Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

badania lekarskie

 • 26.03.2015Badania lekarskie pracowników - nowe przepisy od 1 kwietnia
  Z początkiem kwietnia obowiązywać zacznie znowelizowany art. 229 Kodeksu pracy. Ograniczone zostaną sytuacje, w których bezwzględnie wymagane jest skierowanie na wstępne badania. Jak oceniają eksperci Business Centre Club, nowela regulacji to dobry krok, na którym skorzystają pracodawcy i sami pracownicy.
  • 25.03.2015Badania lekarskie pracowników - nowe przepisy od 1 kwietnia
   Z początkiem kwietnia obowiązywać zacznie znowelizowany art. 229 Kodeksu pracy. Ograniczone zostaną sytuacje, w których bezwzględnie wymagane jest skierowanie na wstępne badania. Jak oceniają eksperci Business Centre Club, nowela regulacji to dobry krok, na którym skorzystają pracodawcy i sami pracownicy.
   • 18.03.2015Czas pracy. Co zmieni nowa unijna dyrektywa?
    W połowie marca zakończono konsultacje społeczne dotyczące rewizji dyrektywy unijnej ws. czasu pracy. W dyrektywie ustalone zostaną szczegółowe wymogi minimalne, które mają obowiązywać w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej. W projekcie przewiduje się m.in. wprowadzenie wymogów dotyczących odpoczynku w trakcie godzin pracy oraz limitów czasu pracy.
    • 18.03.2015Pogorszenie wzroku pracownika a zwolnienie z PIT badań i okularów
     Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy pracownik zwróci się z wnioskiem do pracodawcy o skierowanie go na badania w wyniku pogorszenia się wzroku przed upływem wyznaczonego przez lekarza terminu kolejnych badań profilaktycznych, a lekarz w wyniku przeprowadzonych badań wskaże potrzebę stosowania lub wymiany okularów, to czy dokonana pracownikowi przez pracodawcę (na podstawie zarządzenia wewnętrznego) refundacja poniesionych i udokumentowanych przez pracownika kosztów zakupu okularów oraz poniesione przez pracodawcę koszty za przeprowadzone badania okulistyczne, będą stanowiły przychód pracownika?
     • 17.03.2015Czas pracy. Co zmieni nowa unijna dyrektywa?
      W połowie marca zakończono konsultacje społeczne dotyczące rewizji dyrektywy unijnej ws. czasu pracy. W dyrektywie ustalone zostaną szczegółowe wymogi minimalne, które mają obowiązywać w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej. W projekcie przewiduje się m.in. wprowadzenie wymogów dotyczących odpoczynku w trakcie godzin pracy oraz limitów czasu pracy.
      • 04.03.2015Wstępne badania lekarskie - nowe zasady będą prowadziły do nadużyć?
       Interpelacja nr 30480 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia do Kodeksu pracy art. 229 § 11 pkt 2
       • 05.02.2015Prawo do rozliczania PIT według stawki liniowej
        Pytanie podatnika: Czy podjęcie współpracy z przychodnią w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w przedstawionej wyżej sytuacji pozbawi ją możliwości opodatkowywania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym?
        • 26.01.2015Badania sanitarne. 370 tys. firm poniesie dodatkowe koszty
         Zakończyły się konsultacje społeczne projektu rozporządzenia resortu zdrowia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych. Szacuje się, że nowe przepisy dotyczyć będą ok. 370 tys. przedsiębiorstw. Jak wyliczyli Pracodawcy RP, wprowadzenie nowych przepisów oznacza dodatkowe koszty na poziomie ok. 130 zł za każdego pracownika.
         • 23.01.2015Badania sanitarne. 370 tys. firm poniesie dodatkowe koszty
          Zakończyły się konsultacje społeczne projektu rozporządzenia resortu zdrowia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych. Szacuje się, że nowe przepisy dotyczyć będą ok. 370 tys. przedsiębiorstw. Jak wyliczyli Pracodawcy RP, wprowadzenie nowych przepisów oznacza dodatkowe koszty na poziomie ok. 130 zł za każdego pracownika.
