Spready walutowe – przedsiębiorcy krytykują propozycje MG
  Ograniczenie spreadów, czyli różnic pomiędzy kursami wypłaty a kursami spłaty kredytu walutowego, przewiduje projekt zmiany prawa bankowego, przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki. Dokument zakłada możliwość dokonania spłaty części lub całości kredytu hipotecznego w walucie, w której kredyt został zaciągnięty, bez konieczności przewalutowania go według kursu obowiązującego w banku. PKPP Lewiatan uważa, że te rozwiązania mogą być sprzeczne z konstytucją i prawem dewizowym.  
  • 03.01.2011Gdzie po pożyczkę hipoteczną?
   Wiele osób myśli o kredycie gotówkowym, ale nie odpowiada im fakt, że rozłożenie spłaty na kilkanaście lat nie wchodzi w grę. Nie mają też ochoty na wysokie oprocentowanie, na które skazuje często zwykły kredyt gotówkowy. Jeśli posiadają nieruchomość, pożyczka hipoteczna może okazać się strzałem w dziesiątkę.
   • 16.12.2010Kolejne postanowienia bankowych umów w rejestrze niedozwolonych klauzul
    Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolone klauzule stosowane przez bank Millenium. Dotyczą one m.in. braku zasad ustalania kursu walut (tzw. spreadu) oraz niejednoznacznych przesłanek pozwalających bankowi na żądanie dodatkowego zabezpieczenia pożyczki. Decyzja jest korzystna dla posiadaczy kredytów hipotecznych.  
    • 16.12.201010-proc. wzrost kredytów dla ludności
     O ponad 35,5 mld zł zwiększyła się od początku br. wartość kredytów udzielanych osobom prywatnym - wynika z informacji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Do końca października tego roku najbardziej wzrosły portfele kredytów mieszkaniowych, dużo wolniejszy wzrost odnotowano w przypadku kredytów konsumpcyjnych.  
     • 15.12.2010Darowizna mieszkania obciążonego hipoteką
      Pytanie podatnika: Rodzice chcą przekazać Wnioskodawcy w formie umowy darowizny mieszkanie własnościowe, które w części obłożone jest hipoteką, ponieważ na jego zakup rodzice zaciągnęli kredyt hipoteczny. Wnioskodawca nie ma zdolności kredytowej i nie może przejąć spłacania ww. kredytu. Jakie są skutki podatkowe dla Wnioskodawcy jako obdarowanego, w tej sytuacji, tzn. że rodzice Wnioskodawcy nadal będą spłacać kredyt, a mieszkanie zostanie przekazane Wnioskodawcy?
      • 26.11.2010Raport o kredytach mieszkaniowych: 13 mld zł w III kwartale
       Od lipca do września tego roku banki udzieliły 61,1 tys. nowych kredytów na cele mieszkaniowe na kwotę przeszło 13 mld zł – wynika z najnowszej edycji Ogólnopolskiego Raportu o Kredytach Mieszkaniowych i Cenach Transakcyjnych Nieruchomości. Średnia wartość kredytu wyniosła 204,3 tys. zł, a ogólna kwota zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych po III kwartale 2010 nieznacznie wzrosła i wynosi 247,5 mld zł. Już blisko trzy czwarte (72,8 proc.) wartości nowego portfela to kredyty udzielane w złotówkach.  
       • 24.11.2010Brak podpisu małżonka pozbawi prawa do zwrotu VAT
        Pytanie podatnika: W 2007 r. Wnioskodawczyni postanowiła nabyć działkę budowlaną oraz rozpocząć na tej działce budowę domu. Zakup został sfinansowany kredytem hipotecznym. Niezależnie od faktu, że kredytobiorcą byli oboje małżonkowie, Wnioskodawczyni samodzielnie, z własnej pensji spłacała raty kredytu. W dniu 20 kwietnia 2009 r. małżonkowie zawarli umowę o podział majątku wspólnego. Zgodnie z tą umową Wnioskodawczyni nabyła na wyłączną własność powyższą nieruchomość gruntową, a także przejęła prawa i obowiązki wynikające z umowy kredytu hipotecznego. Ponadto, wszystkie faktury VAT dokumentujące nabycie materiałów budowlanych z przeznaczeniem na budowę domu wystawiane były na Wnioskodawczynię oraz opłacane z jej własnych środków finansowych. Czy istnieje możliwość indywidualnego złożenia wniosku VZM-1 przez Wnioskodawczynię, bez konieczności umieszczania w nim podpisu współmałżonka?
