Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

decyzja ordynacja podatkowa

 • 24.05.2019Uprzednie porozumienie cenowe (APA) obowi您uje dla wszystkich zainteresowanych stron transakcji
  Nie ma (...) znaczenia to, kto jest stron decyzji w sprawie uznania prawid這wo軼i wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej pomi璠zy podmiotami powi您anymi. Istotne w tym wypadku jest natomiast by taka decyzja obejmowa豉 prawid這wo嗆 kalkulacji wynagrodzenia za us逝gi, op豉t i nale積o軼i, co do których zgodnie z art. 15e ust. 15 ustawy o CIT nie b璠 mia造 zastosowania ograniczenia z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.
  • 14.05.2019NSA. Sprzeda nieruchomo軼i mo瞠 spowodowa utrat prawa do rycza速u
   Zakup dzia趾i gruntu, rozpocz璚ie na niej budowy budynku mieszkalnego przez jej w豉軼iciela w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej, a nast瘼nie sprzeda takiej nieruchomo軼i w ca這軼i w trakcie budowy, powinna zosta zakwalifikowana do poz. 27 za陰cznika nr 2 do ustawy o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne, czyli do us逝gi kupna i sprzeda篡 nieruchomo軼i na w豉sny rachunek, której dokonanie powoduje wy陰czenie z opodatkowaniem w formie rycza速u od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) tej ustawy - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
   • 26.04.2019NSA: Moc ochronna interpretacji dotyczy tak瞠 niezwróconego podatku VAT
    Z uzasadnienia: Wykazany (...) w deklaracji zwrot podatku, w wyniku zastosowania si do interpretacji, podlega wykonaniu przez organ, niezale積ie od tego, czy w chwili wydawania decyzji nieuwzgl璠niaj帷ej interpretacji zwrot ten ju nast徙i, czy jeszcze nie mia miejsca. Nie ma bowiem 瘸dnych podstaw, aby z uwagi na czynno嗆 techniczn, jak jest w tym przypadku samo zrealizowanie przekazu podatnikowi kwoty wykazanego zwrotu, ró積icowa sytuacj podatników, co prowadzi這by do naruszenia zasady neutralno軼i VAT.
    • 16.04.2019WSA. PCC: Od pó幡o ujawnionej po篡czki nale篡 si 20% dla fiskusa
     Z uzasadnienia: Nie mo積a ui軼i podatku wed逝g zwyk貫j stawki, gdy urz康 ju rozpocznie czynno軼i sprawdzaj帷e, kontrol lub post瘼owanie podatkowe. Inaczej nikt nie liczy豚y si z sankcj (...) zdarzeniem maj帷ym wp造w na powstanie obowi您ku podatkowego z art. 7 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 ustawy o podatku od czynno軼i cywilnoprawnych jest powo豉nie si na czynno嗆 prawn (w warunkach okre郵onych tym przepisem), a nie samo zawarcie okre郵onej przepisem umowy.
     • 16.04.2019Ulepszenie w ksi璕ach mo瞠 by remontem w kosztach podatkowych
      Pytanie: Czy wydatki nietraktowane jako ulepszenia dla celów podatkowych (Koszty Remontów) a stanowi帷e ulepszenia dla celów rachunkowych mog by jako koszty uzyskania przychodów potr帷ane jednorazowo, czyli w momencie poniesienia, to jest zaksi璕owania (uj璚ia kosztu w ksi璕ach rachunkowych)?
      • 15.04.2019NSA. Koszty autorskie przy umowie o prac: Samo o鈍iadczenie nie wystarczy
       Z uzasadnienia: Dla zastosowania dla przychodów ze stosunku pracy, normy kosztów uzyskania przychodów, okre郵onej w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, konieczne jest rozró積ienie wynagrodzenia na cz窷 zwi您an z wykonywaniem obowi您ków pracowniczych i cz窷 okre郵aj帷 honorarium, zwi您an z korzystaniem z praw autorskich za eksploatacj dzie豉 w okre郵ony sposób i na okre郵onym polu (...) dokumentacja pracodawcy powinna umo磧iwia wyodr瑿nienie tej cz窷ci czasu pracy, która przeznaczona jest na prac twórcz i powi您anie tego czasu z rzeczywi軼ie powsta造m, lub maj帷ym powsta utworem i w ko鎍u, czy w zwi您ku z jego eksploatacj wyp豉cono honorarium.
