abonament roczny program

 • 12.12.2022Mały ZUS Plus. Limit przychodowy należy zrewaloryzować?
  Limit przychodowy 120 000 złotych nie został od 2020 roku zrewaloryzowany i został utrzymany na przyszły rok. Oznacza to, że wiele osób utraci możliwość korzystania z ważnej dla nich ulgi. Kwota 120 000 złotych jest limitem przychodowym, co oznacza, że suma faktur wystawiona przez przedsiębiorcę w 2022 roku nie może przekroczyć tej kwoty. Czy ministerstwo rozpatruje wraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych rewaloryzację, podniesienie kwoty przychodowej wskazanej w programie Mały ZUS Plus? - pytają posłowie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
 • 25.07.2022MPiPS: Nie będzie waloryzacji świadczenia 500 plus
    1 kwietnia 2016 r. w życie wszedł rządowy program dotyczący świadczenia 500 plus. Jednakże od 2016 roku na skutek inflacji oraz wzrostu cen wielu produktów i usług, obecnie 500 zł jest "o wiele mniej warte" niż 500 zł w 2016 roku. Czy planowana jest waloryzacja świadczenia? Jak możemy przeczytać w odpowiedzi na interpelację poselską, Aktualnie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie prowadzi prac nad zmianą ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie podniesienia wysokości świadczenia wychowawczego.  
 • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
  Przedstawiamy listę odpowiedzi na pytania, które mogą pojawiać się w odniesieniu do Programu rządowego dotyczącego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w związku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej.
 • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
  Przedstawiamy listę odpowiedzi na pytania, które mogą pojawiać się w odniesieniu do Programu rządowego dotyczącego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w związku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej.
 • 23.04.2020Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników: Złóż jak najszybciej deklarację VAT
  Przedsiębiorco! Planujesz skorzystać z programu pomocowego dla firm, które ucierpiały wskutek pandemii, w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR)? Złóż deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów (MF).
 • 22.04.2020Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników: Złóż jak najszybciej deklarację VAT
  Przedsiębiorco! Planujesz skorzystać z programu pomocowego dla firm, które ucierpiały wskutek pandemii, w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR)? Złóż deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów (MF).
 • 06.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
  Twoja firma ma trudności w związku z epidemię koronawirusa? Chcesz otrzymać wsparcie, które złagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o pomoc, jaka została skierowana do przedsiębiorców, pracowników, organizacji społecznych i instytucji oraz samorządów.
 • 03.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
  Twoja firma ma trudności w związku z epidemię koronawirusa? Chcesz otrzymać wsparcie, które złagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o pomoc, jaka została skierowana do przedsiębiorców, pracowników, organizacji społecznych i instytucji oraz samorządów.
 • 24.03.2020Rosnące ceny "zżerają" program 500+
  Samorządy zmagają się z mniejszymi wpływami z PIT, a także ze skutkami podwyżek pensji nauczycielskich. Dlatego też w części żłobków już nastąpiła korekta opłat za pobyt i wyżywienie. Wzrost opłat w żłobkach publicznych, zależnie od gminy i tego, czy w ostatnim czasie zmieniała opłatę, jest rzędu kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent. To ogromny wydatek w budżecie rodzinnym, a wsparcie rodzin w ramach programu "Rodzina 500 plus" realnie spada, głównie przez wzrastającą inflację. Czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamierza wprowadzić waloryzację tego świadczenia? - posłanka pyta, resort (nie)odpowiada.
 • 20.11.2019Wpis do rejestru BDO (podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami)
  Jesteś przedsiębiorcą i wprowadzasz na rynek produkty lub produkty w opakowaniach? A może gospodarujesz odpadami? Sprawdź poniżej, czy nie musisz ubiegać się o wpis do Rejestru BDO i dowiedz się jak uzyskać wpis.
 • 15.04.2019Program "Mama 4+". MPiPS o matczynych emeryturach
  Nie jest prawdziwe stwierdzenie, że rodzicielskie świadczenie uzupełniające dyskryminuje mężczyzn. Świadczenie to będzie przysługiwać ojcu w przypadku śmierci matki lub porzucenia dzieci przez matkę, analogicznie jak w przypadku prawa do urlopu macierzyńskiego i zasiłków macierzyńskich, a także w razie długotrwałego zaprzestania sprawowania przez nią opieki. Ponadto, w przypadku ustania okoliczności, będących podstawą przyznania świadczenia (np. wyjazd z Polski, uzyskanie dochodu, odbywanie kary pozbawienia wolności) prawo do świadczenia ustaje, o czym organ rentowy powiadamia zainteresowanego decyzją stwierdzającą ustanie prawa do świadczenia - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • 18.01.2019Dlaczego emerytury i renty muszą być normalnie opodatkowane
  Biorąc pod uwagę orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, preferencyjne opodatkowanie emerytur i rent (3% stawką podatku), bez względu na wysokość dochodów, stworzyłoby zamkniętą kategorię podatników cieszących się wyjątkowymi przywilejami. Takie rozwiązanie stałoby w sprzeczności z konstytucyjną zasadą sprawiedliwości - wyjaśniło MF w odpowiedzi na interpelację poselską.