        • 20.10.2010Rekomendacja S II: ZBP chce złagodzenia projektu zmian
         Rezygnacji z ustalania poziomu kredytów walutowych w portfelu banku w wysokości 50 proc. oraz wydłużenia maksymalnego okresu kredytowania z 25 do 30 lat domaga się Związek Banków Polskich w odpowiedzi na projekt zmian w tzw. rekomendacji S II. Projekt przygotowuje Komisja Nadzoru Finansowego. Zakłada on wprowadzenie ograniczeń w udzielaniu walutowych kredytów hipotecznych.
         • 01.10.2010PIT-8C dla spadkobierców pożyczkobiorcy
          Pytanie podatnika: W 2007 r. zmarła matka Wnioskodawcy. Spadkobiercami po zmarłej zostali: Zainteresowany i Jego dwie siostry. Po śmierci spadkobiercy dowiedzieli się, że ich matka była zadłużona w różnych bankach. Komornik w protokole ze spisu inwentarza stwierdził, że zmarła nie pozostawiła żadnego wartościowego majątku i w związku z powyższym nie wymienił żadnej kwoty. Postanowienie sądu o nabyciu spadku wraz z protokołem spisu inwentarza zostały przez spadkobierców wysłane do wierzycieli spadkodawcy. W marcu 2010 r. Wnioskodawca otrzymał PIT-8C z informacją o umorzeniu odsetek kredytów spadkodawcy w wysokości przewyższającej masę czynną spadku, tj. w kwocie 5 200,65 zł. Co w tym przypadku należy zrobić? Czy Wnioskodawca musi uiścić podatek od PIT-8C? Jeśli tak, to jak to się ma do spadku z dobrodziejstwem inwentarza, gdzie wartość spadku określona jest jako użytkowa (0,00 zł)?
          • 07.09.2010NSA: Banki nie udzielają darowizn
           Redukcja odsetek w ugodzie zawartej między bankiem a kredytobiorcą, dokonana pod warunkiem spłaty zadłużenia głównego w sposób określony w tej ugodzie, oznacza otrzymanie przez kredytobiorcę - po dokonaniu wspomnianej spłaty- nieodpłatnego świadczenia, które jest przychodem w rozumieniu art. 11 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
           • 04.08.2010Odwrócona hipoteka – trwają prace nad ustawą
            Interpelacja nr 15809 do ministra finansów w sprawie tzw. odwróconej hipoteki
            • 22.07.2010ZBP: Polacy powinni oszczędzać na mieszkanie
             Związek Banków Polskich proponuje, aby nowy rządowy program wsparcia budownictwa mieszkaniowego polegał m.in. na wprowadzeniu systemu oszczędnościowo-kredytowego, który ułatwi gromadzenie i pożyczanie środków na zakup mieszkania. Według danych ZBP, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce nie wystarcza na nabycie nawet 1m kw. powierzchni mieszkania, a standard kupowanych nieruchomości pozostawia wiele do życzenia – w przypadku 16 proc. mieszkań w Polsce jest on niezadowalający. Deficyt mieszkaniowy jest jedną z podstawowych cywilizacyjnych barier Polski, ale też szansą rozwoju – uważa Związek. 
             • 07.05.2010KNF o kredytach mieszkaniowych
              W II połowie 2009 r. klienci złożyli do nadzoru finansowego 179 skarg dotyczących kredytów hipotecznych, jednocześnie w ubiegłym roku istotnie pogorszyła się jakość kredytów mieszkaniowych – wynika z opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego informacji dotyczącej kredytów mieszkaniowych udzielonych przez polskie banki. KNF radzi, na co zwrócić uwagę wybierając kredyt na własne M.
