Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kara grzywny

 • 03.09.2018Oferty pracy będą musiały zawierać informacje o wynagrodzeniu?
  Do Sejmu trafił poselski projekt zmian w Kodeksie pracy. Klub parlamentarny Nowoczesnej zaproponował w nim wprowadzenie dla pracodawców obowiązku przedstawiania w ofertach pracy proponowanego wynagrodzenia, na które mogliby liczyć aplikujący kandydaci. Nowelizacja miałaby wejść w życie z początkiem 2019 r.
  • 31.08.2018Oferty pracy będą musiały zawierać informacje o wynagrodzeniu?
   Do Sejmu trafił poselski projekt zmian w Kodeksie pracy. Klub parlamentarny Nowoczesnej zaproponował w nim wprowadzenie dla pracodawców obowiązku przedstawiania w ofertach pracy proponowanego wynagrodzenia, na które mogliby liczyć aplikujący kandydaci. Nowelizacja miałaby wejść w życie z początkiem 2019 r.
   • 03.07.2018Podatki 2018: 1 lipca ruszył JPK na żądanie
    Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zbiór danych, generowany z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego (przez bezpośredni eksport danych), który zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. JPK posiada układ i format (schemat XML), który umożliwia jego łatwe przetwarzanie.  JPK na żądanie obejmuje 6 struktur:  księgi rachunkowe – JPK_KR,  wyciąg bankowy – JPK_WB,  magazyn – JPK_MAG,  faktury VAT – JPK_FA,  podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,  ewidencja przychodów – JPK_EWP.
    • 02.07.2018Podatki 2018: 1 lipca ruszył JPK na żądanie
     Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zbiór danych, generowany z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego (przez bezpośredni eksport danych), który zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. JPK posiada układ i format (schemat XML), który umożliwia jego łatwe przetwarzanie.  JPK na żądanie obejmuje 6 struktur:  księgi rachunkowe – JPK_KR,  wyciąg bankowy – JPK_WB,  magazyn – JPK_MAG,  faktury VAT – JPK_FA,  podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,  ewidencja przychodów – JPK_EWP.
     • 14.05.2018Działalność nierejestrowa - poradnik praktyczny dla początkujących (6)
      Prowadzący działalność nierejestrową często będzie świadczył usługi (lub dokonywał sprzedaży) na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (lub innego rodzaju instytucji - np. szkół czy urzędów). Spotka się zapewne z oczekiwaniem odpowiedniego dokumentowania przeprowadzonej transakcji - czyli po prostu wystawienia rachunku (i ew. pokwitowania otrzymania zapłaty). W dzisiejszym odcinku poradnika przedstawiamy niezbędne informacje, dotyczące trybu i warunków wystawiania dokumentów sprzedaży przez osoby, trudniące się działalnością nierejestrową.
      • 07.05.2018Kary za nieterminowe złożenie rozliczenia rocznego PIT
       Nieterminowe złożenie organowi podatkowemu deklaracji podatkowej zostało spenalizowane w art. 56 § 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy. Czyn ten stanowi wykroczenie skarbowe i w związku z tym jest zagrożony karą grzywny, której wysokość może być wymierzona w granicach od 210 zł do 42 000 zł, a gdy kara ta jest nakładana w drodze mandatu karnego jej wysokość wyniesie od 210 zł do 4200 zł - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.
       • 07.03.2018Kary dla przedsiębiorców w 2018 r.
        Wpisanym na stałe w ryzyko gospodarcze jest brak bieżącego regulowania własnych zobowiązań. Przyczyną takiego stanu mogą być m.in. opóźnienia we wpływach ze sprzedaży produktów, towarów lub usług, ściągalność wierzytelności o małej skuteczności, zmiana trendów na rynku zbytu, wzrost poziomu konkurencji, chybione inwestycje. Skutkiem powyższych sytuacji mogą być: brak, niedopłata bądź opóźnienia w zapłacie podatków, niezłożenie deklaracji podatkowych, niewykonanie obowiązków formalno-podatkowych nakładanych przez ustawodawcę. Uchybienie wykonywania powyższych czynności może skutkować nałożeniem przez organ skarbowy na przedsiębiorcę kary grzywny.