 • 29.01.2016Kiedy obniżenie stawki CIT dla małych podatników?
  Interpelacja nr 188 do prezesa Rady Ministrów w sprawie planowanego obniżenia stawki podatku dochodowego od osób prawnych
 • 28.01.2016Jakie zmiany w prawie pracy?
  Interpelacja nr 251 w sprawie założeń i kierunków planowanych działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w VIII kadencji Sejmu.
 • 05.01.2016Jednolity Plik Kontrolny. Nowy obowiązek podatników prowadzących księgi komputerowo
  Jednolity Plik Kontrolny to format ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, w jakim podatnicy prowadzący te księgi przy wykorzystaniu programów komputerowych będą obowiązani przekazywać je organom podatkowym na ich żądanie.
 • 04.01.2016Jednolity Plik Kontrolny. Nowy obowiązek podatników prowadzących księgi komputerowo
  Jednolity Plik Kontrolny to format ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, w jakim podatnicy prowadzący te księgi przy wykorzystaniu programów komputerowych będą obowiązani przekazywać je organom podatkowym na ich żądanie.
 • 28.10.2015Jednolity Plik Kontrolny. Nowy obowiązek podatników prowadzących księgi komputerowo
  Jednolity Plik Kontrolny to format ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, w jakim podatnicy prowadzący te księgi przy wykorzystaniu programów komputerowych będą obowiązani przekazywać je organom podatkowym na ich żądanie.  Obowiązek ten zostanie nałożony na podatników w oparciu o art. 193a dodany do ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm., dalej: O.p.). Nowelizacji tej dokonano w drodze ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1649, dalej: ustawa nowelizująca).
 • 27.10.2015Jednolity Plik Kontrolny. Nowy obowiązek podatników prowadzących księgi komputerowo
  Jednolity Plik Kontrolny to format ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, w jakim podatnicy prowadzący te księgi przy wykorzystaniu programów komputerowych będą obowiązani przekazywać je organom podatkowym na ich żądanie.  Obowiązek ten zostanie nałożony na podatników w oparciu o art. 193a dodany do ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm., dalej: O.p.). Nowelizacji tej dokonano w drodze ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1649, dalej: ustawa nowelizująca).
 • 16.09.2015500 złotych na każde dziecko?
  Interpelacja nr 34257 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dodatku na dziecko w wysokości 500 zł do osiemnastego roku życia
 • 30.03.2015Czy będzie dodatkowa pomoc państwa dla dzieci?
  Interpelacja nr 30907 w sprawie bonów opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci.
 • 20.08.2014Zasiłki rodzinne do zmiany?
  Interpelacja nr 26480 w sprawie uprawnień polskich rodzin do otrzymywania zasiłków rodzinnych
 • 27.12.2013"Mieszkanie dla Młodych" wyłącznie dla szybkich
  Z początkiem 2014 r. ruszy nabór wniosków o kredyt z dopłatą w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”. Pomoc będzie jednak odgórnie limitowana (limity roczne), a o tym, kto z niej skorzysta zadecyduje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”.
 • 01.02.2012NFI stracą przywileje
  Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy uchylającej ustawę o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych. Przepisy, na podstawie których NFI miały szczególną pozycję – np. przywileje podatkowe – mają przestać obowiązywać 1 stycznia 2013 roku.
 • 14.06.2011MG: Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa - definicje
  Interpelacja nr 21098 do ministra gospodarki w sprawie wsparcia oferowanego małym i średnim przedsiębiorstwom
 • 22.02.2011Fundusze Unijne: 190 mln euro na infrastrukturę transportową
  Komisja Europejska ogłosiła listę projektów obejmujących budowę i modernizację infrastruktury transportowej w Europie, którym łącznie przyznano 190 mln euro z funduszy transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Dotacje te przydzielono na podstawie wniosków o wsparcie w ramach edycji sieci TEN-T na rok 2010. Pomogą one państwom członkowskim wybudować brakujące ogniwa systemu transportowego, zlikwidować „wąskie gardła” oraz zwiększyć bezpieczeństwo transportu.  