          • 15.01.2015Usługi telemedycyny a VAT
           Pytanie podatnika: Usługi telemedycyny w zakresie e-rehabilitacji, e-szkoły rodzenia, e-pielęgniarki, e-położnej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18?
           • 02.01.2015Ułatwienia w wykonywaniu działalności 2015: Nowa praca bez badań lekarskich
            1 kwietnia 2015 r. wejdą w życie zmiany w Kodeksie Pracy w zakresie badań lekarskich pracowników. Zmiany, które wprowadza ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (poz. 1662), polegają na umożliwieniu zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przez nowego pracodawcę, który zatrudni pracownika na podobnym stanowisku.
            • 22.12.2014Rząd wzmocni pozycję PIP?
             Państwowa Inspekcja Pracy nie powinna mieć obowiązku powiadamiania pracodawców o zamiarze kontroli, szczególnie jeśli chodzi o zakres legalności zatrudnienia – to jedna z propozycji zmian przedstawionych przez Radę Ochrony Pracy, która pełni nadzór nad PIP.
             • 19.12.2014Rząd wzmocni pozycję PIP?
              Państwowa Inspekcja Pracy nie powinna mieć obowiązku powiadamiania pracodawców o zamiarze kontroli, szczególnie jeśli chodzi o zakres legalności zatrudnienia – to jedna z propozycji zmian przedstawionych przez Radę Ochrony Pracy, która pełni nadzór nad PIP.
              • 12.12.2014Badania lekarskie pracowników - zmiany od 1 kwietnia 2015 r.
               Z początkiem kwietnia 2015 r. w życie wejdzie tzw. IV ustawa deregulacyjna. Zmianie ulegnie m.in. art. 229 Kodeksu pracy, który dotyczy przeprowadzania wstępnych badań lekarskich pracowników. Osoba zmieniająca pracę nie będzie już musiała robić badań lekarskich, gdy warunki pracy są podobne, a dotychczasowe badanie jest aktualne.
               • 11.12.2014Badania lekarskie pracowników - zmiany od 1 kwietnia 2015 r.
                Z początkiem kwietnia 2015 r. w życie wejdzie tzw. IV ustawa deregulacyjna. Zmianie ulegnie m.in. art. 229 Kodeksu pracy, który dotyczy przeprowadzania wstępnych badań lekarskich pracowników. Osoba zmieniająca pracę nie będzie już musiała robić badań lekarskich, gdy warunki pracy są podobne, a dotychczasowe badanie jest aktualne.
                • 01.12.2014Terapia, rehabilitacja i joga a VAT
                 Pytanie podatnika: Czy części składowe kompleksowej terapii wykonywanej przez podmiot leczniczy, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, jaką są konsultacje i warsztaty dietetyczne, warsztaty psychologiczne oraz zajęcia jogi prowadzone odpowiednio przez dietetyka i rehabilitanta na zlecenie i pod nadzorem lekarza prowadzącego, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?
                 • 28.11.2014Abonament medyczny nie zawsze jest przychodem pracownika
                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza objąć pracowników opieką medyczną oferowaną przez firmę, która przedstawiła pakiety usług obejmujące następujące grupy świadczeń medycznych: medycyna pracy (m.in. badania okresowe), profilaktyka zdrowotna związana z wykonywaną pracą, obejmująca (m.in. konsultacje okulisty, konsultacje ortopedy oraz ewentualna rehabilitacja, konsultacje internisty i/lub laryngologa, interwencja karetki i zespołu ratowniczego, wizyta w miejscu pracy lekarza internisty). Czy koszty abonamentu za ww. świadczenia medyczne ponoszone przez Wnioskodawcę stanowią podstawę do naliczenia podatku dochodowego pracowników?
