Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek rycza速owy stawki

 • 12.04.2019Kasy fiskalne online - za par tygodni ustawa wchodzi w 篡cie
  D逝go trwaj帷y proces legislacyjny dotycz帷y kas fiskalnych online dozna nieoczekiwanie przyspieszenia, i prace nad projektem, który prezentowany by wst瘼nie ju w 2017 r., a trafi do Sejmu w kwietniu roku 2018, w豉郾ie znalaz造 swój fina. 10 kwietnia w Dzienniku Ustaw zosta豉 opublikowana ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us逝g oraz ustawy – Prawo o miarach - i w ca這軼i wchodzi w 篡cie 1 maja 2019 r.
  • 11.04.2019Kasy fiskalne online - za par tygodni ustawa wchodzi w 篡cie
   D逝go trwaj帷y proces legislacyjny dotycz帷y kas fiskalnych online dozna nieoczekiwanie przyspieszenia, i prace nad projektem, który prezentowany by wst瘼nie ju w 2017 r., a trafi do Sejmu w kwietniu roku 2018, w豉郾ie znalaz造 swój fina. 10 kwietnia w Dzienniku Ustaw zosta豉 opublikowana ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us逝g oraz ustawy – Prawo o miarach - i w ca這軼i wchodzi w 篡cie 1 maja 2019 r.
   • 12.03.2019Do 15 marca przeka op豉t recyklingow za torby foliowe
    Od stycznia 2018 r. przedsi瑿iorcy prowadz帷y jednostk handlu detalicznego lub hurtowego, w której s oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów sprzedawanych w tej jednostce, s zobowi您ani pobra op豉t recyklingow od klienta z tytu逝 wydania torby. Pobrana op豉ta stanowi dochód pa雟twa a przedsi瑿iorca jest zobowi您any do jej wniesienia do 15 marca roku nast瘼nego po roku kalendarzowym, w którym zostanie pobrana. Zatem, pobieran od konsumentów op豉t recyklingow od 1 stycznia 2018 r. przedsi瑿iorca jest zobowi您any wnie嗆 do dnia 15 marca 2019 r.
    • 11.03.2019Do 15 marca przeka op豉t recyklingow za torby foliowe
     Od stycznia 2018 r. przedsi瑿iorcy prowadz帷y jednostk handlu detalicznego lub hurtowego, w której s oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów sprzedawanych w tej jednostce, s zobowi您ani pobra op豉t recyklingow od klienta z tytu逝 wydania torby. Pobrana op豉ta stanowi dochód pa雟twa a przedsi瑿iorca jest zobowi您any do jej wniesienia do 15 marca roku nast瘼nego po roku kalendarzowym, w którym zostanie pobrana. Zatem, pobieran od konsumentów op豉t recyklingow od 1 stycznia 2018 r. przedsi瑿iorca jest zobowi您any wnie嗆 do dnia 15 marca 2019 r.
     • 06.02.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
      Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wed逝g skali podatkowej lub rycza速em) podatnik zdecyduje teraz dokonuj帷 pierwszej wp豉ty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowi您ek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko嗆 przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko嗆 przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzaj帷ych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmuj帷ego.
      • 05.02.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
       Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wed逝g skali podatkowej lub rycza速em) podatnik zdecyduje teraz dokonuj帷 pierwszej wp豉ty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowi您ek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko嗆 przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko嗆 przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzaj帷ych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmuj帷ego.
       • 29.01.2019Podatki 2019: Dokumentowanie wydatków na samochód osobowy
        Okoliczno嗆, 瞠 samochód wykorzystywany jest równie dla celów niezwi您anych z dzia豉lno軼i gospodarcz powoduje wy陰czenie z kosztów uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków zwi您anych z u篡waniem tego samochodu. Aby skorzysta z tego rozwi您ania (rycza速) podatnik nie musi ju prowadzi 瘸dnej dodatkowej ewidencji, w szczególno軼i tzw. „kilometrówki”. Z kolei mo磧iwo嗆 zaliczenia do kosztów 100% takich wydatków dotyczy tylko wykorzystywania samochodu osobowego wy陰cznie w prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej, co zosta這 powi您ane z rozwi您aniami dotycz帷ymi prowadzenia ewidencji obowi您uj帷ymi w zakresie korzystania przez podatnika z samochodu osobowego dla celów podatku od towarów i us逝g.
