Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja uszkodzonego samochodu

  • 05.06.2013Amortyzacja: Warto pocztkowa wedug wyceny podatnika
    Z uzasadnienia: Uyte w art. 22g ust. 8 ustawy o PIT pojcie "nie moe ustali" winno by odnoszone do okolicznoci obiektywnych, moe ono wynika z ronych sytuacji, nie zostao bowiem wyranie przez prawodawc okrelone. Organ pomin moliwoci ustalenia wartoci pocztkowej, wprowadzanego po raz pierwszy do ewidencji, rodka trwaego - metod okrelon w tym przepisie w sytuacji, gdy podatnik w odniesieniu do tego skadnika majtku nie mia jeszcze obowizku gromadzi dokumentw ksigowych i nie obcia go obowizek dokumentowania wydatkw w sposb, ktry uzalenia uznanie ich za koszt uzyskania przychodw. Wydaje si, e wanie dla takich przypadkw ustawodawca wprowadzi, jako rozwizanie szczeglne, moliwo oceny wartoci rodka trwaego metod okrelon w art. 22g ust. 8.