Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

program rozliczenia rocznego

 • 21.12.2018Konstytucja dla biznesu to tylko slogan?
  Fakt, że konstytucyjne zasady zostały skonkretyzowane i wyrażone expressis verbis w ustawie Prawo Przedsiębiorców powoduje, iż uzyskują one znacznie większe znaczenie w praktyce stosowania prawa. Nie będzie istniała konieczność powoływania się na normy konstytucyjne - poinformował przedstawiciel MPiT w odpowiedzi na pytanie, dlaczego Prawo Przedsiębiorców powiela zapisy Konstytucji.
  • 02.08.2018NSA: Podróż osoby nie będącej pracownikiem nie musi być służbowa
   Z uzasadnienia: ...Pojęcia "podróży" nie należy utożsamiać z "podróżą służbową" – pojęciem zdefiniowanym w Kodeksie pracy. Zatem przy braku ustawowej definicji "podróży" należy przyjąć, iż chodzi tu zarówno o podróż odbytą w związku z załatwianiem cudzych spraw, jak również o dojazd na miejsce wykonywania określonych czynności. W przypadku pracowników zwolnieniem objęte są wyłącznie diety i inne należności za czas ich podróży służbowej, natomiast u osób niebędących pracownikami mowa jest o świadczeniach otrzymanych w związku z szeroko rozumianą podróżą...  
   • 02.03.2018Polska planuje generalną zmianę metody unikania podwójnego opodatkowania
    Planowana zmiana przez Polskę metody unikania podwójnego opodatkowania jest rozwiązaniem mającym na celu walkę z unikaniem opodatkowania i agresywną optymalizacją podatkową - poinformowało MF w odpowiedzi na interpelację poselską.
    • 07.12.2017Wybór formy opodatkowania dla początkujących przedsiębiorców (4) - ryczałt ewidencjonowany
     Po omówieniu opodatkowania dochodu wg skali i podatkiem jednolitym omówimy dzisiaj opodatkowanie w formach zryczałtowanych.  Mamy do wyboru dwie możliwości: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz  kartę podatkową.  Obie te formy opodatkowania regulują przepisy ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
     • 03.01.2017Podatki 2017: Jak ustalić status przedsiębiorcy dla JPK?
      Ministerstwo Finansów wyjaśnia wątpliwości związane z ustaleniem statusu przedsiębiorcy na potrzeby obowiązku JPK.
      • 02.01.2017Podatki 2017: Jak ustalić status przedsiębiorcy dla JPK?
       Ministerstwo Finansów wyjaśnia wątpliwości związane z ustaleniem statusu przedsiębiorcy na potrzeby obowiązku JPK.
       • 18.05.2016Podatek bankowy łatwo obejść?
        Interpelacja nr 2731 do ministra finansów w sprawie możliwości obejścia płacenia podatku bankowego
        • 24.08.2015PIT. Skutki podatkowe otrzymania pomocy od fundacji
         Pytanie podatnika: Czy pomoc otrzymywana przez Wnioskodawcę od Fundacji jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
         • 06.07.2015Czy akcje fantomowe są przychodem pracownika?
          Pytanie podatnika: Czy przyznanie Uczestnikom akcji fantomowych spowoduje powstanie po ich stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu w momencie realizacji praw wynikających z akcji fantomowych, czyli w momencie, w którym wypłata z Programu stanie się należna (a nie na żadnym wcześniejszym etapie), który w konsekwencji stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale obowiązki informacyjne polegające na sporządzeniu informacji PIT-8C?
          • 01.04.2015Jak rozliczyć w PIT usługi tłumaczenia?
           Pytanie podatnika: W jaki sposobu należy opodatkować przychody z tytułu wykonania usług tłumaczenia?
           • 26.02.2015PIT za 2014. Jaki formularz wybrać?
            Zgodnie z ustawą o PIT, po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do 30 kwietnia roku następnego - podatnicy podatku dochodowego mają obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Obowiązują tutaj następujące zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Na jakim więc formularzu należy rozliczyć dochody?
            • 25.02.2015PIT za 2014. Jaki formularz wybrać?
             Zgodnie z ustawą o PIT, po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do 30 kwietnia roku następnego - podatnicy podatku dochodowego mają obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Obowiązują tutaj następujące zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Na jakim więc formularzu należy rozliczyć dochody?