        • 02.01.2019NSA. Mo磧iwo嗆 skorygowania sprzeda篡 paragonowej
         Z uzasadnienia: Podatnik ma mo磧iwo嗆 dokonania korekty w sytuacji zawy穎nej stawki VAT, w przypadku ewidencjonowania sprzeda篡 na kasie fiskalnej – z tym, 瞠 powsta造 wskutek tego przychód opodatkowany b璠zie podatkiem dochodowym. Nie mo積a bowiem odmówi stronie prawa do korekty wówczas, gdy rozliczenie podatku jest niezgodne z obowi您uj帷ymi przepisami ustawy o VAT.
         • 28.12.2018NSA: Organ podatkowy nie mo瞠 dyskredytowa wniosków dowodowych
          W orzecznictwie s康ów administracyjnych utrwalone jest stanowisko, 瞠 w sytuacji, gdy wniosek dowodowy dotycz帷y istotnych okoliczno軼i sprawy zosta z這穎ny w toku post瘼owania podatkowego, organ podatkowy nie mo瞠 膨dania jego przeprowadzenia nie uwzgl璠ni, skoro okoliczno軼i, które mia造 by stwierdzone przez zg這szone dowody, nie by造 stwierdzone za pomoc innych dowodów.
          • 17.12.2018E-szko豉 VAT - jeszcze dzisiaj przyjmujemy zapisy na bie膨c edycj
           VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. Stanowi gówne 廝ód這 dochodów pa雟twa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwa積ie i bez wyrozumia這軼i. Dla osób rozliczaj帷ych VAT nieustannie zmieniaj帷e si przepisy i interpretacje s 廝ód貫m stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szko豉 VAT pozwala pozna, zg喚bi i rozwi您a rozmaite problemy dotycz帷e tego podatku. Uk豉d materia逝, jego szczegó這wo嗆 i liczba przyk豉dów umo磧iwi ka盥emu, kto zechce po鈍i璚i na to nieco uwagi i czasu, opanowanie tej trudnej i skomplikowanej materii. E-kurs podzielony jest na dwie cz窷ci: Podatek VAT w obrocie krajowym i Podatek VAT w obrocie mi璠zynarodowym. E-szko喚 uzupe軟ia dodatek, zawieraj帷y odpowiedzi na najcz窷ciej pojawiaj帷e si pytania uczestników. Materia造 w razie pojawiaj帷ych si zmian w przepisach s na bie膨co aktualizowane i uzupe軟iane.
           • 14.12.2018NSA: Rolnik rycza速owy prowadz帷y jednocze郾ie dzia豉lno嗆 a prawo do odliczenia VAT
            Prowadz帷y dzia豉lno嗆 rolnicz i jako rolnik rycza速owy korzystaj帷y ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., nie ma podstaw prawnych do odliczania VAT naliczonego z faktur dokumentuj帷ych transakcje zwi您ane z prowadzon przez niego dzia豉lno軼i rolnicz, nawet je郵i jako przedmiot dzia豉lno軼i gospodarczej ma wpisan równie dzia豉lno嗆 us逝gow wspomagaj帷 produkcj ro郵inn, czyli zaliczaj帷 si do dzia豉lno軼i rolniczej.
            • 22.10.2018NSA. Samochód s逝瘺owy do celów prywatnych: Rycza速 w PIT obejmuje tak瞠 paliwo
             Z uzasadnienia: Z art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie sposób wywnioskowa jakoby kwota omawianego rycza速u nie obejmowa豉 kosztów paliwa, w sytuacji gdy samochód s逝瘺owy wykorzystywany jest do celów prywatnych pracownika. (...) Nale篡 wyrazi zaopatrywanie, i zasada racjonalnego ustawodawcy nakazuje przyj璚ie za這瞠nia, zgodnie z którym potencjalny zamiar wy陰czenia kosztów paliwa z regulacji art. 12 ust. 2a ustawy by豚y poddany emfazie poprzez u篡cie sformu這wania "z wy陰czeniem kosztów zakupu paliwa" b康 jemu równowa積ego.
