Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

pierwsza deklaracja pit

 • 26.01.2018MF: Pierwsza opublikowana na stronach SIP opinia zabezpieczajca
  W Systemie Informacji Podatkowej, znajdujcym si na stronach Ministerstwa Finansów opublikowana zostaa pierwsza opinia zabezpieczajca w sprawie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Do tej pory publikowane byy kilkukrotnie jedynie odmowy wydania takiej opinii - tym razem zaprezentowane rozwizanie znalazo akceptacj KAS. Dotyczy rozwizania motywujcego, pozwalajcego zaliczy ew. wypaty wynagrodzenia do przychodów z kapitaów pieninych zamiast do przychodów ze stosunku pracy.
  • 04.10.2017NSA. Sposób zoenia owiadczenia o wyborze preferencyjnego rozliczenia PIT
   Przesanka woli opodatkowania osoby samotnie wychowujcej dziecko, o której mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, moe by wyraona w kadym miejscu zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ww. ustawy i przez kade zachowanie, które t wol wyraa w sposób dostatecznie jasny i zrozumiay - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
   • 29.04.2015WSA: Zwrot VAT. Czynno pozorna nie zasuguje na ochron
    W sprawie, gdzie dochodzi do dokonania czynnoci pozornej poprzez pozorny zakup towaru celem uzyskania nieuprawnionej korzyci podatkowej w postaci zwrotu podatku naliczonego, uzna trzeba, e dziaalno tego rodzaju nie zasuguje na ochron, poniewa jej jedynym prawdopodobnym celem jest uzyskanie korzyci kosztem Skarbu Pastwa bez podstawy prawnej i podwaenie zaoe samego systemu podatku od towarw i usug - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Gliwicach.
    • 13.08.2006MF: Od rody dla duych podatnikw podatki przez Internet
     16 sierpnia rusza pierwsza faza projektu e-POLTAX w ramach informatyzacji administracji podatkowej. Ministerstwo Finansw, jako jeden z pierwszych urzdw centralnych, wprowadza now form kontaktu z podatnikami - przyjmowanie i obsug deklaracji i innych dokumentw podatkowych w formie elektronicznej. Na pocztku moliwo przesyania deklaracji bd miay najwiksze firmy.