              • 05.05.2010Zwrot VAT w sytuacji braku podpisu małżonka na wniosku VZM-1
               Pytanie podatnika: Na wniosek Wnioskodawczyni Sąd w dniu 5 maja 1987 r. zniósł ustawową wspólność majątkową między małżonkami. W grudniu 2009 r. Wnioskodawczyni zaciągnęła kredyt hipoteczny na zakup i remont domu, w którym zamieszkała. Wnioskodawczyni wykonała większą część remontu, z przekonaniem, iż pozostałą część remontu wykona gdy otrzyma zwrot z Urzędu Skarbowego za poniesione wydatki. W związku z tym złożyła wniosek VZM-1. Została poinformowana, iż wniosek nie zostanie rozpatrzony z powodu barku danych i podpisu małżonka. Czy w związku z sytuacją opisaną w przedstawionym stanie faktycznym istnieje możliwość indywidualnego rozpatrzenia wniosku Wnioskodawczyni bez konieczności wpisywania w nim danych małżonka i jego podpisu?
               • 27.04.2010Odwrócony kredyt hipoteczny: Resort finansów opracował założenia ustawy
                Umożliwienie osobom po 60. roku życia, posiadającym prawo własności albo wieczystego użytkowania nieruchomości lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, na wykorzystanie kapitału zgromadzonego w posiadanej nieruchomości – to najważniejsze z założeń projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, opracowanych przez Ministerstwo Finansów. Nowe rozwiązanie, szeroko stosowane w innych krajach, ma pozwolić starszym osobom na uzyskanie w bezpieczny sposób dodatkowych środków finansowych.
                • 09.04.2010Orzecznictwo: Wydatki na wykończenie nowego mieszkania a ulga mieszkaniowa
                 Teza: Wydatki poniesione na wykończenie lokalu mieszkalnego oddanego przez developera w stanie niewykończonym (surowym) mieszczą się w pojęciu wydatków poniesionych na budowę lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)
                 • 19.03.2010Kredyt bankowy mniej dostępny?
                  Eksperci firmy doradczej Deloitte oceniają, że nawet 3 mln osób o najniższych dochodach może stracić dostęp do kredytów gotówkowych i ratalnych w związku z wprowadzeniem Rekomendacji T przez Komisję Nadzoru Finansowego. W opinii Deloitte, banki muszą pilnie przeformułować ofertę oraz zmienić procedury, aby utrzymać pozycję na rynku i z powodzeniem konkurować z instytucjami parabankowymi, które w Polsce nie podlegają nadzorowi.
                  • 26.02.2010Działalność Arbitra Bankowego w 2009 r.
                   Do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego wpłynęło w ubiegłym roku 1413 wniosków - to o 52 proc. więcej niż w roku 2008 oraz najwięcej od czasu powołania do życia instrukcji Arbitra Bankowego – poinformował Związek Banków Polskich. Nadal jednak znaczna część wniosków z powodów formalnych zostaje zwrócona klientowi lub odrzucona. Najczęściej skargi klientów na banki dotyczą kredytów, lokat i rachunków, a także kart bankowych. Średnia wartość przedmiotu sporu w roku 2009 wyniosła 5181 zł, a średni czas rozpatrywania wniosku - 48 dni.
                   • 12.02.2010Odwrócony kredyt hipoteczny dla osób starszych - więcej korzyści czy zagrożeń?
                    Zapytanie nr 5422 do ministra finansów w sprawie wejścia w życie tzw. odwróconej hipoteki dla osób starszych i samotnych powyżej 62. roku życia
                    • 05.01.2010Amortyzacja lokalu użytkowego
                     Pytania podatnika: 1. Czy w sytuacji, gdy kredyty przyznane zostały na inny cel, a wykorzystane na działalność gospodarczą można: a) zwiększyć wartość nieruchomości o koszty finansowe (odsetki, prowizje od kredytów i różnice kursowe), b) poniesione do dnia przekazania środka trwałego do użytkowania, koszty finansowe powstałe po oddaniu środków trwałych do użytkowania zaliczać do kosztów uzyskania przychodów? 2. Czy po skorygowaniu wartości początkowej środków trwałych należy zmienić wartość odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środków trwałych do użytkowania?
                     • 23.10.2009SOKiK: Niedozwolony zapis w umowach BRE Banku
                      Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolony stosowany przez BRE Bank w umowach kredytów hipotecznych zapis nakładający na kredytobiorcę obowiązek informowania o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na jego sytuację finansową. To jedno z dwóch zakwestionowanych przez UOKiK postanowień. W przypadku klauzuli dotyczącej zmiany oprocentowania sąd nie podzielił argumentacji Urzędu. Ten rozważa apelację.