       • 10.04.2019WSA. Zapis w akcie notarialnym pozwala skorzysta z ulgi meldunkowej w PIT
        Z uzasadnienia: Przepisy ustawy nie okre郵a造, w jaki sposób i gdzie ma by wyra穎ne stwierdzenie, 瞠 podatnik "spe軟ia warunki do zwolnienia", byleby to o鈍iadczenie zosta這 wyra穎ne w terminie do z這瞠nia zeznania rocznego (...) wola osoby chc帷ej skorzysta z ulgi meldunkowej mo瞠 by wyra穎na wprost - przez ustne lub pisemne z這瞠nie okre郵onego o鈍iadczenia - jak równie w sposób dorozumiany, przez ka盥e zachowanie, które ujawnia jej wol w sposób dostateczny (...) W orzecznictwie s康ów administracyjnych przyjmuje si, 瞠 takie o鈍iadczenie mo瞠 by sformu這wane m.in. w akcie notarialnym, b璠帷ym podstaw sprzeda篡 lokalu mieszkalnego.
        • 09.04.2019Mo磧iwo嗆 u篡tkowania kas po ich ponownej fiskalizacji
         Pytanie: Czy Wnioskodawca b璠zie uprawniony na podstawie art. 111 ust. 3c ustawy VAT do u篡tkowania przej皻ych kas fiskalnych po ich ponownej fiskalizacji mimo nie posiadania przez cz窷 kas na dzie 陰czenia ze Spó趾 Przejmowan odpowiedniego wa積ego potwierdzenia procesu wydawania potwierdzenia spe軟ienia przez dany typ kasy rejestruj帷ej funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj帷e ze wzgl璠u na up造w czasu (potocznie zwanego homologacj kas)?
         • 05.04.2019Pe軟e odliczenie VAT w sytuacji parkowania samochodu pod domem pracownika
          Z uzasadnienia: W ostatnim czasie, w judykaturze pojawi豉 si teza, zgodnie z któr parkowanie samochodu poza siedzib firmy nie oznacza automatycznie, 瞠 samochód nie jest wykorzystywany wy陰cznie do dzia豉lno軼i gospodarczej. Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wykszta販i si pogl康, 瞠 przejazdy pracowników mobilnych samochodem s逝瘺owym na trasie pomi璠zy wyznaczonym miejscem zamieszkania lub jego pobli簑 (parkowania), a miejscem wykonywania pracy - o ile nie s逝膨 osobistym celom pracowników, lecz wykorzystywane s w ramach realizacji zada s逝瘺owych - nie stanowi nieodp豉tnego 鈍iadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 tej ustawy, a zatem ich warto軼i nie mo積a uwa瘸 za przychód pracowników ze stosunku pracy.
          • 02.04.2019WSA. Maj徠ek osobisty przedsi瑿iorcy z ni窺zym podatkiem od nieruchomo軼i
           Z uzasadnienia: W przypadku podatników b璠帷ych osobami fizycznymi sam fakt posiadania nieruchomo軼i przez osob b璠帷 przedsi瑿iorc nie jest wystarczaj帷y do uznania jej za zwi您an z dzia豉lno軼i gospodarcz. Konieczne jest ustalenie, czy nieruchomo嗆 ta wchodzi w sk豉d przedsi瑿iorstwa prowadzonego przez t osob czy te stanowi jej maj徠ek osobisty, odr瑿ny od maj徠ku zwi您anego z prowadzeniem dzia豉lno軼i gospodarczej.
           • 29.03.2019MF: Nabycie tytu貫m dziedziczenia, zapisu zwyk貫go, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego
            Ministerstwo Finansów udost瘼ni這 broszury informacyjne, w których przedstawia obecny stan prawny dotycz帷y nieodp豉tnego nabycia rzeczy lub praw maj徠kowych tytu貫m dziedziczenia, zapisu zwyk貫go, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego. Przedstawione informacje dotycz naby, które nast徙i造 po 31.12.2015 r.
            • 28.03.2019NSA: Opodatkowanie podatkiem od nieruchomo軼i gruntów rolnych posiadanych przez przedsi瑿iorc
             Obowi您ek uiszczania podatku od nieruchomo軼i w najwy窺zej stawce wi捫e si co do zasady z samym faktem posiadania gruntu (budynku lub jego cz窷ci) przez przedsi瑿iorc (sposób wykorzystania gruntu nie ma tu znaczenia). Jednak w przypadku gruntów sklasyfikowanych m.in. jako grunty rolne lub le郾e, do obj璚ia ich podatkiem od nieruchomo軼i konieczne jest spe軟ienie dodatkowej przes豉nki, tj. zaj璚ia (wykorzystania) tych瞠 gruntów na prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej.
             • 25.03.2019WSA. Wzajemne relacje wspó逕豉軼icieli bez znaczenia dla podatku od nieruchomo軼i
              Z uzasadnienia: Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i op豉tach lokalnych, w sytuacji, gdy nieruchomo嗆 stanowi wspó逕豉sno嗆, to obowi您ek podatkowy ci捫y na wszystkich wspó逕豉軼icielach solidarnie. Oznacza to mi璠zy innymi, 瞠 wzajemne relacje wspó逕豉軼icieli oraz spory co do zakresu posiadania nieruchomo軼i wspólnej (korzystania z niej), pozostaj bez znaczenia z punktu widzenia ponoszenia ci篹arów w podatku od nieruchomo軼i (p豉cenia podatku).
