Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek mieszkanie

 • 25.03.2014Podatki na świecie: Wielka Brytania opodatkuje sprzedaż cyfrowych treści
  Sprzedawcy internetowi nie będą już mogli unikać płacenia podatku w Wielkiej Brytanii w przypadku sprzedaży plików z muzyką czy e-booków – donosi „The Guardian”. O zamknięciu luki w prawie, która na to pozwalała, zdecydował brytyjski kanclerz skarbu George Osborne.
  • 13.03.2014Zamiana nieruchomości a ulga meldunkowa w PIT
   Pytanie podatnika: Czy można stwierdzić, że nabycie spadku nastąpiło w momencie jego otwarcia, a zatem dochód powstały w wyniku zbycia nieruchomości w drodze zamiany korzystał z prawa do zwolnienia od podatku?
   • 05.02.2014Ulga mieszkaniowa w PIT: Zamiana mieszkań w rodzinie a wydatki na cele mieszkaniowe
    Pytanie podatnika: Czy w wyniku zamiany mieszkań pomiędzy Wnioskodawczynią a Jej rodzicami, dla Wnioskodawczyni powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego? Jeśli tak, to od jakiej kwoty będzie liczony?
    • 23.01.2014Podatek od spadków i darowizn - zmiany dla III grupy podatkowej
     W środę weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn, która przywraca osobom z III grupy podatkowej, czyli dalekim krewnym i osobom niespokrewnionym, prawo do ulgi podatkowej (ulga mieszkaniowa). Nowela dostosowała przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2011 r.
     • 21.01.2014PIT za 2013: Limity ulg i odliczeń
      Każda osoba planująca w swoim rocznym zeznaniu podatkowym wykorzystanie ulg podatkowych powinna pamiętać, że prawie wszystkie odliczenia są limitowane. Oznacza to, że dochód albo podatek może zostać pomniejszony jedynie do wysokości kwoty określonej w przepisach ustawy o PIT. Sprawdź jakie limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązywały w 2013 r. Jakiego procentu dochodu nie mogą przekroczyć przekazane darowizny, jaki jest roczny limit wydatków na Internet, jaką kwotę możesz odliczyć z tytułu ulgi na dzieci.
      • 17.01.201420 stycznia. Wybór formy opodatkowania PIT: Najem prywatny
       Podatnicy, którzy w 2014 r. chcą opłacać podatek od przychodów z tzw. najmu prywatnego w formie ryczałtu, muszą złożyć oświadczenie w urzędzie skarbowym do 20 stycznia 2014 r. Ten sam termin obowiązuje, gdy chcą zrezygnować z ryczałtu. Oświadczenie nie składają podatnicy, którzy nie zamierzają zmieniać dotychczasowej formy opodatkowania. Do 20 stycznia należy także złożyć zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego opłacania ryczałtu. W tym terminie składa się również oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodów przez jednego z małżonków. Dotyczy to małżonków między którymi istnieje wspólność majątkowa, w przypadku gdy przedmiot najmu należy do ich wspólnego majątku.
       • 10.01.2014PCC: Zamiana nieruchomości w rodzinie
        Pytanie podatnika: Czy zamiana domu jednorodzinnego na mieszkanie własnościowe między rodzicami, a córką jest zwolniona od PCC na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? Czy jeżeli część nieruchomości jest przekazana w formie darowizny między rodzicami i córką to podatek PCC należy policzyć od całości wartości nieruchomości czy też od wartości nieruchomości pomniejszonej o kwotę darowizny?
        • 08.01.2014Wynajem krótkoterminowy na doby a ryczałt ewidencjonowany
         Pytanie podatnika: Czy wnioskodawca jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, osiągająca przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy może opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 8,5 % zgodnie z art. 2 ust. 1a oraz z art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w przypadku wynajmu krótkoterminowego na doby?
