Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek mieszkanie

 • 24.12.2012Podatki na wiecie: Depardieu to nie pierwszy i nie ostatni uciekinier
  Francja wci yje spraw aktora Gerarda Depardieu, ktry z wielkim hukiem porzuca swoj ojczyzn. Artysta najprawdopodobniej zostanie obywatelem Belgii. Ucieczka to reakcja na decyzj rzdzcych Francj socjalistw, ktrzy od stycznia wprowadz 75% podatek PIT od dochodw przekraczajcych milion euro rocznie. Jak si okazuje, Depardieu to nie pierwszy i zapewne take nie ostatni francuski uciekinier podatkowy.
  • 12.12.2012Podatki na wiecie: Francja wprowadza dodatkowy podatek
   Z inicjatywy prezydenta Francois Hollande’a francuski rzd wprowadzi do ustawy o finansach uzupeniajcych kontrowersyjn poprawk. Hollande chce ustanowi od stycznia dwa cakiem nowe podatki od nieruchomoci. Uderz one gwnie w bogatych mieszkacw.
   • 10.12.2012Podatek od sprzeday nieruchomoci po mierci maonka
    Zapytanie nr 2251 do ministra finansw w sprawie luki w prawie odnonie do spadkobrania nieruchomoci przez wspmaonka
    • 15.11.2012Spata zaduenia komorniczego jako koszt przy sprzeday mieszkania
     Pytanie: W 2011 r. odziedziczyem po dziadku mieszkanie. Okazao si, e na tym lokalu, poczwszy od 2006 r. ci zaduenia komornicze potwierdzone wyrokami sdu, powstae w wyniku niepacenia czynszu oraz innych nalenoci wzgldem spdzielni. Postanowiem sprzeda to mieszkanie. Ww. dugi uregulowaem z zaliczki jak otrzymaem od kupujcego. Dodam, e spata tych zalegoci bya konieczna do uzyskania zawiadczenia ze spdzielni o niezaleganiu opat, niezbdnego do szybkiej sprzeday zagroonego licytacj mieszkania. Czy mam prawo zaliczy spat zaduenia komorniczego do kosztw uzyskania przychodu ze sprzeday ww. nieruchomoci w zeznaniu PIT-39?
     • 14.11.2012Dodatkowy podatek od podziau spadku
      Interpelacja nr 9106 do ministra finansw w sprawie podatku od spadkw i darowizn
      • 09.11.2012Amortyzacja uywanego mieszkania przeznaczonego na wynajem
       Rozliczajc dochody z najmu wedug zasad oglnych, mamy prawo do uwzgldniania kosztw uzyskania przychodw. Mona do nich zaliczy rwnie odpisy amortyzacyjne. Po spenieniu pewnych warunkw rocznie odpisa moemy nawet 10% wartoci mieszkania. Dziki temu znacznie obniymy wysoko nalenego podatku.
       • 08.11.2012Kodeks karny skarbowy: Jaka kara grozi za niezapacenie podatku?
        Kara za niezapacenie podatku jest surowa, gdy podatnik w ogle nie ujawni swojej dziaalnoci albo zaniy podstaw opodatkowania, i stosunkowo agodna, gdy jego jedynym uchybieniem jest niewpacenie w terminie prawidowo wykazanego podatku.
        • 19.10.2012Darowizna na zakup mieszkania z poleceniem udostpnienia go rodzestwu
         Z uzasadnienia: Wykonanie polecenia zawartego w umowie darowizny, polegajcego na umoliwieniu zamieszkiwania w okrelonym czasie rodzestwu obdarowanej, nie musiao przybiera formy ustanowienia suebnoci mieszkania czy te obcienia mieszkania prawem uytkowania. Wykonanie polecenia nastpuje take wwczas, gdy obdarowany faktycznie udostpnia mieszkanie rodzestwu celem zamieszkania, dlatego te warto obciania z tego tytuu, powinna zosta uwzgldniona, przy wyliczaniu czystej wartoci darowizny, stanowicej podstaw opodatkowania w podatku od spadkw i darowizny.
         • 09.10.2012Skutki nabycia nieruchomoci obcionej hipotek
          Pytanie podatnika: Czy w przypadku nabycia nieruchomoci obcionej hipotek, obcienie to stanowi ciar w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadkw i darowizn. W konsekwencji, czy warto nieruchomoci powinna by pomniejszona o kwot wierzytelnoci zabezpieczonej hipotek?
