Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

odsetki ustawowe nieterminowej wypłaty renty

  • 12.07.2018PIT: Opodatkowanie odsetek od odszkodowania
    Roszczenie odsetkowe nie jest częścią składową roszczenia głównego, gdyż opiera się na odrębnym stanie faktycznym oraz odrębnej podstawie materialnoprawnej. Roszczenie o odsetki za opóźnienie (art. 481 Kodeksu cywilnego) jest więc roszczeniem innym niż roszczenie deliktowe.