             • 24.02.2015Skutki podatkowe otrzymania pomocy od fundacji
              Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni zamierza korzystać z pomocy udzielanej przez Fundację ..., która posiada status organizacji pożytku publicznego, a jednym z jej celów statutowych jest pomoc społeczna. Wnioskodawczyni zamierza zawrzeć z Fundacją umowę, na podstawie, której zostanie jej udostępnione subkonto bankowe prowadzone w banku w celu gromadzenia i wpłaty środków finansowych na leczenie i rehabilitację jej dziecka. Czy pomoc otrzymana od Fundacji podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?
              • 19.01.2015Podatki 2015. Jakie jeszcze zmiany w prawie podatkowym?
               Interpelacja nr 29731 w sprawie jakości systemu podatkowego.
               • 16.10.2014Rozliczenia VAT. Dofinansowanie jako opodatkowany obrót
                Pytanie podatnika: Czy pomoc otrzymana przez Towarzystwo na realizację operacji „O .....” stanowi obrót w rozumieniu art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług? Czy Towarzystwo ma możliwość odzyskania podatku VAT od dokonywanych zakupów towarów i usług w ramach pozyskanej pomocy?
                • 15.07.20141% na OPP w nowym systemie e-Podatki
                 Interpelacja nr 26136 do ministra finansów w sprawie odpisu 1% po wprowadzeniu systemu e-podatków
                 • 20.02.2014PIT za 2013. Jaki formularz wybrać?
                  Zgodnie z ustawą o PIT, po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do 30 kwietnia roku następnego - podatnicy podatku dochodowego mają obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Obowiązują tutaj następujące zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Na jakim więc formularzu należy rozliczyć dochody?
                  • 22.11.2012Warunki zastosowania kosztów autorskich u pracownika
                   Z uzasadnienia: Dla zastosowania kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% przychodu - koniecznym jest, by w umowie o pracę rozróżniono wynagrodzenia na część związaną z wykonywaniem obowiązków pracowniczych i część honoracyjną związaną z korzystaniem z praw autorskich za eksploatację dzieła, nie jest natomiast wystarczające rozróżnienie - wyodrębnienie czasu pracy przeznaczonego na pracę twórczą, bo z takiego rozróżnienia nie wynika, czy utwór rzeczywiście powstał i czy w związku z jego eksploatacją wypłacono honorarium, nie jest także dopuszczalne szacunkowe ustalanie ilości pracy "twórczej".
                   • 10.04.2012PIT 2011: Oddelegowanie do pracy za granicą a wspólne rozliczenie małżonków
                    Pytanie podatnika: Z dniem 1 lutego 2010 r. Wnioskodawca został oddelegowany przez pracodawcę do pracy za granicą na okres jednego roku, tj. do dnia 31 stycznia 2011 r. W trakcie oddelegowania do pracy Wnioskodawcy towarzyszyła żona. Czy w odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2011 r. za pracę wykonywaną w Polsce (tj. po powrocie do Polski, tj. w okresie, w którym posiadał miejsce zamieszkania w Polsce, a więc podlegał w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) Wnioskodawca jest uprawniony do wspólnego rozliczenia się z żoną?
                    • 05.12.2011Działalność nieopodatkowana a proporcja VAT
                     W świetle przepisów art. 86 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie mogą wpłynąć na zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu art. 90 ust. 3 powołanej wyżej ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                     • 19.09.2011Po co podatnikowi formularz ZAP-3
                      Interpelacja nr 23841 do ministra finansów w sprawie likwidacji NIP i wprowadzenia ZAP
                      • 16.06.2010Pieczątka nie jest już wiarygodnym potwierdzeniem tożsamości
                       Zapytanie nr 6750 do ministra finansów w sprawie zasadności stosowania w Polsce pieczątek na różnego rodzaju dokumentach, w tym fakturach
                       • 15.01.2010Wpłatę 1 proc. można przekazać tylko w samodzielnym rozliczeniu z fiskusem
                        Interpelacja nr 12678 do ministra finansów w sprawie stworzenia podstawy prawnej do przekazywania za podatników 1% podatku na organizacje pożytku publicznego przez ZUS
                        • 04.09.2009Kolejna organizacja pracodawców przeciw obowiązkowi rozliczania pracowniczych PIT-ów
                         Związek Rzemiosła Polskiego zaapelował do Ministerstwa Finansów, by to wycofało się z propozycji nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakładającej na pracodawców obowiązek obsługi podatkowej zatrudnionych pracowników. – Jako organizacja pracodawców nie spotkaliśmy się z potrzebą wprowadzenia tego typu rozwiązań – stwierdził Jerzy Bartnik, prezes ZRP.