 • 30.06.2010ARiMR prowadzi nabór wniosków na rozwój mikroprzedsiębiorstw
  Do 9 lipca 2010 r. regionalne oddziały ARiMR przyjmują wnioski o przyznanie pomocy z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich 2007 - 2013. W skali kraju Agencja przyjęła pierwszego dnia 284 wnioski. W tegorocznym naborze na pomoc mikroprzedsiębiorcom tworzącym nowe miejsca pracy na terenach wiejskich przewidziano 1,2 mld zł.
 • 25.05.2010Nowe konkursy na pomoc z funduszu TEN-T
  Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych w ramach funduszu na rozwój transeuropejskich sieci transportowych TEN-T. Łączna kwota przewidziana na dofinansowanie projektów w ramach tegorocznych konkursów to 172 mln euro. O dofinansowanie z tego instrumentu finansowego mogą ubiegać się wszystkie kraje członkowskie Unii. Polska dostęp do środków z funduszu TEN-T ma od 2004 r.
 • 02.04.2009Prawie miliard euro na finansowanie transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T
  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenia do składania wniosków na rok 2009 w ramach programu TEN-T (transeuropejska sieć transportowa), udostępniając prawie 1 miliard euro na finansowanie projektów dotyczących europejskiej infrastruktury transportowej. Możliwości finansowania w ramach wieloletniego oraz rocznego programu TEN-T dotyczyć będą projektów w zakresie autostrad morskich, inteligentnych systemów transportowych dla ruchu drogowego, a także europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERMTS).
 • 23.01.2009Środki z Funduszu Granic Zewnętrznych dla Polski
  Komisja Europejska przyjęła wieloletni program dla Polski w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych na lata 2007-2013, a także pierwszy program roczny – na 2007 r. W całym okresie finansowania Polska ma otrzymać łącznie 78 mln euro. Całkowity budżet Funduszu Granic Zewnętrznych do 2013 r. wynosi 1,8 mld euro.
 • 20.10.2008Finanse publiczne – projekt reformy
  Jawność i przejrzystość, a w efekcie lepszą kontrolę wydawania pieniędzy z publicznej kasy mają zapewnić rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy o finansach publicznych, zaakceptowanym przez Radę Ministrów.
 • 07.03.2008Kobiety potrzebne w europejskim przemyśle teleinformatycznym
  Liczba kobiet, które kończą kierunki studiów związane z inżynierią lub informatyką, jest wciąż bardzo niska, tymczasem młode dziewczęta mogą spodziewać się udanej i satysfakcjonującej kariery zawodowej w sektorze teleinformatycznym - przekonywali uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Komisję Europejską pod hasłem „Wyjdź z cienia i korzystaj z możliwości informatycznych”.
 • 07.02.2008Czy czekają nas kolejne wydatki w związku z deklaracjami ZUS?
  Interpelacja nr 66 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie bezpiecznego podpisu elektronicznego
 • 29.10.2007Roczny test oprogramowania dla biur rachunkowych
  Program Super Księga Podatkowa zostanie za darmo udostępniony osobom fizycznym i firmom zajmującym się usługowym prowadzeniem księgowości. Warunkiem jest wzięcie udziału w projekcie BR08 organizowanym przez producenta programu — Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT. Uczestnikami bezpłatnych testów mogą zostać wyłącznie nowi użytkownicy Super Księgi Podatkowej.
 • 24.10.2007Kilka ubezpieczalni zastąpi NFZ?
  Według „Dziennika” przesądzona jest likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia. Ma on zostać zastąpiony przez 5-6 nowych ubezpieczalni. Być może już w przyszłym roku Polacy sami wybiorą, gdzie chcą przekazywać swoje obowiązkowe składki zdrowotne.
 • 20.09.2007Orzecznictwo — Poniesienie wydatku nie oznacza poniesienia kosztu
  Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę B Spółki z o.o. w S na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2003 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 r.
 • 25.07.2007Pomoc dla młodych przedsiębiorców oraz innowatorów
  Masz świetny pomysł na biznes, ale boisz się wysokich kosztów założenia interesu, opracowania patentu czy bezwzględnej konkurencji na rynku? A może zakończyłeś konstruowanie swojego wynalazku i nie wiesz, co zrobić ze swoim odkryciem? Nie jesteś zdany na samego siebie, istnieje szereg instytucji oraz programów stworzonych specjalnie po to, by wspomagać młodych przedsiębiorców oraz innowatorów.
 • 26.10.2006MG - Raport z wdrażania Krajowego Programu Reform przyjęty przez Radę Ministrów
  Zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki, konsolidacja sektora energetycznego oraz reforma regulacji to główne działania Rządu podjęte w ramach realizacji Krajowego Programu Reform. Raport z jego wdrażania został przyjęty w trybie obiegowym 13 października br. przez Radę Ministrów.