          • 04.10.2012Darowizna mieszkania z hipotek
           Pytanie: Chciabym przej w drodze umowy darowizny mieszkanie, ktre stanowi odrbn nieruchomo i ma zaoon ksig wieczyst. Na niniejsze mieszkanie zosta zacignity kredyt hipoteczny. W umowie kredytowej jako kredytobiorcy wystpuje wacicielka mieszkania (osoba niespokrewniona) i ja. Nie posiadam prawa wasnoci do tego mieszkania. Czy przy ustalaniu podstawy do opodatkowania warto nieruchomoci moe by pomniejszona o kwot wierzytelnoci, wynikajcej z ustanowionej hipoteki? Jeeli tak, to gdy hipoteka przewysza warto nieruchomoci (znaczco), podatek od spadku i darowizn bdzie rwny 0 z?
           • 04.10.2012Spata na rzecz byego maonka a wydatki na cele mieszkaniowe
            Pytanie podatnika: W styczniu 2011 r. Wnioskodawczyni odziedziczya po zmarym ojcu 1/4 mieszkania. Udzia ten sprzedaa w listopadzie tego samego roku. Oprcz ww. udziau posiada wsplnie z byym mem mieszkanie wasnociowe. Wyrokiem sdu Wnioskodawczyni zostaa zobowizana do spaty poowy wartoci mieszkania na rzecz byego ma. Czy spata na rzecz ma dokonana ze rodkw uzyskanych ze sprzeday czci mieszkania po ojcu stanowi wydatek na cele mieszkaniowe?
            • 02.10.2012Realizacja potrzeb mieszkaniowych a podatek od sprzeday nieruchomoci
             Z uzasadnienia: Wydatkowanie przychodu z odpatnego zbycia nieruchomoci na nabycie lokalu mieszkalnego stanowicego odrbn nieruchomo, jednak nie w celu zamieszkiwania w tym lokalu, lecz w celu odsprzeday go z zyskiem lub te w celu wynajmowania go i uzyskiwania z tego tytuu przychodu z najmu, nie spenia warunku zwolnienia podatkowego okrelonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych. W takim wypadku celem dziaania podatnika nie jest denie do spenienia, zrealizowania potrzeby mieszkaniowej, ale denie do osignicia zysku. Nabywane mieszkanie jest rodkiem do jego osignicia.
             • 14.09.2012Roboty budowlane a VAT. Stawka podstawowa czy obniona?
              Pytanie podatnika: Czy mona zastosowa stawk podatku od towarw i usug w wysokoci 8% w przypadku prac polegajcych na budowie przyczy wodocigowo-kanalizacyjnych do budynkw mieszkalnych i wykonywanych zarwno wewntrz jak i poza jego bry?
              • 23.08.2012Darowizna pienidzy na spat kredytu a podatek od spadkw i darowizn
               Pytanie podatnika: Czy darowizna pienidzy przeznaczonych na spat kredytu bankowego, zacignitego na zakup mieszkania od dewelopera, podlega zwolnieniu na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadkw i darowizn?
               • 08.08.2012Przeksztacenie mieszkania w odrbn wasno a indywidualna stawka amortyzacji
                Pytanie podatnika: Wnioskodawca w 2007 r. kupi spdzielcze wasnociowe prawo do lokalu mieszkalnego. Od 2008 r. przedmiotowy lokal wynajmuje a uzyskane przychody rozlicza w formie ryczatu. W 2011 r. Wnioskodawca przeksztaci spdzielcze wasnociowe prawo do lokalu w odrbn wasno. Od 2012 r. uzyskane dochody z najmu wnioskodawca zamierza rozlicza na zasadach oglnych wedug skali podatkowej i rozpocz amortyzacj lokalu. Czy Wnioskodawca moe zastosowa indywidualn stawk amortyzacyjn w wysokoci 7,2 % do obliczenia odpisu amortyzacyjnego?
                • 24.07.2012Wywz mieci – nowa ustawa wykoczy mae firmy
                 Od pocztku 2012 r. obowizuje nowa ustawa o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach, ktra przekazuje na gminy obowizek regulowania sprawy wywozu mieci i wprowadza tzw. podatek mieciowy. Na wprowadzenie nowych przepisw samorzdy maj czas do poowy 2013 r. Wedug analitykw firmy doradczej Frost & Sullivan, zmiany doprowadz do wycofania si z rynku wikszoci maych firm.