                      • 20.10.2009ZBP ma zastrzeżenia do Rekomendacji T
                       Zdaniem Związku Banków Polskich wprowadzenie w życie Rekomendacji T w kształcie proponowanym obecnie przez Komisję Nadzoru Finansowego spowoduje, że wzrosną koszty produktów oferowanych klientom indywidualnym, a banki znajdą się w gorszych warunkach niż konkurencyjne podmioty rynku finansowego nieobjęte regulacjami. Zaostrzenie procedur w bankach, wynikające z projektu rekomendacji, nie przyczyni się do poprawy koniunktury na rynku, może natomiast wpłynąć na likwidację niektórych produktów bankowych. Dodatkowo obecne zapisy rekomendacji są nieprecyzyjne i mogą rodzić trudności w interpretacji – uważają eksperci ZBP.
                       • 24.09.2009UOKiK bada działania kolejnych banków
                        Do UOKiK nadal napływają zgłoszenia dotyczące stosowania przez banki wadliwych wzorców umownych oraz niedozwolonych praktyk przy udzielaniu kredytów denominowanych w obcych walutach. Z niemal 8 tys. w 2007 roku do ponad 10 tys. w 2008 roku wzrosła ilość skarg napływających na usługi bankowe do miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów. Kredytobiorcy mają problemy z niejasnymi informacjami o wysokości oprocentowania, prowizji i innych opłat związanych z kredytami hipotecznymi. Z badań Urzędu wynika, że 22 proc. konsumentów finansujących w ten sposób zakup nieruchomości odczuło niekorzystny sposób przeliczania kursu waluty obcej.
                        • 21.09.2009Niedozwolona prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu wypowiedzianego przez bank
                         Na wniosek UOKiK Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwoloną klauzulę stosowaną we wzorcach umów o kredyt hipoteczny przez bank Nykredit, zgodnie z którą kredytobiorca musiał ponieść koszt prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu wypowiedzianego przez bank. To trzecia wygrana sprawa sądowa z kilku skierowanych przez UOKiK przeciwko bankom w ostatnich miesiącach
                         • 04.09.200910 lat działalności rzeczników konsumentów
                          Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podsumował efekty ubiegłorocznej pracy miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów. W 2008 udzielili oni ponad 300 tysięcy porad i informacji, blisko 50 tysięcy razy występowali do przedsiębiorców, przygotowali też ok. 870 powództw. W tym roku mija 10 lat od ich powołania.
                          • 02.09.2009W sierpniu mniej chętnych na kredyt „Rodzina na swoim”
                           W sierpniu kredyt mieszkaniowy z rządową dopłatą zaciągnęło 2929 osób  na łączną kwotę 519 mln 33 tys. zł. Oznacza to, że w drugim wakacyjnym miesiącu z programu skorzystało o 477 osób mniej niż w lipcu, kiedy nowych kredytobiorców było 3405. Spadek liczby chętnych to efekt okresu urlopowego.
                           • 25.08.2009„Rodzina na swoim” w kolejnych bankach
                            Bank Zachodni WBK i Euro Bank S.A. to kolejne instytucje finansowe, które dołączyły do listy 12 banków oferujących preferencyjne kredyty hipoteczne. Wnioski w BZ WBK będzie można składać od 21 września, natomiast w Euro Banku jest to możliwe od 25 sierpnia. „Rodzina na swoim" to obecnie jeden z najlepiej sprzedających się produktów bankowych. Od początku roku do końca lipca 2009 r. udzielono blisko 16 tys. kredytów na łączną kwotę 2,7 mld zł.
                            • 24.08.2009Zaliczenie do kosztów uzyskania odsetek od kredytu hipotecznego
                             Pytanie podatnika: Czy odsetki od kredytu hipotecznego płacone po przyjęciu lokalu do używania i wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowią w pełnej wysokości koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej?
                             • 24.08.2009Ustawa antykryzysowa weszła w życie
                              W sobotę 22 sierpnia zaczęła obowiązywać ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego, która, według deklaracji rządu, ma na celu ochronę miejsc pracy i - bok obowiązujących już przepisów o dopłatach do kredytów hipotecznych - stanowi kluczowy element działań antykryzysowych.