         • 26.11.2013Podatek od spadków i darowizn - powrót ulgi dla III grupy
          Do Senatu trafiła uchwalona w ubiegłym tygodniu przez posłów nowela ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Ustawa przywróci ulgę mieszkaniową dla osób z tzw. III grupy podatkowej, czyli dalekich krewnych oraz osób niespokrewnionych.
          • 25.11.2013Sprzedaż nieruchomości z majątku odrębnego a prawo do ulgi przy meldunku małżonka
           Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest właścicielem lokalu mieszkalnego, przy czym stroną kupującą wymienioną w akcie notarialnym z 23 października 2008 r. jest tylko wnioskodawca, bez małżonki, choć był już wtedy w związku małżeńskim. W mieszkaniu tym zameldowana jest tylko żona. Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwała ulga meldunkowa przy sprzedaży ww. lokalu? Czy od 1 stycznia 2014 r. (po upływie 5 pełnych lat) bez względu na wszystko Wnioskodawca będzie zwolniony z podatku?
           • 20.11.2013PIT: Sprzedaż mieszkania po przekształceniu w odrębną własność
            Pytanie podatnika: Czy mając na uwadze fakt, że w roku 1996 wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a w 2009 r. dokonał przekształcenia tego lokalu w odrębną własność jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego w przypadku jego sprzedaży?
            • 18.11.2013Amortyzacja mieszkania przeznaczonego na wynajem
             Warto pamiętać, że opodatkowując dochody z najmu według zasad ogólnych, mamy prawo do rozliczania kosztów uzyskania przychodów. Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć również amortyzację. Po spełnieniu pewnych warunków rocznie odpisać możemy nawet 10% wartości mieszkania. Dzięki temu znacznie obniżymy wysokość należnego podatku albo nawet nie zapłacimy go wcale.
             • 10.10.2013Refundacja i dofinansowanie ze spółdzielni mieszkaniowej a przychód właściciela mieszkania
              Interpelacja nr 19814 do ministra finansów w sprawie zaliczania refundacji za remonty ze spółdzielni mieszkaniowych do dochodu będącego podstawą opodatkowania
              • 03.10.2013Sprzedaż mieszkania a opodatkowanie PIT
               Pytanie podatnika: Czy w razie przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, nabytego w 1992 r. w odrębne prawo własności do lokalu (w 2012 r.), a następnie sprzedaży tego lokalu przed upływem 5 lat (w 2013 r.), licząc od końca roku, w którym to przekształcenie nastąpiło, powstanie przychód do opodatkowania z tytułu odpłatnego zbycia tego lokalu?
               • 30.09.2013Podatek od spadków i darowizn - korzystne zmiany dla spadkobierców
                Osoby zaliczane do III grupy podatkowej, które do 31 grudnia 2006 r. sprawowały opiekę nad spadkodawcą na podstawie umowy zawartej przed organem gminy i po tym dniu odziedziczyły po takiej osobie dom albo mieszkanie, będą mogły wnioskować o ponowne rozpatrzenie wysokości podatku i skorzystać z ulgi podatkowej – wynika z senackiego projektu nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
                • 20.09.2013Rozliczanie strat w PIT
                 Pytanie podatnika: Czy zaliczki na podatek dochodowy mogą być zmniejszone o koszty poniesione w miesiącach poprzednich, jeśli przychody wówczas były niższe niż koszty; np. w maju i kolejnych miesiącach przychody wyniosły 2000 PLN, a jednorazowe koszty poniesione w maju wyniosły 20 000 PLN, czy to oznacza, że można nie płacić zaliczek za maj i kolejnych 9 miesięcy nawet w kolejnym roku podatkowym, jeśli wciąż będzie obowiązywał Wnioskodawczynię podatek płacony na zasadach ogólnych? (Pytanie dotyczy możliwości rozliczenia strat ponoszonych na wynajmie w przyszłych przychodach.)
