Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

baza firm zagranicznych

 • 08.01.2020Objaśnienia podatkowe: Wykaz podatników VAT (biała lista podatników VAT)
  Ministerstwo Finansów udostępniło bardzo ważne objaśnienia podatkowe, dotyczące mechanizmu podzielonej płatności i wykazu podatników VAT. Lektura tych objaśnień jest o tyle istotna, że zastosowanie się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objaśnień podatkowych powoduje objęcie go ochroną przewidzianą w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objaśnienia dotyczące wykazu podatników VAT.
  • 03.01.2020Objaśnienia podatkowe: Wykaz podatników VAT (biała lista podatników VAT)
   Ministerstwo Finansów udostępniło bardzo ważne objaśnienia podatkowe, dotyczące mechanizmu podzielonej płatności i wykazu podatników VAT. Lektura tych objaśnień jest o tyle istotna, że zastosowanie się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objaśnień podatkowych powoduje objęcie go ochroną przewidzianą w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objaśnienia dotyczące wykazu podatników VAT.
   • 15.11.2019Wykaz podatników VAT - nowe wyjaśnienia MF
    Co zrobić, kiedy dane w wykazie podatników VAT zawierają ewidentne błędy? Jak udowodnić, że przeprowadziło się weryfikację kontrahenta? Co w przypadku, kiedy system KAS nie działa z powodu awarii? To niektóre z pytań, na jakie odpowiedzi udzieliło ostatnio Ministerstwo Finansów. Przypomnijmy - od 1.01.2020 r. zapłata na rachunek spoza wykazu może spowodować konsekwencje wynikające z odpowiedzialności solidarnej i będzie skutkowała wyłączeniem wydatku z kosztów uzyskania.
    • 14.11.2019Wykaz podatników VAT - nowe wyjaśnienia MF
     Co zrobić, kiedy dane w wykazie podatników VAT zawierają ewidentne błędy? Jak udowodnić, że przeprowadziło się weryfikację kontrahenta? Co w przypadku, kiedy system KAS nie działa z powodu awarii? To niektóre z pytań, na jakie odpowiedzi udzieliło ostatnio Ministerstwo Finansów. Przypomnijmy - od 1.01.2020 r. zapłata na rachunek spoza wykazu może spowodować konsekwencje wynikające z odpowiedzialności solidarnej i będzie skutkowała wyłączeniem wydatku z kosztów uzyskania.
     • 24.09.2018WSA o należytej staranności w VAT: Świadomy udział trzeba udowodnić
      Teza, że podatnicy mogą łatwiej niż organ podatkowy odkryć oszustów nie jest poparta żadnymi dowodami i stanowi jedynie próbę przerzucenia odpowiedzialności za cudze zobowiązania na uczciwych podatników. Jednocześnie fizycznie przemieszczenia (dostarczenie) towaru co do zasady wyczerpuje pojęcie dostawy w rozumieniu VAT. Wyjątkiem jest sytuacja gdy na nabywcę nie zostanie przeniesione prawo do rozporządzania towarem jak właściciel, to znaczy gdy jest on w jakiś sposób ograniczony w swobodzie dysponowania towarem. Okoliczność tą winny wykazać organy podatkowe - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
      • 12.01.2018Prostszy dostęp do ogłoszeń przetargowych organizacji międzynarodowych
       Polscy przedsiębiorcy mogą obecnie korzystać ze specjalnej strony, na której publikowane są informacje nt. ogłoszeń przetargowych różnych organizacji międzynarodowych – poinformowało Ministerstwo Rozwoju. Docelowo baza ma być szeroka oraz obejmować przetargi organizacji międzynarodowych z przeszło 100 państw świata.
       • 13.05.2015Analiza porównywalności - narzędzie redukujące ryzyko podatkowe w zakresie cen transferowych
        Analiza porównywalności transakcji polega na analizie warunków ustalonych przez podmioty powiązane i porównaniu ich z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty lub warunkami, które ustaliłby dany podmiot z podmiotem niezależnym w porównywalnych okolicznościach. Analiza porównawcza jest podstawowym narzędziem, zarówno dla podatników jak i władz skarbowych, stosowanym w celu zbadania czy ustalone warunki przez podmioty powiązane w zawieranych miedzy sobą transakcjach mają charakter „rynkowy” czyli nie odbiegają od tych, jakie w porównywalnej sytuacji ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.
        • 03.12.2013Fiskus bezzasadnie zamraża zwroty podatku VAT?
         Interpelacja nr 21284 do ministra finansów w sprawie nieuzasadnionego przedłużania zwrotu podatku VAT wobec firm polskich w 2013 r.
         • 06.07.2012Czarna lista fiskusa
          Interpelacja nr 4891 do ministra finansów w sprawie wydanej przez Ministerstwo Finansów instrukcji odnoszącej się do osób podejrzanych o ukrywanie dochodów
          • 18.05.2011Czas działa na korzyść dłużnika
           Interpelacja nr 20808 do ministra finansów oraz ministra gospodarki w sprawie stosowanego masowo procederu zalegania z zapłatą za faktury VAT powodującego bankructwo firm
           • 19.07.2010Jak rząd zachęci młodych ludzi do zakładania własnych przedsiębiorstw
            Interpelacja nr 16310 do ministra finansów w sprawie pomocy przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą
            • 15.01.2010Orzecznictwo WSA: Definicja podróży służbowej przedsiębiorcy
             Z uzasadnienia: Organy podatkowe naruszyły art. 23 ust. 1 pkt 52 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonując ich błędnej wykładni, uznając, że jedynie podróże mające na celu czynności incydentalne spełniają wymogi podróży służbowych, natomiast realizowanie zasadniczego przedmiotu działalności (w tym wypadku usług konsultacji i doradztwa w zakresie zarządzania produkcją z obszaru przetwórstwa mięsnego dla firmy (zleceniodawcy) mającej siedzibę na Ukrainie) nie wchodzi w zakres podróży służbowych.
             • 15.12.2009Inwestycje pilotowane przez PAIiIZ warte prawie 800 mln euro
              Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych zakończyła w tym roku pozytywną decyzją 29 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 767,9 mln euro. Dzięki inwestycjom powstanie ponad 8,1 tys. nowych miejsc pracy. PAIiIZ uhonorowała trzech największych zagranicznych inwestorów mijającego roku w kategoriach: największa inwestycja, inwestycja, która utworzyła najwięcej miejsc pracy oraz najważniejsza inwestycja w sektorze nowoczesnych technologii.