                              • 07.08.2009SOKiK: Niedozwolone zapisy w umowach dwóch banków
                               Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolone kwestionowane przez UOKiK postanowienia w umowach kredytów hipotecznych stosowane przez Getin Bank oraz Lukas Bank. To pierwsze wygrane sprawy z kilku skierowanych przez Urząd do SOKiK przeciwko bankom w ostatnich miesiącach. Lukas Bank już wycofał się z kwestionowanych praktyk, a Getin zadeklarował ich zmianę.
                               • 21.07.2009Zniesienie współwłasności w zamian za przejęcie długu
                                Pytanie podatnika: Czy zwolnienie Wnioskodawcy przez bank z długu i przejęcie Jego części zadłużenia (w wysokości 178.500 zł stanowiącej połowę zaciągniętego kredytu) przez narzeczoną stanowi przychód ze sprzedaży nieruchomości i podlega opodatkowaniu?
                                • 14.07.2009Odsetki od kredytu hipotecznego mogą być kosztem
                                 Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni może traktować odsetki od ww. kredytów hipotecznych jako koszt uzyskania przychodu rozliczając dochód z wynajmu mieszkań na zasadach ogólnych?
                                 • 24.06.2009KE wszczęła procedurę nadmiernego deficytu przeciwko Polsce
                                  Na podstawie przekazanych w kwietniu br. danych dotyczących wyników budżetowych za 2008 r. Komisja stwierdziła, że w Polsce oraz na Litwie, Malcie i w Rumunii istnieje nadmierny deficyt w rozumieniu art. 104 ust. 7 Traktatu UE i wyznaczyła terminy korekty tych deficytów. Oceny i zalecenia przygotowano na podstawie wiosennej prognozy Komisji. Zaproponowane terminy uwzględniają wyjściową pozycję budżetową, uwarunkowania wynikające z europejskiego planu naprawy gospodarczej, a także perspektywy gospodarcze.
                                  • 22.06.2009Prawo do ulgi odsetkowej w razie przeniesienia własności nieruchomości
                                   Pytania podatnika: 1. Czy w przypadku przeniesienia własności nieruchomości na małoletnią córkę (1 rok), z którą Wnioskodawca zamierza zamieszkiwać w przedmiotowej nieruchomości, będzie mógł mimo tego, że przestanie być właścicielem, odliczać ulgę odsetkową co roku z racji kredytu? 2. Czy w związku z przeniesieniem na małoletnią córkę własności nieruchomości, w związku z którą Wnioskodawca spłaca do 2033 r. kredyt hipoteczny, będzie mógł do końca spłaty kredytu (do 2027 r.) odliczać ulgę odsetkową?
                                   • 16.06.2009Banki na celowniku UOKiK
                                    UOKiK skierował do sądu pozew przeciwko bankowi BPH, który w umowach z klientami stosuje postanowienia przyznające bankowi prawo do dowolnej zmiany stałego oprocentowania. Od marca tego roku jest to szósty pozew dotyczący uznania za niedozwolone klauzul stosowanych w umowach o kredyt hipoteczny. Do tej pory zakwestionowano łącznie 15 klauzul. Wszczęte zostały również trzy postępowania właściwe przeciwko BZ WBK, Getin Bankowi, Santander Consumer Bankowi.
                                    • 26.05.2009Czekasz na zwrot podatku? - mogą Cię skontrolować
                                     Interpelacja nr 8474 do ministra finansów w sprawie ulgi odsetkowej oraz sposobu kontroli podatników korzystających z ulg
                                     • 25.05.2009Niedozwolone klauzule w umowach kolejnych banków
                                      Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skierował do sądu pozwy przeciwko bankom Nykredit oraz Lukas Bank, zarzucając im, że stosowane przez nie warunki umów o kredyt hipoteczny mają charakter niedozwolonych klauzul. UOKiK zakwestionował m.in. obowiązek zapłaty dodatkowej prowizji wtedy, kiedy bank wypowiada umowę, oraz dowolne pobieranie opłat za monity i wezwania do zapłaty. Jeden z banków już wycofał się ze stosowania kwestionowanych postanowień.