                         • 03.09.2009Pracodawcy sporządzą zeznanie roczne za pracowników
                          Pod koniec sierpnia Rada Ministrów przyjęła przygotowane przez Ministerstwo Finansów założenia do zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projektowana zmiana wprowadza jako zasadę obowiązek wypełnienia przez płatnika podatku dochodowego (najczęściej pracodawcę) zeznania rocznego za podatnika, który uzyskuje dochody tylko z jednego źródła. Co istotne – zmiana ma dotyczyć już zeznań rocznych dotyczących dochodów osiągniętych w 2009 roku.
                          • 12.03.2009Programy do rozliczenia rocznego: przegląd część II
                           Przedwczoraj opublikowaliśmy pierwszą część przeglądu programów, dzięki którym możemy w prosty sposób rozliczyć podatek dochodowy za 2008 rok. Zaprezentowaliśmy program naszego autorstwa, oraz programy firmy wrocławskiej firmy Format oraz krakowskiego Elfina. Dzisiaj kontynuujemy przegląd. Nie przeprowadzaliśmy szczegółowych testów oprogramowania pod kątem poprawności działania – z własnego doświadczenia wiemy, że takich bardzo dokładnych testów dokonują producenci przed udostępnieniem programu. Chodziło nam raczej o przedstawienie głównych funkcji użytkowych i pokazanie, że wybór oprogramowania jest już naprawdę spory.
                           • 10.03.2009Programy do rozliczenia rocznego: przegląd część I
                            Sezon rozliczeń rocznych w pełni. Płatnicy podatku wysłali już informacje o dochodach i pobranych zaliczkach do podatników, i nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozliczyć się z podatku za 2008 rok. Najwcześniej rozliczają się zwykle osoby, które oczekują zwrotu podatku – im szybciej złożą zeznanie, tym szybciej otrzymają zwrot. Osoby, którym przyjdzie w wyniku rozliczenia dopłacić fiskusowi, często wstrzymują się z rozliczeniem do ostatniej chwili (warto przy tym wspomnieć, że nie ma znaczenia, czy zeznanie złożymy wcześniej czy później – podatek trzeba zapłacić w terminie do 30.04.2009 r.). Co roku przybywa bezpłatnych programów, w których możemy sporządzić zeznanie w prosty i szybki sposób. Postanowiliśmy dokonać ich krótkiego przeglądu, aby ułatwić naszym Czytelnikom wybór. Dzisiaj jego pierwsza część.
                            • 04.02.2009Inwentaryzacja środków trwałych
                             Rachunkowość powinna zapewniać prawidłowe, rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz rentowności jednostki. Realizację tego zadania w znacznym stopniu warunkuje inwentaryzacja stanowiąca zarówno element rachunkowości, jak i najskuteczniejszy sposób weryfikacji wynikających z ewidencji stanów aktywów i pasywów, a więc składników majątku oraz źródeł ich pochodzenia.
                             • 02.02.2009Program Rozliczenie roczne podatki.biz 2008
                              Już od wielu lat udostępniamy naszym Czytelnikom program Rozliczenie roczne podatki.biz. Mamy przyjemność przestawić jego edycję służącą do rozliczenia podatku dochodowego za rok 2008. Tak jak w poprzednich latach zdecydowaliśmy się na prostą i przejrzystą formę, rezygnując z wbudowywania skomplikowanych kreatorów. Program umożliwia bardzo szybkie wypełnienie i wydrukowanie deklaracji podatkowych wraz z załącznikami. Koncentrowalismy się na tym, aby wypełnienie formularzy przypominało jak najbardziej pracę na oryginalnych drukach. Jak zawsze program wyposażyliśmy w moduł "Razem czy osobno" - umożliwiający podjęcie decyzji, czy opłaca nam się rozliczenie ze współmałzonkiem, i jak co roku na naszych stronach www udostępnimy serwis Rozliczenie roczne 2008 - którego zawartość stanowić będzie omówienie i analiza problemów szczegółowych, które mogą pojawić się w trakcie sporządzania rozliczenia rocznego.