                  • 18.11.2014Data zawarcia umowy o pracę: Luka w Kodeksie pracy sprzyja oszustom
                   Interpelacja nr 28295 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie art. 29 Kodeksu pracy, który pozwala zawrzeć pisemną umowę z pracownikiem w dniu podjęcia przez niego pracy
                   • 21.10.2014Nieobecności z powodu oddania krwi a dodatkowe wynagrodzenie roczne
                    Zapytanie nr 6932 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uwzględnienia w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym nieobecności w pracy z powodu oddania krwi
                    • 29.09.2014Urlopy ojcowskie do zmiany
                     Interpelacja nr 27187 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie czasu trwania urlopów przysługujących ojcom w związku z narodzinami dziecka
                     • 12.08.2014Zasady przyznawania renty do zmiany?
                      Interpelacja nr 26214 w sprawie nieprawidłowości i niekonsekwencji w wykluczających się wzajemnie orzeczeniach lekarzy orzeczników ZUS oraz długotrwałości postępowań dotyczących przyznania uprawnień rentowych.
                      • 11.08.2014Świadczenia medyczne dla pracowników a podatek dochodowy
                       Pytanie podatnika: Czy koszty abonamentu ponoszone przez pracodawcę i pracownika zgodnie z wyszczególnieniem w opisie stanu faktycznego za świadczenia medyczne w zakresie medycyny pracy i profilaktyki medycznej niezbędnej ze względu na warunki pracy stanowią przychód pracownika i powinny stanowić podstawę naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych?
                       • 01.08.2014Ułatwienia w wykonywaniu działalności: Nowa praca bez badań lekarskich
                        22 lipca br., na 72. posiedzeniu Sejmu odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Nowe rozwiązania mają usprawnić funkcjonowanie głównie małych i średnich firm. Do najważniejszych projektowanych zmian można zaliczyć zachowanie ważności orzeczenia lekarskiego przez nowego pracodawcę, który zatrudni pracownika na podobnym stanowisku.
                        • 01.08.2014Ułatwienia w wykonywaniu działalności: Nowa praca bez badań lekarskich
                         22 lipca br., na 72. posiedzeniu Sejmu odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Nowe rozwiązania mają usprawnić funkcjonowanie głównie małych i średnich firm. Do najważniejszych projektowanych zmian można zaliczyć zachowanie ważności orzeczenia lekarskiego przez nowego pracodawcę, który zatrudni pracownika na podobnym stanowisku.
                         • 10.07.2014PIT: Abonamenty medyczne a przychód pracownika
                          Trybunał Konstytucyjny wydał przedwczoraj (8 lipca 2014 r.) wyrok w sprawie opodatkowania przychodów ze świadczeń nieodpłatnych (sygn. akt – K 7/13). Sprawdźmy, jak w świetle tego wyroku podchodzić teraz do kwestii opodatkowania abonamentów medycznych.
                          • 10.07.2014PIT: Abonamenty medyczne a przychód pracownika
                           Trybunał Konstytucyjny wydał 8 lipca 2014 r. wyrok w sprawie opodatkowania przychodów ze świadczeń nieodpłatnych (sygn. akt K 7/13). Sprawdźmy, jak w świetle tego wyroku podchodzić teraz do kwestii opodatkowania abonamentów medycznych.
                           • 30.06.2014Czy prostytutki zapłacą podatek?
                            Zakres opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie szerszy. Czy od stycznia 2015 r. podatek będą musiały płacić również prostytutki? Czy słusznie?
                            • 30.06.2014Czy prostytutki zapłacą podatek?
                             Zakres opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie szerszy. Czy od stycznia 2015 r. podatek będą musiały płacić również prostytutki? Czy słusznie?
                             • 12.06.2014IV ustawa deregulacyjna - zmiany ws. opłacania składek
                              Płatnicy składek nie będą już musieli sprawdzać prawidłowości danych przekazanych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w miesięcznych raportach imiennych – to jedna z ważniejszych zmian przewidzianych w projekcie tzw. IV ustawy deregulacyjnej, który przygotowało Ministerstwo Gospodarki.