                 • 23.07.2012Ulga mieszkaniowa: Zakup materiaw budowlanych na podstawie umowy cywilnoprawnej
                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca w czerwcu 2005 r. naby mieszkanie wasnociowe, ktre sprzeda w lipcu 2010 r. Wnioskodawca postanowi skorzysta z tzw. ulgi mieszkaniowej i uzyskan kwot ze sprzeday przeznaczy w cigu dwch lat na remont i modernizacj wasnego budynku mieszkalnego. Wnioskodawca ma moliwo zakupu czci niezbdnych materiaw budowlanych i wykoczeniowych od osoby prywatnej. Czy cywilnoprawna umowa kupna-sprzeday ww. materiaw bdzie zaakceptowana przez urzd skarbowy, jako dowd potwierdzajcy wydatkowanie kwoty przychodu ze sprzeday nieruchomoci na remont lub modernizacj domu?
                  • 20.07.2012Zalegoci podatkowe: Umorzenie tylko dla nielicznych
                   Zapytanie nr 1356 do ministra finansw w sprawie interpretacji pojcia „szczeglne okolicznoci” przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu zalegoci podatkowych
                   • 11.07.2012Przedpata na zakup lokalu a ulga mieszkaniowa
                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca przeznaczy rodki uzyskane ze zbycia mieszkania nabytego w 2010 r. na wasne cele mieszkaniowe tj. zakup mieszkania na rynku pierwotnym od dewelopera. Uzyskane z odpatnego zbycia mieszkania (odrbnej wasnoci) rodki finansowe wpaci na konto developera do dnia 31 grudnia 2012 r., jako przedpat na mieszkanie, ktre zamierza kupi. Czy taka patno (przedpata) moe by uznana jako wydatek na cel mieszkaniowy i speni warunek zwolnienia z podatku z tytuu zbycia nieruchomoci na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy?
                    • 05.07.2012PIT: Renta doywotnia w zamian za mieszkanie
                     Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza przekaza synom w darowinie mieszkania, ktre przynosz dochd z najmu. Jednoczenie zostanie ustanowiona renta doywotnia wypacana miesicznie przez synw. Renta bdzie ustanowiona dla Wnioskodawcy w zamian za darowizn na rzecz synw. Czy ustanowiona i wypacana powtarzajca si renta dla ojca (Wnioskodawcy) przez synw jest opodatkowana?
                     • 28.06.2012PIT: Zadatek przy umowie przedwstpnej sprzeday nieruchomoci
                      Pytanie podatnika: W 2007 r. Wnioskodawczyni wraz z mem (wsplnota majtkowa) zakupia mieszkanie, ktre zamierza w poowie sprzeda, a drug poow darowa crce. Sprzeda 1/2 mieszkania ma nastpi w styczniu 2013 r. (akt notarialny sprzeday). Jednak w 2012 r., a wic przed upywem 5 lat od nabycia mieszkania, Wnioskodawczyni chce uzyska od kupujcego zadatek stanowicy 90% ceny 1/2 udziau w mieszkaniu na podstawie umowy cywilnoprawnej (bez formy aktu notarialnego). Czy powstanie przychd ze sprzeday mieszkania przy otrzymaniu ww. zadatku?
                      • 12.06.2012PIT 2012: Limity ulg i odlicze
                       W 2012 roku wci jeszcze moemy dokonywa odlicze i korzysta z ulg w podatku dochodowym od osb fizycznych. Do rozliczenia rocznego mamy jeszcze duo czasu, warto jednak ju dzisiaj przypomnie, jak obniy podatek, ktry bdziemy musieli zapaci. Dokumenty, potwierdzajce prawo do ulg i odlicze, musimy bowiem zbiera cay rok.
                       • 04.06.2012Zachowek a podatek od sprzeday odziedziczonej nieruchomoci
                        Pytanie podatnika: Czy zachowek zapacony na rzecz ojca wraz z poniesionymi kosztami aktu notarialnego stanowi koszty uzyskania przychodu z tytuu zbycia odziedziczonej nieruchomoci?
                        • 25.05.2012Konsekwencje zwrotu wkadu mieszkaniowego przez spdzielni
                         Pytanie podatnika: Jakie s skutki podatkowe zwrotu przez Spdzielni Mieszkaniow – na podstawie ustawy o spdzielniach mieszkaniowych – wkadu mieszkaniowego? Czy kwota zwrotu podlega opodatkowaniu PIT?