              • 08.03.2019NSA: Racja w sporze wystarcza do zwrotu pieni璠zy mimo up造wu terminu
               Narusza zasad zaufania do organów pa雟twa wywodzon z art. 2 Konstytucji dzia豉nie organów polegaj帷e na wszcz璚iu post瘼owania dotycz帷ego kwoty nale積o軼i celnych, okre郵eniu decyzj tych nale積o軼i, jako kwoty d逝gu celnego do zap豉ty, spieranie si o nie ze Spó趾 w post瘼owaniu celnym i s康owoadministracyjnym przez okres dziewi璚iu lat zwie鎍zonym sukcesem zobowi您anej w postaci uchylenia decyzji okre郵aj帷ej d逝g celny i odmowa zwrotu Spó販e tych prawnie nienale積ych Skarbowi Pa雟twa kwot nale積o軼i celnych.
               • 07.03.2019Korekta rocznego PIT. Informacje praktyczne
                W przypadku gdy podatnik stwierdzi, 瞠 w zeznaniu podatkowym pope軟i b陰d lub te nie skorzysta z przys逝guj帷ych mu ulg, ewentualnie nie wskaza organizacji po篡tku publicznego, której chcia豚y przekaza 1% swojego podatku, co do zasady mo瞠 z這篡 stosown korekt.
                • 07.03.2019NSA: Wa積e orzeczenie dotycz帷e mi璠zy innymi mocy ochronnej interpretacji
                 Z uzasadnienia: Fakt powi您ania zbywcy i nabywcy sta si dla organów podatkowych pretekstem do zakwestionowania mocy ochronnej interpretacji. Takie post瘼owanie nosi znamiona naruszenia zasady zaufania do organów publicznych wyra穎nej w art. 121 O.p. Dzia豉nia organów po wydaniu interpretacji nie mog by ukierunkowane na to, 瞠by j podwa篡.
                 • 06.03.2019Korekta rocznego PIT. Informacje praktyczne
                  W przypadku gdy podatnik stwierdzi, 瞠 w zeznaniu podatkowym pope軟i b陰d lub te nie skorzysta z przys逝guj帷ych mu ulg, ewentualnie nie wskaza organizacji po篡tku publicznego, której chcia豚y przekaza 1% swojego podatku, co do zasady mo瞠 z這篡 stosown korekt.
                  • 06.03.2019Rezygnacja ze zwolnienia VAT tak瞠 po wp豉cie zaliczki
                   Pytanie: Czy po dokonaniu wp豉t zaliczek na poczet dostawy nieruchomo軼i (do których zastosowano stawk „VAT - zwolnienie”) oraz podpisaniu przedwst瘼nej umowy sprzeda篡, strony b璠 mog造 w przysz這軼i przed dokonaniem dostawy i podpisaniem umowy ostatecznej, z這篡 o鈍iadczenie w豉軼iwemu naczelnikowi urz璠u skarbowego, 瞠 wybior opodatkowanie dostawy budynku i w jakim terminie takie o鈍iadczenie powinno zosta z這穎ne?
                   • 05.03.2019Mo磧iwo嗆 zmniejszenia zobowi您ania VAT w mechanizmie split payment
                    Mechanizm podzielonej p豉tno軼i zosta wprowadzony w celu tzw. uszczelnienia systemu podatkowego, czyli zwi瘯szania wp造wów bud瞠towych. Operacja ta nie nast瘼uje jednak bez uszczerbku dla s逝sznych interesów podatników, gdy w wyniku zastosowania tej metody przyjmowania p豉tno軼i nabywcy do swobodnej dyspozycji pozostaje jedynie kwota netto. Warto嗆 podatku naliczonego przez sprzedawc trafiaj帷a na subkonto (rachunek VAT) pozostaje do niemal wy陰cznej dyspozycji fiskusa. Vatowcowi zostaje natomiast fikcja w豉sno軼i 鈔odków zgromadzonych na takim rachunku.
                    • 04.03.2019Mo磧iwo嗆 zmniejszenia zobowi您ania VAT w mechanizmie split payment
                     Mechanizm podzielonej p豉tno軼i zosta wprowadzony w celu tzw. uszczelnienia systemu podatkowego, czyli zwi瘯szania wp造wów bud瞠towych. Operacja ta nie nast瘼uje jednak bez uszczerbku dla s逝sznych interesów podatników, gdy w wyniku zastosowania tej metody przyjmowania p豉tno軼i nabywcy do swobodnej dyspozycji pozostaje jedynie kwota netto. Warto嗆 podatku naliczonego przez sprzedawc trafiaj帷a na subkonto (rachunek VAT) pozostaje do niemal wy陰cznej dyspozycji fiskusa. Vatowcowi zostaje natomiast fikcja w豉sno軼i 鈔odków zgromadzonych na takim rachunku.
