Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kredyt hipoteczny

 • 14.11.2014Inwestycja w obcym środku trwałym w kosztach podatkowych
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni może zaliczyć odsetki od kredytu hipotecznego, zaciągniętego na adaptację wynajętego lokalu w Galerii oraz zakup wyposażenia, przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej do kosztów uzyskania przychodów? Czy wydatki na nabycie środków trwałych i amortyzacja nakładów w obcych środkach trwałych sfinansowane pożyczką hipoteczną zabezpieczoną na majątku Wnioskodawczyni mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?
  • 16.09.2014Przyjęto ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym
   Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym, przyjęta przez Sejm 12 września br., wprowadza nową usługę na polskim rynku finansowym. Pozwala ona osobom posiadającym nieruchomości uzyskiwać dodatkowe środki pieniężne z przeznaczeniem na dowolny cel. Regulacja ma jak najpełniej zabezpieczyć interesy osób starszych, będących głównymi adresatami nowych rozwiązań.
   • 04.09.2014Spłata kredytu a zwolnienie z PIT
    Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może uznać wydatkowanie przychodu na spłatę kredytu hipotecznego, kredytu gotówkowego i pożyczki konsolidacyjnej, zaciągniętych na budowę sprzedanego domu jako dochód wolny od podatku w związku z wydatkowaniem go na własne cele mieszkaniowe? Jaką kwotę należy uznać za wydatek na własne cele mieszkaniowe w przypadku zakupu mieszkania na kredyt... Czy będzie to cena wynikająca z aktu notarialnego czy też kwota faktycznie spłaconego kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania w okresie dwóch lat?
    • 27.08.2014Ustawa o listach zastawnych do zmiany – rząd przyjął projekt
     W przyszłym roku w życie wejść ma nowelizacja ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Założenia projektu noweli przyjął we wtorek rząd, który dzięki nowym przepisom zamierza zapewnić lepsze warunki do wzrostu popularności listów zastawnych emitowanych przez banki hipoteczne.
     • 21.07.2014Spłata kredytu przez rodziców a podatek od spadków i darowizn
      Pytanie podatnika: Czy fakt solidarnej spłaty kredytu hipotecznego przez dwóch współkredytobiorców (rodziców Wnioskodawcy) wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego po stronie Wnioskodawcy, określonego w ustawie o podatku od spadków i darowizn u trzeciego kredytobiorcy, i w związku z tym podlega obowiązkowi zgłoszenia nabycia majątku w drodze darowizny na formularzu SD-Z2?
      • 07.07.2014Podatki na świecie: KE naciska na Węgry ws. podatku bankowego
       Węgierski rząd powinien rozważyć zmianę systemu opodatkowania, szczególnie w odniesieniu do obciążeń nakładanych na banki – uważa Komisja Europejska. W ten sposób Bruksela ponawia swój apel. Unijni urzędnicy postulują też zmniejszenie klina podatkowego dla osób o niskich dochodach.
       • 12.05.2014Zapłacone odstępne jako koszt uzyskania przychodów
        Pytanie podatnika: Czy odstępne zapłacone wynajmującym w ramach wcześniejszego odstąpienia od Umowy najmu lokali, w których Bank zaprzestał prowadzenia działalności bankowej (sprzedaży kredytów hipotecznych) może stanowić dla Banku koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
        • 28.04.2014Odwrócony kredyt hipoteczny. Jakie będą zasady?
         Interpelacja nr 24050 w sprawie założeń do projektu ustawy dotyczącego tzw. odwróconego kredytu hipotecznego.
         • 16.04.2014Ulga mieszkaniowa w PIT: Spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego w kraju UE
          Pytanie podatnika: W sierpniu 2012 r. w darowiźnie, Wnioskodawczyni otrzymała lokal mieszkalny, który w tym samym miesiącu został sprzedany. Pieniądze ze sprzedaży ww. lokalu (w ramach zwolnienia od podatku) Zainteresowana przeznaczyła na spłatę kredytu hipotecznego. Kredyt ten na zakup mieszkania małżonkowie zaciągnęli wspólnie w 2006 r. Czy Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi mieszkaniowej w całości - z tytułu spłaty kredytu hipotecznego - zaciągniętego w kraju Unii Europejskiej?