        • 07.02.2018Przed-rachunki hotelowe na celowniku fiskusa
         Zauważalna jest praktyka wydawania klientom tzw. rachunku albo paragonu kelnerskiego zamiast, jak to nakazują obowiązujące przepisy prawa, paragonu fiskalnego, tj. wydrukowanego z kasy rejestrującej. Rachunek lub paragon kelnerski może służyć wyłącznie do rozliczeń pracodawcy z pracownikami, w żaden sposób nie może zastępować paragonu fiskalnego. Jeżeli w ślad za paragonem kelnerskim nie zostanie wydany paragon fiskalny, oznacza to, że transakcja prawdopodobnie nie została zarejestrowana na kasie fiskalnej, a co za tym idzie usługa została wykonana w tzw. szarej strefie, a podatki należne z tego tytułu nie trafiły do budżetu państwa – wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
         • 23.08.2017KAS ostrzega: „Pusta” faktura się nie opłaca
          Funkcjonariusze KAS rozpoznają i zwalczają nielegalny proceder obrotu „pustymi" fakturami.  Prowadzone działania mają na celu uderzenie w zorganizowane grupy przestępcze wystawiające i rozprowadzające „puste" faktury.  Również osoby, które wykorzystują „puste" faktury w swojej działalności gospodarczej muszą liczyć się z konsekwencjami.
          • 20.07.2017MF ostrzega: Kelner ma obowiązek wydać klientowi paragon
           W przypadku świadczenia usług gastronomicznych osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej istnieje obowiązek zaewidencjonowania tych usług na kasie fiskalnej1. Kelner obsługujący klienta, dla którego świadczona jest taka usługa, powinien zarejestrować na kasie fiskalnej dokonaną sprzedaż, wydrukować paragon fiskalny oraz wydać go klientowi. Ministerstwo Finansów przypomina, że wydanie paragonu jest obowiązkiem kelnera i nie jest uzależnione od prośby klienta, ani od tego, czy klient podejdzie odebrać paragon – paragon ma być klientowi wręczony, a więc w szczególności przyniesiony do stolika przy którym klient siedzi.
           • 22.05.2017MF wyjaśnia: Konsekwencje wystawiania pustych faktur np. za paliwo
            W przypadku sprzedaży paliwa osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzedawca jest zobowiązany zaewidencjonować taką sprzedaż przy użyciu kasy rejestrującej[1]. Obowiązkiem sprzedawcy jest wydrukowanie paragonu i wydanie go kupującemu[2].
            • 19.05.2017MF wyjaśnia: Konsekwencje wystawiania pustych faktur np. za paliwo
             W przypadku sprzedaży paliwa osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzedawca jest zobowiązany zaewidencjonować taką sprzedaż przy użyciu kasy rejestrującej[1]. Obowiązkiem sprzedawcy jest wydrukowanie paragonu i wydanie go kupującemu[2].
             • 07.03.2017Podatki 2017: Nowy system kar za wyłudzenia podatkowe
              Od początku marca br. obowiązują nowe regulacje dotyczące karania za wyłudzenia podatku od towarów i usług (VAT). Nowelizacja wprowadziła dwie nowe kategorie przestępstw, za które grozić będzie w niektórych przypadkach nawet 25 lat więzienia. Zaostrzenie systemu kar ma w założeniu charakter prewencyjny i ma odstraszać od oszustw podatkowych.
              • 06.03.2017Podatki 2017: Nowy system kar za wyłudzenia podatkowe
               Od początku marca br. obowiązują nowe regulacje dotyczące karania za wyłudzenia podatku od towarów i usług (VAT). Nowelizacja wprowadziła dwie nowe kategorie przestępstw, za które grozić będzie w niektórych przypadkach nawet 25 lat więzienia. Zaostrzenie systemu kar ma w założeniu charakter prewencyjny i ma odstraszać od oszustw podatkowych.
