Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akt notarialny ulga odsetkowa

  • 27.01.2010Separacja i rozdzielność majątkowa a ulga odsetkowa
    Pytania podatnika: 1. Jaki procent ulgi odsetkowej (50%, czy 100%) przysługuje Wnioskodawczyni w związku ze wspólnym kredytem, separacją oraz stanem faktycznego spłacania rat kredytu? 2. Czy oświadczenie męża Wnioskodawczyni i notarialny podział majątku (i zawarte w nim zobowiązanie Wnioskodawczyni) są wystarczającymi dowodami faktycznego spłacania kredytu w świetle załączonego artykułu?
  • 03.04.2007Zakup na rynku wtórnym rozpoczętej budowy budynku mieszkalnego
    Pytanie podatnika: Dotyczy możliwości korzystania z ulgi odsetkowej.
  • 18.04.2006Ulga odsetkowa a moment przeniesienia prawa własności lokalu mieszkalnego
    Pytanie podatnika Czy możliwe jest skorzystanie z ulgi odsetkowej w zeznaniu podatkowym za 2005 r. w sytuacji, gdy umowa przedwstępna kupna lokalu mieszkalnego została zawarta z developerem w lutym 2005 r. a umowa przenosząca własność lokalu będzie zawarta czerwcu 2006 r.?