             • 23.08.2018NSA: Ustalaj帷 dochód dziecka dla celów ulgi prorodzinnej mo積a uwzgl璠ni strat ze 廝ód豉 przychodów
              Z uzasadnienia: Aby osoba samotnie wychowuj帷a dziecko mog豉 skorzysta z preferencyjnego opodatkowania spe軟ione musz by zwi您ane z dzieckiem przes豉nki pozytywne (wiek dziecka, wykonywanie w stosunku do niego w豉dzy rodzicielskiej, pobieranie nauki) oraz nie mo瞠 by spe軟iona przes豉nka negatywna w postaci osi庵ni璚ia dochodu przekraczaj帷ego ustalony w ustawie limit.
              • 22.08.2018PIT: Rycza速 obejmuje te tankowanie? Fiskus nie daje si przekona
               Pytanie: Czy warto嗆 pieni篹na nieodp豉tnego 鈍iadczenia przys逝guj帷ego pracownikowi z tytu逝 wykorzystywania samochodu s逝瘺owego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT, obejmuje wszelkie 鈍iadczenia wynikaj帷e z tego tytu逝, w tym tak瞠 warto嗆 zu篡tego na te cele paliwa nabytego za po鈔ednictwem kart paliwowych Spó趾i? W konsekwencji, czy Spó趾a, oprócz okre郵onego w ustawie o PIT rycza速u za korzystanie z samochodów s逝瘺owych do jazd prywatnych, powinna odr瑿nie dolicza do przychodów ze stosunku pracy ww. pracownika warto嗆 zu篡tego w tym celu paliwa?
               • 13.07.2018Stawki VAT: Najpierw zmiana interpretacji, a potem kontrole
                Z odpowiedzi MF: „...Przek豉daj帷 powy窺ze wyja郾ienia na grunt interpelacji Pana Pos豉 nale篡 wskaza, 瞠 minister w豉軼iwy do spraw finansów publicznych na skutek ponownej analizy zagadnienia przedstawianego we wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych dotycz帷ego opodatkowania VAT us逝g utrzymaniowych dróg doszed do przekonania, i jego pierwotne stanowisko jest nieprawid這we i w zwi您ku z powy窺zym skorzysta z przys逝guj帷ego mu prawa dokonuj帷 ich zmiany.”
                • 13.06.2018PIT: Jazdy prywatne firmowym samochodem czasem z ewidencj
                 Pytanie: Czy z tytu逝 u篡wania s逝瘺owych samochodów osobowych przez pracowników Wnioskodawcy jako pracodawca i p豉tnik zobowi您ana b璠zie ustali pracownikom przychód do opodatkowania w sytuacji, gdy op豉caj oni koszty tego u篡wania wyliczone przez pracodawc na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów i wska幡ika amortyzacji? Czy ustalenie przez Wnioskodawc jako pracodawc i p豉tnika tego przychodu pracownikom do opodatkowania b璠zie uzale積ione od kwoty, jak zostaje miesi璚znie obci捫ony pracownik?
                 • 27.03.2018WSA. Konsekwencje b喚dnego zarejestrowania jako podatnika VAT
                  Z uzasadnienia: W judykaturze powszechnie przyjmuje si, 瞠 organy podatkowe nie mog stosowa prawa w taki sposób, aby by這 ono swoist pu豉pk dla podatnika, którzy wyst瘼uj bez pomocy prawnej i nie maj rozeznania prawnego (...) Organy podatkowe winny oceni czy skar膨ca wystawiaj帷 faktury VAT dzia豉豉 w z貫j wierze w celu uzyskania bezpodstawnych korzy軼i podatkowych na gruncie ustawy o podatku od towarów i us逝g, czy te zaistnia豉 sytuacja jest w istocie efektem niew豉軼iwego zastosowania prawa co doprowadzi這 do b喚dnej rejestracji skar膨cej dla celów podatku od towarów i us逝g.
                  • 06.03.2018PIT od dochodów z najmu, dzier瘸wy osi庵anych poza dzia豉lno軼i gospodarcz
                   Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej „podatkiem PIT”) wymienia jako odr瑿ne 廝ód這 przychodów:  najem, podnajem, dzier瘸w, poddzier瘸w oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym równie dzier瘸w, poddzier瘸w dziaów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego sk豉dników na cele nierolnicze albo na prowadzenie dziaów specjalnych produkcji rolnej, z wyj徠kiem sk豉dników maj徠ku zwi您anych z dzia豉lno軼i gospodarcz.