               • 27.02.2017Zaostrzenie kar za wyłudzanie VAT na podstawie fikcyjnych faktur
                Nowelizacja przepisów zakłada od 1 marca 2017 r. surowsze i skuteczniejsze karanie sprawców oszustw w zakresie VAT, zwłaszcza tych, którzy wystawiają fikcyjne faktury lub je podrabiają. Jakie nowe przestępstwa przewidziano? Jak będą karane? Czy uczciwy przedsiębiorca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności? Kto może uniknąć kary?
                • 02.02.2017Bezrobotny musi powiadomić urząd pracy
                 Czy osoba zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna może podjąć zatrudnienie, np. na podstawie kilkudniowej umowy zlecenia? Jaki obowiązek powinna w związku z tym spełnić?
                 • 24.01.2017NSA. Przedawnienie zobowiązania nie może być instytucją pozorną
                  Z uzasadnienia: Przyjęcie stanowiska zaprezentowanego w sprawie przez właściwe organy oraz WSA w Lublinie kłóciłoby się z celami instytucji zawieszenia biegu przedawnienia, uregulowanej w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, otwierałoby bowiem organom administracji skarbowej drogę do instrumentalnego wykorzystywania przepisu art. 70 § 6 pkt 1) tej ustawy, co byłoby nie do przyjęcia w demokratycznym państwie prawnym. Przy takiej wykładni każde wszczęcie postępowania karnego (karnoskarbowego), nawet w sytuacji braku jakichkolwiek podstaw materialnoprawnych czy procesowych, wywoływałoby skutek w zakresie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
                  • 03.01.2017E-deklaracje VAT obowiązkowe pod groźbą kary
                   Interpelacja nr 8356 do ministra finansów w sprawie rozliczeń podatku VAT przez przedsiębiorców drogą internetową
                   • 12.12.2016Służba Celna rozbiła kolejną grupę oszustów podatkowych
                    Podlaska Służba Celna przeprowadziła w ostatnich dniach szereg działań wymierzonych w proceder nielegalnego obrotu paliwami. W efekcie w okolicy Suwałk i Budziska zatrzymano 7 cystern z olejem napędowym. W transporcie do Polski pominięto obowiązujące regulacje podatkowe. Oszustom grożą grzywny i kary więzienia do lat 5.
                    • 28.11.2016Kodeks karny skarbowy. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
                     W polskim systemie prawnym zachowania podatników polegające na naruszaniu norm prawa podatkowego są penalizowane przepisami ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.).
                     • 14.09.2016Podatki 2016: Rząd przyjął projekt zaostrzający kary za wyłudzenia VAT 
                      Rząd przyjął w tym tygodniu projekt nowelizacji Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw, który zakłada zaostrzenie kar za wyłudzanie podatku od towarów i usług (VAT). Surowsze sankcje dotyczyć mają przykładowo tzw. fikcyjnych faktur. 
                      • 08.08.2016Za podatki do więzienia
                       Wszystko wskazuje na to, że za nieprawidłowości w rozliczeniach podatków będzie można trafić do więzienia i to nawet na 25 lat. Takiej karze mają podlegać przede wszystkim wyłudzający znaczne kwoty z budżetu państwa. Oszustów oczywiście karać należy, ale czy tego rodzaju kara jest słuszna?
                       • 01.08.2016Podatki 2016: MS przedstawiło projekt zaostrzający kary za wyłudzenia VAT
                        Czyny zabronione, które związane są z wyłudzeniami podatku od towarów i usług (VAT), będą zagrożone wyższymi sankcjami – wynika z projektu nowelizacji przygotowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jak przekonują projektodawcy, zdecydowanie surowsze kary mają odstraszać potencjalnych sprawców.