          • 24.03.2014Umorzenie zaległych składek i podatków
           Teza: Każda zmiana okoliczności faktycznych, w szczególności sytuacji majątkowej, rodzinnej lub zdrowotnej osoby zobowiązanej, może być zawsze podstawą do wystąpienia z ponownym wnioskiem o umorzenie zaległość (…)Zobowiązany do uiszczenia zaległości może występować o jej umorzenie tak długo, jak długo zaległość ta istnieje zwłaszcza, jeśli jego sytuacja ulegnie zmianie.
           • 21.02.2014Rynek nieruchomości stabilny, ale dostępność mieszkań spada
            W ostatnim kwartale 2013 r. ceny transakcyjne na rynkach wtórnym i pierwotnym były wciąż stosunkowo stabilne – wynika z raportu nt. cen mieszkań w Polsce, opublikowanego przez Narodowy Bank Polski. Równocześnie jednak, po raz pierwszy od 2007 r., spadła dostępność nowych mieszkań.
            • 17.02.2014MF przedstawiło projekt ws. odwróconej hipoteki
             Resort finansów przedstawił oczekiwany od dawna projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Ustawa wprowadzi do polskiego systemu prawnego instytucję odwróconej hipoteki, czyli rodzaju umowy kredytu, na mocy której bank będzie mógł przekazywać pieniądze właścicielowi mieszkania. W zamian za to kredytobiorca ustanowi na rzecz banku zabezpieczenie na posiadanej nieruchomości.
             • 07.02.2014Prawo podatkowe niedostosowane do specyfiki sektora bankowego
              Prawo podatkowe nie jest obecnie dostosowane do specyfiki działalności w sektorze bankowym – uważają eksperci Pracodawców RP, organizacji zrzeszającej ponad 7500 działających w Polsce firm. Kontrowersje budzi m.in. kwestia zapisów dotyczących listów zastawnych.
              • 05.02.2014Ulga mieszkaniowa w PIT: Zamiana mieszkań w rodzinie a wydatki na cele mieszkaniowe
               Pytanie podatnika: Czy w wyniku zamiany mieszkań pomiędzy Wnioskodawczynią a Jej rodzicami, dla Wnioskodawczyni powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego? Jeśli tak, to od jakiej kwoty będzie liczony?
               • 30.01.2014Kredyty we frankach szwajcarskich. Czy będzie pomoc dla kredytobiorców?
                Interpelacja nr 22207 w sprawie kredytów zaciągniętych we frankach szwajcarskich.
                • 25.10.2013Kredyt hipoteczny we frankach a PIT od sprzedaży mieszkania
                 Z uzasadnienia: Poniesione koszty związane z kredytem bankowym zaciągniętym na nabycie nieruchomości nie stanowią kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, gdyż są to jedynie wydatki związane z pozyskaniem środków pieniężnych na ww. cele. Zaciągnięcie kredytu jest sposobem na pozyskanie pieniędzy na zapłatę ceny nabywanej nieruchomości a kosztem uzyskania przychodu nie są w świetle art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty spłaty kredytów zaciągniętych na sfinansowanie zakupu nieruchomości, lecz wyłącznie koszty nabycia tej nieruchomości.
                 • 20.09.2013Rozliczanie strat w PIT
                  Pytanie podatnika: Czy zaliczki na podatek dochodowy mogą być zmniejszone o koszty poniesione w miesiącach poprzednich, jeśli przychody wówczas były niższe niż koszty; np. w maju i kolejnych miesiącach przychody wyniosły 2000 PLN, a jednorazowe koszty poniesione w maju wyniosły 20 000 PLN, czy to oznacza, że można nie płacić zaliczek za maj i kolejnych 9 miesięcy nawet w kolejnym roku podatkowym, jeśli wciąż będzie obowiązywał Wnioskodawczynię podatek płacony na zasadach ogólnych? (Pytanie dotyczy możliwości rozliczenia strat ponoszonych na wynajmie w przyszłych przychodach.)
                  • 04.09.2013Nowa ulga mieszkaniowa: Zwolnienie z PIT odsetek od oszczędności na cele mieszkaniowe
                   Zapytanie nr 4593 do ministra finansów w sprawie planowanego wprowadzenia zwolnienia z podatku dochodowego dla osób, które przez minimum pięć lat gromadzą na specjalnym koncie środki pieniężne, które następnie zostaną wydane na zakup budynku mieszkalnego, jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, a także związanych z nim gruntów i praw użytkowania wieczystego
                   • 12.08.2013Ceny mieszkań stanęły w miejscu, banki podnoszą marże kredytów
                    Wakacje przyniosły stabilizację cenową na rynku mieszkaniowym. Ceny są na podobnym poziomie względem poprzedniego roku – wynika z lipcowego raportu nt. sytuacji na rynku nieruchomości, przygotowanego przez Metrohuse i Expandera. Inaczej sytuacja wygląda na rynku kredytów mieszkaniowych. W lipcu aż pięć banków zdecydowało się na podwyżkę marż dla kredytów złotowych.