                   • 05.03.2018PIT od dochodów z najmu, dzier瘸wy osi庵anych poza dzia豉lno軼i gospodarcz
                    Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej „podatkiem PIT”) wymienia jako odr瑿ne 廝ód這 przychodów:  najem, podnajem, dzier瘸w, poddzier瘸w oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym równie dzier瘸w, poddzier瘸w dziaów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego sk豉dników na cele nierolnicze albo na prowadzenie dziaów specjalnych produkcji rolnej, z wyj徠kiem sk豉dników maj徠ku zwi您anych z dzia豉lno軼i gospodarcz.
                    • 25.02.2018Uzasadnienie do projektu ustawy z 13.02.2018 r.
                     Na stronach rz康owego centrum legislacyjnego pojawi si projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us逝g oraz niektórych innych ustaw z 13.02.2018 r., wraz z uzasadnieniem i ocen skutków regulacji. Publikujemy uzasadnienie do tego projektu.
                     • 12.01.2018Jednoczesna sprzeda zwolniona i obj皻a obowi您kiem ewidencji w kasie fiskalnej
                      Ewidencjonuj帷 w kasie fiskalnej czynno軼i obj皻e obowi您kiem ewidencjonowania, i jednocze郾ie czynno軼i zwolnione z tego obowi您ku nale篡 tak zorganizowa sprzeda, aby nie by這 w徠pliwo軼i, kiedy dokonuje si dostawy produktów zwolnionych, a kiedy przedmiotem dostawy s towary handlowe zakupione w celach handlowych.
                      • 07.12.2017Wybór formy opodatkowania dla pocz徠kuj帷ych przedsi瑿iorców (4) - rycza速 ewidencjonowany
                       Po omówieniu opodatkowania dochodu wg skali i podatkiem jednolitym omówimy dzisiaj opodatkowanie w formach zrycza速owanych.  Mamy do wyboru dwie mo磧iwo軼i: rycza速 od przychodów ewidencjonowanych oraz  kart podatkow.  Obie te formy opodatkowania reguluj przepisy ustawy z 20 listopada 1998 r. o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne.
                       • 06.12.2017WSA. Czy rycza速 na samochód obejmuje paliwo? Fiskus swoje, a s康y swoje
                        Z uzasadnienia: 安iadczeniem pracodawcy nie jest samo udost瘼nienie samochodu. Jest nim zapewnienie mo磧iwo軼i jego prawid這wego u篡wania, tak瞠 i ponoszenie wszystkich niezb璠nych wydatków umo磧iwiaj帷ych takie u篡wanie tj. kosztów eksploatacji, w tym materiaów eksploatacyjnych, kosztów zwi您anych z zakupem paliwa, czy bada technicznych. Nie ma 瘸dnego uzasadnienia, aby jeden rodzaj tych wydatków jakim s wydatki na paliwo uzna za stanowi帷e odr瑿ne 鈍iadczenie.
                        • 04.12.2017Podatki 2018. Najem prywatny: Rycza速 8,5% tylko do 100 tys. z
                         Od przysz貫go roku obowi您ywa b璠zie limit w wysoko軼i 100 000 z rocznie dla przychodów z najmu, które mog korzysta ze zrycza速owanej formy opodatkowania w wysoko軼i 8,5% przychodów, przy czym limit ten dotyczy b璠zie 陰cznie ma鹵onków, mi璠zy którymi istnieje wspólno嗆 maj徠kowa. Zmiana ta, zgodnie z zamys貫m projektodawców, pozwoli na ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktuj jako dodatkowe 廝ód這 dochodów.
                         • 01.12.2017Podatki 2018. Najem prywatny: Rycza速 8,5% tylko do 100 tys. z
                          Od przysz貫go roku obowi您ywa b璠zie limit w wysoko軼i 100 000 z rocznie dla przychodów z najmu, które mog korzysta ze zrycza速owanej formy opodatkowania w wysoko軼i 8,5% przychodów, przy czym limit ten dotyczy b璠zie 陰cznie ma鹵onków, mi璠zy którymi istnieje wspólno嗆 maj徠kowa. Zmiana ta, zgodnie z zamys貫m projektodawców, pozwoli na ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktuj jako dodatkowe 廝ód這 dochodów.