                         • 11.05.2012Ulga rehabilitacyjna: Pobyt w domu pomocy spoecznej
                          Interpelacja nr 2995 do ministra finansw w sprawie niekorzystnych dla osb niepenosprawnych przepisw ustawy o podatku dochodowym
                          • 10.05.2012MF: Bd zmiany w opodatkowaniu garay
                           Interpelacja nr 3264 do ministra finansw w sprawie zmian legislacyjnych przepisw dotyczcych modelu podatkw i opat lokalnych
                           • 26.04.2012Opodatkowanie wynajmu mieszkania na zasadach oglnych
                            Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni wynajmuje, uyczone jej przez rodzicw, mieszkanie, samodzielnie opodatkowujc dochd z najmu prywatnego na zasadach oglnych. Czy Wnioskodawczyni zobowizana jest rozliczy przychd z tytuu najmu mieszkania i uwzgldni go w rocznym zeznaniu podatkowym, skoro nie osigna dochodu, a nawet poniosa strat? W jaki sposb, w jakich terminach, w jakiej wysokoci i na jakim formularzu naley odprowadza co miesic zaliczki na podatek dochodowy? Czy mona rozlicza dochd z najmu mieszkania wsplnie z mem w rocznym zeznaniu podatkowym? Czy naley zgosi do urzdu skarbowego ewentualne rozwizanie umowy najmu?
                            • 19.04.2012Zwrot kwoty partycypacji w TBS a przychd w PIT
                             Pytanie podatnika: Czy uzyskana kwota z tytuu rnicy midzy partycypacj wniesion a uzyskan w kwocie 7.759,90 w momencie jej zwrotu bdzie stanowia podstaw do wystawienia PIT-8C?
                             • 17.04.2012Amortyzacja wynajmowanego mieszkania
                              Pytanie podatnika: Czy mona zastosowa 10-letni okres amortyzacji dla uywanego mieszkania, ktre jest wynajmowane?
                              • 17.04.2012Koszty darowizny mieszkania
                               Pytanie: Zamierzam przepisa mojej crce mieszkanie warte ok. 250 tys. z, w ktrym obecnie zamieszkuje. Jest to spdzielcze wasnociowe prawo do lokalu. Mieszkanie nie jest obcione hipotek ani nie jest w inny sposb zaduone. Z tego, co si orientuj, crka nie bdzie musiaa paci podatku od tej darowizny, musi tylko zoy do urzdu skarbowego odpowiednie zgoszenie o nabyciu na formularzu SD-Z2. Mam jednak wtpliwoci co do opodatkowania umowy darowizny mieszkania. Czy od tej umowy crka bdzie musiaa zapaci podatek od czynnoci cywilnoprawnych? Na jakie opaty musimy by przygotowani?
                               • 16.03.2012Ryczatowe opodatkowanie przychodw z najmu mieszkania
                                Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo uwaa, e przychodem, od ktrego zobowizany jest odprowadza podatek zryczatowany, jest kwota czynszu?
                                • 14.03.2012Podatek od nieruchomoci za gara z osobn ksig wieczyst
                                 W wietle art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opatach lokalnych gara stanowicy przedmiot odrbnej wasnoci, usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci wedug stawki podatku przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e) tej ustawy, tj. wedug stawki podatku dla pozostaych budynkw. Tak uzna Naczelny Sd Administracyjny, w uchwale z dnia 27 lutego 2012 r., sygn. akt II FPS 4/11.
                                 • 28.02.2012Skutki umorzenia zaduenia w opatach za mieszkanie
                                  Pytanie podatnika: Czy spdzielnia, wystawiajc informacj PIT-8C, postpuje zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych PIT, przesyajc stosown informacje do urzdu skarbowego?
                                  • 16.02.2012Zamiana mieszkania a podatek dochodowy
                                   Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni zamierza dokona zamiany spdzielczego wasnociowego prawo do lokalu na inne spdzielcze wasnociowe prawo do lokalu mieszkalnego. Mieszkanie, na ktre Wnioskodawczyni zamierza si zamieni, stanowi wyczn wasno synowej. Warto mieszkania synowej wynosi 150.000 zotych. Zamiana ta zostanie dokonana z obowizkiem zapacenia przez synow na rzecz Wnioskodawczyni spaty w kwocie 94.000 z. Czy ww. zamiana mieszkania korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                   • 26.01.2012Podstawa opodatkowania PCC przy sprzeday w drodze przetargu ograniczonego
                                    Pytanie podatnika: Czy warto rynkowa nieruchomoci to warto rynkowa okrelona przez rzeczoznawc, czy cena wylicytowana na przetargu? Od jakiej wartoci naley zapaci 2% podatek od czynnoci cywilnoprawnych?