                              • 11.09.2008Usługa serwisowa a prawo do odliczenia podatku VAT
                               Uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup usługi serwisowej i wystawionych z góry za cały rok kalendarzowy – nie jest takie oczywiste i budzi szereg wątpliwości.
                               • 16.04.2008Ulga rodzinna przyczyną kłopotów pracodawców
                                Interpelacja nr 772 do ministra finansów w sprawie rozliczeń dochodów pracowników przez pracodawców
                                • 22.01.2008Serwis rozliczenie roczne 2007 rozpoczyna działalność
                                 Dzisiaj rozpoczęliśmy publikację materiałów w serwisie rozliczenie roczne. Do końca tygodnia zostanie dodamy do niego większość materiałów, które chcemy tam umieścić w bieżącym roku. Również pod koniec tygodnia udostępnimy bezpłatny (dla użytku osobistego) program, który jak co roku umożliwi wypełnienie zeznania w prosty i szybki sposób.
                                 • 25.01.2007Program do rozliczeń rocznych za 2006 r.
                                  Jak co roku, przedstawiamy serwis tematyczny poświęcony zagadnieniom rozliczenia rocznego. W ramach serwisu znajdziecie Państwo informacje i wyjaśnienia problemów pojawiających się przy okazji rozliczania się z podatku dochodowego za rok 2006. Udostępniamy również program "Rozliczenie Roczne podatki.biz 2006". 
                                  • 19.10.2006Dotacje a VAT
                                   Otrzymane dotacje, subwencje lub inne dopłaty o podobnym charakterze podlegają opodatkowaniu VAT, gdy bezpośrednio obniżają cenę towaru lub świadczonej usługi. Tak przynajmniej wynika z art. 29 ust. 1 Ustawy o VAT.Podstawą opodatkowania jest bowiem obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5 Ustawy o VAT. Obrót jest rozumiany jako kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Zarazem obrót ten zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze.Nie każda jednak dotacja zwiększy podstawę opodatkowania, a więc tym samym będzie objęta podatkiem VAT.
                                   • 23.05.2006Okres przechowywania kopii raportów i paragonów fiskalnych
                                    Pytanie: Prowadzę działalność handlową w zakresie sprzedaży detalicznej. Sprzedaż jest rejestrowana przez kasy fiskalne. Jak długo należy przechowywać kopie raportów i paragonów fiskalnych drukowanych przez kasy rejestrujące? Uważam, że okres przechowywania kopii raportów fiskalnych i paragonów został określony w art. 74 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości i zgodnie z nim dokumenty te należy przechowywać do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, nie krócej jednak niż do dnia rozliczenia osób, którym powierzono składniki aktywów objęte sprzedażą detaliczną.
                                    • 12.01.2006Korekta podatku naliczonego – rozliczanie podatku naliczonego metodą proporcji
                                     Obecnie obowiązująca Ustawa o podatku od towarów i usług (dalej: u. p. t. u.)1) przewiduje szereg sytuacji, w których podatnik powinien dokonać korekty podatku naliczonego2). Jednakże na potrzeby niniejszego artykułu zajmiemy się jedynie sytuacjami, w których podatnik podatku od towarów i usług wykonuje zarówno czynności opodatkowane tym podatkiem, jak i czynności zwolnione czy opodatkowane na zasadzie ryczałtu (czyli bez prawa do odliczeń).
                                     • 10.01.2006Uzupełnienie programu Rozliczenie Roczne podatki.biz 2005
                                      W dniu 11.01.2006 r dodaliśmy do programu uzupełnienie, pozwalające na prawidłowe wypełnienie zeznania w przypadku, kiedy Użytkownik używa systemu w angielskiej wersji językowej, lub ma jako separator ustawioną kropkę zamiast przecinka. Dzięki uzupełnieniu nie jest konieczna zmiana ustawień systemu przed wypełnieniem zeznania.