                          • 04.08.2017Podatki 2019: Rycza速 od najmu prywatnego nie dla wszystkich
                           Zgodnie z projektem tzw. du瞠j nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, od 2019 r. ma obowi您ywa limit w wysoko軼i 100 tys. z rocznie dla przychodów z najmu, które mog korzysta ze zrycza速owanej formy opodatkowania, przy czym limit ten dotyczy b璠zie 陰cznie ma鹵onków, mi璠zy którymi istnieje wspólno嗆 maj徠kowa. Zmiana ta, zgodnie z uzasadnieniem projektodawcy, pozwoli na ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktuj jako dodatkowe 廝ód這 dochodów. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak mo瞠 by on opodatkowany.
                           • 24.07.2017Nieskonkretyzowana zaliczka na kasie fiskalnej
                            Pytanie: Czy z chwil otrzymania zaliczek na poczet przysz造ch dostaw, których nie mo積a 軼i郵e i jednoznacznie okre郵i powstaje obowi您ek podatkowy w podatku VAT, a co za tym idzie obowi您ek wystawiania faktury zaliczkowej i uj璚ia takiej operacji na kasie fiskalnej? Czy dopuszczalne jest aby paragon fiskalny zawiera wy陰cznie tre嗆 „zaliczka w stawce 23” lub tre嗆 „zaliczka w stawce 8”?
                            • 07.07.2017WSA. Rycza速 na samochód. Z paliwem czy bez? Fiskus nie daje za wygran
                             Z uzasadnienia: 安iadczeniem pracodawcy nie jest samo udost瘼nienie samochodu. Jest nim zapewnienie mo磧iwo軼i jego prawid這wego u篡wania, tak瞠 i ponoszenie wszystkich niezb璠nych wydatków umo磧iwiaj帷ych takie u篡wanie tj. kosztów eksploatacji, w tym materiaów eksploatacyjnych, kosztów zwi您anych z zakupem paliwa, czy bada technicznych. Nie ma 瘸dnego uzasadnienia, aby jeden rodzaj tych wydatków jakim s wydatki na paliwo uzna za stanowi帷e odr瑿ne 鈍iadczenie.
                             • 25.01.2017P豉tno嗆 za po鈔ednictwem systemu PAYPAL a eksport towarów w VAT
                              Pytanie podatnika: Czy ww. sprzeda powinna by ewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestruj帷ej w sytuacji gdy klienci kupuj帷y w sklepie internetowym p豉c przez system PAYPAL, ka盥a wp豉ta jest po陰czona z konkretnym zamówieniem i ka盥a wp豉ta zawiera szczegó這we dane kupuj帷ego (imi nazwisko, adres)? Dla ka盥ej wysy趾i jest wystawiana imienna faktura sprzeda穎wa. Czy ww. sprzeda mo瞠 zosta uznana za sprzeda eksportow w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i us逝g z zastosowaniem stawki 0%?
                              • 13.01.201720 stycznia. Wybór formy opodatkowania PIT: Najem prywatny
                               Podatnicy, którzy w 2017 r. chc op豉ca podatek od przychodów z tzw. najmu prywatnego w formie rycza速u, musz z這篡 o鈍iadczenie w urz璠zie skarbowym do 20 stycznia 2017 r. Ten sam termin obowi您uje, gdy chc zrezygnowa z rycza速u. O鈍iadczenie nie sk豉daj podatnicy, którzy nie zamierzaj zmienia dotychczasowej formy opodatkowania. Do 20 stycznia nale篡 tak瞠 z這篡 zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego op豉cania rycza速u. W tym terminie sk豉da si równie o鈍iadczenie o opodatkowaniu ca這軼i dochodów przez jednego z ma鹵onków. Dotyczy to ma鹵onków mi璠zy którymi istnieje wspólno嗆 maj徠kowa, w przypadku gdy przedmiot najmu nale篡 do ich wspólnego maj徠ku.
