Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

alimenty byłego małżonka opodatkowanie

  • 26.02.2016Opodatkowanie PIT zabezpieczenia alimentów na czas procesu rozwodowego
    Pytanie podatnika: Czy kwoty 1200 zł miesięcznie otrzymywane przez Wnioskodawczynię od męża na Jej rzecz od dnia 13 lutego 2013 r. w sytuacji, kiedy cały czas są małżeństwem, a rozwód nie został jeszcze orzeczony, są świadczeniami na zaspokojenie potrzeb rodziny, o których mowa w art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, objętych wspólnością majątkową małżeńską i w związku z tym wyłączonych z zakresu stosowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w myśl art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy, a więc nieopodatkowane?
  • 20.02.2007Alimenty od byłego męża
    Pytanie podatnika: dotyczy obowiązku opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych alimentów od byłego męża na rzecz małżonki.
  • 17.10.2006Zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego nie rodzi obowiązku podatkowego
    Pytanie podatnika: Które należności egzekwowane przez komornika i w jakiej kwocie winny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?