Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

okazjonalne przewozy

 • 02.04.2013Podatki 2013: Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013 r.
  Od 1 kwietnia 2013 r. wchodzą w życie zmiany zarówno przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, jak i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Zmiany te wynikają przede wszystkim z:
  • 02.01.2012Nowe zasady rozliczania VAT dla zagranicznych przewoźników
   Od 1 stycznia 2012 r. zagraniczne firmy świadczące na terenie Polski okazjonalne przewozy drogowe osób autobusami zarejestrowanymi w innym państwie członkowskim UE, mogą korzystać z nowej, uproszczonej rejestracji oraz rozliczania podatku VAT.
   • 05.07.2011MF o najważniejszych zmianach w VAT od dnia 1 lipca 2011 r.
    W dniu 9 czerwca 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym. Ww. ustawa została opublikowana w dniu 29 czerwca 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 134, pod poz. 780. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. weszła w życie, co do zasady, z dniem 1 lipca 2011 r., z tym że przepisy dotyczące szczególnej procedury w zakresie rejestracji i rozliczania podatku przez podmioty zagraniczne świadczące usługi międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
    • 17.06.2011Opodatkowanie VAT okazjonalnych przewozów autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju
     Usługi międzynarodowego przewozu drogowego, polegające na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju świadczone przez podatników mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności lub miejsce zamieszkania lub pobytu poza terytorium kraju podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na ogólnych zasadach.
     • 18.05.2011Rząd przyjął projekt zmian w VAT
      Obrót zużytymi akumulatorami, odpadami z tworzyw sztucznych, szkła i gumy będzie podlegał takim samym zasadom opodatkowania VAT jak handel złomem - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o VAT przyjęty we wtorek przez rząd.
      • 13.04.2011Kolejne zmiany w VAT już w lipcu 2011
       Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym. Zmiany zawarte w projekcie mają na celu dostosowanie przepisów ustawy o VAT do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia z dnia 15 marca 2011 r., które będzie stosowane od 1 lipca 2011 r. Ponadto, nowela przewiduje zmiany w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 22 grudnia 2010 r. znak C-438/09 Dankowski dotyczącym prawa do odliczenia podatku z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany do celów podatku VAT. W projekcie zaproponowano również uproszczoną rejestrację dla przedsiębiorców zagranicznych wykonujących okazjonalne przewozy autokarowe na terytorium Polski.
       • 03.01.2011Zmiany w opodatkowaniu okazjonalnych przewozów autobusami zarejestrowanymi poza Polską
        Od 1 stycznia 2011 r. usługi międzynarodowego przewozu drogowego, polegającego na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi poza terytorium Polski, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na ogólnych zasadach. Przedsiębiorcy świadczący te usługi, muszą ponadto być zarejestrowani w Polsce jako podatnicy VAT i posiadać potwierdzenie od naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście – poinformowało Ministerstwo Finansów.
        • 19.11.2010VAT od pojazdów firmowych – jest projekt ustawy
         Od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2012 r. ma obowiązywać ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu samochodów firmowych niebędących samochodami osobowymi oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu – przewiduje najnowszy projekt nowelizacji ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Zmiany dotyczą także m.in. odliczenia VAT od wydatków związanych z nieruchomością wykorzystywaną zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych, a także rozliczania podatku przez podmioty zagraniczne świadczące na terytorium Polski okazjonalne drogowe przewozy osób.  
         • 10.11.2010VAT od aut z kratką do odliczenia w całości za dwa lata
          Dopiero od początku 2013 r. przy zakupie auta z kratką - po spełnieniu ustawowych wymogów - i paliwa do niego będzie można odliczać pełną wartość podatku VAT – przewidują przyjęte przez rząd założenia do projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym. Zmiana przepisów jest niezbędna ze względu na konieczność wdrożenia unijnych regulacji i wykonania wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
          • 03.08.2010Podatek VAT 2011: W przyszłym roku czekają nas spore zmiany
           Ministerstwo Finansów opublikowało w biuletynie informacji publicznej projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym. Z lektury założeń wynika, iż w 2011 roku czekają nas spore zmiany – zarówno dotyczące bardzo dużej grupy osób (np. kwestia odliczeń VAT od samochodów), jak i odnoszące się do wąskich grup podatników.