                                      • 22.05.2009Więcej kredytów hipotecznych w I kwartale
                                       Z danych Związku Banków Polskich (ZBP) wynika, że w okresie styczeń - marzec bieżącego roku udzielonych zostało więcej niż w poprzednim kwartale mieszkaniowych kredytów hipotecznych. Na koniec grudnia 2008 r. przekroczono poziom 1,3 mln czynnie obsługiwanych umów kredytowych a na koniec I kwartału 2009 ich liczba wzrosła o 24 tys.
                                       • 08.05.2009Prawo do ulgi odsetkowej
                                        Pytanie podatnika: Czy w zaistniałej sytuacji (posiadania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego) Wnioskodawca może po raz pierwszy skorzystać z ulgi odsetkowej w zeznaniu podatkowym składanym za rok 2008?
                                        • 21.04.2009Sprzedaż działek nie podlega VAT
                                         Pytanie podatnika: Czy sprzedaż działek wyodrębnionych z jednej, dużej otrzymanej w drodze darowizny podlegać będzie podatkowi od towarów i usług?
                                         • 10.04.2009UOKiK pozwał bank Millennium
                                          Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skierował pozew do sądu przeciwko Millennium. UOKiK zakwestionował część postanowień w umowach o kredyt hipoteczny, stosowanych przez ten bank. Chodzi zwłaszcza o brak jakichkolwiek zasad ustalania kursu walut oraz niejednoznaczne przesłanki pozwalające bankowi żądać dodatkowego zabezpieczenia kredytu.
                                          • 08.04.2009Rekordowa liczba kredytów „Rodzina na Swoim”
                                           W marcu Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił rekordowej liczby kredytów z budżetową dopłatą - „Rodzina na swoim”. Wszystko wskazuje na to, że popularność programu będzie nadal rosła - od 1 kwietnia obowiązują nowe, wyższe wskaźniki określające maksymalną cenę metra kwadratowego kredytowanego mieszkania.
                                           • 27.03.2009UOKiK pozwał BRE Bank
                                            Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował część postanowień umów o kredyt zabezpieczony hipoteką, zawieranych z klientami przez BRE Bank. Jednym z nich są zbyt ogólne przesłanki pozwalające bankowi na zmianę w dowolny sposób wysokości oprocentowania. Urząd skierował w tej sprawie pozew do sądu.
                                            • 26.03.2009Urząd KNF krytykuje banki
                                             Aktualna sytuacja na rynku finansowym i bankowym nie może być wykorzystywana do zwiększania rentowności portfela kredytowego kosztem klientów np. poprzez podwyższanie marż albo rozszerzanie spreadów walutowych – głosi stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie żądania przez banki dodatkowego zabezpieczenia do udzielonych w przeszłości kredytów hipotecznych.
                                             • 25.03.2009TK: Długoterminowe kredyty od SKOK niezgodne z konstytucją
                                              SKOK-i nie będą już mogły udzielać długoterminowych kredytów hipotecznych. Trybunał Konstytucyjny – na wniosek grupy posłów – uznał, że art. 15 ustawy z 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania jest niezgodny z konstytucją.
                                              • 20.03.2009Koszty uzyskania przychodów z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego
                                               Pytanie podatnika: Które czynniki są moimi kosztami pomniejszającymi przychód: 1. Amortyzacja lokalu 2,5% od wartości (netto czy brutto) w skali roku, 2. Odsetki od kredytu hipotecznego na zakup mieszkania, 3. Czynsz z tytułu użytkowania lokalu do Spółdzielni?
                                               • 13.03.2009Kredyty mieszkaniowe z dopłatą w kolejnych bankach
                                                Trzy kolejne banki przystąpiły do rządowego programu kredytów „Rodzina na swoim” – poinformowało Ministerstwo Infrasturktury. Wiceszef resortu Piotr Styczeń zapowiedział, że w razie wyczerpania się środków przewidzianych na finansowanie programu uruchomiona zostanie rezerwa budżetowa.
                                                • 05.03.2009Bezrobotni otrzymają pomoc w spłacie kredytów hipotecznych
                                                 Środki na pomoc dla bezrobotnych w spłacie kredytów hipotecznych będą pochodziły z Funduszu Pracy, a ich wypłatą zajmie się Bank Gospodarstwa Krajowego – ogłosili minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak oraz minister Michał Boni. Ze zwrotnej pomocy państwa w spłacie kredytów hipotecznych skorzystać od 40 do 100 tys. gospodarstw domowych – ocenia rząd.