                    • 31.07.2013Sprzedaż nieruchomości z hipoteką w PIT-39
                     Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest, żeby w zeznaniu rocznym PIT-39 w poz. 20 ująć przychód ze sprzedaży nieruchomości jako różnicę pomiędzy ceną określoną w akcie notarialnym a całkowitą spłatą zadłużenia z tytułu kredytu zabezpieczonego hipoteką zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                     • 22.07.2013Odwrócona hipoteka - ustawa powstaje już 3 lata
                      Prace nad ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym trwają już od trzech lat. Propozycje strony rządowej ulegały kilkukrotnym zmianom. Aktualnie wydaje się, że ustawowe rozwiązania obejmą także instytucję renty dożywotniej, która jest obecna w Polsce od kilku lat.
                      • 17.07.2013Jak obniżyć ratę kredytu hipotecznego?
                       Osoby spłacające kredyt hipoteczny mają kilka możliwości obniżki wysokości rat – przypomina firma doradcza Expander. Według jej analityków, warto spróbować m.in. negocjacji z bankiem lub pomyśleć nad osobistym zakupem waluty w przypadku kredytów zaciągniętych w euro bądź we frankach szwajcarskich.
                       • 06.06.2013RPP tnie stopy procentowe. Kolejna obniżka zapewne już w lipcu
                        Na zakończonym wczoraj posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się kolejny raz obniżyć – o 0,25 pkt proc. – stopy procentowe. Stopa referencyjna wynosi od dziś 2,75 proc. Wszystko wskazuje na to, że do kolejnej obniżki dojdzie już w lipcu.
                        • 29.05.2013Wyjątkowo zły rok dla rynku kredytów mieszkaniowych
                         W I kwartale 2013 r. zanotowano wyraźny spadek liczby i wartości udzielanych kredytów hipotecznych – odpowiednio o 12,46 i 9,34% względem końca ubiegłego roku. Najnowszy raport AMRON-SARFiN pokazuje, że sytuacja na tym rynku jest obecnie najsłabsza od 2009 r.
                         • 10.05.2013Odwrócony kredyt hipoteczny. Co po śmierci klienta?
                          Interpelacja nr 14852 do ministra finansów w sprawie odwróconego kredytu hipotecznego.
                          • 30.04.2013Raty kredytów hipotecznych znowu spadną
                           W maju lub czerwcu kolejny raz obniżone zostaną stopy procentowe, najprawdopodobniej o 0,5 pkt proc. – prognozują eksperci firmy doradczej Expander. Stawka WIBOR 3M już spada i wynosi jedynie 3,1 proc. W sumie rata kredytu hipotecznego będzie niższa nawet o 90 zł.
                           • 13.03.2013Mieszkania wciąż tanieją. Ceny na poziomie z 2006 roku
                            Liczba mieszkań wystawionych na sprzedaż wzrosła w ciągu 12 miesięcy o jedną trzecią. W porównaniu do marca 2012 r. ceny ofertowe są niższe średnio o 9% – wynika z raportu „Polski rynek nieruchomości. Marzec 2013”, przygotowanego wspólnie przez Metrohouse, Szybko.pl i firmę doradczą Expander.
                            • 05.03.2013Ustawa o odwróconej hipotece powstaje już cztery lata
                             Od kilku lat w Polsce dynamicznie rozwija się rynek usługi tzw. odwróconej hipoteki, skierowanej głównie do seniorów, którzy chcą poprawić standard życia na emeryturze. Usługa dostępna jest jedynie jako renta dożywotnia. Jak wskazuje Krajowa Izba Gospodarcza, prace nad ustawą o odwróconej hipotece, mającej wprowadzić opcję modelu kredytowego, trwają już od czterech lat, a termin ich zakończenia jest stale przekładany na później.
                             • 01.03.2013Nowa Rekomendacja T - będzie łatwiej o kredyt
                              Do końca lipca banki muszą wprowadzić w życie nowe wytyczne dotyczące obliczania zdolności kredytowej – wynika z wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego nowej wersji Rekomendacji T. Zmiany ułatwią m.in. ubieganie się o kredyty w wysokości do 15 tys. zł.
