Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktywność kierowcy

  • 21.09.2018Kontrola czasu pracy kierowców w pojazdach o DMC do 3,5 tony
    W związku z brakiem tachografów w pojazdach o DMC do 3,5 tony lub pojazdach służących do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, pracodawca, który je wykorzystuje musi wprowadzić w swojej firmie specjalne procedury, które zapewnią mu wiedzę na temat aktywności jego pracowników.
  • 21.06.2018Zaświadczenia A1 dla kierowców - ZUS musi weryfikować dane
    Przepisy rozporządzeń 883/2004 oraz 987/2009, jak i Praktycznego poradnika. Ustawodawstwo mające zastosowanie w Unii Europejskiej (UE), Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i Szwajcarii obligują instytucje właściwe państw członkowskich do dokładnego zbadania wszystkich okoliczności i faktów składających się na konkretny stan faktyczny, podkreślając przy tym, że każdy z analizowanych przypadków należy rozpatrywać w sposób indywidualny - wyjaśniło MRPiPS w odpowiedzi na interpelację poselską.
  • 14.03.2011Określenie rodzaju pracy w umowie o pracę
    Zdecydowana większość elementów umowy o pracę wskazanych w art. 29 Kodeksu pracy nie jest niezbędna w treści umowy. Spośród istotnych składników umowy o pracę tylko oznaczenie rodzaju pracy, do której świadczenia zobowiązuje się pracownik, jest uznawane za element konieczny, decydujący o skuteczności zawartej umowy.