Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

likwidacja dowodów rzeczowych

  • 18.11.2010Certyfikat księgowy: Jaki jest zakres egzaminu?
    Zakres zagadnień objętych egzaminem sprawdzającym kwalifikacje osób ubiegających się o nadanie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zdefiniowany jest w rozporządzeniu ministra finansów z 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. nr 62, poz. 508).