                              • 25.02.2013Opłaty interchange spadły o blisko 0,5 pkt proc.
                               Stawki opłat interchange, naliczanych od wartości transakcji dokonywanych kartami płatniczymi, spadły z początkiem tego roku o 0,26-0,7% – poinformował Związek Banków Polskich. Spadek stawek różni się w zależności od rodzaju karty i wartości zakupów.
                               • 22.02.2013Pożyczka w prawie cywilnym
                                Pożyczka jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, dwustronnie zobowiązującej, w ramach której pożyczkodawca przekazuje do dyspozycji pożyczkobiorcy oznaczoną kwotę środków pieniężnych lub przedmiotów określonych co do gatunku, z możliwością dysponowania tymi środkami przez czas oznaczony lub nieoznaczony.
                                • 19.02.2013Akcja kredytowa zamiera, wartość depozytów spada
                                 W ciągu całego 2012 r. wartość kredytów i pożyczek gospodarstw domowych wzrosła jedynie o 3%, a przedsiębiorców nawet minimalnie spadła – wynika z najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego. Eksperci zaznaczają, że akcja kredytowa dawno już nie wyglądała tak źle.
                                 • 05.02.2013Jak zdobyć dobry kredyt na rozpoczęcie biznesu?
                                  Pomimo zaostrzania przez banki polityki kredytowej i ostrożnego podchodzenia do finansowania nowych przedsiębiorstw, uzyskanie kredytu na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest możliwe – przekonują eksperci firmy doradczej Expander. Jak wskazują, aby mieć na to szanse, należy spełniać co najmniej kilka konkretnych warunków.
                                  • 23.01.2013Będzie łatwiej o większy kredyt
                                   Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła propozycje zmian w dotyczącej kredytów hipotecznych Rekomendacji S. Projekt przewiduje zarówno zaostrzenie regulacji, jak i liberalizację części z nich. Według ekspertów firmy doradczej Expander, zmiany doprowadzą w efekcie do zwiększenia dostępnych dla kredytobiorców sum.
                                   • 16.01.2013Milionowe kary dla trzech banków
                                    Kampania reklamowa wprowadzająca klientów w błąd, opóźnienia w przekazywaniu BIK informacji ws. spłaty kredytu oraz stosowanie niedozwolonych klauzul w umowach o kredyt hipoteczny – to niektóre z wykrytych ostatnio przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów niedozwolonych praktyk w działających w Polsce bankach. Stwierdzono je w PKO BP, Pekao SA i Raiffeisen Banku. Łącznie mają zapłacić ok. 6,5 mln zł kary.
                                    • 09.01.2013Zwrot VAT za materiały budowlane po rozwodzie
                                     Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni jest wyłączną właścicielką działki, który otrzymała od swoich rodziców w drodze darowizny. Wspólnie z mężem zdecydowała o budowie domu jednorodzinnego na ww. gruncie. Wnioskodawczyni wystąpiła osobiście o wydanie pozwolenia na budowę i otrzymała decyzję wydaną na swoje nazwisko, jako wyłącznego właściciela przedmiotowej nieruchomości. Faktury dokumentujące zakup materiałów budowlanych zostały wystawione na męża Wnioskodawczyni. Czy po uprawomocnieniu się orzeczenia stwierdzającego rozwód Wnioskodawczyni może wystąpić o zwrot VAT za ww. materiały, bez podpisu męża?
                                     • 06.12.2012RPP obniża stopy, banki tną oprocentowanie depozytów
                                      Zgodnie z ogłoszoną wczoraj decyzją Rady Polityki Pieniężnej, od dziś stopy procentowe są niższe o 0,25 pkt proc. Stopa referencyjna wynosi obecnie 4,25 proc. w skali rocznej. W najbliższych miesiącach można spodziewać się kolejnych obniżek. Banki z kolei już wcześniej zaczęły zmniejszać oprocentowanie oferowanych przez siebie lokat i polisolokat.
                                      • 28.11.2012Parabanki coraz większym problemem? 
                                       W sprawach dotyczących usług finansowych, w tym przede wszystkim działalności parabanków, prowadzimy obecnie 187 postępowań – informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od początku roku urząd złożył jednak tylko 7 zawiadomień do organów ścigania w związku z podejrzeniem naruszenia prawa.
                                       • 13.11.2012Odwrócona hipoteka – kto poniesie koszty wyceny?