                              • 12.06.2014IV ustawa deregulacyjna - zmiany ws. opłacania składek
                               Płatnicy składek nie będą już musieli sprawdzać prawidłowości danych przekazanych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w miesięcznych raportach imiennych – to jedna z ważniejszych zmian przewidzianych w projekcie tzw. IV ustawy deregulacyjnej, który przygotowało Ministerstwo Gospodarki.
                               • 10.06.2014Podatek od braku dzieci? A może od niedorzecznych pomysłów?
                                Co jakiś czas pojawia się pomysł wprowadzenia dodatkowego podatku dla tych, co nie mają dzieci. Czy dzieci naprawdę mają być lekiem na całe zło? I jedyną drogą do szczęścia i dobrobytu? Nie. Biorąc jednak pod uwagę argumentację niektórych, należałoby chyba dojść do wniosku, że dzieci ma się tylko po to, by pracowały na naszą emeryturę. Rozumowanie - delikatnie mówiąc - dość egoistyczne.
                                • 09.06.2014Podatek od braku dzieci? A może od niedorzecznych pomysłów?
                                 Co jakiś czas pojawia się pomysł wprowadzenia dodatkowego podatku dla tych, co nie mają dzieci. Czy dzieci naprawdę mają być lekiem na całe zło? I jedyną drogą do szczęścia i dobrobytu? Nie. Biorąc jednak pod uwagę argumentację niektórych, należałoby chyba dojść do wniosku, że dzieci ma się tylko po to, by pracowały na naszą emeryturę. Rozumowanie - delikatnie mówiąc - dość egoistyczne.
                                 • 02.06.2014Abonamenty medyczne dla pracowników. Z PIT czy bez?
                                  Prywatna opieka medyczna jest przychodem pracownika. Niektóre świadczenia korzystają jednak ze zwolnienia z opodatkowania. Sprawdźmy, w jaki sposób rozliczać abonamenty medyczne.
                                  • 17.04.2014Badania lekarskie uczniów i studentów a możliwość podjęcia pracy
                                   Nie można uznać, że zaświadczenia lekarskie wydane po przeprowadzeniu badań uczniów – kandydatów do szkół ponadpodstawowych spełniają wymogi przepisów art. 191 § 1 i art. 201 § 1 Kodeksu pracy. Nie są one zatem wystarczające do zawarcia umowy o pracę z pracownikiem młodocianym – potwierdza PIP.
                                   • 24.03.2014Zwrot wydatków za okulary, szkła i badania okulistyczne a PIT pracownika
                                    Bardzo często zdarza się, że pracodawcy płacą za badania okulistyczne swoich pracowników. Finansują lub współfinansują również zakup okularów lub szkieł kontaktowych. Sprawdźmy, jakie skutki podatkowe będą miały tego rodzaju wydatki. Czy pracownik będzie musiał zapłacić podatek dochodowy?
                                    • 24.03.2014Zwrot wydatków za okulary, szkła i badania okulistyczne a PIT pracownika
                                     Bardzo często zdarza się, że pracodawcy płacą za badania okulistyczne swoich pracowników. Finansują lub współfinansują również zakup okularów bądź szkieł kontaktowych. Sprawdźmy, jakie skutki podatkowe będą miały tego rodzaju wydatki. Czy pracownik będzie musiał zapłacić podatek dochodowy?
                                     • 03.03.2014PIT za 2013: Ulga rehabilitacyjna
                                      Najliczniejszą grupę możliwych do wykorzystania odliczeń od dochodu stanowią ulgi, których zadaniem jest częściowe choćby zrekompensowanie osobom niepełnosprawnym dodatkowych wydatków, które ponoszą w związku ze swoimi dolegliwościami. Warunki korzystania z ulgi nie zmieniły się od poprzedniego roku. Podstawą do stosowania ulg jest art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a-7g i ust. 13a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                                      • 03.02.2014Dokumentacja medyczna, wyciągi i kserokopie a opodatkowanie VAT
                                       Pytanie podatnika: Czy wydawanie wyciągów, odpisów lub kserokopii dokumentacji medycznej powinno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług?
                                       • 20.01.2014Badania wstępne i okresowe pracowników. Czy będą zmiany przepisów?