                 • 16.09.2013Zwrot nadpłaconego podatku nie do odzyskania? Zabawa w kotka i myszkę
                  Jeśli podatnik zapłaci podatek w wyższej kwocie lub zapłaci go niepotrzebnie, ma prawo do otrzymania zwrotu. Budżet państwa nie powinien przecież korzystać z nienależnych danin. „Nie powinien” nie oznacza niestety, że nie korzysta. Sprawy o zwrot nadpłaty ciągną się bowiem w nieskończoność.
                  • 06.09.2013Ulga rehabilitacyjna w wyjaśnieniach MF
                   Interpelacja nr 18819 do ministra finansów w sprawie interpretacji niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
                   • 07.08.2013Likwidacja zwrotu VAT na materiały budowlane
                    Interpelacja nr 18192 do ministra finansów w sprawie planów zniesienia możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT na materiały budowlane
                    • 29.07.2013Najem prywatny nieruchomości a VAT
                     W świetle ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: ustawa VAT) najem stanowi działalność gospodarczą. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 2 ustawy VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.
                     • 23.07.2013Ulga meldunkowa przy rozdzielności majątkowej między małżonkami
                      Pytanie: W 2008 r. kupiłem wraz z małżonką mieszkanie oraz udział w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu pod budynkiem, przy czym, zgodnie z obowiązującym w naszym małżeństwie ustrojem umownej rozdzielności majątkowej, połowę nieruchomości nabyłem ja, a drugą połowę moja żona. W lokalu tym zameldowana na pobyt stały (od lipca 2008 r. do dnia jego zbycia) była tylko moja żona. W 2012 r. sprzedaliśmy ww. mieszkanie. Czy jestem uprawniony do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej?
                      • 24.06.2013Wysokość podatku od nieruchomości za garaż
                       Interpelacja nr 17081 do ministra finansów w sprawie ujednolicenia zakresu stosowania stawek podatkowych od garaży
                       • 20.06.2013Sprzedaż zadłużonego mieszkania a PIT
                        Interpelacja nr 17121 do ministra finansów w sprawie podstawy opodatkowania przy sprzedaży zadłużonych lokali mieszkalnych nabytych w drodze spadku
                        • 18.06.2013PIT: Podatkowe skutki prowadzenia firmy w domu
                         Przedsiębiorcy, a zwłaszcza ci, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą bez zatrudniania pracowników, niejednokrotnie wykonują ją we własnym mieszkaniu. Czasem przeznaczają na ten cel jedynie mały fragment powierzchni, jeden pokój, rzadziej cały lokal. W ten sposób zmniejszają ekonomiczne koszty prowadzonej działalności. Zainteresowani są jednak tym, by w kosztach uzyskania przychodów móc rozliczyć część wydatków mieszkaniowych, takich jak opłaty eksploatacyjne, czy ewentualnie także część kosztów zakupu tego lokalu. Powinni pamiętać o tym, że nie zawsze jest to możliwe.
                         • 12.06.2013Podatek od spadków: Ulga dla osób zaliczanych do III grupy podatkowej
                          Pytanie: Nabyłam w spadku mieszkanie. Nabycie nastąpiło z tytułu „polecenia testamentowego”. Sprawowałam opiekę nad spadkodawczynią. Nie posiadam notarialnie poświadczonej umowy o opiekę. Zamiast takiej umowy, posiadam oświadczenie córki spadkodawczyni, że sprawowałam opiekę nad jej matką przez 8 lat przed śmiercią. Czy można być zwolnionym z podatku będąc w III grupie podatkowej, nie mając umowy z podpisem notarialnie poświadczonym, ale faktycznie sprawując opiekę nad spadkodawczynią?
                          • 12.06.2013Skutki podatkowe darowizny z poleceniem
                           Z uzasadnienia: Nabycie przez osobę trzecią, własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu polecenia, nałożonego na obdarowanego w umowie darowizny, którą zawarto w formie aktu notarialnego stanowi wypełnienie dyspozycji przepisu art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Nabycie następuje bowiem na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Tym samym obowiązek zgłoszenia, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 tej ustawy, nie dotyczy przypadku nabycia nieodpłatnej służebności z tytułu polecenia darczyńcy ciążącego na obdarowanym na podstawie umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego.