                                        Już od blisko roku trwają prace nad przepisami w sprawie odwróconego kredytu hipotecznego, które mają dokładnie określić zasady działania tego – już oferowanego przez fundusze hipoteczne (niepodlegające nadzorowi KNF) – produktu finansowego. Projekty nowych regulacji mają jeszcze sporo luk, na co uwagę zwrócił ostatnio Związek Banków Polskich. Nierozwiązana pozostaje m.in. kwestia wyceny nieruchomości.
                                        • 29.10.2012SKOK-i już pod nadzorem KNF
                                         Od soboty kasy SKOK podlegają regulatorowi rynku finansowego – Komisja Nadzoru Finansowego na początek zamierza sprawdzić, w jakiej sytuacji znajdują się obecnie SKOK-i. Zmiany dotyczą m.in. systemu gwarancyjnego.
                                         • 19.10.2012Deweloperzy wyraźnie ograniczają inwestycje
                                          Firmy deweloperskie wyraźnie zmniejszają ilość nowych inwestycji wprowadzanych do sprzedaży. Po 10 kwartałach ciągłego wzrostu spadła liczba mieszkań w ofercie – wynika z najnowszego raportu pn. „Rynek mieszkaniowy w Polsce – III kwartał 2012 r.”, przygotowanego przez analityków firmy doradczej REAS.
                                          • 16.10.2012Warto negocjować obniżkę marży kredytu hipotecznego
                                           Minęły już trzy lata od momentu, gdy przeciętna marża kredytów hipotecznych złotowych była najwyższa i wynosiła 2,8%. Obecnie jest średnio dwukrotnie niższa (1,39%). – Po takim czasie w części banków przestała obowiązywać opłata za wcześniejszą spłatę. Warto to wykorzystać i negocjować obniżenie marży lub dokonać refinansowania – radzi firma doradcza Expander.
                                           • 09.10.2012Skutki nabycia nieruchomości obciążonej hipoteką
                                            Pytanie podatnika: Czy w przypadku nabycia nieruchomości obciążonej hipoteką, obciążenie to stanowi ciężar w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W konsekwencji, czy wartość nieruchomości powinna być pomniejszona o kwotę wierzytelności zabezpieczonej hipoteką?
                                            • 08.10.2012Mieszkania tanieją, kredyty drożeją
                                             Tempo spadków cen nieruchomości nie maleje. We wrześniu ceny ofertowe mieszkań zmniejszyły się o kolejny punkt procentowy. Inny trend widoczny jest na rynku kredytów hipotecznych. Obecnie już tylko trzy banki oferują marżę poniżej 1,2% – wynika z raportu pn. „Polski rynek nieruchomości. Październik 2012”, przygotowanego przez Metrohouse, Szybko.pl oraz firmę doradczą Expander.
                                             • 04.10.2012Darowizna mieszkania z hipoteką
                                              Pytanie: Chciałbym przejąć w drodze umowy darowizny mieszkanie, które stanowi odrębną nieruchomość i ma założoną księgę wieczystą. Na niniejsze mieszkanie został zaciągnięty kredyt hipoteczny. W umowie kredytowej jako kredytobiorcy występuje właścicielka mieszkania (osoba niespokrewniona) i ja. Nie posiadam prawa własności do tego mieszkania. Czy przy ustalaniu podstawy do opodatkowania wartość nieruchomości może być pomniejszona o kwotę wierzytelności, wynikającej z ustanowionej hipoteki? Jeżeli tak, to gdy hipoteka przewyższa wartość nieruchomości (znacząco), podatek od spadku i darowizn będzie równy 0 zł?
                                              • 19.09.2012Koszty uzyskania przychodów przy sprzedaży nieruchomości
                                               Pytanie podatnika: Czy do kosztów uzyskania przychodu Zainteresowana może zaliczyć oprócz kosztów zakupu nieruchomości gruntownej wraz z kosztami notarialnymi i udokumentowane fakturami i rachunkami koszty budowy, również wszystkie koszty związane z pozyskiwaniem kapitału na budowę domu?
                                               • 17.09.2012Będzie łatwiej o mieszkanie na własność?
                                                Od początku 2011 r. zdolność kredytowa dla części Polaków obniżyła się nawet o 20% – wynika z wyliczeń firmy doradczej Expander. Sytuacja powinna się jednak poprawić w 2013 r. Spodziewana obniżka stóp procentowych może podwyższyć dostępną kwotę kredytów hipotecznych.