Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcyza wyroby zwolnione

 • 29.07.2021Obowi您ek dokonywania zg這szenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym
  Ministerstwo Finansów przypomina o obowi您ku dokonywania do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu przez Platform Us逝g Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) zg這szenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym przez:
 • 19.01.2021Podatki 2021: Biznes przeciwko wy窺zej akcyzie na wyroby tytoniowe
  Kolejne zmiany dotycz帷e stawek akcyzy na papierosy oraz tzw. wyroby nowatorskie nie s potrzebne – twierdzi Federacja Przedsi瑿iorców Polskich. Eksperci organizacji krytycznie oceniaj podwy窺zanie stawek na nowatorskie wyroby tytoniowe i wskazuj, 瞠 takie produkty s potencjalnie mniej szkodliwe dla zdrowia i w ich przypadku nie ma obecnie potrzeby podnoszenia akcyzy.
 • 12.11.2020Podatki 2020: Opodatkowanie bran篡 tytoniowej do zmiany?
  Obecnie tzw. nowatorskie wyroby tytoniowe s w Polsce opodatkowanie pi璚iokrotnie ni窺z stawk akcyzy wzgl璠em papierosów tradycyjnych. Zdaniem cz窷ci ekspertów, taka ró積ica zniekszta販a rynek. Szacuje si, 瞠 urealnienie opodatkowania wyrobów nowatorskich mog這by zwi瘯szy wp造wy podatkowe pa雟twa nawet o ok. 1 mld z w skali roku.
 • 28.05.2012Nabycie wewn徠rzwsp鏊notowe towar闚 przez podr騜nych
  Nabycie wewn徠rzwsp鏊notowe towar闚 b璠帷ych wyrobami akcyzowymi wi捫e si, co do zasady, z obowi您kiem zap豉cenia akcyzy, zgodnie z przepisami obowi您uj帷ymi w Polsce.
 • 09.05.2012Import towar闚 przez podr騜nych
  Terytorium Unii Europejskiej (UE) sk豉da si z terytori闚 Pa雟tw Cz這nkowskich i otoczone jest zewn皻rzn granic celn z krajami, kt鏎e nie nale膨 do UE (tzw. kraje trzecie). Mi璠zy Pa雟twami Cz這nkowskimi UE granica celna nie wyst瘼uje. Przyw霩 (import) towar闚 z kraj闚 trzecich na terytorium UE, przez zewn皻rzn granic celn, wi捫e si z konieczno軼i zap豉cenia c豉 i podatk闚.
 • 27.03.2012Akcyza na w璕iel – uproszczony dokument dostawy od 3 kwietnia
  Od 3 kwietnia b璠zie mo積a korzysta z nowego, uproszczonego wzoru dokumentu dostawy wyrob闚 w璕lowych. Rozporz康zenie w tej sprawie zak豉da, 瞠 z jednostronicowej formy mog korzysta podmioty zwolnione z akcyzy na w璕iel (lub inne wyroby w璕lowe), je郵i jednorazowa sprzeda nie przekracza 10 ton.
 • 16.02.2012Sprzeda w璕la po wprowadzeniu akcyzy
  Interpelacja nr 1188 do ministra finans闚 w sprawie uproszczenia przepis闚 dotycz帷ych zakupu w璕la kamiennego bez akcyzy
 • 07.11.2011Zakup oleju do generatora a podatek akcyzowy
  Pytanie podatnika: Czy posiadaj帷 generatory o mocy nieprzekraczaj帷ej 1 MW, wytwarzaj帷e energi elektryczn na potrzeby produkcji energii elektrycznej dla potrzeb w豉snych podmiot b璠zie zobligowany do odprowadzenia akcyzy od zakupionego na potrzeby produkcji energii oleju nap璠owego, opa這wego lub spo篡wczego (rzepakowego), w sytuacji kiedy te oleje zosta造 zakupione jako zwolnione z akcyzy?