                           • 03.06.2013Opodatkowanie usług wynajmu pomieszczeń w budynkach mieszkalnych
                            Pytanie podatnika: Czy Spółdzielnia słusznie nalicza podatek od towarów i usług od wynajmowanych pomieszczeń w przypadkach wymienionych w opisanym stanie faktycznym?
                            • 14.05.2013Podatki na świecie: Szkocja czeka na „podatkową niepodległość”
                             Będąca częścią Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii Szkocja jest coraz bliżej uzyskania większej autonomii w sferze polityki fiskalnej. Jak donosi serwis tax-news.com, nowe uprawnienia dla szkockich władz, obejmujące m.in. samodzielne ustalanie stawek opodatkowania dochodu, zostaną wprowadzone do 2016 r.
                             • 15.04.2013Wspólnoty mieszkaniowe: Rozliczenie odsetek od nieterminowych wpłat czynszu
                              Pytanie podatnika: Czy przychód wspólnoty mieszkaniowej z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat właścicieli lokali jest dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
                              • 25.03.2013Najem: Odliczanie VAT od wydatków na aranżację i wyposażenie mieszkania
                               Pytanie podatnika: Wnioskodawca jako osoba fizyczna nabył lokal mieszkalny spełniający definicję środka trwałego. Zainteresowany jednocześnie prowadzi własną działalność gospodarczą i w ramach tej działalności jest opodatkowany liniowo i jest płatnikiem VAT. Nabyte mieszkanie zamierza wyposażyć w niezbędne wyposażenie i prowadzić komercyjny długotrwały najem (cel wynajmu lokalu mieszkalnego to cel mieszkaniowy). Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia całości podatku VAT od wydatków poniesionych na aranżację i wyposażenie mieszkania?
                               • 25.02.2013Koszty uzyskania przychodów: Wydatki na wynajem mieszkania dla pracownika
                                Pytanie podatnika: Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą przy zatrudnieniu pracowników z miejscowości położonych w znacznej odległości od siedziby firmy. W związku z tym wynajmuje Pan niektórym pracownikom mieszkania oraz je opłaca. Jest też stroną umów najmu takich mieszkań. Czy koszt wynajmu mieszkań oraz innych opłat związanych z mieszkaniami, koszt zakupu mebli do mieszkań oraz koszt składek ZUS pokrywanych przez płatnika od świadczeń niepieniężnych ponoszonych na rzecz pracowników przez Pana stanowi koszt uzyskania przychodu?
                                • 04.02.2013Sprzedaż nieruchomości w 2013 r. a podatek PIT
                                 Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej PIT) płaci się w przypadku: uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.
                                 • 23.01.2013PIT 2013: Limity ulg i odliczeń
                                  Choć do końca kwietnia br. trwa czas rozliczeń podatkowych za 2012 r., a do rozliczenia rocznego 2013 roku mamy jeszcze bardzo dużo czasu, warto jednak już dzisiaj przypomnieć, jak obniżyć podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), który będziemy musieli zapłacić. Dokumenty, potwierdzające prawo do ulg i odliczeń, musimy bowiem zbierać cały rok.
                                  • 14.01.2013Opodatkowanie najmu prywatnego
                                   Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT) wymienia jako odrębne źródło przychodów: najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawę, poddzierżawę działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.
                                   • 24.12.2012Podatki na świecie: Depardieu to nie pierwszy i nie ostatni uciekinier
                                    Francja wciąż żyje sprawą aktora Gerarda Depardieu, który z wielkim hukiem porzuca swoją ojczyznę. Artysta najprawdopodobniej zostanie obywatelem Belgii. Ucieczka to reakcja na decyzję rządzących Francją socjalistów, którzy od stycznia wprowadzą 75% podatek PIT od dochodów przekraczających milion euro rocznie. Jak się okazuje, Depardieu to nie pierwszy i zapewne także nie ostatni francuski uciekinier podatkowy.