                        • 24.06.2016Kodeks pracy 2016: Prezydent podpisał nowelę ws. syndromu pierwszej dniówki
                         W środę prezydent podpisał nowelizację Kodeksu pracy. W efekcie już od początku września br. obowiązywać zaczną nowe zasady dotyczące potwierdzania przez pracodawcę ustaleń ws. umowy o pracę. Ustawodawcy liczą na to, że zmiany pozwolą na wzmocnienie pozycji pracowników i ograniczenie problemów związanych z tzw. syndromem pierwszej dniówki.
                         • 23.06.2016Kodeks pracy 2016: Prezydent podpisał nowelę ws. syndromu pierwszej dniówki
                          W środę prezydent podpisał nowelizację Kodeksu pracy. W efekcie już od początku września br. obowiązywać zaczną nowe zasady dotyczące potwierdzania przez pracodawcę ustaleń ws. umowy o pracę. Ustawodawcy liczą na to, że zmiany pozwolą na wzmocnienie pozycji pracowników i ograniczenie problemów związanych z tzw. syndromem pierwszej dniówki.
                          • 17.03.2016Rekordowa kara za przestępstwa podatkowe
                           Na początku tygodnia Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał rekordowo wysokie wyroki skazujące w sprawach podatkowych. Organizator grupy przestępczej, która wyłudzała podatek VAT, otrzymał karę 10 lat pozbawienia wolności. Zlikwidowana grupa dokonała licznych oszustw – w ich efekcie wyłudzono ok. 50 mln zł nienależnego zwrotu podatku.
                           • 11.03.2016Niedopełnienie obowiązków dotyczących sprawozdania finansowego. Jakie sankcje?
                            Przedsiębiorstwa prowadzące pełne księgi rachunkowe mają obowiązek sporządzić i złożyć sprawozdanie finansowe obrazujące sytuację majątkowo-finansową firmy z zachowaniem m.in. zasady rzetelności. Zachowanie wysokiej jakości sprawozdania finansowego jest dla jednostki gospodarczej niezwykle ważne nie tylko z punktu widzenia ustawowego, ale również ze względu na odbiorców końcowych danego sprawozdania, którymi mogą być m.in.: akcjonariusze, udziałowcy, instytucje finansowe, inwestorzy, kontrahenci, urzędy skarbowe.
                            • 09.03.2016Niedopełnienie obowiązków dotyczących sprawozdania finansowego. Jakie sankcje?
                             Przedsiębiorstwa prowadzące pełne księgi rachunkowe mają obowiązek sporządzić i złożyć sprawozdanie finansowe obrazujące sytuację majątkowo-finansową firmy z zachowaniem m.in. zasady rzetelności. Zachowanie wysokiej jakości sprawozdania finansowego jest dla jednostki gospodarczej niezwykle ważne nie tylko z punktu widzenia ustawowego, ale również ze względu na odbiorców końcowych danego sprawozdania, którymi mogą być m.in.: akcjonariusze, udziałowcy, instytucje finansowe, inwestorzy, kontrahenci, urzędy skarbowe.
                             • 20.01.2016Kary dla przedsiębiorców w 2016 r.
                              Wpisanym na stałe w ryzyko gospodarcze jest brak bieżącego regulowania własnych zobowiązań. Przyczyną takiego stanu mogą być m.in. opóźnienia we wpływach ze sprzedaży produktów, towarów lub usług, ściągalność wierzytelności o małej skuteczności, zmiana trendów na rynku zbytu, wzrost poziomu konkurencji, chybione inwestycje. Skutkiem powyższych sytuacji mogą być: brak, niedopłata bądź opóźnienia w zapłacie podatków, niezłożenie deklaracji podatkowych, niewykonanie obowiązków formalno-podatkowych nakładanych przez ustawodawcę. Uchybienie wykonywania powyższych czynności może skutkować nałożeniem przez organ skarbowy na przedsiębiorcę kary grzywny.
                              • 08.10.2015Ile tak naprawdę jest umów cywilnoprawnych?