 • 18.08.2011MF planuje du瞠 zmiany w ustawie o podatku akcyzowym
  Od pocz徠ku przysz貫go roku w璕iel, w璕iel brunatny i koks b璠 podlega akcyzie; dotyczy to wyrob闚 przeznaczonych na cele opa這we. Resort finans闚 planuje opodatkowanie ich dopiero na ostatnim etapie obrotu (w momencie sprzeda篡 podmiotowi, kt鏎y go zu篡je). Zmiany, przewidziane w projekcie nowelizacji (z 12 sierpnia 2011 r.) o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, wejd w 篡cie 1 stycznia 2012 r. Akcyza na w璕iel i koks ma przynie嗆 bud瞠towi pa雟twa wp造wy w wysoko軼i ok. 143 mln z w skali roku.
 • 15.11.2010Akcyza – nowe zasady kontroli
  1 stycznia 2011 r. ma wej嗆 w 篡cie nowe rozporz康zenie ministra finans闚 w sprawie kontroli niekt鏎ych wyrob闚 akcyzowych. Resort opublikowa projekt dokumentu. Zmiany s konsekwencj nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, wprowadzonej ustaw z 22 lipca 2010 r., dotycz帷ej obowi您ku przemieszczania wyrob闚 akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy na podstawie elektronicznego administracyjnego dokumentu (e-AD) lub dokumentu zast瘼czego.
 • 20.12.2007MF: Ustawa o podatku akcyzowym zgodna z prawem UE
  Interpelacja nr 9450 do ministra finans闚 w sprawie sprzeczno軼i przepis闚 ustawy o podatku akcyzowym z prawem wsp鏊notowym i skutk闚 ekonomicznych tej sprzeczno軼i dla przedsi瑿iorc闚
 • 28.09.2006Akcyza i banderole
  Zgodnie z przepisami prawa podatkowego okre郵one wyroby podlegaj obowi您kowi oznaczania znakami akcyzy. Za陰cznik nr 3 do Ustawy o podatku akcyzowym zalicza do nich: produkty rafinacji ropy naftowej, preparaty zawieraj帷e w masie 70% olej闚 mineralnych, oleje do r騜nych cel闚, piwo otrzymywane ze s這du, wina musuj帷e gronowe, wina ze 鈍ie篡ch winogron, napoje fermentowane, r騜nego rodzaju napoje alkoholowe, cygara, papierosy i tyto do palenia. Powszechnie stosowanymi znakami akcyzy s przede wszystkim banderole, rzadziej odciski piecz璚i lub znaki cechowe.
 • 16.05.2006Podmiotowe i przedmiotowe zwolnienia z podatku akcyzowego
  Zwolnienia od podatku akcyzowego uregulowane s w art. 23–25 Ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 04.29.257) a tak瞠 w wydanym na podstawie tych przepis闚 Rozporz康zeniu Ministra Finans闚 z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnie od podatku akcyzowego (Dz. U. 04.97.966). Zwolnienia od podatku akcyzowego mo積a podzieli na przedmiotowe i podmiotowe, mog one by ca趾owite lub cz窷ciowe.
 • 17.04.2006Zwrot akcyzy od wyrob闚 akcyzowych zharmonizowanych
  Przewidziana w Ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z p騧n. zm.) mo磧iwo嗆 ubiegania si o zwrot akcyzy od wyrob闚 akcyzowych zharmonizowanych zapobiega ma podw鎩nemu opodatkowaniu tym podatkiem: na terytorium Polski i w kraju przeznaczenia towar闚. Zgodnie z art. 60 ustawy mo磧iwo嗆 ta odnosi si do dw鏂h sytuacji zwi您anych z przemieszczaniem towar闚 akcyzowych: dostawy wewn徠rzwsp鏊notowej oraz eksportu. Zanim przybli穎na zostanie ta regulacja, om闚i nale篡 podstawowe dla jej stosowania terminy.
 • 07.12.2005Zakup samochodu w krajach spoza Unii Europejskiej – import samochod闚
  Przyw霩 towar闚 z kraj闚 spoza Unii Europejskiej jest uwa瘸ny za import towar闚. W przypadku importu samochod闚 istnieje obowi您ek zap豉ty c豉, podatku VAT oraz akcyzy (w przypadku samochod闚 osobowych). Podstaw obliczenia c豉 b璠zie warto嗆 celna pojazdu. Z kolei warto嗆 celna powi瘯szona o kwot c豉 pos逝篡 do obliczenia kwoty podatku akcyzowego, a warto嗆 celna powi瘯szona o kwot c豉 i kwot podatku akcyzowego – do naliczenia podatku VAT.