                               • 29.12.2016WSA: Rycza速 za u篡wanie samochodu obejmuje tak瞠 paliwo
                                Z uzasadnienia: Wykorzystywa to tyle co "pos逝giwa si", "u篡wa". 安iadczeniem pracodawcy nie jest wi璚 samo udost瘼nienie samochodu, lecz zapewnienie mo磧iwo軼i prawid這wego jego u篡wania, a zatem tak瞠 ponoszenie niezb璠nych wydatków umo磧iwiaj帷ych takie u篡wanie. Nie ma przy tym 瘸dnego racjonalnego uzasadnienia, aby jeden rodzaj tych wydatków, jakim s wydatki na paliwo, uzna za jakie szczególnie odr瑿ne 鈍iadczenie. Jest faktem notoryjnym, 瞠 nie sposób wykorzystywa samochodu bez zakupu do niego paliwa.
                                • 28.11.2016Podatki 2017. Znamy ju nowe stawki karty podatkowej
                                 W Monitorze Polskim poz. 1120 opublikowane zosta這 obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z 24 pa寮ziernika 2016 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której mo積a wykonywa 鈍iadczenia przy prowadzeniu niektórych us逝g z wyj徠kiem 鈍iadcze dla ludno軼i, oraz kwartalnych stawek rycza速u od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowi您uj帷ych w 2017 r.
                                 • 25.11.2016Podatki 2017. Znamy ju nowe stawki karty podatkowej
                                  W Monitorze Polskim poz. 1120 opublikowane zosta這 obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z 24 pa寮ziernika 2016 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której mo積a wykonywa 鈍iadczenia przy prowadzeniu niektórych us逝g z wyj徠kiem 鈍iadcze dla ludno軼i, oraz kwartalnych stawek rycza速u od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowi您uj帷ych w 2017 r.
                                  • 22.11.2016Rycza速 od samochodów s逝瘺owych nie uwzgl璠nia paliwa
                                   Pytanie podatnika: Czy warto嗆 pieni篹na nieodp豉tnego 鈍iadczenia otrzymanego przez pracownika z tytu逝 wykorzystywania samochodu s逝瘺owego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a-2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obejmuje wszelkie 鈍iadczenia wynikaj帷e z tego tytu逝 (udost瘼nienie samochodu oraz koszty jego eksploatacji do celów prywatnych pracownika, w szczególno軼i koszty paliwa) i w rezultacie Spó趾a jako p豉tnik podatku dochodowego od osób fizycznych jest zobowi您ana rozpozna po stronie pracownika z tytu逝 nieodp豉tnego wykorzystywania samochodu s逝瘺owego do celów prywatnych wy陰cznie przychód w wysoko軼i okre郵onej zgodnie z art. 12 ust. 2a-2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pobra z tego tytu逝 zaliczk na podatek dochodowy od osób fizycznych?
                                   • 19.10.2016WSA. Kasy rejestruj帷e. Korekta sprzeda篡 przy zawy瞠niu stawki VAT
                                    Z uzasadnienia: W sytuacji gdy cena brutto za towar b康 us逝g uleg豉 zmniejszeniu, nadp豉cony przez nabywc podatek powinien by mu zwrócony. Je郵i by這by to mo磧iwe, nie nast瘼owa豉by korekta przychodu dla potrzeb podatku dochodowego. W rozpoznawanej sprawie sytuacja taka nie wyst瘼uje. Spó趾a nie ma mo磧iwo軼i zwrotu nadp豉conego podatku VAT klientom indywidualnym, brak jest bowiem mo磧iwo軼i zidentyfikowania nabywców us逝g. W takiej sytuacji kwota nadp豉conego podatku od towarów i us逝g b璠zie powi瘯sza豉 przychód dla potrzeb podatku dochodowego.
                                    • 02.09.2016Podatki 2016: Nowy podatek ju obowi您uje
                                     W czwartek wesz豉 w 篡cie ustawa o nowym podatku od sprzeda篡 detalicznej, kt鏎y p豉ci ma w sumie ok. 200 podmiot闚, w tym g堯wnie zagraniczne sieci sklep闚. W skali przysz貫go roku danina ma przynie嗆 bud瞠towi pa雟twa ok. 1,7 mld z. Kwota wolna od podatku wynosi 204 mln z rocznie. 
