Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

płatność gotówką między firmami

  • 11.09.2015Szara strefa w handlu i usługach to już ponad 200 mld zł rocznie
    W 2014 r. szara strefa z tytułu niezarejestrowanych transakcji gotówkowych, dotyczących sprzedaży produktów i usług, była warta 215 mld zł – szacuje firma doradcza EY. W efekcie dochody sektora finansów publicznych tylko w odniesieniu do podatków CIT i VAT były niższe o ok. 40 mld zł.
    • 25.10.2007Zwrot różnicy podatku VAT w ciągu 25 dni przy wystąpieniu kompensat
      Pytanie podatnika: Czy do zwrotu różnicy podatku VAT w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia jest uprawniony podatnik, który złoży wniosek o wcześniejszy zwrot, a kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji wynikają z faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone wystawcy faktury przelewami bankowymi oraz poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności (kompensatę)?