                                    • 02.01.2012Odrbny gara opodatkowany wysz stawk podatku od nieruchomoci
                                     Interpelacja nr 233 do ministra finansw w sprawie podatku od nieruchomoci za garae stanowice integraln cz lokalu mieszkalnego
                                     • 08.12.2011Mieszkanie z rynku pierwotnego czy wtrnego?
                                      Banki rzadko rnicuj oferty kredytw hipotecznych w zalenoci od rynku, z ktrego pochodzi nieruchomo. Warto jednak wiedzie, jakie plusy i minusy ma zakup mieszkania z rynku pierwotnego i wtrnego. Tumacz to analitycy porwnywarki finansowej Comperia.pl.
                                      • 30.11.2011Ogrd jako wydatek mieszkaniowy
                                       Pytanie: W kwietniu br. sprzedaem mieszkanie, ktre nabyem w darowinie w marcu tego roku. Cz uzyskanego przychodu przeznacz na spat kredytu mieszkaniowego, ktry zacignem z narzeczon w 2009 r., a take na cele mieszkaniowe zwizane z kredytowan nieruchomoci. Czy cele uprawniajce do zwolnienia to take rodki (potwierdzone faktur) wydatkowane na zaoenie ogrodu, a take na pooenie kafelkw przed wyjciem z domu?
                                       • 29.11.2011Skutki ustanowienia odrbnej wasnoci lokalu i przeniesienia jego wasnoci
                                        Pytanie podatnika: Czy umowa ustanowienia odrbnej wasnoci lokalu i przeniesienia jego wasnoci w trybie art. 11 ust. 2 Prawa o spdzielniach mieszkaniowych podlega podatkowi od czynnoci cywilnoprawnych tak jak umowa sprzeday wymieniona w art. 1 ust. 1 lit. a) ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych?
                                        • 20.10.2011Zwrot przez TBS zwaloryzowanej kwoty partycypacji a przychd w PIT
                                         Kwota partycypacji nie jest prawem na podstawie, ktrego osobie uprawnionej przysuguj korzyci majtkowe. Stanowi ona warunek zawarcia przez osob fizyczn z towarzystwem budownictwa spoecznego umowy najmu. Zakoczenie umowy najmu powoduje zwrot wspomnianej kwoty lecz z uwagi na szczeglny sposb wyliczenia jej wartoci - powinna odpowiada kwocie stanowicej odsetek aktualnej wartoci odtworzeniowej lokalu rwny udziaowi wniesionej przez najemc kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu - to kwota ta moe by wysza od kwoty wpacanej. Powsta rnic z uwagi na brak moliwoci kwalifikacji do rde przychodu wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy o PIT naley zakwalifikowa jako przychd z innych rde.
                                         • 10.10.2011MF o uldze meldunkowej dla maonkw
                                          Ulga meldunkowa ma zastosowanie cznie do obojga maonkw, nawet wwczas, gdy warunek zameldowania spenia tylko jeden z maonkw. Zwolnienie od podatku przychodw z odpatnego zbycia ma zatem zastosowanie rwnie do maonka, ktry tego warunku nie spenia. Stanowisko to potwierdzi Minister Finansw w interpretacji oglnej z dnia 7 padziernika 2011 r., sygn. DD2/033/66/KOI/2011/DD-433.
                                          • 14.09.2011wiadczenia z ZFS do kwoty 380 z wolne od PIT
                                           Pytanie podatnika: Czy patnik postpi prawidowo pobierajc zaliczk na podatek dochodowy od osb fizycznych od caej przyznanej kwoty, czy te opodatkowaniu podlega nadwyka ponad 380 z w trakcie roku podatkowego?
                                           • 12.09.2011Umowa doywocia a PIT
                                            W przypadku zbycia nieruchomoci na podstawie umowy doywocia, doywotnik nie uzyskuje przychodu w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych, a wic nie powstaje obowizek podatkowy ze rda przychodu okrelonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a tej ustawy. W konsekwencji organ podatkowy nie ma podstaw prawnych do okrelenia doywotnikowi zobowizania podatkowego z tytuu odpatnego zbycia nieruchomoci.