                     • 28.02.2019NSA: Zawieszenie terminu przedawnienia w przypadku okre郵ania straty podatkowej
                      Teza: Wniesienie skargi do s康u administracyjnego na decyzj dotycz帷 okre郵enia wysoko軼i straty poniesionej przez podatnika skutkuje na podstawie art. 70 § 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) zawieszeniem biegu terminu przedawnienia do okre郵enia tej瞠 straty.
                      • 21.02.2019NSA: Odpowiedzialno嗆 solidarna cz這nków zarz康u wynika z mocy prawa
                       Z uzasadnienia: (...) brak wyra幡ego stwierdzenia w rozstrzygni璚iu decyzji, 瞠 dany cz這nek zarz康u spó趾i odpowiada solidarnie z pozosta造mi cz這nkami tego zarz康u (i ze spó趾) za zaleg這軼i spó趾i nie mo瞠 stanowi wystarczaj帷ej podstawy uchylenia tej decyzji, a tym bardziej do stwierdzenia jej niewa積o軼i.
                       • 18.02.2019WSA. Sprzeda nieruchomo軼i: Ulga odsetkowa nie wyklucza ulgi mieszkaniowej
                        Z uzasadnienia: Ustawodawca, odró積ia wydatki na sp豉t kredytu i sp豉t odsetek od kredytu (art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o PIT), tym samym uwzgl璠nienie wydatków na sp豉t odsetek od kredytu, przy korzystaniu z ulgi, o której mowa w art. 26b ustawy, nie wy陰cza mo磧iwo軼i zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z ust. 25 pkt 2 lit. a ustawy od opodatkowania dochodu ze zbycia nieruchomo軼i w cz窷ci przeznaczonej na sp豉t tego kredytu.
                        • 15.02.2019NSA: Podatek od nieruchomo軼i - przekazanie nieruchomo軼i na potrzeby JST
                         Z uzasadnienia: Wprawdzie katalog obiektów podlegaj帷ych kwalifikacji jako zaj皻e na potrzeby organów jednostek samorz康u terytorialnego ma charakter otwarty, ale przyk豉dowe ich wyliczenie stanowi wskazówk interpretacyjn przy ocenie charakteru potrzeb uzasadniaj帷ych wy陰czenie spod opodatkowania. Potrzeby organów w uj璚iu tego przepisu to zatem nic innego jak potrzeby zapewnienia funkcjonowania (obs逝gi) organów jednostek samorz康u terytorialnego, a nie potrzeby realizacji jakichkolwiek ich zada.
                         • 06.02.2019WSA. Us逝gi gastronomiczne nie podlegaj op豉cie targowej, ale...
                          Z uzasadnienia: Z punktu opodatkowania op豉t targow zasadnicze znaczenie ma ustalenie czy sprzeda ma charakter samoistny - sprzeda gotowego produktu, czy te ma charakter niesamoistny - jest etapem ko鎍owym us逝gi gastronomicznej, której towarzysz przygotowanie posi趾u jego podanie. W sytuacji, gdy dodatkowe czynno軼i zwi您ane z przygotowaniem i podaniem posi趾u nie zachodz, nale篡 przyj望, 瞠 sprzeda ma charakter samoistny a w konsekwencji dokonywanie takich czynno軼i podlega op豉cie targowej.
                          • 01.02.2019Nie ma dobrego wyj軼ia z pu豉pki ulgi meldunkowej
                           Ze zgromadzonych przez Ministerstwo Finansów szacunkowych danych za lata 2008-2017 wynika, 瞠 ok. 18,6 tys. podatników, z uwagi na niez這瞠nie w ustawowym terminie o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania, nie mog這 skorzysta z tzw. ulgi meldunkowej - poinformowa這 Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na poselsk interpelacj.
                           • 22.01.2019Zabezpieczenie wykonania zobowi您ania podatkowego wed逝g projektu nowej Ordynacji podatkowej
                            Najnowszy projekt ustawy Ordynacja podatkowa istotnie poszerza katalog podmiotowego i przedmiotowego zabezpieczenia wykonania zobowi您ania podatkowego oraz rezygnuje z instytucji wyga郾i璚ia decyzji o zabezpieczeniu.
                            • 22.01.2019WSA. Termin zg這szenia spadku a prawo do zwolnienia dla najbli窺zej rodziny
                             Z uzasadnienia: Wyk豉dnia literalna art. 4a ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn daje podstawy do stwierdzenia, 瞠 powo豉ny przepis dotyczy nie tylko sytuacji, gdy spadkobierca nie wie, 瞠 przys逝guj mu prawa do spadku, poniewa nie bra udzia逝 w post瘼owaniu spadkowym ale równie sytuacji, gdy spadkobierca bra udzia w post瘼owaniu spadkowym, jednak w terminie 6 miesi璚y od dnia uprawomocnienia si postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku nie uzyska wiedzy dotycz帷ej okre郵onego sk豉dnika maj徠kowego wchodz帷ego w sk豉d masy spadkowej.
