Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

opłata drogowa

 • 12.07.2017Propozycja wprowadzenia opłaty drogowej już w Sejmie
  Sejm rozpoczął prace nad projektem ustawy wprowadzającej tzw. opłatę drogową, która wynosić ma 20 gr w przeliczeniu na litr paliwa. Zgodnie z projektem przygotowanym przez klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, połowa wpływów z opłaty miałaby trafiać bezpośrednio do nowego Funduszu Dróg Samorządowych.
  • 29.05.2015NSA. Samochody specjalne: Wpis w dowodzie rejestracyjnym ma znaczenie
   Brak w dowodzie rejestracyjnym wpisu, że środek transportu stanowi pojazd specjalny, uniemożliwia zwolnienie tego pojazdu z podatku od środków transportowych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
   • 17.07.2013Podatek od nieruchomości od kabli
    Z uzasadnienia: Przewody telekomunikacyjne ułożone w kanalizacji kablowej tworzą z nią całość techniczno-użytkową podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
    • 01.06.2011Odliczanie VAT od usług serwisowych samochodów osobowych
     Pytanie podatnika: Sp. z o.o. jest podatnikiem podatku VAT, prowadzącym działalność w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów galanterii mlecznej. Jest to działalność podlegająca opodatkowaniu VAT. Spółka wykorzystuje w tej działalności samochody osobowe wynajmowane od podmiotów trzecich. Począwszy od 2006 r. oprócz umów najmu zawieranych indywidualnie dla poszczególnych samochodów osobowych, spółka zawarła z wynajmującymi odrębne umowy ramowe dotyczące obsługi serwisowej wynajmowanych samochodów. Czy spółka jest uprawniona do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od opłat serwisowych?
     • 26.03.2010TK: Karta opłaty drogowej musi znajdować się w pojeździe
      25 marca 2010 r.  Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku dotyczące odpowiedzialności za brak opłaty za przejazd po drogach krajowych. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym w związku z pkt 4.1. załącznika do tej ustawy w zakresie, w jakim sankcja administracyjna w postaci kary pieniężnej za nieuiszczenie opłaty za przejazd po drogach krajowych obejmuje sytuację, gdy kierowca nie posiadał karty opłaty w pojeździe w momencie kontroli, jest zgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 2 konstytucji.
      • 08.08.2008Senat przyjął specustawę drogową
       Tylko jedna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji zamiast obecnych dwóch, kary za niewydajnie decyzji w terminie oraz uregulowanie kwestii „słusznego odszkodowania” – to niektóre z rozwiązań zawartych w nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tzw. specustawa drogowa). W czwartek nowe prawo bez poprawek przyjął Senat.
       • 08.10.2007Nowa opłata drogowa: Od 2011 r., nie dla „osobówek”
        Opłata elektroniczna za przejazd drogami ekspresowymi, do wprowadzenia której przymierza się Ministerstwo Transportu, będzie obowiązywała tylko pojazdy objęte do tej pory opłatą winietową — zapewnia rzecznik resortu. Nowe prawo zacznie obowiązywać najwcześniej w 2011 r.
        • 12.06.2007Skutki braku zaświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych warunków technicznych
         Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wyróżnia dwie kategorie samochodów: samochody osobowe oraz samochody ciężarowe. Zgodnie z art. 2 pkt. 40 tejże ustawy samochód osobowy to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu. Z kolei samochód ciężarowy to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków; określenie to obejmuje również samochód ciężarowo-osobowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą — wynika to z art. 2 pkt. 42 ustawy Prawo o ruchu drogowym.