                                            • 29.08.2011Skutki podatkowe sprzeday mieszkania nabytego przed 2007 r.
                                             Co do zasady, obecnie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych (PIT) podlega odpatne zbycie nieruchomoci lub ich czci oraz udziau w nieruchomoci, spdzielczego wasnociowego prawa do lokalu mieszkalnego lub uytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego uytkowania gruntw, jeeli odpatne zbycie nie nastpuje w wykonaniu dziaalnoci gospodarczej i zostao dokonane przed upywem piciu lat, liczc od koca roku kalendarzowego, w ktrym nastpio nabycie lub wybudowanie.
                                             • 29.08.2011MF: Podatek od nieruchomoci stanowi koszt firmy
                                              Interpelacja nr 22929 do ministra finansw w sprawie podwjnego opodatkowania osb prowadzcych dziaalno gospodarcz w swojej nieruchomoci
                                              • 20.07.2011Zalegy czynsz nie moe by kosztem sprzeday mieszkania
                                               Pytania podatnika: Czy Wnioskodawca od podatku dochodowego od sprzeday nabytego w spadku mieszkania moe odliczy zapacony podatek spadkowy, poniesione faktycznie koszty pierwszego od 50 lat remontu, pomimo, e faktury s z datami pniejszymi oraz poniesione faktycznie zalege opaty za czynsz, gaz, energi elektryczn i inne opaty eksploatacyjne?
                                               • 19.07.2011Odsetki z tytuu podziau majtku wsplnego maonkw s opodatkowane
                                                Wyczeniu spod dziaania przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych podlegaj wycznie przychody z tytuu podziau wsplnego majtku maonkw w wyniku ustania maeskiej wsplnoci majtkowej, tj. naleno gwna bez odsetek. Natomiast wypacone przez komornika, wraz z nalenoci gwn, odsetki, nie s zwizane z podziaem majtku wsplnego maonkw, poniewa wynikaj z faktu, e maonek podatniczki nie wypeni w terminie postanowie sdu. W konsekwencji odsetki te podlegaj opodatkowaniu, jako przychd z tzw. innych rde.
                                                • 21.06.2011Internaty a podatek od nieruchomoci
                                                 W niniejszym artykule zostanie przedstawiona problematyka opodatkowania podatkiem od nieruchomoci budynkw internatw, czyli obiektw zbiorowego zamieszkiwania, do ktrych zalicza si take m. in. areszty ledcze, koszary, domy wypoczynkowe, domy dziecka, domy rencistw. Wtpliwoci interpretacyjne dotycz kwestii prawidowego zakwalifikowania tyche budynkw do kategorii, czy to mieszkalnych, czy pozostaych.
                                                 • 30.05.2011Faktura od nieuczciwego sprzedawcy a prawo do zwrotu VAT za materiay budowlane
                                                  O zwrot czci wydatkw poniesionych na zakup materiaw budowlanych moe wystpi rwnie osoba, ktra otrzymaa faktur od nieuczciwego sprzedawcy w zwizku z zakupem materiaw budowlanych. Warunkiem dajcym prawo do odliczenia z faktury wystawionej przez niezarejestrowanego podatnika podatku VAT jest m.in. fakt, e usuga zostaa wykonana a dane na fakturze bd w sposb jasny i oczywisty identyfikowa sprzedawc - stwierdzi Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 18.05.2011 r., sygn. IPPB2/415-224/11-2/AK.
                                                  • 27.04.2011WSA: Zakup mieszkania w Polsce nie wpywa na rozliczenie PIT
                                                   Z uzasadnienia: Wykupienie mieszkania w Polsce na preferencyjnych zasadach przysugujcych lokatorom, nie dowodzi jeszcze, e podatniczka zamierza na stae wrci do Polski, za mieszkanie to docelowo przeznaczya dla swoich dzieci. Podkreli naley przy tym, e nawet gdyby podatniczka chciaa to mieszkanie zatrzyma dla siebie, sam fakt, e jest wacicielk mieszkania w innym kraju, nie przesdza automatycznie o miejscu zamieszkania. Nie ma decydujcego znaczenia zatem, e dwa razy w roku zatrzymuje si tam, gdy przyjeda na wita.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] nastpna strona »