                                     • 01.09.2016Podatki 2016: Nowy podatek ju obowi您uje
                                      W czwartek wesz豉 w 篡cie ustawa o nowym podatku od sprzeda篡 detalicznej, kt鏎y p豉ci ma w sumie ok. 200 podmiot闚, w tym g堯wnie zagraniczne sieci sklep闚. W skali przysz貫go roku danina ma przynie嗆 bud瞠towi pa雟twa ok. 1,7 mld z. Kwota wolna od podatku wynosi 204 mln z rocznie. 
                                      • 12.08.2016Podatki 2017: Bran瘸 okr皻owa z nowymi preferencjami podatkowymi
                                       W przysz造m roku w 篡cie wejdzie ustawa o aktywizacji przemys逝 okr皻owego i przemys堯w komplementarnych. Opublikowana ju w Dzienniku Ustaw ustawa zak豉da wprowadzenie szeregu nowych preferencji podatkowych dla bran篡 okr皻owej, w tym zrycza速owanego podatku (1 proc.) w zakresie budowy lub przebudowy statku.
                                       • 02.08.2016Podatki 2016: Ustawa o podatku od sprzeda篡 podpisana przez prezydenta
                                        Z pocz徠kiem wrze郾ia obowi您ywa zacznie nowa danina – podatek od sprzeda篡 detalicznej. Podatek ma charakter przychodowy i obci捫y bezpo鈔ednio przychody z tytu逝 odp豉tnego zbycia towar闚. Kwota wolna od opodatkowania wyniesie 17 mln z w skali miesi帷a. Ustawa o podatku od sprzeda篡 detalicznej zosta豉 ju podpisana przez prezydenta Andrzeja Dud i opublikowana w Dzienniku Ustaw.
                                        • 08.07.2016Uchwa豉 NSA. Odsetki z tytu逝 nieterminowej zap豉ty a 廝鏚這 przychodu w PIT
                                         Odsetki za nieterminowe uiszczenie ceny za zbyte akcje powinny zosta zaliczone do przychod闚 z innych 廝鏚e, o kt鏎ych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zwi您ku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od os鏏 fizycznych - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
                                         • 07.07.2016WSA. Rycza速 za korzystanie z samochod闚 s逝瘺owych obejmuje paliwo
                                          Z uzasadnienia: Przepis art. 12 ustawy o PIT nie zawiera ogranicze dotycz帷ych sposobu korzystania z samochodu, liczby przejechanych kilometr闚, u篡wania samochodu do jazd lokalnych, czy te pozamiejscowych. Jak s逝sznie wskazano pracodawca, w tym wypadku Sp馧ka przekazuj帷 samoch鏚 s逝瘺owy, zgodnie z regulaminem jego u篡tkowania oddaje poszczeg鏊nym pracownikom do u篡tku pojazd gotowy do jazdy zar闚no z zapewnionym paliwem jak i materia豉mi eksploatacyjnymi. Tylko w闚czas mo磧iwe jest jego skuteczne wykorzystywanie.
                                          • 13.05.2016Korekta sprzeda篡 zaewidencjonowanej w kasie z b喚dn stawk VAT
                                           Pytanie podatnika: Czy Sp馧ka mo瞠 skorygowa stawk i kwot podatku VAT z 23% na 8% dla sprzeda篡 bilet闚 ewidencjonowanych przy u篡ciu drukarek fiskalnych, uprawniaj帷ych klient闚 indywidualnych do korzystania z saun, basen闚 sportowych i Aquaparku - w oparciu o miesi璚zne wydruki z systemu ESOK (Elektroniczny System Obs逝gi Klienta), poprzez kt鏎y Sp馧ka sprzedaje klientom bilety wst瘼u w por闚naniu z ewidencj wynikaj帷 z drukarek fiskalnych?
                                           • 01.02.2016Benzyna nie jest przychodem pracownika. Wa積y wyrok WSA
                                            Koszt zu篡tej do cel闚 prywatnych benzyny kupionej przez pracodawc nie powinien by doliczany do przychodu pracownika korzystaj帷ego z samochodu s逝瘺owego. Do takiego wniosku doszed Wojew鏚zki S康 Administracyjny we Wroc豉wiu w wyroku z 23 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Wr 1595/15.
                                            • 01.02.2016Jak i kiedy rozlicza VAT przy sprzeda篡 wysy趾owej?