                                        Interpelacja nr 22200 w sprawie wykonywania badań wstępnych i okresowych pracowników.
                                        • 23.12.2013Ulga rehabilitacyjna: Odliczenie wydatków na dojazdy na zabiegi
                                         Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo w rocznym rozliczeniu podatkowym odliczyć 2.280 zł na przewozy własnym samochodem lub taksówkami oceniając to jako przejazdy na zabiegi lecznicze?
                                         • 22.11.2013Zapewnienie pracownikom okularów korekcyjnych przed upływem terminu badań okresowych a PIT
                                          Pytanie podatnika: Czy, gdy pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o skierowanie na badania przed upływem terminu badań okresowych (np. w przypadku pogorszenia wzroku) a lekarz w wyniku przeprowadzonego badania wskażę potrzebę ich stosowania lub wymiany dotychczas stosowanych okularów na inne, to czy koszty badań oraz refundacja za okulary stanowią przychód pracownika, który należy opodatkować podatkiem dochodowym?
                                          • 12.11.2013Podróże służbowe: Skutki zakupu szczepień ochronnych i lekarstw dla pracowników
                                           Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione przez pracodawcę na zakup lekarstw oraz dokonanie szczepień ochronnych w celu zapobieżenia zachorowaniu na choroby tropikalne pracowników odbywających podróż służbową do kraju, w którym występuje realne ryzyko zachorowalności na jedną z zakaźnych chorób tropikalnych, stanowi dla tych pracowników przychód ze stosunku pracy?
                                           • 06.11.2013Badania psychologiczne pracownika a zwolnienie z VAT
                                            Z uzasadnienia: Badania psychologiczne są częścią profilaktycznej opieki zdrowotnej, sprawowanej przez służbę medycyny pracy nad pracującymi. Wynik badania psychologicznego, przeprowadzonego w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, stanowi warunek wykonywania określonego zawodu lub określonych czynności. Skoro zatem badania psychologiczne stanowią element badań z zakresu medycyny pracy, tym samym również i one realizują cechy profilaktyki zdrowotnej, mieszcząc się w pojęciu usług z zakresu opieki medycznej, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18-19 ustawy o podatku od towarów i usług.
                                            • 28.10.2013Badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne a VAT
                                             Pytanie podatnika: Czy usługi z dziedziny medycyny pracy są objęte zwolnieniem przedmiotowym z podatku od towarów i usług?
                                             • 05.09.2013Świadczenia z zakresu medycyny pracy a VAT
                                              Pytanie podatnika: Czy świadczenia medycyny pracy (badania wstępne, okresowe i kontrolne) są zwolnione z podatku od towarów i usług? Jak należy je rozliczać?
                                              • 27.08.2013Opieka medyczna dla pracownika w delegacji zagranicznej
                                               Dość często pracodawca wysyłający pracowników za granicę wykupuje dla nich prywatne ubezpieczenie gwarantujące nieodpłatną opiekę medyczną.
                                               • 13.08.2013Badania lekarskie pracowników
                                                Artykuł 229 Kodeksu pracy wyróżnia trzy rodzaje badań lekarskich pracowników: wstępne, okresowe, kontrolne. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają: osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.
                                                • 05.08.2013Rząd utworzy Krajowy Fundusz Szkoleniowy
                                                 W 2014 r. rozpocznie działalność Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). Jak wskazuje rząd, za jego pomocą dofinansowywane będą szkolenia dla pracowników i pracodawców w wieku 45 i więcej lat. W przyszłym roku budżet KFS wyniesie ok. 100 mln zł. Pieniądze pochodzić mają z Funduszu Pracy.
                                                 • 26.07.2013Składki ZUS: Badania wstępne zleceniobiorcy
                                                  W sytuacji poniesienia przez zleceniodawcę kosztów wstępnych badań lekarskich zleceniobiorcy, ich wartość podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Podobnie koszty te będą podlegać włączeniu do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, co wynika z faktu, iż do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób - wyjaśnił ZUS.
                                                 • « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] następna strona »