                             • 21.01.2019NSA. Dostawa nieruchomo軼i po podziale ze zwolnieniem VAT
                              Z uzasadnienia: Podzia nieruchomo軼i skutkuje tym, 瞠 pojawia si nowy przedmiot obrotu cywilnoprawnego, tj. nowa dzia趾a gruntu, po podziale zmieniaj si granice ewidencyjne dzia貫k, niektóre z nich mog traci dost瘼 do niektórych dróg publicznych, zmieniaj si te linie zabudowy dla poszczególnych dzia貫k wyodr瑿nionych z poprzedniej. (...) wadliwie uzna Minister, 瞠 podzia dzia貫k pozostaje bez wp造wu na decyzj o warunkach zabudowy wydan dla ca貫j, poprzedniej nieruchomo軼i.
                              • 17.01.2019NSA: Jak kwalifikowa 廝ód這 przychodów
                               Jak nale篡 zakwalifikowa przychód w przypadku istnienia ró積ych, konkurencyjnych 廝óde przychodów wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych? Ten problem powraca co jaki czas. Poni窺ze orzeczenie zapad這 w sprawie niezbyt cz瘰to wyst瘼uj帷ej w praktyce obrotu nieruchomo軼iami, ale uzasadnienie NSA zawiera istotne argumenty i rozwa瘸nia, które mog pomóc w znalezieniu odpowiedzi na pytanie przedstawione na pocz徠ku.
                               • 10.01.2019NSA: Nie wystarczy o鈍iadczy, 瞠 transakcje w Internecie to efekt zbywania kolekcji
                                Z uzasadnienia: Dla uzyskiwania przychodów z tytu逝 prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej nie jest równie konieczne, aby podatnik mia status przedsi瑿iorcy, gdy nie jest konieczna rejestracja tej dzia豉lno軼i w sposób przewidziany w odr瑿nych przepisach, a dotycz帷ych wymogów formalnych, jakie powinna spe軟i osoba prowadz帷a dzia豉lno嗆 gospodarcz. Okoliczno軼i dotycz帷e nabywania mebli, antyków i innych cennych rzeczy, a w rezultacie sprzeda tych rzeczy klientom na portalu aukcyjnym, 鈍iadcz o tym, 瞠 skar膨ca dzia豉豉 z zamiarem uzyskania korzy軼i maj徠kowej, a zatem w celu zarobkowym.
                                • 07.01.2019Remont 鈔odka trwa貫go przed wprowadzeniem do ewidencji
                                 Pytanie: W celu zdobycia nowych klientów, do reklamy prowadzonej przez Wnioskodawc dzia豉lno軼i, Wnioskodawca zamierza wykorzysta posiadan przez niego ód. ód wraz z przyczep pod這dziow zostanie wprowadzona do 鈔odków trwa造ch. ód wymaga wymiany silnika. W zwi您ku z tym, przed jej wprowadzeniem do dzia豉lno軼i Wnioskodawca zamierza zakupi nowy silnik. Czy zakupiony silnik mo瞠 zwi瘯szy warto嗆 pocz徠kow wprowadzonego 鈔odka trwa貫go (這dzi)?
                                 • 04.01.2019NSA: Nadp豉ta powstaje nie tylko w przypadkach wprost wyliczonych w Ordynacji Podatkowej
                                  Z uzasadnienia: ...Nadp豉ta powstaje wtedy, gdy podatnik spe軟ia nieistniej帷e zobowi您anie podatkowe lub istniej帷e zobowi您anie spe軟ia w wysoko軼i przekraczaj帷ej okre郵ony prawem obowi您ek. Najistotniejsz cech nadp豉ty jest wi璚 nieuzasadnione prawnie przysporzenie bud瞠tu Skarbu Pa雟twa (gminy, powiatu, województwa) kosztem maj徠ku podatnika.
                                  • 27.12.2018NSA: Uczestnik karuzeli VAT nie ma prawa do odliczenia podatku
                                   Podatnik, który wiedzia lub powinien by wiedzie o tym, 瞠 nabywaj帷 towar uczestniczy w transakcji wykorzystywanej do pope軟ienia oszustwa w podatku od warto軼i dodanej, dla celów dyrektywy VAT powinien zosta uznany za osob bior帷 udzia w tym oszustwie, bez wzgl璠u na to, czy czerpie on korzy軼i z odsprzeda篡 dóbr. W rzeczywisto軼i w takiej sytuacji podatnik pomaga sprawcom oszustwa i staje si w konsekwencji jego wspó連prawc.