                                    • 12.12.2012Podatki na świecie: Francja wprowadza dodatkowy podatek
                                     Z inicjatywy prezydenta Francois Hollande’a francuski rząd wprowadził do ustawy o finansach uzupełniających kontrowersyjną poprawkę. Hollande chce ustanowić od stycznia dwa całkiem nowe podatki od nieruchomości. Uderzą one głównie w bogatych mieszkańców.
                                     • 10.12.2012Podatek od sprzedaży nieruchomości po śmierci małżonka
                                      Zapytanie nr 2251 do ministra finansów w sprawie luki w prawie odnośnie do spadkobrania nieruchomości przez współmałżonka
                                      • 15.11.2012Spłata zadłużenia komorniczego jako koszt przy sprzedaży mieszkania
                                       Pytanie: W 2011 r. odziedziczyłem po dziadku mieszkanie. Okazało się, że na tym lokalu, począwszy od 2006 r. ciążą zadłużenia komornicze potwierdzone wyrokami sądu, powstałe w wyniku niepłacenia czynszu oraz innych należności względem spółdzielni. Postanowiłem sprzedać to mieszkanie. Ww. długi uregulowałem z zaliczki jaką otrzymałem od kupującego. Dodam, że spłata tych zaległości była konieczna do uzyskania zaświadczenia ze spółdzielni o niezaleganiu opłat, niezbędnego do szybkiej sprzedaży zagrożonego licytacją mieszkania. Czy mam prawo zaliczyć spłatę zadłużenia komorniczego do kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży ww. nieruchomości w zeznaniu PIT-39?
                                       • 14.11.2012Dodatkowy podatek od podziału spadku
                                        Interpelacja nr 9106 do ministra finansów w sprawie podatku od spadków i darowizn
                                        • 09.11.2012Amortyzacja używanego mieszkania przeznaczonego na wynajem
                                         Rozliczając dochody z najmu według zasad ogólnych, mamy prawo do uwzględniania kosztów uzyskania przychodów. Można do nich zaliczyć również odpisy amortyzacyjne. Po spełnieniu pewnych warunków rocznie odpisać możemy nawet 10% wartości mieszkania. Dzięki temu znacznie obniżymy wysokość należnego podatku.
                                         • 08.11.2012Kodeks karny skarbowy: Jaka kara grozi za niezapłacenie podatku?
                                          Kara za niezapłacenie podatku jest surowa, gdy podatnik w ogóle nie ujawnił swojej działalności albo zaniżył podstawę opodatkowania, i stosunkowo łagodna, gdy jego jedynym uchybieniem jest niewpłacenie w terminie prawidłowo wykazanego podatku.
                                          • 19.10.2012Darowizna na zakup mieszkania z poleceniem udostępnienia go rodzeństwu
                                           Z uzasadnienia: Wykonanie polecenia zawartego w umowie darowizny, polegającego na umożliwieniu zamieszkiwania w określonym czasie rodzeństwu obdarowanej, nie musiało przybierać formy ustanowienia służebności mieszkania czy też obciążenia mieszkania prawem użytkowania. Wykonanie polecenia następuje także wówczas, gdy obdarowany faktycznie udostępnia mieszkanie rodzeństwu celem zamieszkania, dlatego też wartość obciążania z tego tytułu, powinna zostać uwzględniona, przy wyliczaniu czystej wartości darowizny, stanowiącej podstawę opodatkowania w podatku od spadków i darowizny.
                                           • 09.10.2012Skutki nabycia nieruchomości obciążonej hipoteką
                                            Pytanie podatnika: Czy w przypadku nabycia nieruchomości obciążonej hipoteką, obciążenie to stanowi ciężar w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W konsekwencji, czy wartość nieruchomości powinna być pomniejszona o kwotę wierzytelności zabezpieczonej hipoteką?
