Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja leasingu motocykl

  • 07.05.2010Amortyzacja jednorazowa motocykla
    Pytanie podatnika: Czy po wpisaniu motocykla do ewidencji środków trwałych, jako „mały podatnik” w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof), będę uprawniony do skorzystania z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od jego wartości początkowej, na podstawie art. 22k ust. 7 updof?