                                   • 13.12.2018NSA: Kontynuacja praw i obowi您ków to nie sukcesja
                                    Z uzasadnienia: ...Ci庵這嗆 podmiotu prawa w zwi您ku z przekszta販eniem przes康za o tym, 瞠 w wyniku przekszta販enia dochodzi do kontynuacji praw i obowi您ków spó趾i przekszta販onej, co oznacza tym samym, 瞠 w tym zakresie nie mamy do czynienia z sukcesj (tak jak to ma miejsce np. w razie 陰czenia czy podzia逝 spó貫k). Wskazuje na to tak瞠 wyk豉dnia j瞛ykowa art. 553 § 1 i 2 k.s.h., w których mówi si o tym, 瞠 spó販e przekszta販onej "przys逝guj" prawa i obowi您ki spó趾i przekszta販anej oraz 瞠 spó趾a ta "pozostaje" podmiotem praw przyznanych spó販e przed przekszta販eniem (podczas gdy w przypadku 陰czenia, czy podziaów spó貫k stanowi si wyra幡ie o tym, 瞠 prawa i obowi您ki poprzednika prawnego "przechodz" np. na spó趾 powsta陰 w wyniku 陰czenia si spó貫k).
                                    • 10.12.2018NSA. Darowizna z poleceniem sposobem na podatek
                                     Z uzasadnienia: Je瞠li obdarowany zostanie obci捫ony obowi您kiem wykonania polecenia, to obci捫enie to stanowi ci篹ar darowizny, jednak pod warunkiem, 瞠 polecenie zostanie wykonane. Ustawodawca nie wprowadzi przy tym warunku, 瞠 beneficjentem polecenia mo瞠 by jedynie osoba trzecia, ewentualnie darczy鎍a. Przepis ten ma wobec powy窺zego zastosowanie równie w sytuacji, w której beneficjentem polecenia jest sam obdarowany.
                                     • 05.12.2018NSA. Nierz康 bez PIT, ale konkubinat to nie sponsoring
                                      Z uzasadnienia: Niezmienna przez 11 lat stawka za rzekomo 鈍iadczone us逝gi seksualne, zbie積o嗆 czasowa mi璠zy zmian relacji z czysto seksualnej na partnersk, a zakupem mieszkania od swego partnera, rozbie積o軼i w zakresie wskazywanych przez Skar膨c kwot oszcz璠no軼i oraz zeznania 鈍iadków, nie uprawdopodobniaj, by 陰cz帷a ich relacja nosi豉 znamiona nierz康u. (...) 陰cz帷a ich relacja wskazuje na zwi您ek konkubencki, a nie na odp豉tne 鈍iadczenie us逝g seksualnych, które to czynno軼i nie mog by przedmiotem prawnie skutecznej umowy.
                                      • 16.11.2018WSA: Administracja podatkowa ma pe軟e prawo do wstrzymania zwrotu VAT w przypadku w徠pliwo軼i
                                       Z uasadnienia: Nie zawsze zako鎍zenie kontroli podatkowej musi da jednoznaczn odpowied na pytanie o zasadno嗆 zwrotu podatku VAT. Kontrola obejmuje bowiem transakcje dokonane jedynie przez samego podatnika. Tymczasem niekiedy dopiero ca造 szereg ustale odno郾ie dalszych kontrahentów i schematu obrotu towarem daje obraz okoliczno軼i jakie towarzyszy造 transakcjom, umo磧iwiaj帷 ich ocen od strony skutków podatkowych. Z tej przyczyny nie istnieje 軼is豉 zale積o嗆 pomi璠zy planowanym terminem zako鎍zenia kontroli, a prognozowanym terminem zwrotu nadwy磬i podatku.
                                       • 08.11.2018NSA: Decyzja za po鈔ednictwem ePUAP, ale skarga ju tylko na papierze
                                        Z uzasadnienia: Skar膨cy z這篡 we w豉軼iwym czasie za po鈔ednictwem organu podatkowego skarg przy zastosowaniu platformy ePUAP i opatrzy j podpisem w豉軼iwym dla tego rodzaju kana逝 komunikacyjnego, bo tak uprzednio korespondowa z tym organem. Jednocze郾ie dzia豉niom tym towarzyszy uprzedni brak pe軟ego pouczenia w decyzji o dopuszczalnej formie prawnej takiej skargi oraz faktyczne niepoinformowanie go przez S康, 瞠 pozostawa on w b喚dzie co do skuteczno軼i wskazanego adresu korespondencyjnego na tej瞠 platformie. Nieuprawnione by這 wi璚 - bez wcze郾iejszego faktycznego poinformowania Skar膨cego o niemo積o軼i respektowania w uj璚iu procesowym tego adresu elektronicznego - poprzestanie na s豉niu korespondencji na inny adres (nawet gdyby w normalnych okoliczno軼iach by to adres w豉軼iwy dla przesy貫k pocztowych) i wywiedzenie z tego faktu, na zasadzie fikcji dor璚zenia, negatywnych dla Skar膨cego skutków procesowych.