                               Interpelacja nr 34470 w sprawie skali zatrudnienia na umowach cywilnoprawnych.
                               • 07.10.2015Informacja MF dla rolników o negatywnych konsekwencjach zakupu paliwa od oszusta
                                Na terytorium Polski zaobserwowano nasilenie zjawiska oszustw w obrocie paliwami. Do resortu finansów docierają niepokojące sygnały, że nabywcami paliwa od oszustów mogą być w coraz większym stopniu rolnicy, prawdopodobnie nieświadomi uczestnictwa w takim procederze. Należy wskazać, że „uczestnictwo” w oszustwie wiąże się z określonymi negatywnymi konsekwencjami również dla nabywców paliw, którymi mogą być rolnicy.
                                • 21.01.2015Minimalne wynagrodzenie a dodatek za pracę w nocy
                                 Interpelacja nr 28401 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej
                                 • 15.12.2014Ustawa o prawach konsumenta - najważniejsze zmiany
                                  Już za dwa tygodnie w życie wejdzie nowa ustawa o prawach konsumenta. Zwiększona zostanie ochrona praw konsumentów, a na przedsiębiorców nałożone będą nowe obowiązki. Za nieprzestrzeganie regulacji grozić ma kara grzywny na poziomie do 5 tys. zł.
                                  • 12.12.2014Ustawa o prawach konsumenta – najważniejsze zmiany
                                   Już za dwa tygodnie w życie wejdzie nowa ustawa o prawach konsumenta. Zwiększona zostanie ochrona praw konsumentów, a na przedsiębiorców nałożone będą nowe obowiązki. Za nieprzestrzeganie regulacji grozić ma kara grzywny na poziomie do 5 tys. zł.
                                   • 29.10.2014IV ustawa deregulacyjna – zmiany w akcyzie od 2015 roku
                                    Z początkiem 2015 r. w życie wejdzie tzw. IV ustawa deregulacyjna, która zakłada wprowadzenie kilkudziesięciu korzystnych dla przedsiębiorców zmian. Obejmą one również przepisy dotyczące podatku akcyzowego. Ministerstwo Gospodarki przygotowało m.in. ułatwienia w zakresie obrotu olejami opałowymi.
                                    • 23.07.2014Ułatwienie wykonywania działalności gospodarczej: Zmiany w obowiązkach płatników składek ZUS
                                     Na posiedzeniu Sejmu w dniach 22-25 lipca br. odbędzie się pierwsze czytanie przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 10 czerwca br., projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Zasadniczym celem tego projektu jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej. W zakresie ubezpieczeń społecznych projekt przewiduje następujące zmiany:
                                     • 23.07.2014Ułatwienie wykonywania działalności gospodarczej: Zmiany w obowiązkach płatników składek ZUS
                                      Na posiedzeniu Sejmu w dniach 22-25 lipca br. odbędzie się pierwsze czytanie przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 10 czerwca b.r., projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Zasadniczym celem tego projektu jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej. W zakresie ubezpieczeń społecznych projekt przewiduje następujące zmiany:
                                      • 18.04.2014Składanie sprawozdań finansowych – MF wprowadzi nowe sankcje
                                       Za naruszenie obowiązku złożenia sprawozdania finansowego, opinii i raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych grozić będzie sankcja karna skarbowa – wynika z projektu nowelizacji ustaw podatkowych, który w tym tygodniu trafił do Sejmu. Grzywna w takich przypadkach wynosić będzie nawet 8400 zł.
                                       • 17.04.2014Składanie sprawozdań finansowych – MF wprowadzi nowe sankcje
                                        Za naruszenie obowiązku złożenia sprawozdania finansowego, opinii i raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych grozić będzie sankcja karna skarbowa – wynika z projektu nowelizacji ustaw podatkowych, który w tym tygodniu trafił do Sejmu. Grzywna w takich przypadkach wynosić będzie nawet 8400 zł.
