Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dokumentacja cen transakcyjnych

 • 19.07.2018Dokumentacja podatkowa: Transakcje przedsiębiorcy jednoosobowego ze spółką powiązaną
  Art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to przepis szczególny, dotyczący podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo. Pozostawanie w związku kapitałowym lub osobowym nie jest w jakikolwiek sposób sankcjonowane, jednak znaczenie podatkowe ma wykorzystywanie powiązań i związków do zmiany poziomu opodatkowania wbrew obowiązkowi ustawowemu.
  • 05.09.2017Podmioty powiązane i dokumentacja podatkowa: Ustalanie wartości przychodów przy wielu rodzajach transakcji
   Z uzasadnienia: Należy zaznaczyć, że w przywołanym przepisie ustawodawca dwukrotnie kładzie nacisk na istotność - z perspektywy skali działalności danego podmiotu - zawieranych z podmiotami powiązanymi transakcji lub innych zdarzeń. Zdaniem Spółki, już z powyższego można zatem wnioskować, że zgodnie z nowymi przepisami dokumentowaniu podlegać mają wyłącznie transakcje mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika.
   • 15.06.2015Podatki 2016: Planowane zmiany w dokumentowaniu cen transferowych
    28 kwietnia 2015 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Projekt ten stanowi zapowiedź istotnych zmian w zakresie obowiązku przygotowywania dokumentacji cen transferowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi.
    • 12.06.2015Podatki 2016: Planowane zmiany w dokumentowaniu cen transferowych
     28 kwietnia 2015 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Projekt ten stanowi zapowiedź istotnych zmian w zakresie obowiązku przygotowywania dokumentacji cen transferowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi.
     • 04.05.2015Podatki 2016: Nowe przepisy ws. podmiotów powiązanych
      W ustawach o PIT i CIT szykowane są zmiany dotyczące przepisów nakładających obowiązek sporządzenia oraz przedłożenia dokumentacji transakcji pomiędzy tzw. podmiotami powiązanymi - wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Finansów projektu nowelizacji. Nowela wejdzie w życie z końcem roku.
      • 30.04.2015Podatki 2016: Nowe przepisy ws. podmiotów powiązanych
       W ustawach o PIT i CIT szykowane są zmiany dotyczące przepisów nakładających obowiązek sporządzenia oraz przedłożenia dokumentacji transakcji pomiędzy tzw. podmiotami powiązanymi – wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Finansów projektu nowelizacji. Nowela wejdzie w życie z końcem roku.
       • 31.03.2011Analiza porównawcza - narzędzie ograniczające ryzyko szacowania cen transferowych
        Dokumentacja podatkowa przygotowana zgodnie z wymogami art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie musi wcale chronić podatnika przed szacowaniem cen dokonanym przez organ podatkowy. W dokumentacji podatnik ma wskazać w jaki sposób ustalono cenę w transakcji z podmiotem powiązanym i jakie czynniki miały wpływ na tę cenę. Nie ma natomiast obowiązku udowodnienia, że cenę ustalono na poziomie rynkowym. Z Ordynacji podatkowej wynika, że to organ podatkowy ma obowiązek udowodnienia, że podatnik jest „winny” a podatnik nie ma obowiązku udowadniania swojej „niewinności”.
        • 04.11.2010Metody szacowania cen transferowych - jak przygotować kalkulację zysków?
         W przypadku dokonywania przez podatników transakcji z podmiotami powiązanymi (lub z podmiotami z tzw. rajów podatkowych) istotne jest określenie cen stosowanych pomiędzy tymi podmiotami (tj. cen transferowych) w wysokości, jaką ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, a także właściwe sporządzenie dokumentacji cen transferowych, zapewniających bezpieczeństwo podatkowe podatnikom uczestniczącym w tego typu transakcjach.