                                        • 15.10.2018NSA. Podatek od nieruchomo軼i: Remont nie obni篡 podatku
                                         Z uzasadnienia: Konieczno嗆 przeprowadzenia remontu budynku nie jest przyczyn technologiczn uniemo磧iwiaj帷 wykorzystywanie nieruchomo軼i do prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej. Sporny budynek istnieje, wy陰czony by jedynie z eksploatacji i zosta przeznaczony do zbycia. Subiektywne przekonanie podatnika, czy te samo jego o鈍iadczenie o niemo積o軼i wykorzystania budynku do prowadzonej dzia豉lno軼i, nie jest dowodem, na którym mo積a by oprze ustalenie o technicznych wzgl璠ach wykluczaj帷ych mo磧iwo嗆 wykorzystania ich do takiej dzia豉lno軼i.
                                         • 11.10.2018NSA: Samo posiadanie nieruchomo軼i przez przedsi瑿iorc nie decyduje o zwi您aniu z dzia豉lno軼i
                                          W orzecznictwie przewa瘸 ostatnio pogl康, 瞠 w przypadku podatników b璠帷ych osobami fizycznymi sam fakt posiadania nieruchomo軼i przez osob b璠帷 przedsi瑿iorc nie jest wystarczaj帷y do uznania jej za zwi您an z dzia豉lno軼i gospodarcz. Konieczne jest ustalenie, czy nieruchomo嗆 ta wchodzi w sk豉d przedsi瑿iorstwa prowadzonego przez t osob czy te stanowi jej maj徠ek osobisty, odr瑿ny od maj徠ku zwi您anego z prowadzeniem dzia豉lno軼i gospodarczej.
                                          • 10.10.2018WSA. Obowi您ek sk豉dania informacji o nieruchomo軼iach i obiektach budowlanych
                                           Z uzasadnienia: Obowi您kiem podatnika jest korygowanie uprzednio z這穎nej informacji, je瞠li w trakcie roku podatkowego zaistnia這 zdarzenie maj帷e wp造w na wysoko嗆 opodatkowania w tym roku. Natomiast z przepisu tego nie wynika obowi您ek corocznego sk豉dania przez osob fizyczn informacji o nieruchomo軼iach i obiektach budowlanych. Obowi您ek taki powstaje dopiero w przypadku wyst徙ienia okoliczno軼i uzasadniaj帷ych powstanie albo wyga郾i璚ie obowi您ku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomo軼i lub zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w art. 6 ust. 3 Ordynacji podatkowej.
                                           • 03.10.2018NSA. Zaliczenie zwrotu VAT na poczet innego podatku
                                            Z uzasadnienia: Zaliczenie zwrotu podatku od towarów i us逝g na poczet zaleg這軼i podatkowych, czy te na poczet przysz造ch zobowi您a, to ostatni etap czynno軼i podejmowanych w przypadku zadeklarowania przez podatnika zwrotu podatku od towarów i us逝g. Czym innym jest bowiem prawo do zwrotu podatku od towarów i us逝g wykazanego w deklaracji podatkowej, a czym innym prawo do dysponowania owym zwrotem podatku przez podatnika. Jedynie w sytuacji uznania zasadno軼i wykazanego przez podatnika zwrotu podatku mo磧iwe b璠zie zaliczenie go na poczet zaleg造ch b康 przysz造ch zobowi您a podatkowych.
                                            • 27.09.2018Sposób podania czy rodzaj konsumpcji nie decyduj o stawce VAT
                                             Dla uznania czy dana czynno嗆 b璠zie zaliczona do klasy PKWiU 10.85 Gotowe posi趾i i dania, czy do dzia逝 PKWiU 56 Us逝gi zwi您ane z wy篡wieniem istotne jest, czy oferowane produkty s w pe軟i przyrz康zone i serwowane jako posi貫k gotowy do bezpo鈔edniego spo篡cia, czy te nie s przeznaczone do bezpo鈔edniej konsumpcji - np. s zamro穎ne lub pakowane pró積iowo i etykietowane z przeznaczeniem na sprzeda. Fakt oferowania tych produktów osobno b康 w zestawach (np. kanapka mi瘰na, frytki razem z napojem, czy te tortilla, pieczone ziemniaki razem z napojem), nie ma wp造wu na sposób zaklasyfikowania.