                                            • 04.10.2012Darowizna mieszkania z hipoteką
                                             Pytanie: Chciałbym przejąć w drodze umowy darowizny mieszkanie, które stanowi odrębną nieruchomość i ma założoną księgę wieczystą. Na niniejsze mieszkanie został zaciągnięty kredyt hipoteczny. W umowie kredytowej jako kredytobiorcy występuje właścicielka mieszkania (osoba niespokrewniona) i ja. Nie posiadam prawa własności do tego mieszkania. Czy przy ustalaniu podstawy do opodatkowania wartość nieruchomości może być pomniejszona o kwotę wierzytelności, wynikającej z ustanowionej hipoteki? Jeżeli tak, to gdy hipoteka przewyższa wartość nieruchomości (znacząco), podatek od spadku i darowizn będzie równy 0 zł?
                                             • 04.10.2012Spłata na rzecz byłego małżonka a wydatki na cele mieszkaniowe
                                              Pytanie podatnika: W styczniu 2011 r. Wnioskodawczyni odziedziczyła po zmarłym ojcu 1/4 mieszkania. Udział ten sprzedała w listopadzie tego samego roku. Oprócz ww. udziału posiada wspólnie z byłym mężem mieszkanie własnościowe. Wyrokiem sądu Wnioskodawczyni została zobowiązana do spłaty połowy wartości mieszkania na rzecz byłego męża. Czy spłata na rzecz męża dokonana ze środków uzyskanych ze sprzedaży części mieszkania po ojcu stanowi wydatek na cele mieszkaniowe?
                                              • 02.10.2012Realizacja potrzeb mieszkaniowych a podatek od sprzedaży nieruchomości
                                               Z uzasadnienia: Wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, jednak nie w celu zamieszkiwania w tym lokalu, lecz w celu odsprzedaży go z zyskiem lub też w celu wynajmowania go i uzyskiwania z tego tytułu przychodu z najmu, nie spełnia warunku zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takim wypadku celem działania podatnika nie jest dążenie do spełnienia, zrealizowania potrzeby mieszkaniowej, ale dążenie do osiągnięcia zysku. Nabywane mieszkanie jest środkiem do jego osiągnięcia.
                                               • 14.09.2012Roboty budowlane a VAT. Stawka podstawowa czy obniżona?
                                                Pytanie podatnika: Czy można zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 8% w przypadku prac polegających na budowie przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych i wykonywanych zarówno wewnątrz jak i poza jego bryłą?
                                                • 23.08.2012Darowizna pieniędzy na spłatę kredytu a podatek od spadków i darowizn
                                                 Pytanie podatnika: Czy darowizna pieniędzy przeznaczonych na spłatę kredytu bankowego, zaciągniętego na zakup mieszkania od dewelopera, podlega zwolnieniu na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
                                                 • 08.08.2012Przekształcenie mieszkania w odrębną własność a indywidualna stawka amortyzacji
                                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca w 2007 r. kupił spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Od 2008 r. przedmiotowy lokal wynajmuje a uzyskane przychody rozlicza w formie ryczałtu. W 2011 r. Wnioskodawca przekształcił spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w odrębną własność. Od 2012 r. uzyskane dochody z najmu wnioskodawca zamierza rozliczać na zasadach ogólnych według skali podatkowej i rozpocząć amortyzację lokalu. Czy Wnioskodawca może zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną w wysokości 7,2 % do obliczenia odpisu amortyzacyjnego?
                                                  • 24.07.2012Wywóz śmieci – nowa ustawa wykończy małe firmy
                                                   Od początku 2012 r. obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która przekazuje na gminy obowiązek regulowania sprawy wywozu śmieci i wprowadza tzw. podatek śmieciowy. Na wprowadzenie nowych przepisów samorządy mają czas do połowy 2013 r. Według analityków firmy doradczej Frost & Sullivan, zmiany doprowadzą do wycofania się z rynku większości małych firm.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] następna strona »