Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

agenda

 • 03.03.2017Podatki 2017: Coraz większe ryzyka podatkowe dla firm
  Ryzyka podatkowe należą do zdecydowanie najpoważniejszych kwestii, które muszą w swoich działaniach uwzględniać zarządy przedsiębiorstw – wynika z analizy firmy doradczej EY pn. „Agenda zarządów 2017. Priorytety zarządów i komitetów audytu w Europie”. Dużym wyzwaniem będzie m.in. sprawa zgodności z nowymi inicjatywami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Komisji Europejskiej.
 • 15.03.2012Społeczeństwo informacyjne priorytetem na lata 2014-2020
  Rozwój społeczeństwa informacyjnego będzie jednym z głównych priorytetów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w latach 2014-2020. – Już teraz w trwają prace nad przygotowaniem nowego systemu programowania – powiedziała na wczorajszej konferencji pn. „Państwo 2.0” wiceminister rozwoju regionalnego, Iwona Wendel.
 • 01.04.2011Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne do poprawki?
  Do zrównoważenia praw pacjentów, świadczeniodawców i płatników niezbędne są fundamentalne zmiany w założeniach ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uważają eksperci Pracodawców RP. Ich zdaniem obecny projekt stwarza nieuzasadnione preferencje dla firm ubezpieczeniowych i nie uwzględnia sektora prywatnej opieki zdrowotnej.  
 • 21.10.2010BCC proponuje program stabilizacyjno-ratunkowy finansów publicznych
  Monitorujący Komitet BCC, powstały w ubiegłym roku swoisty gabinet cieni, w skład którego wchodzą byli ministrowie i posłowie obecnie związani z sektorem prywatnym, przedstawił pakiet działań obliczonych na osiągnięcie do 2013 r. trwałego ograniczenia nierównowagi fiskalnej oraz skutecznego zwiększenia efektywności i poprawy struktury wydatków publicznych.
 • 20.05.2010Agenda cyfrowa UE
  Komisja Europejska przedstawiła pięcioletni plan dotyczący sektora telekomunikacyjnego, w którym zapowiada uwolnienie cyfrowego potencjału Europy. Technologie informacyjne i komunikacyjne mają stać się ważnym elementem unijnej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego. Mają też zyskać zasadnicze znaczenie dla rozwiązywania problemów związanych ze zmianami klimatycznymi bądź starzeniem się społeczeństwa.
 • 03.03.2010Europa 2020 – nowa strategia gospodarcza dla Unii
  Komisja Europejska przedstawiła strategię Europa 2020 zmierzającą do wyjścia z kryzysu i mającą przygotować europejską gospodarkę na wyzwania następnego dziesięciolecia. Komisja określiła trzy najważniejsze czynniki wzrostu, których realizację zapewnią konkretne działania na szczeblu unijnym i krajowym: wzrost inteligentny (zwiększenie roli wiedzy, innowacji, edukacji i społeczeństwa cyfrowego), zrównoważony (produkcja efektywniej wykorzystująca zasoby przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności) oraz sprzyjający integracji społecznej (zwiększenie aktywności zawodowej, podnoszenie kwalifikacji i walka z ubóstwem).
 • 08.08.2008Międzynarodowe regulacje pocztowe: Poczta Polska w Radzie ds. Eksploatacji
  Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, Poczta Polska została powołana w skład Rady ds. Eksploatacji Pocztowej w ramach Światowego Związku Pocztowego (UPU). Związek jest wyspecjalizowaną organizacją działającą przy ONZ. Udział w pracach Rady ds. Eksploatacji daje polskiemu operatorowi realny wpływ na kształtowanie międzynarodowych regulacji pocztowych. Firma będzie uczestniczyć w pracach Rady przez najbliższe cztery lata.
 • 12.12.2006Administracja Skarbowa: Nowoczesna-Efektywna-Przyjazna
  Chcemy zastanowić się razem z przedstawicielami nauki, polityki, biznesu, mediów oraz samej administracji i funkcjonujących wśród nich związków zawodowych jaka powinna być administracja skarbowa. Na pewno powinna być Nowoczesna, Efektywna i Przyjazna - mówił na rozpoczynającej się 12 grudnia br. konferencji naukowo-eksperckiej Wiceminister, Szef Służby Celnej Marian Banaś.