                                             Pytanie podatnika: Kiedy powstaje obowi您ek podatkowy w VAT z tytu逝 sprzeda篡 towar闚 wysy豉nych (transportowanych) do nabywcy, je瞠li p豉tno嗆 za towary nast瘼uje za pobraniem ju po ich dostarczeniu do nabywcy? Czy w przypadku sprzeda篡 towar闚 za pobraniem dopuszczalne jest zaewidencjonowanie na kasie fiskalnej przysz貫j dostawy? Czy koszty transportu, kt鏎e obci捫aj nabywc, zwi瘯szaj podstaw opodatkowania dostawy towar闚?
                                             • 18.01.201620 stycznia. Wyb鏎 formy opodatkowania PIT: Najem prywatny
                                              Podatnicy, kt鏎zy w 2016 r. chc op豉ca podatek od przychod闚 z tzw. najmu prywatnego w formie rycza速u, musz z這篡 o鈍iadczenie w urz璠zie skarbowym do 20 stycznia 2016 r. Ten sam termin obowi您uje, gdy chc zrezygnowa z rycza速u. O鈍iadczenie nie sk豉daj podatnicy, kt鏎zy nie zamierzaj zmienia dotychczasowej formy opodatkowania. Do 20 stycznia nale篡 tak瞠 z這篡 zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego op豉cania rycza速u. W tym terminie sk豉da si r闚nie o鈍iadczenie o opodatkowaniu ca這軼i dochod闚 przez jednego z ma鹵onk闚. Dotyczy to ma鹵onk闚 mi璠zy kt鏎ymi istnieje wsp鏊no嗆 maj徠kowa, w przypadku gdy przedmiot najmu nale篡 do ich wsp鏊nego maj徠ku.
                                              • 15.01.201620 stycznia. Wyb鏎 formy opodatkowania PIT: Najem prywatny
                                               Podatnicy, kt鏎zy w 2016 r. chc op豉ca podatek od przychod闚 z tzw. najmu prywatnego w formie rycza速u, musz z這篡 o鈍iadczenie w urz璠zie skarbowym do 20 stycznia 2016 r. Ten sam termin obowi您uje, gdy chc zrezygnowa z rycza速u. O鈍iadczenie nie sk豉daj podatnicy, kt鏎zy nie zamierzaj zmienia dotychczasowej formy opodatkowania. Do 20 stycznia nale篡 tak瞠 z這篡 zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego op豉cania rycza速u. W tym terminie sk豉da si r闚nie o鈍iadczenie o opodatkowaniu ca這軼i dochod闚 przez jednego z ma鹵onk闚. Dotyczy to ma鹵onk闚 mi璠zy kt鏎ymi istnieje wsp鏊no嗆 maj徠kowa, w przypadku gdy przedmiot najmu nale篡 do ich wsp鏊nego maj徠ku.
                                               • 07.09.2015Opodatkowanie najmu prywatnego
                                                Ustawa o podatku dochodowym od os鏏 fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT) wymienia jako odr瑿ne 廝鏚這 przychod闚: najem, podnajem, dzier瘸w, poddzier瘸w oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym r闚nie dzier瘸w, poddzier瘸w dzia堯w specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego sk豉dnik闚 na cele nierolnicze albo na prowadzenie dzia堯w specjalnych produkcji rolnej, z wyj徠kiem sk豉dnik闚 maj徠ku zwi您anych z dzia豉lno軼i gospodarcz
                                                • 01.09.2015Rycza速 za samoch鏚 s逝瘺owy. Trudno軼i w ustaleniu warto軼i 鈍iadczenia a PIT
                                                 Pytanie podatnika: Czy ustalony spos鏏 rozliczania u篡tkownik闚 (pracownik闚) korzystaj帷ych z samochod闚 s逝瘺owych do cel闚 prywatnych, w zakresie w jakim nie przekraczaj oni (u篡tkownicy/pracownicy) ustalonych limit闚 kilometr闚, oparty na innym ni w art. 12 ust. 2a i 2b ustawy o PIT modelu rozliczenia (wg rycza速u stanowi帷ego iloczyn udost瘼nionego limitu kilometr闚 i stawki za jeden kilometr) generuje obowi您ek ustalania przychodu pracownika w wysoko軼i r騜nicy pomi璠zy warto軼i okre郵on w art. 12 ust. 2a albo ust. 2b i odp豉tno軼i ponoszon przez pracownika?