                                             • 24.09.2018WSA o nale篡tej staranno軼i w VAT: 安iadomy udzia trzeba udowodni
                                              Teza, 瞠 podatnicy mog 豉twiej ni organ podatkowy odkry oszustów nie jest poparta 瘸dnymi dowodami i stanowi jedynie prób przerzucenia odpowiedzialno軼i za cudze zobowi您ania na uczciwych podatników. Jednocze郾ie fizycznie przemieszczenia (dostarczenie) towaru co do zasady wyczerpuje poj璚ie dostawy w rozumieniu VAT. Wyj徠kiem jest sytuacja gdy na nabywc nie zostanie przeniesione prawo do rozporz康zania towarem jak w豉軼iciel, to znaczy gdy jest on w jaki sposób ograniczony w swobodzie dysponowania towarem. Okoliczno嗆 t winny wykaza organy podatkowe - orzek Wojewódzki S康 Administracyjny we Wroc豉wiu.
                                              • 20.09.2018NSA: Zwrócenie si o pomoc do organu innego pa雟twa nie skutkuje automatycznie zawieszeniem biegu terminu przedawnienia
                                               Teza: Zwrócenie si przez organ podatkowy na podstawie Rozporz康zenia Rady (UE) nr 904/2010 z 7 pa寮ziernika 2010 r. w sprawie wspó逍racy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od warto軼i dodanej (Dz. U. UE L 268/1 z 07.10.2010 r.) do organów innego pa雟twa z wnioskiem o udzielenie informacji w celu okre郵enia wysoko軼i zobowi您ania w podatku od towarów i us逝g, nie skutkuje zawieszeniem biegu terminu przedawnienia tego zobowi您ania na podstawie art. 70a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.).
                                               • 18.09.2018WSA. Co nale篡 do d逝gów spadkowych?
                                                Z uzasadnienia: Poj璚ie d逝gu w rozumieniu art. 7 ust. 1 ww. ustawy obejmuje wszelkie pieni篹ne roszczenia cywilnoprawne zwi您ane z przedmiotem spadku 陰cznie z roszczeniem spadkobiercy z tytu逝 poczynionych przez niego nak豉dów na przedmiot spadku. Chodzi zatem o nak豉dy poniesione przez spadkobierc, przy tym bezpo鈔ednio dotycz帷e przedmiotu nabycia. (...) Nak豉dy poniesione przez spadkobierc na nieruchomo軼i wchodz帷e w sk豉d masy spadkowej obci捫a b璠 spadek wy陰cznie wtedy, gdy zosta造 poczynione przed dat zgonu spadkodawcy, tj. dat nabycia spadku.
                                                • 11.09.2018WSA. Sprzeda nieruchomo軼i przez spó趾 komandytow a 廝ód這 przychodu w PIT
                                                 Z uzasadnienia: Przychód uzyskany ze sprzeda篡 przez spó趾 komandytow nieruchomo軼i mieszkalnej nie mo瞠 by zakwalifikowany do przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Przepis art. 5b ust. 2 ustawy przes康za bowiem o tym 瞠 wszelkiego rodzaju przychody pozyskane przez wspólnika spó趾i nieb璠帷ej osob prawn s przychodami z pozarolniczej dzia豉lno軼i gospodarczej. Bez znaczenia przy tym dla takiej kwalifikacji przychodu pozostaje rodzaj prowadzonej przez spó趾 dzia豉lno軼i oraz 廝óde, z których spó趾a ta uzyskuje przychody.
                                                 • 10.09.2018Rachunkowo嗆 dla pocz徠kuj帷ych: Uproszczenia w prowadzonej rachunkowo軼i dla jednostek mikro
                                                  Od 2019 roku zostanie prawdopodobnie wprowadzona obni穎na do 9% stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Z tej okazji rozpocz瘭i鄉y publikacj serii artykuów, przeznaczonych dla osób, które zastanawiaj si nad przekszta販eniem swojej dzia豉lno軼i ze wzgl璠ów na mo磧iwe oszcz璠no軼i podatkowe, a które obawiaj si, 瞠 problemem mo瞠 sta si obowi您ek prowadzenia rachunkowo軼i w formie przewidzianej dla osób prawnych. Mikro firmy cieszy si b璠 jednak nie tylko preferencyjnym opodatkowaniem, ale równie wieloma u豉twieniami w prowadzeniu rachunkowo軼i, które ju teraz obowi您uj dla niewielkich podmiotów. W artykule prezentujemy zestawienie wybranych uproszcze (nie tylko dla firm mikro).
                                                  • 10.09.2018WSA. Odszkodowanie za dyskryminacj w zatrudnieniu bez PIT
                                                   Z uzasadnienia: Regulacje prawne: art. 18.3d Kodeksu pracy oraz odpowiednich, wydanych na podstawie ustawy, rozporz康ze w sprawie wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia za prac, okre郵aj wysoko嗆 odszkodowania, w sposób wymagany przez art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, a wi璚 w zakresie tej wysoko軼i rozwa瘸ne odszkodowanie jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 34 ] nast瘼na strona »