Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Zwrot VAT za materiały budowlane | Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ceny transakcyjne dokumentacja

 • 11.04.2017Sporządzanie dokumentacji podatkowej po 1 stycznia 2017 r.
  Pytanie podatnika: Za jaki okres Wnioskodawca powinien sporządzić dokumentację podatkową, odnoszącą się do roku podatkowego następującego po roku podatkowym trwającym od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.? Jakie elementy powinna zawierać dokumentacja podatkowa? W jakim terminie Wnioskodawca powinien sporządzić dokumentację podatkową? Czy i w jakim terminie Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej?
  • 31.08.2016Dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi dotyczy wyłącznie przedsiębiorców?
   Pytanie: Czy art. 25 ustawy o PIT, należy interpretować w ten sposób, że niezbędną przesłanką, aby organ podatkowy określił dochód (z tytułu darowizny w zakresie zwolnienia małżonka z długu) w drodze oszacowania, jest fakt dokonania czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej? Czy darowizna w postaci zwolnienia z długu stanowi „transakcję”, o której mowa w art. 25a ustawy o PIT i gdy wartość darowizny przekracza 25a ust. 2 tej ustawy, czy powstanie obowiązek sporządzenia dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi?
   • 02.11.2015Sprowadzenie samochodu z zagranicy a podatek akcyzowy
    Z uzasadnienia: Organy ocenią, czy podane przez Skarżącego przyczyny wpływające na wartość ceny zakupu samochodu na terenie Niemiec uzasadniały rozbieżność z ceną na rynku krajowym. Dopiero w przypadku uznania przy takiej ocenie, że cena transakcyjna bez uzasadnionej przyczyny odbiegała znacząco od wartości rynkowej, organ będzie mógł dokonać obliczenia podstawy opodatkowania zgodnie z art. art. 104 ust. 8, ust. 9, ust. 10 i ust. 11 u.p.a. uwzględniając również kwestię specyficznej eksploatacji samochodu.
    • 29.06.2015Termin sporządzenia dokumentacji cen transferowych
     Dokumentację cen transferowych należy sporządzać na bieżąco. Inaczej istnieje ryzyko zakwestionowania dokumentacji przez organy skarbowe.
     • 26.06.2015Termin sporządzenia dokumentacji cen transferowych
      Dokumentację cen transferowych należy sporządzać na bieżąco. Inaczej istnieje ryzyko zakwestionowania dokumentacji przez organy skarbowe.
      • 28.08.2014Podmioty powiązane. Dokumentowanie transakcji dla potrzeb PIT
       Pytanie podatnika: Czy dla ww. umowy Wnioskodawca, jako wynajmujący, będzie zobowiązany sporządzać dokumentację podatkową w myśl art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
       • 22.07.2013Nowe przepisy w sprawie cen transferowych
        Przepisy ustaw o podatku dochodowym oraz rozporządzenia stanowią podstawę dla określenia dochodów podmiotów powiązanych w drodze oszacowania przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.
        • 04.11.2010Metody szacowania cen transferowych - jak przygotować kalkulację zysków?
         W przypadku dokonywania przez podatników transakcji z podmiotami powiązanymi (lub z podmiotami z tzw. rajów podatkowych) istotne jest określenie cen stosowanych pomiędzy tymi podmiotami (tj. cen transferowych) w wysokości, jaką ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, a także właściwe sporządzenie dokumentacji cen transferowych, zapewniających bezpieczeństwo podatkowe podatnikom uczestniczącym w tego typu transakcjach.