Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakup zadłużonej

  • 31.03.2009Upadłość konsumencka już możliwa
    W życie weszła nowelizacja ustawy prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która daje konsumentom możliwość ogłoszenia bankructwa. Podstawą ogłoszenia upadłości przez osobę fizyczną może być długotrwała choroba, nieszczęśliwy wypadek lub niezawiniona utrata pracy. Jednocześnie nowe przepisy zabezpieczają prawa wierzycieli.
  • 05.12.2008UOKiK popiera wprowadzenie upadłości konsumenckiej
    Doświadczenia z windykacją długu miało co 10. gospodarstwo domowe w Polsce, a 2 proc. komornik zajął pensję — wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Część dłużników będzie mogła wkrótce ogłosić upadłość. Projekt ustawy w tej sprawie popiera urząd.
  • 11.01.2008Wydanie nieruchomości na rzecz występującego wspólnika w miejsce rekompensaty pieniężnej
    Pytanie podatnika: Czy z tytułu wydania nieruchomości w zamian za umarzanie udziały Podatnik będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych. Jeżeli tak, to czy do uwzględnienia wartości rynkowej tej nieruchomości uwzględnia się wartość długów i ciężarów ciążących na nieruchomości?