Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakładanie zieleni jaki vat

  • 02.06.2017Usługi kompleksowe. Zagospodarowanie terenów zielonych a VAT
    Podatnik miał wątpliwości, czy kompleksową usługę zagospodarowania terenów zieleni można dla potrzeb podatku VAT potraktować jako jedną czynność opodatkowaną, skutkiem, czego świadczenia pomocnicze mające charakter usług budowlanych podzielą los prawny świadczenia głównego i całość zostanie opodatkowana stawką podatku w wysokości 8%. 
  • 01.06.2017Usługi kompleksowe. Zagospodarowanie terenów zielonych a VAT
    Podatnik miał wątpliwości, czy kompleksową usługę zagospodarowania terenów zieleni można dla potrzeb podatku VAT potraktować jako jedną czynność opodatkowaną, skutkiem, czego świadczenia pomocnicze mające charakter usług budowlanych podzielą los prawny świadczenia głównego i całość zostanie opodatkowana stawką podatku w wysokości 8%.