Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

finansowanie badań pracowników

 • 05.11.2020Każda umowa zlecenia z ZUS. Jeszcze nie, ale…
  Temat likwidacji tzw. zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych nie jest tematem nowym. Jest on dyskutowany już od kilku lat i był ujęty w różnych dokumentach. Temat ten wielokrotnie był poruszany na forum Rady Dialogu Społecznego, w tym na posiedzeniu w ramach Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego w dniu 22 września br. Obecnie nie jest przesądzona kwestia objęcia ubezpieczeniami społecznymi w przypadku zbiegu tytułów - trwają analizy i dyskusje w przedmiotowym zakresie - poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  • 02.08.2018NSA: Podróż osoby nie będącej pracownikiem nie musi być służbowa
   Z uzasadnienia: ...Pojęcia "podróży" nie należy utożsamiać z "podróżą służbową" – pojęciem zdefiniowanym w Kodeksie pracy. Zatem przy braku ustawowej definicji "podróży" należy przyjąć, iż chodzi tu zarówno o podróż odbytą w związku z załatwianiem cudzych spraw, jak również o dojazd na miejsce wykonywania określonych czynności. W przypadku pracowników zwolnieniem objęte są wyłącznie diety i inne należności za czas ich podróży służbowej, natomiast u osób niebędących pracownikami mowa jest o świadczeniach otrzymanych w związku z szeroko rozumianą podróżą...  
   • 01.09.2016Szkolenia dla rzeczoznawców majątkowych a opodatkowanie VAT 
    Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca organizując szkolenia dla rzeczoznawców majątkowych w myśl art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT korzysta ze zwolnienia od podatku VAT w zakresie organizowania przedmiotowych szkoleń? 
    • 05.05.2016Pakiet medyczny dla pracownika i jego rodziny kosztem pracodawcy?
     Pytanie podatnika: Czy wydatki Spółki ponoszone na zakup rodzinnych pakietów medycznych, tj. pakietów medycznych dla członków rodzin pracowników Spółki, będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy?
     • 13.10.2014Szczepienia pracowników a koszty uzyskania przychodów pracodawcy
      Jesień to czas, w którym wielu pracodawców decyduje się sfinansować swoim pracownikom szczepienia ochronne przeciwko grypie. Sprawdźmy, czy wydatki na ten cel mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy. Jak należy je rozliczyć?
      • 02.10.2014Dodatkowe badania pracowników w kosztach podatkowych
       Pytanie podatnika: Czy w przypadku przeprowadzenia dodatkowych jednorazowych badań krwi dla pracowników oraz sfinansowania ich w pełnej wysokości przez pracodawcę, Wnioskodawca może uznać poniesione koszty jako koszt uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
       • 09.09.2013Szczepienia ochronne pracowników a koszty podatkowe i przychód
        Wrzesień to okres, w którym wielu pracodawców decyduje się sfinansować swoim pracownikom szczepienia ochronne przeciw grypie. Sprawdźmy, czy wydatki na ten cel mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy. Czy wartość szczepienia będzie przychodem pracownika?
        • 21.08.2013Koszty podróży, opłaty za hotel, diety i kieszonkowe a PIT
         Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym pokrywanie lub refundacja kosztów podróży, w tym kosztów przyjazdu, kosztów hotelu, diet i wypłata kieszonkowego stanowi przychód gości krajowych oraz zagranicznych, podlegający zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) i pkt 76 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
         • 03.10.2012Szczepienia ochronne pracowników a koszty podatkowe
          Jesień to czas, w którym wielu pracodawców decyduje się sfinansować swoim pracownikom szczepienia ochronne przeciw grypie. Czy wydatki na ten cel mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy?
          • 02.10.2012Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
           Interpelacja nr 7340 do ministra finansów w sprawie środków na podnoszenie kwalifikacji pracowników
           • 03.06.2011Wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
            Ze środków PFRON realizowane są zadania określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. By ułatwić indywidualnym osobom niepełnosprawnym korzystanie ze wsparcia Funduszu, część zadań ustawowych PFRON realizowana jest przez samorząd powiatowy i wojewódzki. W poniższej tabeli wymieniono wynikające z ustawy o rehabilitacji zadania finansowane lub współfinansowane ze środków PFRON.
            • 19.07.2010Jak rząd zachęci młodych ludzi do zakładania własnych przedsiębiorstw
             Interpelacja nr 16310 do ministra finansów w sprawie pomocy przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą
             • 24.05.2010Czy i kiedy dochód ze środków pomocowych podlega opodatkowaniu PIT?
              W art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca określił jako warunek zwolnienia podatkowego pochodzenie dochodu otrzymanego przez podatnika ze wskazanych w tym przepisie środków pomocowych, nie wprowadził jednak wymogu, aby dochód ten pochodził bezpośrednio ze środków pomocowych. Wystarczy, aby dochód ten pochodził, wywodził się ze środków pomocowych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
              • 28.04.2010KE przyjęła projekt budżetu UE na 2011 r.
               142,6 mld euro – tyle wyniosą wydatki przyszłorocznego budżetu Unii Europejskiej. Komisja zamierza przeznaczyć ok. 64,4 mld euro na działania związane ze stymulowaniem gospodarki (wzrost o 3,4 proc. w porównaniu z 2010 r.). Z kolei fundusze na najważniejsze inicjatywy w ramach strategii UE 2020 (na rzecz wzrostu) mają wynieść ok. 57,9 mld euro (czyli ok. 40 proc. budżetu). Główne cele projektu budżetu na rok 2011 to ożywienie gospodarki oraz inwestycje w infrastruktury przyszłości.
               • 19.11.2009Usługi medyczne na rzecz pracowników zaliczymy do kosztów
                Pytanie podatnika: Jeżeli nie istnieje obowiązek doliczenia pracownikowi do dochodu kwoty opłacanej przez pracodawcę, to czy prawidłowym jest zaliczenie tych wydatków w ciężar kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu?
                • 26.08.2009Transatlantycki konkurs na unijne fundusze
                 O trzy miliony euro z unijnego budżetu mogą się starać w tym roku autorzy najciekawszych inicjatyw z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w ramach II edycji konkursu na projekty pilotażowe w zakresie transatlantyckich metod podejmowania globalnych wyzwań. Konkurs ma inspirować do szerszej wymiany doświadczeń i bliższej współpracy badawczej między krajami członkowskimi UE i USA w zakresie problemów związanych z globalizacją.
                 • 11.12.2008Rząd wesprze inwestycję Samsunga
                  Rada Ministrów ustanowiła wieloletni program wsparcia inwestycji realizowanej w Warszawie przez Samsung Electronics Sp. z o.o. Koreański koncern zamierza w latach 2009-2011 stworzyć w stolicy Telekomunikacyjne Centrum Badań i Rozwoju.
                  • 07.11.2008Opodatkowanie kwot otrzymanych ze środków pomocy społecznej i z ZFŚS
                   Kwoty otrzymane ze środków pomocy społecznej i z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, mimo iż nie pochodzą bezpośrednio z działalności zarobkowej, podlegają regulacji ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.; dalej: updof) jako dochód uzyskiwany przez podatnika. Zgodnie z art. 9 ust. 1 tej ustawy opodatkowaniu podlegają bowiem wszelkiego rodzaju dochody, poza tymi, które zostały zwolnione od podatku, oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Szczególny charakter świadczeń z tych dwóch źródeł zadecydował jednak o szerokim uregulowaniu przez ustawodawcę obejmujących je zwolnień podatkowych.