                                        • 02.04.2014MF o nowych zasadach odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi
                                         Od dnia 1 kwietnia 2014 r. wchodzą w życie nowe zasady odliczania i rozliczania na gruncie podatku VAT wszystkich wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
                                         • 02.04.2014MF o nowych zasadach odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi
                                          Od dnia 1 kwietnia 2014 r. wchodzą w życie nowe zasady odliczania i rozliczania na gruncie podatku VAT wszystkich wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
                                          • 14.03.2014VAT od samochodów z kratką: Prezydent podpisał nowelizację ustawy
                                           Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę ustawy o VAT. Jej celem jest kompleksowe uregulowanie zasad odliczania i rozliczania podatku VAT w odniesieniu do wszystkich wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, wykorzystywanych m.in. do celów mieszanych, tj. działalności gospodarczej i prywatnej. Przypomnijmy zatem szczegóły zmian, które wejdą w życie już na początku kwietnia.
                                           • 21.02.2014Od 1 kwietnia koniec samochodów z kratką
                                            20 lutego br. Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wniesioną przez rząd. Jej celem jest kompleksowe uregulowanie zasad odliczania i rozliczania podatku VAT w odniesieniu do wszystkich wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, wykorzystywanych m.in. do celów mieszanych, tj. działalności gospodarczej i prywatnej.
                                            • 21.02.2014Sprawy o wykroczenia skarbowe obciążają sądy?
                                             Interpelacja nr 23215 do ministra finansów w sprawie karania w postępowaniach sądowych sprawców wykroczeń skarbowych
                                             • 03.02.2014Skutki niewystawienia faktury
                                              Czynny podatnik VAT odmówił nabywcy (osobie fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej) wystawienia faktury sprzedaży. Jakie konsekwencje wynikają z odmowy wystawienia faktury?
                                              • 10.01.2014Kara więzienia za wykroczenie skarbowe?
                                               Karą za wykroczenie skarbowe jest zgodnie z regulacjami Kodeksu karnego skarbowego kara grzywny. Kara ta zostaje zawsze wymierzana kwotowo i wynosi ona, co do zasady, od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalanego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku gdy sąd jednocześnie orzeka o ukaraniu za dwa lub więcej wykroczeń skarbowych wymierza łącznie karę grzywny w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.
                                               • 10.01.2014Podatki 2014: MF wprowadzi nowe kary dla podatników
                                                Za bezzasadną odmowę okazania albo nieprzedstawienie w wyznaczonym czasie określonego dowodu grozić będzie kara porządkowa (aktualnie – do 2800 zł). Zaostrzenie systemu zakładają założenia do projektu tzw. dużej nowelizacji Ordynacji podatkowej, która ma wejść w życie jeszcze w 2014 r.
                                                • 04.11.2013Sprawozdawczość finansowa. Rząd wprowadzi nowe sankcje
                                                 Kodeks karny skarbowy zostanie rozszerzony o przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej skarbowej za naruszenie obowiązku złożenia do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego oraz opinii i raportu – wynika z nowego projektu nowelizacji ustaw podatkowych, opublikowanego przez Ministerstwo Finansów.
                                                 • 25.10.2013"Suwak" w OFE oznacza likwidację systemu
                                                  Wprowadzenie w życie mechanizmu stopniowego przekazywania środków z OFE do ZUS przez 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego (tzw. suwak) oznaczać będzie całkowitą likwidację emerytur kapitałowych – uważają eksperci Konfederacji Lewiatan.
                                                  • 29.08.2013Kredyty konsumenckie - będzie rewolucja w przepisach
                                                   W Ministerstwie Finansów trwają prace nad dużą nowelizacją ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz innych pokrewnych ustaw. Z opublikowanego w tym tygodniu projektu założeń wynika, że ograniczone zostaną możliwości pobierania nadmiernych opłat i odsetek, a działalność na rynku podlegać będzie reglamentacji. Nowe przepisy to odpowiedź na ubiegłoroczną aferę Amber Gold.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] następna strona »